Рефераты по сельскому хозяйству

Техническое обслуживание шасси

29 Декабря 2013, реферат

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании шасси. При ежедневном обслуживании проверить работу агрегатов и механизмов автомобиля на ходу.

Технологічна схема виробництва варених та варено-копчених виробів з м'яса птицї

26 Октября 2014, курсовая работа

Значення м'ясної продукції в харчуванні людини визначається в першу чергу тим, що вона покликана забезпечувати організм харчовими продуктами, які є основним джерелом білкового харчування людини. М'ясо та м'ясні продукти містять окрім білків інші важливі складові частини, необхідні для нормальної життєдіяльності людського організму.
М'ясо птиці - цінний продукт харчування. Воно містить повноцінні білки, всі незамінні амінокислоти, жир, макро і мікроелементи, вітаміни. Більше 85 % білкових речовин м'язової тканини птиці відноситься до повноцінних. [10].

Технологія виробництва рибо посадкового матеріалу в умовах ПАТ "Лебединська рибоводно-меліоративна станція" Лебединського району Сум

14 Июля 2014, дипломная работа

Фізіологічно обгрунтована норма споживання риби і рибопродуктів в Україні — 20 кг, в тому числі живої та свіжої риби — 5-6 кг на рік. З огляду на це, річне споживання риби та рибопродуктів повинно становити понад 1 млн т, в тому числі живої та свіжої риби 300 тис. т.

Технологія виробництва яєць

25 Ноября 2013, курсовая работа

Білок яєць застосовують при першій лікарській допомозі, як коагулянт при отруєнні сполуками миш'яку , фтору та ртуті. Підшкаралупну оболонку свіжих яєць використовують у народній медицині при опіках.
Цілющі властивості цієї оболонки зумовлюють її бактерицидна дія, а також здатність пропускати повітря і водночас бути бар’єром для мікроорганізмів. Дуже широко яйця курей, качок і перепілів використовують в мікробіологічній промисловості для виробництва вакцин. Ембріони цієї птиці є живильним середовищем для збудників віспи, грипу, кору та ін.

Технологія вирощування гороху та сої

02 Апреля 2013, лекция

Бобові поєднують в собі два найважливіших процеси: фотосинтез та азотфіксацію. Завдяки цьому вони не лише забезпечують власні потреби в азоті, а й підвищують родючість ґрунтів та поліпшують екологію. Ці культури мають унікальний хімічний склад, поєднуючи високий вміст білка з підвищеними кількостями жирів та вуглеводів. Завдяки своїм особливостям вони посідають чільне місце серед культур світового землеробства.(Опубликовано в № 04.2010 г.)

Технологія вирощування ярої пшениці

03 Декабря 2015, реферат

Рід пшениці Triticum L. поліморфний за видовим складом. У спеціальній літературі наводиться характеристика 28 її видів. Види пшениці за кількістю хромосом у соматичних клітинах поділяються на такі генетичні групи: 1) диплоїдні (2n-14) - однозернянка культурна (Tr. monococcum L.), однозернянка дика (Тr. aegilopoides Lin.) та ін.; 2) тетраплоїдні (2n-28) - пшениця тверда (Tr. durum Dest.), польська (Tr. polonicum L), карталінська або перська (Tr. cartalicum Nevski, Tr. persicum Vav.), тургідум (Тг. turgidum L.), Тимофєєва (Tr. Timopheevi Zhuk.), полба, або культурна двозернянка (Tr. Dicoccum Shueb.), та інші; 3) гексаплоїдні (2n-42) - пшениця м'яка (Tr. aestivum L.), пшениця Маха (Tr. Macha et. men. Deky), спельта (Tr. spelta L.), карликова (Tr. compactum Host.), круглозерна (Tr. sphaerococcum Pers.) та ін.; 4) октаплоїдні (2n-56) - пшениця грибобійна (Tr. fungicidum Zhuk.).

Технологія вирощування ячменю ярого в у мовах південного степу України

13 Марта 2014, курсовая работа

Ячмінь займає важливе місце серед основних зернових, як культура різностороннього використання. Зерно його має в середньому 12,0% білка, 64,4% без азотистих екстрактивних речовин, 5,5% клітковини, 2,8% зольних речовин і 2,1% жиру. Використовується як продовольча, кормова і технічна культура. По даним ФАО (продовольча і сільськогосподарська Організація Об’єднаних Націй - Food and Agriculture Organization of the United Nationus FAО) 42-48% валового збору зерна ячменю розходиться на промислову переробку, в тому числі 21-25% на виробництво комбікормів, 6-8% на виробництво пива, 15% на харчовий і 16% на кормовий напрямок. В Україні зерно ячменя використовують в більшості (70%) на пивоваріння та кормові цілі.

Технологии заготовки плющеного зерна

02 Декабря 2013, реферат

Технология плющения позволяет начать уборку зерна в стадии восковой спелости при влажности 35-40% в зависимости от технических возможностей уборочных комбайнов. В этот период зерно содержит максимальное количество питательных веществ, поэтому сбор питательных веществ с 1 га площади увеличивается до 10%.
При сушке зерна с влагой испаряется часть питательных веществ, и чем она интенсивнее, тем меньше его питательная ценность. Уборка урожая начинается на 10-15 дней раньше обычных сроков, что важно для регионов с неустойчивым климатом.

Технологии и технические средства в животноводстве: Механизация в животноводстве.

30 Мая 2013, курсовая работа

Дробильный барабан (Рис. 2) состоит из шести плоских дисков 5, закрепленных на шпонке на главном валу через распорные втулки 3. В периферийной части через диски проходят шесть стальных осей, на которых шарнирно крепят комплекты (по 15 шт.) дробильных молотков 4.
Молотки имеют четыре рабочих грани. При затуплении одной из граней молотки переставляют таким образом, чтобы они неизношенными гранями были обращены в сторону вращения барабана. При перестановке молотков распорные втулки и шайбы следует ставить на свои места, чтобы не нарушить балансировку ротора и перекрытия пространства. При износе всех граней или явном их повреждении молотки заменяют новыми.

Технологии производства квашеной капусты на ЗАО «Картофель»

16 Июня 2013, курсовая работа

Всем известно, что немного квашеной капусты может добавить изюминку практически к любому блюду, будь то закуски, гарниры, основные блюда или десерты. Но ещё лучше вкусовых качеств – невероятная польза для здоровья, которую приносит квашеная капуста. Квашеная капуста является продуктом натурального брожения (ферментации). Натуральное брожение - один из старейших способов консервирования пищевых продуктов, в процессе которого полезные микроскопические бактерии, известные как пробиотические изменяют структуру органических соединений. В данном случае, капусты. Квашеная капуста – очень полезная пища, и к тому же - низкокалорийная. Одна чашка квашеной капусты содержит всего 42 калории.

Технологии производства молока

05 Ноября 2014, курсовая работа

Большую роль в получении высококачественного молока, а в ряде случаев и молочных продуктов, играет первичная обработка молока на хорошо оборудованных фермах, и заключается в его очистке, охлаждении, пастеризации, нормализации. Первичная обработка молока преследует цель подготовить его к транспортировке и реализации или хранению в свежем виде.
Развитие молочного скотоводства, организация получения молока, требование к его качеству, вопросы переработки молока в различные молочные продукты привлекают внимание ученых разных стран.

Технологическая карта выращивания ржи

17 Марта 2014, реферат

Рожь как культура была известна ещё в бронзовом веке. В мировом земледелии среди зерновых культур рожь занимает по площади одно из последних мест. Однако это не даёт право считать культуру мало востребованной. Ржаной хлеб имеет высокую калорийность, приятный запах, хороший вкус и содержит полноценные белки и витамины.
Также оно относится до высокоурожайных культур (более3-4 т/га). На плодородных почвах рожь даёт меньшую урожайность по сравнению с озимой пшеницей, но на бедных подзолистых, супесчаных, а особенно на песчаных рожь, как менее требовательное растение, имеет преимущество по урожайности над озимой пшеницей. Также, рожь менее требовательна, чем пшеница к климатическим и другим условиям жизни.

Технологическая линия по производству кумыса

15 Января 2012, курсовая работа

В нашей стране особенно широко кисломолочные продукты стали употребляться с начала ХХ в., когда И.И. Мечников впервые изучил их значение в питании человека. Он установил, что кисломолочные бактерии, попадая в кишечник, создают кислую среду, благодаря чему препятствует развитию гнилостных бактерий, которые вызывают распад белков пищи до образования других веществ, являющихся ядами.

Технологические свойства молока коров швицкой породы

23 Июня 2013, дипломная работа

Целью работы являлось комплексное исследование качества и технологических свойств молока-сырья, коров швицкой породы разного происхождения. В связи с этим были поставлены следующие задачи:
- дать оценку технологических свойств молока и его пригодности для производства различных видов молочной продукции;
- изучить факторы, влияющие на качество молока, в том числе влияние сезона года;
- на основе полученных данных определить основные пути улучшения качества молока;
- определить экономическую эффективность работы.

Технологические схемы возделывания культур в севообороте

24 Декабря 2011, контрольная работа

Содержание технологической схемы возделывания культуры зависит от ее и сорта особенностей биологии, включенных в севооборот, цели использования культуры, физико-химических и гидрологических свойств почвы. Главная задача технологии – полное удовлетворение требований биологии культуры, снижение с помощью технологических приемов негативного влияния нерегулируемых и частично регулируемых факторов на формирование урожая.

Технологический процесс первичной обработки зерна на зерноочистительной машине ОВС-25

11 Декабря 2013, курсовая работа

По природно-сельскохозяйственному районированию территория хозяйства относится к лесостепной зоне.
Почвенный покров представлен черноземами. Район расположен в зоне с резко континентальным климатом, основными чертами которого являются: небольшое количество атмосферных осадков, холодная зима, высокая температура летом в сочетании с резкими переходами от зимы к лету. Так, по данным ближайшей метеостанции, самым холодным месяцем является январь, самым жарким - июль. Продолжительность безморозного периода составляет 145 дней.

Технологический процесс восстановления колеса

13 Января 2014, курсовая работа

В курсовой работе спроектированы технологические процессы восстановления колеса, что позволяет целесообразно использовать методы его восстановления и как следствие экономить производственные мощности и материалы.

Технологический процесс и режимы сушки семенного материала на шахтных сушилках

23 Октября 2014, контрольная работа

В сельскохозяйственном производстве для сушки зерна и семян наиболее широко используются высокопроизводительные шахтные зерносушилки СЗШ-8, СЗШ-16 и СЗШ-16А. Сушильная камера сушилок представляет собой, башню, у которой высота в несколько раз превышает размеры сторон поперечного сечения.

Технологический процесс на птицефабрике

04 Мая 2014, курсовая работа

Технологический процесс птицефабрики имеет целью производство яиц и диетического куриного мяса, а для поддержания высокой продуктивности куриного стада необходимо постоянно инкубировать и выращивать кур-несушек для обновления продуктивного поголовья. Куры больше всего яиц несут в первый год, на второй год на 20-25% меньше, а на третий на 30-35% меньше, чем в первый год, поэтому на птицефабриках кур-несушек меняют каждый год.

Технологический расчет ЗАВ

26 Февраля 2014, курсовая работа

По назначению различают машины предварительной очистки МПО-50, первичной и вторичной очистки. Первую группу машин используют для очистки зерна, поступающего от комбайна, перед сушкой и закладкой на временное хранение. Машинами первичной очистки обрабатывают зерно после сушки. Окончательно очищают и сортируют зерно на машинах вторичной очистки. В данной курсовой работе мы проведем технологический расчет ЗАВ. Определим производительность машин входящих в агрегат, количество агрегатов.

Технологический расчет и проектирование автотранспортных предприятий

07 Ноября 2014, курсовая работа

Из года в год все возрастающими темпами сельское хозяйство оснащается техникой и сложным оборудованием. Наряду с увеличением технического ресурса машин и оборудования, поставляемых сельскому хозяйству, повышается их конструктивная сложность. В устройство современных тракторов и комбайнов входят компрессоры, гидравлические трансмиссии, гидроусилители рулевого управления, увеличители крутящего момента, электронное и другое оборудование, что в известной степени вызывает возрастание неравнопрочности конструктивных единиц и обусловливает увеличение объемов работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту машин.

Технологический расчет оборудования для производства вареных колбас

13 Мая 2014, курсовая работа

Предприятия мясной промышленности нашей страны оснащены большим количеством (более 400 наименований) технологического оборудования. Рациональная эксплуатация оборудования требует глубокого знания его особенностей и конструктивных признаков. При использовании современного технологического оборудования важно сохранить в вырабатываемых мясных продуктах в максимальной степени все компоненты.
Операции, связанные с измельчением, в мясной промышленности составляют 70 %. Они широко применяются при производстве колбасных, кулинарных, консервированных мясопродуктов, а также пищевых производственных жиров, кормов, технических продуктов, клея, желатина и др.

Технология возделывания картофеля

02 Февраля 2014, контрольная работа

Из картофеля можно изготовить более 5000 видов продуктов, а в кулинарии более 650 блюд. В России ежегодное потребление картофеля на душу населения в среднем составляет 200 кг, а в западной Европе 90 кг. В клубнях картофеля может содержаться до 25% крахмала и около 2% белка. Белок картофеля – туберин, значительно полноценнее белка хлебных злаков. Белок усваивается на 85 %. Картофель является полноценным сырьем для многих отраслей перерабатывающей промышленности. Из 1 т картофеля при содержании крахмала 18 % получают 112 л питьевого спирта, 55 кг жидкой углекислоты, 1500 л барды, 170 кг крахмала, 80 кг глюкозы.

Технология выращивания капусты белокочанной

04 Ноября 2014, курсовая работа

Капуста белокочанная - древняя культура, как и другие виды капусты (кроме пекинской и китайской) происходит от дикорастущих видов, произрастающих в средиземноморских районах Западной Европы и в Северной Африке. На территории нашей страны капусту начали возделывать сначала в Закавказье, а затем в Киевской Руси.

В России капуста обрела как бы вторую родину. Русские огородники издавна считались мастерами ее выращивания. На Венской сельскохозяйственной выставке в 1875 году сорта капусты, созданные селекционером Грачевым, были удостоены почетной медали «За прогресс». Грачевские кочаны достигали 70 сантиметров в поперечнике при очень высокой плотности, белизне и хорошем вкусе.

Технология приготовления сена и его значение в рационах животных

24 Октября 2013, реферат

Травы по ботаническому составу принято различать на бобовые, злаковые, осоковые и разнотравные. Питательная ценность различных растений неодинакова и количественное отношение их в сене в значительной степени определяет его качество. Наиболее ценно в кормовом отношении сено, заготовленное из бобовых трав – люцерны, клевера и других. Несколько уступает ему сено из злаковых трав: тимофеевки луговой, ежи сборной, овсяницы луговой и других. Низкая кормовая ценность у сена, приготовленного из осок, а также из таких злаков как щучка дернистая, вейник, белоус и др. Сено из разнотравья может быть вполне удовлетворительным, если в нем преобладают такие растения, как гречиха птичья, козлобородник луговой и другие. Сено, приготовленное из крупных осок, сытника, щавеля конского, бодяка, папоротника и т. д., малопитательно и малосъедобно.

Технология возделывания гороха

03 Декабря 2013, реферат

Симбиотическая азотфиксация бобовых культур, способность их корневой системы вовлекать в круговорот труднодоступные для других культур соединения фосфора и кальция , определяют их положительную средообразующую роль (Зотиков В. И., Задорин А. Д., 2007; Кирюшин В. И., 2011).
Введение в севообороты бобовых культур, в том числе гороха на зерно, увеличивает долю зерновых культур и способствуют сохранению плодородия почвы. Не случайно они признаны одним из лучших предшественников в большинстве почвенно-климатических зон России и СНГ (Лошаков В. Г., 1996; Асмус А. В., Морозов В. И., Подсевалов М. И., 2011).

Технология возделывания гороха

05 Декабря 2013, курсовая работа

Горох широко используется как продовольственная культура, большое значение имеет как кормовая культура. Семена содержат 23-29% белка, до 40% крахмала, 10% сахаров и 1,5% – жира. В недозрелых бобах гороха содержится большое количество ферментов, витаминов (В1, В2, В6, С, РР). Кормовая ценность гороха определяется высоким содержанием аминокислот. В 1кг. зерна горох содержится в 2 раза больше протеина, чем в 1кг овса (в 1кг гороха протеина – 180г, а в овсе – 80г). 1кг горохового сена приравнивается к 2,2 лугового сена. Большое значение горох имеет в земледелии из-за того, что он оставляет большое количество азота в почве (на 1 га – 50-100кг), поэтому горох является хорошим предшественником для большинства культур. Остатки, которые оставляет после себя горох приравнивается к внесению 20т навоза/га.

Технология возделывания гороха

16 Мая 2014, лекция

В стране районировано более 35 сортов гороха. Среди них есть сорта крупносеменные - Виктория Мандорфская, Виктория Штрубе, среднесеменные - Уладовский 303, Уладовский 208, Штамбовый 2, мелкосеменные - Капитал, Торсдаг.
Горох - одна из скороспелых зернобобовых культур. Большинство его сортов созревает в течение 75 - ЮО дней. Требования к теплу небольшие. Семена прорастают при температуре 1 - 2°С, всходы появляются при 3 - 4°С, переносят заморозки до - 7°С. Горох испытывает повышенную потребность во влаге. Однако высокие урожаи этой культуры в Сибири и Казахстане в районах с недостаточным увлажнением говорят о том, что районированные сорта гороха развивают мощную корневую систему, чтобы удовлетворить растения во влаге.

Технология возделывания гороха посевного в московской области

15 Апреля 2014, курсовая работа

Горох в нашей стране — основная зерновая бобовая культура. Он занимает около 70% площади посева, занимаемой зерновыми бобовыми растениями. Возделывают его в основном как продовольственную культуру.
Семена гороха содержат до 28% белка, до 62% углеводов, а также витамины и минеральные соли, необходимые для питания человека и животных, отличаются хорошей развариваемостью и высокими вкусовыми качествами. Спелые семена употребляют в пищу в вареном виде, для переработки на муку. Недозревшие бобы используются в консервной промышленности.

Технология возделывания гречихи

15 Декабря 2013, курсовая работа

Гречиха – одна из важнейших крупяных культур. Гречневая крупа имеет высокие диетические, вкусовые и питательные свойства. Ее рекомендуют употреблять в качестве диетического питания при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях, а также в детских учреждениях. В среднем в крупе гречихи содержится около 9% белка, до 70% крахмала и до 1,6% жира.