Рефераты по товароведению

Фізико-хімічні методи дослідження хліба

02 Апреля 2014, курсовая работа

Хліб – це вироби з житнього, пшеничного борошна різних сортів та їх суміші масою більше 500 г. Хліб є цінним продуктом харчування. Він багатий на вітаміни групи В, РР, Е , мінеральні речовини, такі як фосфор, кальцій, залізо, магній, клітковину та вуглеводи, які є основним джерелом енергії.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є:
Зразок № 1 Батон «Нива» ТМ «Цар Хліб», виробник ТОВ "Перший столичний хлібзавод"
Зразок № 2 Батон «Київський» ТМ «Київхліб», виробник ПАТ "Київхліб"
Зразок № 3 Батон «Особливий» ТМ «Кулиничі», виробник ТОВ "Укаїнсько-словенське спільне підприємство "Київський обласний хлібопекарський комплекс"

Фізичні та хімічні властивості цукру і методи їх дослідження

28 Апреля 2013, курсовая работа

Цукор є джерелом енергії, яка потрібна для життєдіяльності людини, цінним смаковим продуктом, консервантом. Він легко і швидко застосовується клітинами організму, необхідний для нормального функціонування печінки, мозку, живлення м'язів, особливо серцевого. Споживання цукру повинно бути в розумних межах і становити 10-30 % загальної кількості калорій (при середній 15-20%). Для людей, зайнятих важкою фізичною працею, спортом, добове споживання цукру може досягати 100-120 г. Часте використання цукру і солодощів у значній кількості призводить до систематичного перезбудження ісулярного апарату підшлункової залози, може бути причиною його розладу, значно підвищує ризик розвитку діабету, а також карієсу зубів, гіпертонії, атеросклерозу.

Фактори формування споживних властивостей, асортименту та якості крупи гречаної, що реалізується в роздрібній торговельній мережі

25 Ноября 2014, курсовая работа

Крупи є одним з найважливіших елементів повноцінного раціону людини. Крупи це також продукція, що призначена для задоволення реальних потреб споживачів.
Діяльність по виготовленню такого виду продукції варто розуміти не тільки як продукт праці людини, а й у більш широкому значенні. Крупа стає товаром тільки тоді, коли вона стає об’єктом купівлі-продажу і має споживчі властивості, які задовольняють споживачів. Тільки в сфері ринкової торгівлі продукція виробників перетворюється в товар. Ринок попередніх продаж є ринком зобов’язань, а не ринком безпосередньо круп.

Факторинговые компании

30 Мая 2013, реферат

Факторинг — это выкуп платежных требований у поставщика товаров (услуг). Внедрение факторинга в хозяйственный обиход связано с появлением «второго дыхания» у старого, как мир, коммерческого кредита, при котором продавец предоставляет покупателю отсрочку платежа.
Факторинговые компании, кроме собственно факторинга, оказывают обычно еще и ряд сервисных услуг, таких как постановка бухгалтерского учета для предприятий-клиентов, ведение дебиторской бухгалтерии, аудит, подготовка разнообразной статистики (обзоров, сводок и т. п.).
Факторинговые компании чаще всего представляют собой дочерние фирмы при крупных банках.

Факторы влияющие на молочную продуктивность

16 Апреля 2014, реферат

На уровень молочной продуктивности коровы оказывают влияние многие факторы, которые разделяются на внутренние и внешние.
К внутренним факторам относятся наследственные задатки животного, его физиологическое состояние и здоровье;
к внешним — количество и состав задаваемых кормов, продолжительность интервала между дойками, способ доения, возраст коровы, продолжительность перерыва между двумя отелами, сухостойного периода и ряд других.
О зависимости продуктивности коровы от наследственных факторов т.е передается по наследству от родителей.

Факторы, влияющие на качество и количество товаров

15 Мая 2015, контрольная работа

Фактор - движущая сила, причина какого-либо процесса, явления, существенное их обстоятельство.
Формирующие факторы - комплекс объектов и операций, свойственных определенным этапам технологического цикла и предназначенных для формирования заданных требований к товароведным характеристикам продукции.

Факторы, влияющие на формирование качества и конкурентоспособности сырокопченой продукции

24 Апреля 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы на тему «Факторы, влияющие на формирование качества и конкурентоспособность товаров» является анализ ассортимента и оценка конкурентоспособности качества мясной продукции.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, а именно:
1) рассмотреть основные понятия качества товара и его свойства;
2) изучить общую характеристику факторов, формирующих и сохраняющих качество;
3) изучить аспекты качества, как фактора, определяющего конкурентоспособность товаров;
4) дать краткую характеристику предприятия;
5) выявить классификацию и определить характеристику ассортимента сырокопченой продукции;
6) оценить качество и конкурентоспособность товаров;
7) дать рекомендации предприятию по обеспечению конкурентоспособности продукции и путям ее повышения.

Факторы, формирующие качество кондитерских изделий

14 Января 2012, курсовая работа

Прогнозируемое оздоровление экономики будет сопровождаться ростом доходов россиян, а значит, увеличением платёжеспособного спроса внутреннего рынка, в том числе на рыбные товары.
Развитие рыбохозяйственного комплекса позволит существенно расширить базу налогообложения, особенно в части пополнения местных бюджетов в отдалённых районах.

Факторы, формирующие качество товаров

08 Сентября 2013, контрольная работа

Факторы, формирующие качество товаров (на примере группы продовольственных или непродовольственных товаров). Покажите, как исходное сырье, технологические процессы, маркировка, транспортирование и хранение влияют на их качество.
Влияние сырья и материалов на качество товаров.

Факторы,формирующие свойств швейных изделий

02 Июля 2014, реферат

Качество швейных изделий меняется в зависимости от потребностей общества, которые постоянно изменяются и растут. Уровень качества швейных товаров оценивается комплексными показателями. Гигиенический показатель качества швейных товаров учитывает гигроскопичность, теплозащитность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость и др. Качество швейных изделий зависит от качества тканей, качества моделирования, конструирования, технологии пошива. Контроль качества швейных изделий осуществляют, сравнивая изделия с эталонными образцами.

Фальсификация колбасных изделий

10 Марта 2014, реферат

Настоящий состав колбасы обычному покупателю узнать нелегко. Последнее время все больше стали говорить, что в колбасу добавляют все что угодно, но только не мясо. К сожалению, отчасти это правда.
Изобретательные производители нередко добавляют в колбасу такие компоненты, о которых потребитель даже и не догадывается.
Многие предприятия добавляют в колбасу субстанцию, сделанную из костей с остатками мяса. Под прессом её превращают в однородную массу и используют вместо мяса.

Фальсификация мясных товаров и необходимость предотвращения проникновения контрафакта и некачественных изделий таможенниками

24 Апреля 2015, курсовая работа

Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших, показатели ее развития составляли предмет пристального интереса со стороны государства.
Мясные продукты в виде тех или иных товарных групп являлись частью государственного стратегического запаса. Потребление мяса является показателем уровня развития страны.

Фальсификация плодоовощных товаров

17 Ноября 2013, реферат

Плодовоовощная продукция, бесспорно, является товаром первой необходимости. На протяжении всей жизни человечества, значение плодов и овощей оценивалось очень высоко. Полезные свойства обусловлены их химическим составом. В состав входят: вода (65-95%), минеральные вещества (2%), углеводы, сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза), крахмал, клетчатка, органические кислоты, эмиры, витамины С, А, В, РР.
Так как эта группа товаров пользуется большим спросом, к сожалению, появилось много не качественного товара. Поэтому для руководства и персонала магазина очень важно уметь распознавать фальсифицированный товар органолептическими методами. Это поможет увеличить продажи и сохранить положительное впечатление у потребителя от предприятия розничной торговли.

Фальсификация продовольственных товаров. Виды и способы фальсификации и методы ее обнаружения

18 Января 2014, контрольная работа

Подлинность товара является одним из его свойств. Поэтому необходимо всесторонне исследовать данное свойство товара и особенности его проявления. Подлинность товара - это набор характерных, специфических показателей, отличающих данное изделие от других. При этом необходимо помнить, что все производимые однородные товары всегда имеют подлинный образец, на основе которого готовится вся проектно-технологическая документация и затем данный образец просто тиражируется. Таким образом, подлинный образец, являющийся исходным изделием, является стандартным образцом для всей остальных выпускаемых товаров.

Фальсификация продовольственных продуктов

23 Апреля 2014, контрольная работа

Как утверждает Washington ProFile, слово "доллар" намного старше денежной единицы США и самих Соединенных Штатов, хотя ни точная его этимология, ни происхождение символа доллара - $ до сих пор не известны. Считается, что основой для создания нового термина стал талер, точнее иоахимталер, который чеканили в богемском городе Иоахимштале (ныне Яхимов в Чехии) - тогда он входил в державу Габсбургов. В России эта монета была более известна, как "ефимок".

Фальсификация товара и методы борьбы с ней

13 Мая 2012, реферат

Цель данной работы - изучить фальсификацию товаров, способы и методы ее выявления и предупреждения. На основании цели были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть методы обмана покупателя и выделить среди них фальсификацию.
Проанализировать основные виды фальсификации.
Изучить методы выявления фальсификации и борьбы с ней.
Работа состоит из введения, трех глав и заключения.

Фальсификация товаров

25 Ноября 2013, доклад

Поскольку фальсификация товаров с правовой стороны представляет собой разновидность торгового обмана, мошенничества, то до сих пор бытует такое изречение: "Не обманешь — не продашь". Но обман во все времена карался очень жестоко. Поскольку фальсифицированные товары зачастую представляют определенный вред для здоровья потребителей, то при создании законодательных актов о фальсификации исходят из того, что как производитель, так и посредник должны не только остерегаться от введения в заблуждение потребителя с помощью одного из тех обманных способов, которые квалифицируются как мошенничество, но и обязаны сделать все необходимое для того, чтобы покупатель имел ясное представление об истинном достоинстве своей покупки.

Фальсификация товаров: понятие, объекты, виды, способы

18 Декабря 2012, контрольная работа

Фальсификация—действия, направленные на обман получателя и/или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью.
В широком смысле фальсификация может рассматриваться как действия, направленные на ухудшение потребительских свойств или уменьшение количества товара при сохранении наиболее характерных, но несущественных для его использования по назначению свойств. Фальсификация пищевых продуктов чаще всего производится путем придания им отдельных наиболее типичных признаков, например внешнего вида при общем ухудшении или утрате остальных наиболее значимых свойств пищевой ценности, в том числе и безопасности.

Фасовка товаров

18 Марта 2014, реферат

Предпродажной подготовке на фасовке подлежит:
весовой товар
некоторый штучный товар (хлеб, яйцо)
товар, расфасованный поставщиком без указания цены (кондитерские изделия, рыба в вакууме)
Задание по фасовке того или иного товара выдает администратор торговой смены.

Фементация квашеной капусті

22 Сентября 2013, курсовая работа

Повсякденна їжа повинна бути простою і здоровою, переважно молочно-рослинною. Адже продукти рослинного походження є основним джерелом вітамінів, мінеральних і пектинових речовин, клітковини, органічних кислот, каталізаторів, стимуляторів органів травлення, кровообігу, сечовидільної системи.

ФЗ « О защите прав потребителей»

29 Декабря 2010, лекция

Необходимость принятия специального Закона, направленного на защиту интересов практически всего населения, вызывалась тем, что все действовавшее ранее законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя и продавца, являвшихся государственными организациями, а немногочисленные законодательные нормы, которые имелись в области охраны интересов потребителя, были заблокированы ведомственными нормативными актами и практически не действовали.

Физико-химические и бактерицидные свойства молока

02 Февраля 2015, реферат

Технический регламент определяет молоко как продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту.

Физико-химические показатели пива

20 Января 2011, реферат

Цель моей работы: рассмотреть основное сырьё пивоваренных заводов.
Задачи работы: рассмотреть новые сорта пивоваренного ячменя и изучить сорта хмеля; рассмотреть требования Санпин воды; рассмотреть расы дрожжей.

Физиологические нормы потребления продуктов и реальное изиологические нормы потребления продуктов и реальное потребление населением Кы

23 Марта 2014, дипломная работа

Самой важной и актуальной проблемой для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики является проблема сохранения здоровья нации. В Кыргызстане этот вопрос также является важной государственной проблемой, требующая безотлагательного решения посредством обеспечения населения страны качественным питанием.
С научной точки зрения здоровье – это форма жизнедеятельности человека, которая обеспечивает ему физиологически обусловленную продолжительность жизни, при удовлетворительном состоянии организма и приемлемой социальной дееспособности [1].

Формирование ассортимента организации розничной торговли в современных

21 Августа 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ коммерческой деятельности по формированию торгового ассортимента розничной торговой организации и выявление путей ее совершенствования. Необходимо отметить, что важнейшими показателями оптимального ассортимента продукции являются состояние розничного товарооборота, прибыль, рентабельность и другие показатели финансово-хозяйственной деятельности организации.

Формирование ассортимента аптечной организации. Управление аптечным ассортиментом

03 Февраля 2014, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является:
изучение проблематики функционирования предприятия розничной торговли с точки зрения формирования оптимальной ассортиментной структуры.
В связи с поставленной целью можно выделить следующие задачи:
- Изучить и провести сравнительный анализ имеющейся по данной теме литературы;
- Раскрыть основные понятия, использующиеся при планировании ассортимента;
- Рассмотреть особенности ассортиментной политики на примере рынка аптечной сети;

Формирование ассортимента в различных типах предприятий

21 Декабря 2013, курсовая работа

Ошибки при выборе товара, незнание его свойств, характеристик, условий хранения, транспортирования, неправильная оценка его качества могут обернуться для предпринимателя крупными потерями и убытками. Поэтому, будущим предпринимателям необходимы основные представления о товароведении различных групп товаров.
Рыночный успех отныне является главным критерием оценки деятельности отечественных предприятий, а их рыночные возможности предопределяются правильно разработанной и последовательно осуществляемой товарной политикой. Именно на основе изучения рынка и перспектив его развития предприятие получает исходную информацию для решения вопросов, связанных с формирование ассортимента, его управлением и совершенствованием.

Формирование ассортимента кондитерских товаров

12 Ноября 2014, курсовая работа

Целью данной работы является:
Ознакомление с значение в питании кондитерских изделий;
определение, каких позиции занимают кондитерские изделия занимает на продовольственном рынке России;
рассмотрение классификации и ассортимента кондитерских изделий;
Основные задачи: дать общую характеристику исследования ассортиментной политики рынка кондитерских изделий, изучение данной товароведческой группы

Формирование ассортимента парфюмерных товаров в розничных торговых предприятиях

26 Мая 2014, дипломная работа

В результате написания курсовой работы было, проведено исследование ассортимента парфюмерных товаров, реализуемых магазином-бутиком Л'Этуаль.
Общим выводом по результатам исследования можно сказать следующее: несмотря на всю простоту технологического процесса изготовления парфюмерных товаров, их производство – дело серьезное и ответственное. Важнейшее место при производстве отводится специалисту-парфюмеру, создающему парфюмерную композицию.
Современный ассортимент парфюмерных товаров включает в себя множество групп, видов и разновидностей, которые отличаются друг от друга по назначению, консистенции, семейству запахов, способам нанесения и т.п.

Формирование ассортимента продовольственных товаров, факторы, влияющие на ассортиментную политику

17 Июня 2013, курсовая работа

Все это обусловило актуальность выбранной темы курсовой работы и определило основную цель работы - охарактеризовать основные аспекты формирования ассортимента и факторы, влияющие на ассортиментную политику.
Для достижения этой цели в курсовой работе были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть содержание коммерческой работы по формированию ассортимента розничного торгового предприятия.
Рассмотреть принципы и этапы деятельности по формированию ассортимента предприятия розничной торговли.
Выявить факторы, определяющие построение ассортимента товаров предприятия.
Рассмотреть и проанализировать организационно-экономическую характеристику торгового предприятия.
Выявить методы формирования торгового ассортимента ТД «Батория».
Оценить коммерческой деятельности торгового предприятия по формированию ассортимента.