Рефераты по товароведению

Товароведческий анализ ассортимента перевязочных средств

15 Декабря 2013, курсовая работа

Применение современных перевязочных материалов является приоритетным направлением медицины. Бурное развитие технологий и рост массового производства позволяет создавать на их основе перевязочные средства нового поколения, использование которых позволит более эффективно контролировать течение раневого процесса. Важным компонентом исследований по созданию перевязочных средств нового поколения является создание повязок, которые обеспечивают удаление экссудата, токсических веществ, поддерживают оптимальную влажность, температурный режим в ране, газообмен, предотвращают реинфецирование.

Товароведческий анализ ассортимента фармтоваров, реализуемых через аптечную сеть. Дезинфицирующие средства

22 Ноября 2012, курсовая работа

Дезинфекция и дезинфицирующие средства, когда-то такие малоизвестные понятия, сегодня активно применяются во многих областях. Стремительное ухудшение экологической обстановки в мире, возможность развития эпидемических заболеваний, забота о здоровье человека и его безопасности, все это требует широкого использования средств дезинфекции на практике. Антисептики – стали постоянными «спутниками» нашей современной жизни.
Антисептики — противомикробные средства широкого спектра действия. Они губительно влияют на большинство микроорганизмов, не обладая избирательной активностью. Обладают относительно высокой токсичностью для человека и поэтому применяются в основном местно.

Товароведческий анализ фармацевтических препаратов группы блокаторов рецепторов ангиотензина II

21 Октября 2013, курсовая работа

Сартаны – это высокоселективные лекарственные соединения, действующие на РААС, избирательно блокирующие рецепторы ангиотензина II типа 1 и, по-видимому, способствующие стимуляции рецепторов ангиотензина II типа 2 (отвечающих за благоприятные антипролиферативные эффекты, вазодилатацию и апоптоз).

БРА или сартаны – это один из новых и динамично развивающихся классов антигипертензивных препаратов. За короткий срок применения БРА было накоплено большое количество важных клинических данных, которые кардинально изменили представления о сартанах. БРА проделали сложный путь от новых ЛС для лечения АГ, характеризующихся, в первую очередь, отличной переносимостью, до основного класса кардиологических препаратов, доказавшего свою эффективность в предотвращении сердечнососудистых осложнений при АГ и ХСН.

Товарознавство плодів та овочів

14 Августа 2013, реферат

Овочеві консерви. За способами приготування і призначенням ці консерви поділяють на натуральні, соки, напої, закусочні, мариновані овочеві страви, напівфабрикати, соуси, пюре, пасти, креми, приправи.
Натуральні овочеві консерви виготовляють із цілих, нарізаних або протертих овочів, які миють, обчищають, бланшують, фасують у банки, заливають 2-3%-м розчином кухонної солі або без неї (у кукурудзу цукрову додають цукор), крім цього можуть додавати; пряно-ароматичні рослини, прянощі, харчові кислоти, герметизують і-стерилізують. Ці консерви називають натуральними, оскільки вони; зберігають властивості свіжих овочів (зовнішній вигляд, колір, смак,; аромат) і компоненти хімічного складу.

Товарознавча оцінка горілчаних виробів, що реалізуються у м.Донецьку

19 Марта 2013, курсовая работа

Цілі і завдання. В ході написання роботи, ставилися такі цілі:
- Систематизація, закріплення і розширення отриманих теоретичних і практичних знань з дисципліни «Товарознавство смакових товарів», їх застосування при вирішенні конкретних наукових і виробничих завдань.
- Розвиток навичок проведення самостійної роботи й оволодіння методами дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у роботі проблем і питань.

Товарознавча оцінка мінеральних вод

12 Апреля 2014, курсовая работа

Метою нашої роботи було удосконалення організації маркетингової діяльності заводу на основі товарознавчих та ринкових досліджень асортименту та якості його продукції.
Об’єкт дослідження – ПрАТ «Муровано-Куриловецького заводу мінеральної води «Регіна»».
Предмет дослідження –асортимент та якість мінеральної води «Регіна» та система маркетингу заводу.
Основними завданнями роботи є наступні:
1) дати загальну характеристику мінеральних вод;
2) охарактеритизувати основні види мінеральної води та вимоги до її якості;

Товарознавча оцінка фізико-хімічних показників якості досліджуваних зразків ряжанки

21 Октября 2012, курсовая работа

Займаючись розведенням худоби, люди відмітили, що молоко, що скиснуло, довше зберігається, має приємний освіжаючий смак. Вони почали вживати таке молоко і переконалися, що воно робить сприятливий вплив на людський організм.
Можна вважати, що кисломолочні напої були першими продуктами, що готуються з молока.
Пройшло багато тисячоліть з тієї миті, як чоловік випив перший кисломолочний напій і до того, як була визначена причина такого перетворення молока.

Товарознавча характеристика асортименту і якості годинників

04 Апреля 2014, курсовая работа

У цій курсовій роботі розглядаються питання щодо асортименту та якості годинників як товару, їх значення та місце у житті людини.
Асортимент товарів - група товарів, пов'язаних між собою або в силу схожості сфери їх функціонування (застосування).
Якість - це сукупність об'єктивно властивих продукції властивостей і характеристик, рівень яких формується при створенні продукції з метою задоволення існуючих потреб.

Товарознавча характеристика мила туалетного

17 Февраля 2013, курсовая работа

Мило - рідкий або твердий продукт, що містить поверхнево-активні речовини, в з’єднанні з водою використовують або як косметичний зaciб - для очищения i догляду за шкірою (туалетне мило) або як зaciб побутової хімії миючого засобу (мило господарське).[1]

Товарознавча характеристика парфюмерно-косметичних товарів

23 Апреля 2012, курсовая работа

У нашому житті нас оточує величезна різноманітність ароматів, будь то пральний порошок або засіб для зняття лаку, не кажучи вже про елітної парфумерії.

Парфумерія (франц. parfumerie, від parfum - приємний запах, духи) - це вироби, що застосовуються для ароматизації шкіри, волосся, одягу, а також як гігієнічні освіжаючі засоби.

Товарознавча характеристика склопакетів

16 Декабря 2014, контрольная работа

Для багатьох споживачів пластикові вікна і склопакети означають одно і теж, проте це не зовсім так. Звичайно, великої біди не буде, якщо, замовляючи вікна із склопакетом, при розмові з продавцем ви споживете, наприклад, словосполучення "пластикові склопакети". Зрештою ви зрозумієте один одного. Але виробники склопакетів твердо знають, що вікна і склопакети - поняття різні, хоча і споріднені.

Товарознавча характеристика споживчих властивостей пряників та вафельна матеріалах супер маркету «Велика Кешеня»

18 Мая 2014, курсовая работа

Актуальність теми. Кондитерська промисловість України розвивається високими темпами, на сьогоднішній день за насиченістю та широтою асортименту кондитерських виробів, ринок України не відрізняється від ринків європейських країн. Ринок кондитерських виробів дуже великий, він має близько 1000 найменувань різних ласощів і асортимент розширюється, налагоджуються зовнішньо – економічні зв`язки, підвищується якість вітчизняного виробництва.

Товароснабжение как элемент коммерческой деятельности торговых предприятий

05 Мая 2014, курсовая работа

Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через предприятия оптовой и розничной торговли до потребителей называется товародвижением. Он включает не только физическое перемещение товаров из мест производства в места потребления, но и операции, связанные с их сохранением, подсортировкой и подготовкой к продажи на предприятиях торговли.
Актуальность данной темы обусловлена высокой степенью зависимости конечных финансовых результатов деятельности фирмы от эффективности осуществления ею коммерческой деятельности.

Товароснабжение: сущность, формы, их преимущества и недостатки. Методы доставки товаров в торговую сеть

27 Марта 2014, курс лекций

Под товароснабжением розничной торговой сети понимается система мероприятий, представляющая собой комплекс коммерческих и технологических операций по доведению товаров до предприятий розничной торговли.
Благодаря рационально организованному товароснабжению в ЗАО «Юнифуд» универсам «Алми» обеспечивается полнота и устойчивость ассортимента товаров, необходимый уровень товарных запасов, удовлетворение спроса населения, а также высокие финансово-экономические показатели работы торговых предприятий.

Товары бытовой химии

12 Ноября 2014, реферат

К товарам бытовой химии относят клеи, абразивные изделия, лакокрасочные товары, моющие средства, средства для чистки и по уходу за изделиями из кожи, осветительные и смазочные материалы, удобрения минеральные, химические средства защиты растений, средства для борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, дезинфицирующие средства, инструменты для малярных работ и др.
Клеящие материалы
Клеи подразделяют:
— по назначению (одноцелевые и универсальные);
— по консистенции (твердые, жидкие, порошкообразные);

Товары в незавершенном виде

30 Мая 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы – рассмотреть особенности практики и проблемы классификация некомплектных товаров в и товаров, поставляемых в незавершенном виде.
Для достижения цели данной работы были решены следующие задачи:
1.Рассмотреть структуру товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
2. Определить правила классификации товаров по номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Товары для спорта и туризма

29 Апреля 2014, реферат

Современные товары для спорта и туризма должны обладать высокими потребительскими свойствами. Они должны быть безопасными в пользовании, предотвращать физические травмы. Эти товары должны в совершенстве выполнять основные функции, быть удобными в потреб¬лении, иметь малую загрязняемо сть, легкость чистки.
Товары для спорта и туризма должны быть надежными в использовании. Они должны обеспечивать безотказность и долговечность в применении, хорошую сохраняемость и быть ремонтопригодными.
Форма изделий должна быть рациональной, производст¬венное исполнение совершенным, внешнее оформление красивым.

Товары на основе металлов и сплавов

16 Октября 2013, творческая работа

Группа 73 Изделия из черных металлов
Группа 74 Медь и изделия из нее
Группа 76 Алюминий и изделия из него
Группа 82 Инструменты, приспособления , ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных- металлов
Группа 83 Прочие изделия из недрагоценных металлов

Толкование Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель

03 Января 2014, реферат

Системный анализ (толкование) норм права состоит из трех стадий:
• критики нормативного правового акта как источника права;
• уяснения содержания действующих норм права;
• уяснения качества норм права и выявления их несовершенств, всей совокупности ошибок, которые допустил правотворческий орган в процессе проектирования и принятия этих норм права.

Торгівельно-технологічний процес товару у крамниці

09 Июня 2014, реферат

Товари в магазині від постачальника приймає матеріально відповідальна особа. Приймання товарів складається з декількох етапів:
- Ознайомлення із супровідними документами;
- Прийняття товару за кількістю та за якістю;
- Звірка фактично прийнятої кількості товару з документальною;
- Оформлення супровідних документів.

Торговая разделка мясных туш

01 Марта 2013, лекция

Мясо — это туша или часть туши, полученная после убоя и первичной обработки скота и представляющая собой совокупность различных тканей — мышечной, соединительной, жировой, костной и др. Это один из важнейших продуктов питания, обладающий высокой пищевой ценностью.
Мясо подразделяют по виду, полу, возрасту, упитанности и качеству, термическому состоянию.

Торговая розничная сеть

07 Июля 2012, реферат

Розничная торговая сеть — это совокупность розничных торговых предприятий и других торговых единиц, размещенных на определенной территории с целью продажи товаров и обслуживания покупателей.
Функции розничной торговой сети: закупка товаров; продажа товаров; транспортировка; хранение; принятие риска; финансовая деятельность; информирование рынка, получение информации о рынке; подсортировка, подработка, приведение к товарному виду.

Торговая сеть «Виват»

07 Декабря 2013, творческая работа

орговая сеть «Виват» — один из лидеров розничной торговли Прикамья. На сегодняшний день супермаркеты «Виват» работают во всех районах Перми и в крупных городах Пермского края, таких как Березники, Соликамск, Краснокамск, Лысьва, Губаха, Чернушка, Добрянка, Чайковский. Сеть насчитывает 85 супермаркетов (60 в Перми и 25 в Пермском крае) и гипермаркет «ВИВАТ». По данным социологических исследований, узнаваемость бренда «Виват» в Прикамье составляет практически 99%. Ежедневно в магазинах сети совершают покупки сотни тысяч пермяков и жителей Пермского края. Компания старается соответствовать статусу лидера отрасли и в целях сохранения и укрепления своих позиций считает приоритетом непрерывное развитие и совершенствование своей деятельности.

Торговая сеть «Монетка»

26 Июня 2012, отчет по практике

Я проходила учебную практику в магазине торговой сети «Монетка», который расположен по адресу: ул. Красина, 31. За время прохождения практики мной был проделан анализ деятельности торгового предприятия по следующим разделам:
характеристика торгового предприятия: основной ассортимент реализуемой продукции; режим работы предприятия; структура административно-технического и хозяйственного управления предприятием; структура торговых и неторговых площадей;
торговый процесс предприятия: технологическая схема товародвижения; планировка магазина;
приемка, хранение и реализация товаров: организация и документальное оформление приемки товаров по количеству и качеству; особенности хранения и реализации товаров; порядок браковки товаров по первичной приемке, а также в процессе хранения, подготовки товара к продаже; уценка товаров ненадлежащего качества и ее документирование;

Торгово- технологический процесс в магазине

01 Июня 2012, курсовая работа

Значительная часть товаров поступает в розничную торговую сеть с оптовых предприятий торгово - закупочных базовых кооперативов через дилеров и дистрибьюторов. Хлеб и хлебобулочные изделия, молочные, мясные продукты поступают с производственных предприятий. Предприятия, изготовившие потребителям товар – это государственное, производственное, и акционерное общество, частные производители и фермерские хозяйства. В производстве таких товаров как посудою- хозяйственные, спортивные, моечно-химические средства предприятия существенное место отводится художественно-народным промыслом, строча - вышитые изделия и товары хозяйственного обихода.

Торгово-технологический процесс по продаже обуви

01 Июня 2013, курсовая работа

Главной целью современного этапа экономических преобразований, проводимых в торговле, является создание благоприятных условий для эффективной деятельности торговых предприятий. Достижение этой цели, с одной стороны, предполагает совершенствование законодательной, финансовой налоговой среды, в которой работают торговые предприятия, а с другой требует кардинального улучшения работы самих предприятий в условиях рыночных отношений.
Важную роль в эффективной деятельности торговых предприятий играет торгово-технологический процесс. Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как от правильной организации торгово-технологического процесса в магазине в конечном счете зависит его прибыль.

Торгово-технологический процесс

02 Марта 2013, реферат

Розничная торговля – это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю в небольших объемах через магазины, павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли. Коммерческая работа по продаже в розничных торговых предприятиях в отличии от оптовых предприятий имеет свои особенности. Розничные торговые предприятия реализуют товары непосредственно населению, то есть физическим лицам, применяя свои, специфические способы и методы розничной продажи, окончательно завершают обращение от изготовителя продукции.

Торгово-экономический анализ деятельности магазина «Сластена»

29 Апреля 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение классификации, ассортимента, требований к качеству, маркировке, упаковке и хранению жиросодержащих кондитерских изделий на примере магазина «Сластена».
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
- представить классификацию, ассортимент и потребительские свойства жиросодержащих кондитерских изделий;
- описать производство и обозначить требования к их качеству;
- рассмотреть правила маркировки, упаковки, условия транспортирования и хранения жиросодержащих кондитерских изделий;
- исследовать деятельность магазина «Сластена»;

Торговое обслуживание покупателей

09 Июня 2015, курсовая работа

Целью курсовой работы является определение направлений совершенствования торгового обслуживания.
Для достижения цели был поставлен комплекс задач, который взаимосвязан с основными разделами содержания, а именно:
- рассмотреть процесс торгового обслуживания, тенденции и перспективы развития;
- анализ торгового обслуживания на примере торгового предприятия;

Торговое предприятие

10 Декабря 2011, дипломная работа

Торговля – важнейшая отрасль хозяйства. Она развивалась с древнейших времен. В XIII—XIV вв. развивалась торговля не только между ближайшими городами и селами, но и отдельными территориями. Например, из Новгорода товары доходили до Твери, Суздаля, Москвы и т.д. В торговом обмене между городами и областями важное место занимала соль, которая вывозилась из Крыма, Галицкой земли, с Заволжья, с мест поселения коми-пермяков у Камы. Важным предметом ввоза в северные области Руси был хлеб. Возникали уездные рынки. Крупными центрами торговли становились Москва, Новгород, Белоозеро, Тверь, Смоленск.
Хозяйственный подъем и экономическая политика второй половины XVIII в. способствовали в значительной степени расширению росс