Аналіз фінансової діяльності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2012 в 01:39, дипломная работа

Краткое описание

Метою даної роботи є розвиток теоретичних основ та практичних методик розрахунку та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства у ринковій економіці.
Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:
1) розглянути цілі та завдання фінансового аналізу;
2) дослідити теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;

Содержание

ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Предмет та методи фінансового аналізу
1.2 Види фінансового аналізу
1.3 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств
2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Методики аналізу балансу
2.2 Методика аналізу фінансової стійкості
2.3 Аналіз рентабельності підприємтва
3 ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ«СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»
3.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
3.2 Аналіз діяльності підприємства
3.2.1 Оцінка рентабельності та ділової активності підприємства
3.2.2 Оцінка ліквідності балансу
3.2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства
3.3 Пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вложенные файлы: 1 файл

2 работа.doc

— 750.00 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

Продовження Додатку А

Звіт про  фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ

     

Стаття

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

40367

25818

Податок на додану вартість

15

1839

934

Акцизний збір

20

0

0

 

25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

38528

24884

Собівартість  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

-29226

-17626

Валовий прибуток:

     

прибуток

50

9302

7258

збиток

55

0

0

Інші операційні доходи

60

31011

21879

У т.ч. дохід  від первісного визнання біологічних  активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

0

0

Адміністративні витрати

70

-6604

-2497

Витрати на збут

80

-1027

-1133

Інші операційні витрати

90

-32088

-22862

У т.ч. витрати  від первісного визнання біологічних  активів і сільськогосподарської  продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

     

прибуток

100

594

2645

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові  доходи

120

0

0

Інші доходи

130

2

13

Фінансові витрати

140

-59

-2295

Втрати від  участі в капіталі

150

0

-700

Інші витрати

160

-42

-2

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     

прибуток

170

495

0

збиток

175

0

-339


 

 

Продовження Додатку А

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або  прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від  припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів  та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-497

( -325 )

Дохід з податку  на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

     

прибуток

190

0

0

збиток

195

-2

-14

Надзвичайні:

     

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного  прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

     

прибуток

220

0

0

збиток

225

-2

-14

Забезпечення  матеріального заохочення

226

0

0Информация о работе Аналіз фінансової діяльності підприємства