Активні операції комерційного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2012 в 11:15, курсовая работа

Краткое описание

Практична значимість випускної роботи бакалавра полягає у розробці рекомендацій щодо подальшого розвитку активних операцій в Україні.
Інформаційною базою для написання випускної роботи бакалавра слугували підручники, посібники з розвитку банківської справи, статистична звітність ВАТ КБ «Надра» періодичного друку, та інші джерела.

Вложенные файлы: 1 файл

Випускна 1.docx

— 242.15 Кб (Скачать файл)

 

 

Cтаном на 31.12.2009 року ВАТ КБ „Надра” працював в умовах Тимчасової адміністрації.

Згідно з постановою Правління  Національного банку України  № 59 від 10.02.2009 року в банку з 10.02.2009 року було введено тимчасову адміністрацію  строком на один рік. З метою створення  сприятливих умов для відновлення  фінансового стану банку введено  мораторій на задоволення вимог  кредиторів строком на шість місяців  – з 10.02.2009 до10.08.2009 року.

13.08.2009 р. листом Національного  банку України № 54-019/999 було  повідомлено, що Постановою Правління  Національного банку України  від 05.08.2009р. № 452 продовжено  мораторій на задоволення вимог  кредиторів шляхом уведення мораторію  на задоволення вимог кредиторів  строком на шість місяців - з 11.08.2009 до 10.02.2010 року.

16 квітня 2009 р. Рішенням  Комісії НБУ з питань нагляду  та регулювання діяльності банків  №187 було схвалено “Програму  фінансового оздоровлення ВАТ  КБ “Надра” (далі – Програма).

2 грудня 2009 р. Програма  втратила чинність, у зв’язку  із рішенням Комісії НБУ з  питань нагляду та регулювання  діяльності банків №735 про схвалення  нової “Програми фінансового  оздоровлення ВАТ КБ “Надра”  на період 2009-2016 рр.” (далі –  Нова програма), затвердженої наказом  тимчасового адміністратора банку №677 від 24.11.2009 р. [12, c.12].

Протягом 2009 року банк діяв у повній відповідності із затвердженою Програмою, виконавши/виконуючи наступні заходи, передбачені нею:

1. Реструктуризація проблемної заборгованості клієнтів. Результатом цієї роботи банку в 2009 році стала реструктуризація заборгованості в сумі понад 460 млн. грн.клієнтами-фізичними особами, та - майже 972 млн грн клієнтами-юридичними особами (близько 1 432 млн грн загалом).

2. Повернення проблемних кредитів (у разі неможливості або недоцільності проведення реструктуризації), в тому числі за рахунокстягнення та реалізації заставного майна.

3. Організація роботи  щодо оголошення банкрутами боржників  банку, які припинили погашення  кредитів, сплату відсотків за  ним. Робота щодо зниження частки  прострочених кредитів в кредитному  портфелі банку стала одним  із першочергових напрямків роботи  тимчасового адміністратора в  ВАТ КБ «Надра».

B банку було створено Комітет по роботі з проблемною заборгованістю, внесено окремі зміни до організаційної структури банку в частині підрозділів, що функціонально відповідають за роботу з проблемною заборгованістю клієнтів, розроблено нові правила оплати праці та мотивації співробітників банку, які відповідають за процеси реструктуризації та роботи з простроченою заборгованістю клієнтів.

Засідання Комітету, з метою  врегулювання проблемної заборгованості позичальників банку, розглядали питання  про надання дозволу на погашення  повністю або частково суми проблемної заборгованості, за рахунок добровільної, зі згоди боржника, реалізації заставного майна, а також за рахунок коштів депозитів строк яких закінчився та коштів з поточних рахунків клієнтів банку.

Проте, у випадку відмови  добровільно співпрацювати з  банком у цій сфері, до боржників  застосовувалися примусові стягнення  кредитної заборгованості, в тому числі за рахунок звернення стягнення  на заставлене майно на підставі виконавчого  напису нотаріуса або поданням до суду позовної заяви про погашення  суми боргу. Протягом 2009 року по понад 3.1 тис. позовам банку до суду прийнято рішень про стягнення заборгованості на суму близько 2.5 млрд грн, а по майже 310 позовам прийнято рішень про звернення стягнення на майно на суму майже 157 млн грн.

Результатом активної діяльності в сфері обслуговування простроченої заборгованості клієнтів в 2009 році стало погашення 955 тис. клієнтами фізичними особами своєї простроченої заборгованості в сумі понад 1 236 млн грн, та понад 15 тис. клієнтами юридичними особами своєї простроченої заборгованості в сумі понад 208 млн грн (що складає, відповідно, близько 1 444 млн грн в цілому) [12, c.12 - 13].

Крім докладання власних  максимальних зусиль в роботі щодо зниження частки проблемних кредитів у своєму кредитному портфелі, банк до 01.10.        2009 р. співпрацював у цій сфері з колекторськими компаніями.

4. Ужиття заходів щодо  погашення боргових цінних паперів.

5. Проведення інвентаризації  активів.

6. Постійна оптимізація  розміру загальноадміністративних  витрат.

За рахунок активного  проведення заходів з оптимізації  та мінімізації адміністративних витрат банку, загальна середньомісячна сума скорочення останніх за час роботи тимчасового адміністратора склала у порівнянні з січнем 2009 року близько 30 млн. грн. або 32%.

Станом на 11.02.2009 р. загальний  розмір дебіторської заборгованості банку  становив 121.4 млн грн; станом на 31.12.2009 р. – 148.7 млн грн                  ( таблиця 3.2 ) [12, c.14].

 

Таблиця 3.2 - Загальний розмір дебіторської заборгованості банку за 2009 рік

Баланвовий рахунок

Станом на 11.02.09., тис грн

Станом на 31.12.09 тис грн

Відхилення, тис грн

1819

45,430

27,278

-18,153

2809

19,882

1,517

-18,365

3510

11,699

4,148

-7,551

3519

42,734

33,774

-8,960

3550

16

9

-7

3551

1

0

-1

3552

864

754

-112

3559

808

124

-683

3710

0

81,131

81,131

Всього:

121,434

148,733

27,299


 

Станом на 31.12.2009 року клієнтські зобов”язання банку склали 8,4 млрд.грн, в т.ч.:

  • кошти клієнтів-фізичних осіб - 6,8 млрд грн (із них строкові кошти

становлять 3,8 млрд грн, кошти до запитання - 3 млрд грн);

  • кошти клієнтів-юридичних осіб - 1,6 млрд грн (із них строкові кошти

становлять 0,8 млрд грн, кошти до запитання - 0,8 млрд грн).

На кінець 2009 року клієнтські зобов’язання банку зменшилися майже на 3,3 млрд грн порівняно з 2008 роком:

  • кошти клієнтів-фізичних осіб зменшилися на 2,7 млрд грн;
  • кошти клієнтів-юридичних осіб зменшилися на 0,6 млрд грн. [12, c.28].

Таке значне зменшення  зобов’язань банку в основному  перед фізичними особами пояснюється, головним чином, відновленням загального рівня ліквідності банку, постійним  підкріпленням готівкою банкоматів та відділень банку, зміною режиму обслуговування поточних/карткових рахунків клієнтів, розробкою/впровадженням “Комплексної програми виплати депозитів” (всі  ці заходи також детально розглядалися у відповідному розділі „Основні види та характеристика діяльності банку”).

З метою підвищення рівня  надходження інкасованої виручки  в каси відділень банку тимчасовою адміністрацією було запроваджено нові правила здійснення готівкових та безготівкових  платежів в системі банка в  частині платежів фізичнихосіб:

  • прийом комунальних платежів від фізичних осіб здійснюється

безкоштовно;

  • платежі на рахунки клієнтів “ВАТ КБ “Надра” перераховуються у день

прийому платежу, або у терміни  згідно договору з отримувачем платежу;

  • платежі на користь юридичних осіб – клієнтів інших банків

відправляються протягом трьох  робочих днів.

Результатом таких заходів  тимчасової адміністрації стало  загальне зростання в період з 11.02.2009 р. до 01.12.2009 р. як надходжень до кас відділень  банку, так і залишків в них.

Стан надходження інкасованої  виручки в каси банку наведено в                     таблиці 3.3 [12, c.18].

 

 

 

 

Таблиця 3.3 – Стан надходження  інкасованої виручки в каси банку протягом 2009 року

Період

Залишок на початок періоду

Надходження

Видачі

Залишок на кінець періоду

Березень

44814

565114

516417

93511

Квітень

93511

561158

537958

116712

Травень

116712

618360

602340

132731

Червень

132731

659330

663788

128272

Липень

128272

754193

699214

183251

Серпень

183251

680878

651531

212599

Вересень

212599

757979

837693

132885

Жовтень

132885

741012

732805

141091

Листопед

141091

711599

700574

152117


 

Починаючи з першого дня  роботи тимчасового адміністратора у ВАТ КБ «Надра», банком було розроблено та впроваджено “Програму по управлінню платіжною дисципліною”. В рамках цієї Програми було встановлено особливий  режим сприяння здійсненню платежів тим юридичним особам (корпоративним  клієнтам та клієнтам малого та середнього бізнесу (далі - МСБ)), які забезпечують надходження в банк нових, додаткових ліквідних коштів.

Динаміка зміни чистих активів подана на  рисунку 3.1 [12, c.26].

 

Рисунок 3.1- Динаміка зміни  чистих активів в 2009 році

 

Станом на 31.12.2009 р. сума чистих активів ВАТ КБ „Надра” склала близько 24 846 млн грн, зменшившись за період з 01.01.2009 р. майже на 5 702 млн грн.

Стан власного капіталу банку  за 2009 рік подано в таблиці 3.4 [12, c.40].

 

Таблиця 3.4 – Власний капітал  банку протягом 2009 року

Рядок

Найменування статті

Примітки

Належить акціонерам материнського  банку

Статутний капітал

Резервні та інші фонди

Нерозподілений прибуток

Усього власного капіталу

1

2

3

4

5

6

7

1

Залишок на 1 січня 2008 року

 

1029273

438396

348846

1816515

2

Вплив переходу на нові або  переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому  слід читати стандарти

3

-

-

-

-

3

Скоригований залишок  на 1 січня попереднього року

 

1029273

438396

348846

1816515

4

Цінні папери в портфелі банку  на продаж

 

0

0

0

0

4.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

0

0

0

0

4.2

Продаж або втрати від  зменшення корисності

9

0

0

0

0

5

Основні засоби та нематеріальні  активи:

 

0

( 442 )

442

0

5.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

5.2

Реалізований результат  переоцінки

14

0

( 442 )

442

0

6

Результат переоцінки за операціями хеджування

 

0

0

0

0

7

Накопичені курсові різниці

27

0

0

0

0

8

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

9

Чистий дохід ( збиток ), що визнаний безпосередньо  у складі власного капіталу

 

0

( 442 )

442

0

10

Прибуток ( збиток ) за рік

 

0

0

25857

25857

А*

Розподіл прибутку до інших  фондів

 

0

344942

( 344942 )

0

11

Усього доходів ( збитків ), що визнані за рік

 

0

344500

( 318643 )

25857

12

Емісія акцій

26

0

0

0

0

13

Власні акції, що вилучені в акціонерів:

 

0

0

0

0

13.1

Викуплені

26

0

0

0

0

13.2

Продаж

26

0

0

0

0

13.3

Акулювання

26

0

0

0

0

14

Об’єднання компаній

44

0

0

0

0

15

Дивіденти, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

0

0

( 3904 )

( 3904 )

16

Залишок на кінець дня 31 грудня 2008 року

 

1029273

782896

26299

1838466

17

Скоригований залишок  на початок звітного року

 

1029273

782896

26299

1838466

 

Коригування

 

-

-

-

-

17.1

Зміна облікової політики

 

-

-

-

-

17.2

Виправлення помилок

 

-

-

-

-


 

 

Кінець таблиці 3.4

1

2

3

4

5

6

7

18

Цінні папери в портфелі банку  на продаж

 

0

0

0

0

18.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

0

0

0

0

18.2

Продаж або втрати від  зменшення корисності

9

0

0

0

0

19

Основні засоби та нематеріальні  активи:

 

0

( 36 )

36

0

19.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

19.2

Релізований результат переоцінки

14

0

( 36 )

36

0

20

Результат переоцінки за операціями хеджування

 

0

0

0

0

21

Накопичені курсові різниці

27

0

0

0

0

22

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

23

Чистий дохід ( збиток , що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

 

0

( 36 )

36

0

24

Прибуток / збиток за рік

 

0

0

( 1363775 )

( 1363775 )

А*

Розподіл прибутку до інших  фондів

 

0

26335

( 26335 )

0

25

Усього доходів ( збитків ), що визнані за рік

 

0

26299

( 1390074 )

( 1363775 )

26

Емісія акцій

26

0

0

0

0

27

Власні акції, що викуплені  в акціонерів:

 

0

0

0

0

27.1

Викуплені

26

0

0

0

0

27.2

Продаж

26

0

0

0

0

27.3

Анулювання

26

0

0

0

0

28

Об’єднання компаній

 

0

0

0

0

29

Дивіденти, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

0

0

0

0

30

Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року

 

1029273

809196

( 1363775 )

474694

Информация о работе Активні операції комерційного банку