Рефераты по медицине

Атеросклероз

01 Октября 2013, реферат

Атеросклероз (от греч. athere — кашица и sclerosis — уплотнение) — хроническое заболевание, возникающее в результате
нарушения липидного и белкового обмена, характеризующееся поражением артерий эластического и мышечно-эластического типа в виде очагового отложения во внутренней оболочке липи-дов и белков и реактивного разрастания соединительной ткани.
Следует отличать атеросклероз от артериосклероза, которым обозначают склероз артерий независимо от причины и механизма развития. Атеросклероз — лишь наиболее частая разновидность артериосклероза, отражающая нарушение метаболизма липидов и белков (метаболический атеросклероз). В таком толковании термин "атеросклероз" был введен в 1904 г. Маршаном и обоснован экспериментальными исследованиями Н.Н.Аничкова.

Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз

30 Ноября 2013, история болезни

Диагноз клинический: ИБС: Атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз. Фибрилляция предсердий устойчивая форма,тахисистолический вариант. Гипертоническая болезнь III стадии.
3 степени, риск 4.
Фоновые заболевания: Сахарный диабет II типа тяжелого течения, инсулинопотребный в стадии cубкомпенсации.

Атрофии и гиперкератозы кожи

27 Февраля 2013, реферат

Физиологическая атрофия развивается в результате возрастной инволюции организма — старческая атрофия кожи. При этом наблюдаются (преимущественно на открытых участках) истончение и потеря эластичности кожи, она становится сухой, легко собирается в складки, которые долго не расправляются, образуются морщины; кожа приобретает красноватый или перламутрово-белый цвет, сквозь неё просвечивает венозная сеть.

Аттестационная работа палатной медицинской сестры

04 Января 2011, аттестационная работа

МУЗ “Городская клиническая больница № 4” расположена в округе Варавино
– Фактория и предназначена для обслуживания населения Ломоносовского
района.

Аттестационная работа по "Терапии"

05 Ноября 2013, аттестационная работа

Кобяйская районная больница им.Сметаниной М.С. находится в с.Кобяй Кобяйского улуса Р.Саха(Якутия). Удаленность от ЦРБ составляет 120 км., от г.Якутска 420 км. Обслуживает с Кобяй и прикрепленные участки с.Тыайа, Чагда, Арыктах. Транспортное сообщение между лечебно-профилактическими учреждениями в зимнее время автотранспортом, в остальное время года самолетом, что затрудняет транспортировку тяжелобольных в ЦРБ. Автозимником пользуемся за короткий период с 20 декабря по 15 апреля (4 месяца), остальные 8 месяцев летают самолеты нерегулярно. Часто вынуждены вызвать санрейсы при остром аппендиците, травмах, родоразрешении, выкидышах и других острых состояниях, требующих срочной операции.

Ауру туралы түсінік. Патогенез туралы түсінік

21 Января 2015, реферат

Ауру - ағзаның тіршілік етіп, өсіп-ену қабілетінің бұзылуы. Ауру туралы ұғымда әр түрлі көз қарастар болып келген. Ертедегі Рим дәрігері, Гипократ ауру дегенді 4 түрлі сұйық заттың өзара алмасып, өзгеруіне пайда болады деп есептеген. Бұл туралы материалитсік көзқарас негізі Әбу Әли ибн Сннаныңеңбегінде басталады.

Аурудың өту ұзақтығына байланысты фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезінің морфологиясы

03 Ноября 2013, автореферат

Қазақстан Республикасының статистикалық мемлекеттік комитетінің мәліметтері [2009] бойынша туберкулездің аурушаңдық және өлім көрсеткіштерінің төмендеуі байқалып отыр, бірақ оның құрылымында деструктивті түрлерінің көбейуі және жедел өршіп, тез өлімге әкелуі фиброзды-кавернозды өкпе туберкулезінің өту ағымының ерекшеліктеріне, өлім себептеріне, оның эпидемиологиялық және морфологиялық аспектілеріне талдау жасауды талап етеді. Бұл жұмыстың маңыздылығы оның қазіргі заманға сай зерттеу әдістерін қолдана отырып морфологиялық талдау жасау арқылы ем жүргізілген науқастарда фиброзды-кавернозды туберкулезінің өршу себептерін анықтауға мүмкіндік береді.

Аурухана ішілік гигиеналық талаптар

08 Декабря 2013, реферат

Аурухана гигиенасына ерекше көңіл аударудың себебі халықты емдік-диагностикалық көмекпен қамтуда ескі проблемалардың күрделенуі мен жаңа мәселелердің пайда болуымен, сонымен қатар, ауруханаларға спецификалық экологиялық жүйе, ерекше әлеуметтік орта ретіндегі қөзқарастарға байланысты.

Аурухана ішілік жұқпа туралы түсінік

23 Июля 2013, реферат

Зарарсыздандыру аурухана ішілік жұқпаны (ВБИ) алдын алудағы ең негізгі бағыттардың бірі. Медицина қызметкерлерінің осы қызметінің мақсаты қоршаған ортадағы патогенді микроорганизмдерді жою болып табылады.
Аурухана ішілік жұқпаның пайда болуын үшке бөлуге болады:
- пациенттер, емханалық көмек алу барысында жұқтырады;
- пациенттер, стационарлық көмек алу барысында жұқтырады;

Аурухана ішілік инфекция

22 Декабря 2013, лекция

Ауа тамшы жолымен жуққан вирус бірінші мурын кенірдек шырышты қабаттарын закымдайды (жоғарғы тыныс жолдарын) бул кезде мурынның бітелуі, түшкірү, тамақытың ауыруы, жыбырлауы , қурғақ жөтел сияқты клиникалық симптомдар білінеді . Дене қызыуы қалыпты жағыдайда болуда мүмкін. Кейде көздің шырыштықабатының зақымдалуына байланысты көзден жас ағады. Сонсын вирус қанға тусіу нәтижесінде қызба жане жалпы улану симптом белгілері байқалады ( дене температурасның жоғарлауы, буын-булшық еттернің ауыруы, бастың ауыруы, әлсіздік). Организмде иммундық процесс белсенделігі артылып жанағы қандағы вируска қарсы антитела түзіледі де қан тазара түсіп жалпы улану белгілері азаяды. Яғни осы ауруға қарсы адам ағзасында иммунитет пайда болды деген сөз.

Аурухана мен емханалардағы бөлімшелерде жүргізілетін санитарлық эпидемияға қарсы іс-шаралар тәртібі

21 Октября 2013, реферат

Осы «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (бұдан әрі – Санитариялық қағидалар) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексіне сәйкес әзірленген және денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды белгілейді. Осы Санитариялық қағидалар: 1) құрылысқа жер учаскесін таңдау; 2) жобалау, салу, қайтажаңарту; 3) үй-жайлардыжәнежабдықтардыкүтіп-ұстау; 4) медициналыққалдықтардыжинау, залалсыздандыру, тасымалдау, сақтаужәнекөму;

Аускультация

18 Июля 2013, реферат

Аускультация (лат. auscultare - слушать, выслушивать) - метод исследования внутренних органов, основанный на выслушивании звуковых явлений ,связанных с их деятельностью. Аускультация предложена Лаэннеком в 1816 г.; он же изобрел первый прибор для аускультации - стетоскоп, описал и дал названия основным аускультативным феноменам.

Аускультация сердца. Сердечный цикл. Основные физиологические процессы

04 Ноября 2013, реферат

От начала комплекса QRS на ЭКГ до первых высокочастотных осцилляций I тона сердца на ФКГ. Электрическое возбуждение быстро распространяется по миокарду желудочков и инициирует асинхронное сокращение отдельных мышечных волокон. Вследствие асинхронного сокращения кардиомиоцитов внутрижелудочковое давление не возрастает, но форма желудочков существенно меняется. В конце этой фазы АВ клапаны неплотно смыкаются, но их напряжение и соответственно колебательных движений не наблюдается.

Аускультация және оның даму тарихы

24 Ноября 2013, реферат

Аускультация “латынша auscutatio-тыңдаймын деген сөз”-организмдегі өзінен-өзі пайда болған дыбыстары,көбінесе ауалық ,сұйықтықтардың қозғалыстардың дыбыстарын тыңдау.Бұл әдіс Гиппократтан бастау алды.Оның еңбектерінде плевраның үйкеліс шуылы “теріден жасалған белдіктің сықырна”,ал ылғалды сырыл уксустың қайнаған кезіндегі дыбысына ұқсатылған.Алайда ,бұл мәліметтер бүгінгі күнге толығымен жетпген. Аускультацияның негізін қалаған француз дәрігері Рене Теофил Гиацинт Лаэннекке (1781-1826)Ол алғаш стетоскоп (тыңдағышты stethos –кеуде.scopeo-қараймын)қолдануды айтқан.Мұндай ой Р.Лаэннекке 1816 жылы келген,өзі былайша жазады “Консулиацияға келгенімде әйелдің толықтыңынан тікелей аускультация жүргізу қиынға түсті.

Аускультация легких

05 Декабря 2012, реферат

Аускультация может быть прямая — прикладывание уха к прослушиваемому органу, и непрямая — с помощью специальных приборов (стетоскоп, фонендоскоп). В 2004 году в России предложена бинауральная синхронная аускультация (БСА), основой которой является одномоментное восприятие двух звуков либо выслушивание одного звука, проведенного в две точки на поверхности тела. Как любой другой способ аускультации, БСА основан на восприятии диагностом звуков, возникающих в органах при их работе. Однако, возможность синхронно выслушивать, сравнивать и оценивать разные звуки, одновременно возникающие, значительно расширяет и обогащает возможности аускультации как метода диагностики. Для осуществления БСА необходим стетофонендоскоп с двумя независимыми звуковыми трактами, впервые он был предложен врачом Voltalini в Филадельфии в 1839 году. БСА включает:

Аускультация легких

25 Ноября 2013, реферат

Аускультация – метод исследования, основанный на выслушивании звуков, возникающих в теле человека в результате колебаний его элементов. Оценка характера звука, громкости его звучания позволяет судить о физическом состоянии выслушиваемого органа.
Аускультация по способу различается:
непосредственная – производится путем прикладывания уха к телу больного,
посредственная - производится при помощи особой трубки – стетоскопа (от греческих слов stethos – грудь, scopeo – смотрю).

Аускультация сердца

20 Декабря 2011, реферат

Аускультация сердца

Аутистическое поведение при некоторых генетических заболеваниях

02 Июня 2014, реферат

Самое главное событие в жизни каждого человека - это рождение ребёнка. Это событие и радостное и, одновременно, тревожное для всех родителей. Однако, даже если ребенок находится под тщательным присмотром близких людей и специалистов - это не является показателем того, что ребенок развивается нормально.
Основными показателями нормального протекания онтогенеза является, как известно, соответствие определенным показателям развития отдельных психических функций (восприятия, моторики, речи и т.д.) При этом отслеживается своевременность прохождения основных этапов развития (когда сел, встал, следить за движением игрушки, брать ее в руку, координировать движение руки и взгляда, когда появились гуление, лепет, первые слова и т.д.).

Аутоиммунды аурулар

24 Апреля 2013, творческая работа

Қалыпты жағдайда адам организміне бөтен дене енген жағдайда, имунды жүйенің есебінен оған қарсы антидене түзіліп, оны жойып жіберу арқылы организмді бүлінуден сақтап отырады.
Ал патология кезінде мұндай антиденелер организмнің өз тіндеріне түзіле бастайды
Аутоиммундық үрдістер

Аутоиммундық үрдістер – деп организмнің өзінің меншік тіндеріне иммундық жауап қайтаратын және аутоантигендері бар тін жасаушыларының бүліністеріне әкелетін дерттік үрдістерді айтады.

Аутоиммунные заболевания. Этиология, патогенез, клинические формы. Системная красная волчанка

09 Сентября 2014, реферат

Аутоиммунными заболеваниями болеет около 5-8% населения планеты и по неизвестным причинам уровень заболеваемости растет. Аутоиммунными заболеваниями могут болеть все люди, но наиболее подвержены женщины детородного возраста. Афроамериканки, коренные американки, испанки более подвержены риску возникновения аутоиммунных заболеваний, нежели европейки. Генетический фактор также играет важную роль.
Существует более 80 различных типов аутоиммунных заболеваний. Вот самые распространённые из них: болезнь Грейвса (характеризируется повышенной активностью щитовидной железы), системная красная волчанка, тиреоидит Хашимото, сахарный диабет 1 типа, рассеянный склероз, ревматоидный артрит.

Аутоимунный тиреоидит

03 Апреля 2014, реферат

Не вызывает сомнения, что АИТ - это генетически обусловленное заболевания, реализующееся при воздействии факторов окружающей среды. Наблюдения за разнояйцевыми близнецами свидетельствуют об одновременном возникновение у них АИТ в 3 - 9 %, а у однояйцевых близнецов - в 30 -60 % наблюдений. Генетическая предрасположенность к развитию АИТ подтверждается фактом ассоциации его с определенными антигенами системы HLA; чаще с HLA DR3 и DR5. По данным японских исследователей, наибольший риск возникновения АИТ связан с антигенами HLA DQW7.

Аутосомды-доминантты аурулар

14 Сентября 2015, реферат

Моногендік аурулар - тиесілі ақуыз молекуласының қызметінің бұзылуына не толық жойылуына алып келетін ген мутациясы салдарынан дамитын тұқым қуалайтын аурулардың үлкен бір тобы болып табылады.Моногендік аурулар аутосомды-доминатты,аутосомды-рецессивті және жыныспен тіркес тұқым қуалайды.

Афазия: понятие, виды, лечение

01 Декабря 2012, реферат

Афазия относится к числу тяжелых нарушений речи органического центрального происхождения. Чаще она возникает у людей пожилого возраста на почве нарушений мозгового кровообращения.
Афазия (от греч. a — частица, означающая отрицание, и phasis — речь) — полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными поражениями головного мозга.

Аэрозоле терапия

13 Марта 2013, доклад

Аэрозоль – это аэродисперентная среда в которой жидкие и сухие частицы в звешенные в воздухе или газе.
Относится: ингаляционная терапия, спелиотерапия, аромотерапия.

Аэрозольная терапия в лечении бронхиальной астмы у детей

29 Января 2014, реферат

СУльтразвук находит применение в хирургии для литотрипсии (высокоинтенсивный), УЗИ-диагностики (низкоинтенсивный, с различной частотой; чем выше частота, тем поверхностнее проникает ультразвук) и физиотерапии (низкой интенсивности и стабильной частоты). Механические колебания в медицине используют: инфразвуковые (ниже 16 Гц) для вибротерапии (1-200 Гц); звуковых колебаний (16-20000 Гц) для психотерапии (фонотерапия), подобрана музыка для лечения определенных заболеваний и записана на аудиокассетах - музыка меняет деятельность сердца, регулирует соотношения симпатической и парасимпатической систем

Аяқ астынан болатын өлім. Клиникасы, себебі, диагностикасы, жедел жәрдем беру алгоритмі

15 Ноября 2013, реферат

Аяқ астынан өлу-науқастың алғашқы кейбір белгілерінің пайда болуынан кейін шамамен 5-6сағаттың ішінде о дүниелік болуын айтады.Көпшілік жағдайда ауру бір айдың жүзінде дәрігерге көрінбей жүріп,кенеттен қаза болады. Негізгі себертеріне жататындар:жүректің тәждік артерияларының атеросклерозы,кардиомиопатия ауруы,жүрек ақаулары,қолқаның жарылып етуі.

Ақуыздардың құрылымы және міндеттері. Ақуыздардың химиялық құрамы

15 Сентября 2014, реферат

Ақуыздардың құрамы, құрылысы және физико-химиялық қасиеттері.
Ақуыз концентрациясын өлшеудің сандық әдістері.
Ақуыз молекуласының құрылым бірлестіктің деңгейлері.
Ақуыз құрылымына биологиялық функцияларының тәуелділігі.
Ақуыздың жіктелуі.
Жай және күрделі ақуыздар.
Құрылымдық ақуыздар.
Ақуыздың биологиялық қызметі.
Рецепторлы ақуыздар. Клеткалық мембраналардың белоктары.

Біологічні особливості та фізико-хімічні характеристики стевії

01 Октября 2014, реферат

Коренева система стевії мочковатая, сильно розгалужена і розташовується у верхньому горизонті грунту на глибині 20-30 см. У стевії утворюються 1-3 сильно розгалужених стебла, які щорічно відмирають. Світло-зелені злегка опушені листя сидять на коротких черешках. Рослина зацвітає потому 80-90 днів після посадки на постійне місце, але насіння майже не утворює, а якщо і утворює, то вони мають дуже низьку життєздатність. Стевія добре пристосовується до різних умов і може рости в досить широкому діапазоні кліматичних умов.

Баганалы жасушалар

08 Сентября 2013, реферат

Бағаналы жасушалар - өздігінен көбейіп, жаңара алатын жасушалар. Бағаналы жасушалар кез-келген жасуша ортасында тез бейімделе алады. Олар ассиметриялы түрде бөлініп көбейеді. Жаңадан пайда болған жасушалар жаңа ортаға тән қасиеттерге ие болады, ал бағаналы жасушалар өздерінің бағаналық қасиеттерін сақтап қалады. Бағаналы жасушалардың басым бөлігі жілік майында болады. Аздаған бөлігі барлық ағзалар мен ұлпаларда болады. Барлық бағаналы жасушалардың бастауы – зигота. Бағаналы жасушалардың немісше атауы «strammzelle». Алғашқы бағаналы жасуша түсінігі осы«strammzelle» сөзі болатын.

Базисная терапия бронхиальной астмы

10 Апреля 2014, реферат

Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся обратимой бронхиальной обструкцией и гиперреактивностью бронхов. Воспалительная природа заболевания, связанная с воздействием специфических и неспецифических факторов, проявляется в морфологических изменениях стенки бронхов - инфильтрации клеточными элементами, прежде всего эозинофилами, дисфункции ресничек мерцательного эпителия, деструкции эпителиальных клеток, вплоть до десквамации, дезорганизации основного вещества, гиперплазии и гипертрофии слизистых желез и бокаловидных клеток.