Рефераты по литературе

Українське літературне бароко. Барокова поезія XVII ст.

22 Января 2014, лекция

1. Ґенеза укр. бароко.
2. Барокове віршування. Основні жанри барокової поезії:
- геральдичні вірші
- панегіричні вірші
- філософські вірші
- історичні вірші
- духовні вірші
3. Курйозна поезія І.Величковського

Українському та західноєвропейському романтизмові

09 Марта 2015, реферат

Актуальність. Романтизм – це один із провідних напрямів у літературі, науці й мистецтві, що виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині та існував у літературі Європи й Америки в першій половині XIX ст. Розвиваючись в багатьох країнах, романтизм всюди набував яскравої національної своєрідності, обумовленої власними історичними умовами і національними традиціями. Перші ознаки романтизму з’явилися майже одночасно в різних країнах.

Украинская литература

11 Мая 2013, реферат

Український народ як творець національної та співтворець світової культури нагромадив за свою багатовікову історію величезні духовні надбання. До його духовної скарбниці входять видатні пам'ятки трипільської та скіфської культури, княжої доби, українського барокко, творча та філософська спадщина Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Миколи Лисенка. Новітня історія української культури визначається діяльністю її творців і реформаторів Олександра Довженка, Леся Курбаса, Бориса Лятошинського, Олександра Архипенка, Михайла Бойчука, Павла Вірського, Степана Турчака та багатьох інших талановитих майстрів.

Улигеры - жанр бурятского устно-поэтического творчества

09 Июня 2014, реферат

Целью данной работы является изучение и анализ улигеров (героико-эпических сказаний).
Для изучения данной темы, использована литература таких авторов, как Жамцаранова Ц.Ж. , Дашиевой Л.Д., Шаракшинова Н. О. и др.
Были поставлены и выполнены задачи:
1. Изучить улигеры (жанр бурятского устно-поэтического творчества);
2. Рассмотреть способы исполнения улигеров и известных их исполнителей;
3.Проанализировать классификацию бурятского героического эпоса.
4.Рассмотреть основные сюжеты улигеров.

Унутраны свет галоўных герояў Васіля Дзятла і Ганны Чарнушкi у рамане «Людзі на балоце» Івана Мележа

24 Марта 2014, сочинение

Вобраз Васіля Дзятла — адзін з самых цікавых і супярэчлівых у рамане Івана Мележа «Людзі на балоце». У пачатку рамана перад намі Васіль поўны энергіі, жыццёвых сіл, перакананасці ў тым, што сваімі рукамі ён забяспечыць лепшае жыццё сабе і блізкім. Ужо пры першым знаёмстве з Васілём адчуваецца яго ўпартасць, заўзятасць, працавітасць. Асабліва прываблівае ў Васілю яго працавітасць. У сцэнах касьбы, пілавання дроў, малацьбы I. Мележ выяўляе духоўную моц і маральнае хараство свайго героя. Працоўныя клопаты і руплівасць сталі для хлопца нормай жыцця.

Уолт Уитмен

14 Мая 2013, доклад

Уолт Уїтмен – американський поет, оригінальний мислитель, публіцист, критик, прозаїк, одна з най яскравіших постатей в історії світової культури. Уїтмена важко з кимось порівнювати, бо він ні на кого не схожий. Це був справжній новатор, який сміливо руйнував усталені традиції та норми. Поставивши в центр своєї оригінальної поетичної системи окрему особу, узагальнене поетичне «я». Він оспівав красу людського тіла і людської душі і показав гармонію в природі та негаразди в людському суспільстві.

Употребление личных местоиммений

10 Июня 2013, доклад

В данном исследовании автор рассматривает случаи нарушения морфологической нормы, связанные с употреблением личных местоимений. К местоимениям относятся слова, которые не называют конкретные предметы, количество, а лишь указывают на них. В речи личные местоимения употребляются особенно часто.

Употребление сложных предложений в разговорном стиле

20 Января 2014, реферат

Целью данной работы является изучение применения и использования сложных предложений в различных стилях. Для достижения поставленной цели, я буду опираться на труды таких авторов, как Розенталь Д.И., Формановская Н.И., Кожина М.Н. и других.

Уроки-бесіди з позакласного читання за драматургією Івана Франка

01 Декабря 2014, курсовая работа

Метою курсової роботи є дослідження методики проведення уроків-бесід з позакласного читання за драматичними творами Івана Яковича Франка у старших.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
- опрацювання досліджень науковців і практиків щодо розвитку читацької культури учнів на уроках позакласного читання;
- розкриття особливості підготовки та проведення позакласного читання на уроках позакласного читання;
- уникнення одноманітного підходу до підготовки та проведення позакласного читання на уроках позакласного читання;
- розкриття особливостей ведення читацького щоденника.
- дослідити драматичні твори письменника та його зв’язок з театром;
- дослідити методичні прийоми, які доцільно використовувати на уроках позакласного читання.

Учение о частях речи в русском языке: от Ломоносова до наших дней

13 Апреля 2015, контрольная работа

Грамматическая категория (греч. kategoria — суждение, определение). 1. Совокупность однородных грамматических значений. Так, значения отдельных падежей объединяются в категорию падежа, значения отдельных форм времени объединяются в категорию времени и т. д. Категория рода получает определенное содержание в конкретном слове.

Ф. Кафка "Превращение"

13 Апреля 2014, контрольная работа

Писатель Франц Кафка родом из Праги. Гениальный художник-провидец, видевший в мироустройстве и человеке многое такое, о чем его благоденствующие соотечественники-обыватели даже не подозревали.
Личность невероятно утонченной психической организации, Кафка был предельно углублен в себя; считая собственную умственно-духовную жизнь фантастической, по существу писал бесконечную автобиографию.

Ф.И.Тютчев

24 Января 2011, реферат

Тютчев (Федор Иванович) - известный поэт, один из самых выдающихся представителей философской лирики. Родился 23 ноября 1803 г. в селе Овстуг, Брянского уезда Орловской губернии, в родовитой дворянской семье, зимою жившей в Москве открыто и богато. В доме, "совершенно чуждом интересам литературы и в особенности русской литературы", исключительное господство французского языка уживалось с приверженностью ко всем особенностям русского стародворянского и православного уклада.

Фантастика и реальность в книге Булгакова "Собачье сердце"

26 Января 2014, реферат

Весной 1891 года в Киеве на Госпитальной улице, в доме №14 у Магистра Киевской духовной академии доцента по кафедре древней гражданской истории Афанасия Ивановича и простой домохозяйки Варвары Ивановны родился первенец, которого назвали Миша. После него семья пополнилась ещё двумя сыновьями и четырьмядочерями. Миша был очень талантлив, и, как, пишет Павел Сергеевич Попов (биограф): «Михаил Афанасьевич с младенческих лет отдавался чтению и сочинительству.

Фарсовые традиции в «Тартюфе» и «Дон Жуане» Мольера

15 Октября 2013, курсовая работа

Если домольеровская комедия стремилась главным образом забавлять зрителя, приобщая его к изящному салонному стилю, то мольеровская комедия, вбирая в себя карнавальное и смеховое начало, в то же самое время содержала жизненную правду и типическую достоверность действующих лиц. Но Мольер верен законам классицизма – характер героя, как правило, заострен на одной страсти. Энциклопедист Дени Дидро ставил в заслугу Мольеру то, что в Скупом и Тартюфе драматург «воссоздал всех скупых и тартюфов мира. Тут выражены наиболее общие, наиболее характерные черты, но это не портрет кого-нибудь из них, поэтому никто из них не узнает себя».

Фёдор Миха́йлович Достое́вский

16 Февраля 2014, творческая работа

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Был вторым из 7 детей. Отец писателя - врач (штаб-лекарь) московской Мариинской больницы для бедных. В 1828 получил звание потомственного дворянина. Мать - Мария Фёдоровна Достоевская (Нечаева) умерла 27 февраля 1837 года в возрасте 37 лет.
1837 год стал важной датой в жизни Ф. М. Достоевского. В 1837 году умирает его мать. Это год смерти А. С. Пушкина. В мае 1837 года Фёдор Достоевский и его старший брат Михаил едут в Петербург для поступления в Инженерное училище.

Фёдор Михайлович Достоевский

12 Декабря 2012, реферат

Фёдор Михайлович Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве. Отцом его был отставной военный лекарь Михаил Андреевич (участник Отечественной войны 1812 года), а матерью – Мария Фёдоровна (в девичестве Нечаева). Первым ребёнком в семье был Михаил, а Фёдор – вторым.
Всю жизнь два старших брата оставались самыми близкими людьми.

Фёдор Михайлович Достоевский

11 Декабря 2013, реферат

Русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1877). В повестях "Бедные люди" (1846), "Белый ночи" (1848), "Неточка Незванова" (1846, неоконч.) и др. описал стрдания "маленького человека" как трагедию социальную. В повести "Двойник" (1846) дал психологический анализ расколотого сознания. Участник кружка М. В. Петрашевского, Достоевский в 1849 был арестован и приговорен к смертной казни, замененной каторгой (1850 -- 54) с последующей службой рядовым. В 1859 возвратился в Петербург. "Записки из Мертвого дома" (1861 -- 62) о трагических судьбах и достоинстве человека на каторге. Вместе с братом М. М. Достоевским издавал "почвеннические" журналы "Время" (1861 -- 63) и "Эпоха" (1864 -- 65).

Феномен коллекционирования как метафора постмодернизма в романе П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы»

25 Июня 2014, курсовая работа

В качестве цели исследования определяем следующую – проследить художественную реализацию феномена коллекционирования в романе П. Зюскинда «Парфюмер».
Цель исследования обусловила перечень задач:
• представить постмодернизм как специфический тип сознания, поместив его в историко-культурологический фон эпохи, показать человека в понимании постмодернизма
• определить мотив пустоты в постмодернистском сознании и выявить репрезентативность метафоры пустоты, демонстрируя смысловую насыщенность метафоры пустоты, анализируя мотивы сиротства, отщепенчества, бесплодия, импотенции, присвоения.

Феномен українського бароко

24 Мая 2013, доклад

Українське бароко утверджувало образи, які характеризували колективні, суспільні, національні риси народу в цілому. До естетичних особливостей українського бароко можна віднести багатобарвність, контрастність, мальовничість, посилену декоративність, динамізм і головне - небачену вигадливість форм. Світоглядні засади українського бароко втілились в образі України у вигляді одягненої в порфіру і коронованої Діви, яка просить покровительства у митрополита київського Іосафа Кроковського (гравюра І.Щирського "Всенародне торжество").

Фигуры и тропы как изобразительно-выразительные средства языка и как особенность языка художественной литературы

06 Февраля 2013, реферат

Работа содержит ответы на вопрсоы по дисциплине "Литература"

Филипп Федорович Фортунатов в изучении русского языка

28 Января 2014, реферат

Фортунатовская школа представляла собой школу формальной лингвистики, которая способствовала закладыванию основ лингвистического структурализма. Его формализм заключался в стремлении исходить не из внешних по отношению к языку категорий логики, психологии, истории, физиологии, а из фактов самой языковой системы. Впоследствии многие представители этой школы отказывались от крайностей формализма фортунатовской школы.

Филологический анализ текста И.С.Тургенева

22 Июня 2014, практическая работа

Текст известнейшего писателя 19 в. И.С.Тургенева входит в цикл его произведений «Стихотворения в прозе».
Это был период философского осмысления жизни, глубоких раздумий о своем месте в этом мире, о вечных ценностях.
Предложенный нам текст художественного стиля, тип речи – повествование и рассуждение. В этом стихотворении в прозе автор вместе с читателями размышляет о быстротечности жизни, о родстве живых душ перед Вечностью, о взаимопонимании, о необходимости общения. Текст, несмотря на легкую грусть, все – таки вселяет оптимизм. Начиная с антитезы, автор сразу вводит читателя в мир, в котором каждому живому существу необходим кто – то рядом, понимающий « тот… трепетный огонек », который горит в каждом из нас.

Философия серебряного века

01 Июня 2014, реферат

Серебряный век — период расцвета русской поэзии в начале XX века, характеризующийся появлением большого количества поэтов, поэтических течений, проповедовавших новую, отличную от старых идеалов, эстетику. Название «Серебряный век» дано по аналогии с «Золотым веком» (первая треть XIX века). На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, писатели Николай Оцуп, Сергей Маковский. «Серебряный век» протекал с 1890 до 1930 годов. Вопрос о хронологических рамках этого явления остаётся спорным. Если в определении начала «серебряного века» исследователи достаточно единодушны — это явление рубежа 80-х — 90-х годов XIX века, то конец этого периода — вызывает споры.

Философские мотивы лирики С.А. Есенина

20 Марта 2013, сочинение

В творчестве Есенина трудно отделить собственно философскую лирику от лирики пейзажной, любовной, посвященной России. Философские мотивы переплетаются в его поэзии с мотивами любви к женщине, родной земле, с темой любования природой, ее красотой и гармонией. Все это составляет единый мир, единый космос, в котором существует человек — а ведь именно взаимоотношения человека и Вселенной составляют предмет философских раздумий. Философия Есенина рождается не из отвлеченных размышлений — она является, скорее, результатом прозрения, прочувствования, острого ощущения краткости человеческого существования в мире и неразрывной связи мира и человека.

Философские основы творчества Шекспира

16 Января 2013, курсовая работа

Мета дослідження - аналіз проблематики драми Шекспіра "Троїл і Крессіда.
Поставлена мета вимагає рішення наступних завдань:
Дослідити загальні філософські засади творчості Шекспіра
Аналіз проблематики драми «Троїл і Крессида».
Об’єктом дослідження є драма «Троїл і Крессида». Предметом вистуапє своєрідність проблемати твору.

Философский смысл новеллы Э. Хемингуэя «Старик и море»

07 Июня 2015, контрольная работа

Хемингуэй Эрнест Миллер: журналист, писатель 1899 г., 21 июля. Родился в Оук-Парке (пригород чикаго). Окончил среднюю школу. Репортёр газеты «Канзас-сити стар» 1923–1929 гг. Изданы книги «В наше время», «Вешние воды», «И восходит солнце», «мужчины без женщин», «Прощай, оружие!». 1939 г. Работа над романом «По ком звонит колокол».

Философско-эстетическая проблематика романа "Портет Дориана Грея"

19 Января 2011, реферат

Роман имеет очень интересную историю создания. Когда-то в мастерской своего друга, художника Бэзила орда писатель увидел натурщика, что поразило его удивительной красотой. Оскар вскрикнул: «Как жаль, что и ему не избежать старости со всей ее отвратительностью!». И Бэзил сказал, что будет рисовать каждый год новый портрет, чтобы природа оставляла свои неумолимые знаки на полотне, а не на внешности «херувима», которого увидел Уайльд. Такова история создания романа, что сделал имя Оскара Уайльда известным.

Фильм “Свой человек”

19 Ноября 2012, сочинение

В жизни каждого из нас бывают моменты, которые способны нас изменить. События, которые оказывают на нас порой непосильное влияние и которые обладают несоизмеримой мощностью. В такие моменты у многих из нас встает дилемма: поддаться этому влиянию, адаптироваться, быть гибким, или, все-таки, попытаться идти до конца и продолжать бороться, гнуть свою линию. Безусловно, это выбор каждого человека и не стоит даже пытаться обобщать, ведь существуют разные ситуации. Ведь есть такие изменения, которые смогут послужить нам на пользу.

Флобер воспитание чувств

24 Ноября 2012, реферат

Значение Флобера и его влияние на французскую и мировую литературу велико. Продолжатель реалистических традиций О. Бальзака, внимательный читатель русской литературы, он воспитал плеяду талантливых писателей, некоторых, например Г. Мопассана, непосредственно уча писательскому ремеслу. Великий стилист, он стал образцом творческой добросовестностью, преданности своему призванию, горячей любви к слову, родному языку.

Флористичні образи в поезії О.Забужко

06 Апреля 2014, курсовая работа

Метою роботи є вивчення функціонування флоризмів у сучасному поетичному тексті, особливостей образного використання флористичних найменувань, конфігурацій флористичних образів як моделей їхнього формування.
Відповідно до окресленої мети в роботі розв'язувалися такі основні завдання:
 визначити специфічні особливості використання флористичних номінацій у поетичних творах найбільш яскравих представників сучасної поезії;
 здійснити тематичну класифікацію флоризмів, супроводжуючи її кількісним аналізом;
 розглянути стилістичні прийоми використання флористичних найменувань;
 відокремити універсальні моделі створення і функціонування флористичних образів у поезії О. Забужко;
 схарактеризувати основні типи конфігурацій флористичних образів у поезії О. Забужко.