Рефераты по литературе

Іван Нечуй-Левицький майстер соціально-побутових повістей

06 Декабря 2013, реферат

Нечуй- Левицький звертав увагу на необхідність змалювати в усій повноті народне життя, показати характерні типи, побут, звичаї, взаємовідносини різних класів і станів тогочасної України. Ставлячи такі завдання перед письменниками, він і сам прагнув виконати накреслену творчу програму. У його творах з’являються колоритні постаті селян часів кріпацтва й пореформеної епохи, образи найманих робітників перших капіталістичних промислів і фабрик, рельєфні типи поміщиків, посесорів, фабрикантів, великих і дрібних чиновни­
ків, міщан, купців та ціла галерея осіб із стану духівництва.

Іван Франко – громадський діяч і культурний діяч

22 Мая 2015, реферат

Іванові Яковичу Франкові належить, либонь, найпочесніше право представляти Україну в "галереї найвищих інтелектуальних досягнень" народів світу. Віддаючи престол національного генія України "поету з ласки Божої" Тарасові Шевченку, він, без сумніву, не був ніким з українських вчених та митців перевершений у своїй титанічній працездатності, у різнобічності таланту та розмаїтті обдарувань, у ролі, яку зіграв у становленні української нації.

Ідейно-естетична своєрідність творчості О. Пчілки

22 Ноября 2014, курсовая работа

Творчість Олени Пчілки (Ольга Петрівна Косач - Драгоманова, 1849 - 1930) посідає значне місце у розвитку української літератури кінця XIX - початку ХХ ст. Але як автор багатьох прозових, поетичних і драматичних творів, критик, публіцист, перекладач, фольклорист та етнограф, редактор й видавець, громадський діяч стала відомою широкому загалові лише недавно. Впродовж майже семи десятиліть можновладці намагалися стерти той слід, який залишила ця видатна жінка, вбити пам'ять про неї. Бо не могли їй вибачити ту безкомпромісність, яку виявила в усьому, що стосувалося України (а це і протести національних утисків і русифікації, і послідовне обґрунтування спроможності української культури посісти гідне місце в світовій культурі, і пропагування української історії, що будила в нащадків національну свідомість).

Ідейно-художні особливості «Бесіди проти богомилів» Пресвітера Козьми

15 Июня 2014, курсовая работа

Богомильство — дуалістична єресь, що в Х столітті поширилася в Болгарії. Засновником руху був болгарський поп Богоміл. Даний рух заперечував багато християнських догм, що спричинило бурну полеміку. Таким чином виникла богомильська та антибогомильська література.
Темою нашої роботи є «Ідейно-художні особливості «Бесіди проти богомилів» Пресвітера Козьми». Відповідно мета роботи: керуючись текстом «Бесіди», визначити художні особливості твору і ідеї, які хоче донести до читача автор. Мета включає наступні завдання:
Детально ознайомитися з текстом «Бесіди проти богомилів» та вписати художні засоби.
Визначити функції виписаного матеріалу.
Визначити особливості композиції твору, його структури.
Підкреслити основні ідеї твору.

Ілиястану М.М.Иманғазинов

21 Мая 2015, реферат

Ілияс Жансүгіров тек ақын ғана емес, үлкен прозаик, драматург, сатирик және талантты аудармашы да. Ілияс Жансүгіровтің қазақ әдебиеті тарихында алатын орны үлкен. Ол өзінің шығармаларымен әдебиетіміздегі көркемдік тәсілді қалыптастыруға елеулі үлес қосты. Заман шындығын, оның өткен шырғалаңын нақты суреттей білген реалист қаламгер

Індивідуальний стиль М. Рильського

23 Октября 2013, реферат

Стиль Рильського, як і сам поет, весь час був у русі, розвивався. «Простоту радісну узявши за закон», поет прагнув досягти ясності і «нечуваної простоти», гармонійного злиття ідеї й образу, змісту й форми.

Історія української літературної мови

25 Мая 2014, реферат

Іван Іванович Огієнко, він же митрополит Іларіон, – людина непересічна, визначна, гідна захоплення та пам’яті нащадків. Він завжди був поборником української мови, за своє життя написав велику кількість досліджень та розвідок з питань розвитку української мови, культури такі як: «Українська культура», «Історія українського друкарства», «Історія української літературної мови», «Дохристиянські вірування українського народу», «Життєписи великих українців», «Наука про рідномовні обов’язки». Огієнко вів активну викладацьку та видавничу діяльність, став засновником таких двох щомісячників, як «Рідна мова» та «Наша культура», укладачем ряду словників.

Історія хрещення Русі в романі Семена Скляренка «Володимир»

23 Декабря 2013, реферат

Досить нелегко описати сутність християнізації для Русі, бо, як і кожне класове суспільство, вона мала два табори: народні маси та суспільну верхівку. Єдиним є лише той факт прийняття християнства, що обумовлюється державною релігією свідомо або несвідомо, а от практичне тлумачення Нової віри відкриває зовсім різні аспекти: для панівної верхівки це, перш за все, можливість удосконалення значущості та могутності держави на світовому рівні, об'єднання всього руського народу в єдину монотеїстичну релігійну сім’ю, навернення ідей необхідності і розумності існуючого ладу, заснованого на підкоренні однієї частини населення іншій.

Історичні персонажі в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай"

01 Апреля 2013, реферат

Твір. Роман у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко належить до творів української художньо-історичної романістики. У ньому – ціла галерея історичних постатей. Найвідомішою з них є гетьман Богдан Хмельницький. І хоч це не головний герой роману, його характер поетеса розкрила правдиво і повно. Ліна Костенко більше уваги приділила його внутрішньому світові, описавши гетьмана як людину розумну, чутливу. Цей опис базується більше на емоційному заряді. З яким душевним болем сприйняв він розповідь Марусі Чурай: Про що він думав сам на сам з собою Опівночі, напередодні бою?

Історична проза Павла Загребельного

24 Сентября 2014, реферат

Сьогодні особливого значення набуває необхідність художнього осмислення історії, зв'язку часів і поколінь, багатовікового культурного надбання українського народу. У художній літературі на історичну тематику серед розмаїття жанрових форм особливу роль відведено роману, який покликаний відтворити минуле в усіх його суперечностях. Чільне місце у зображенні давноминулих подій належить романістиці П.Загребельного, яка тяжіє не лише до відтворення історичних реалій, але й до філософсько-естетичного осмислення дійсності та її глибинного художнього осягнення. Попри гостре фіксування проминальності часу, письменник із власної позиції подає художню версію буття часопростору, завдяки якій відбувається взаємопроникнення історії й сучасності та створюється прообраз майбутнього.

А. Грин "Алые паруса" и школьный аспект извучения

20 Мая 2014, курсовая работа

Цель работы: осветить проблемы, которые выдвигают литературоведы и изучение Грина в школе; редактирование школьной программы с учетом некоторых изученных аспектов.
Задачами нашей курсовой работы является:
-осветить эстетический идеал;
-проследить эволюцию героев;

А. С. Грибоедов как образ «декабриста в повседневной жизни»

08 Декабря 2013, статья

Его именем открывается одна из самых блистательных страниц в истории русской литературы. Перед его умом преклонялся Пушкин. Он вошел в историю литературы, написав одну гениальную комедию «Горе от ума», а в историю музыки – создав один выдающийся вальс. Он трагически погиб в Персии, не дожив до сорока лет, но задолго до преждевременной и страшной физической смерти он испытывал горькую и опустошающую внутреннюю трагедию. Прочитав его биографию, сложно не заинтересоваться его судьбой…

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

15 Января 2013, сочинение

Образ старика из « Сказки о рыбаке и рыбке» раскрывается через поступки, совершаемые персонажем, и событийно-предметный фон, а не посредством «событий», происходящих во внутреннем мире героя.

А.И. Куприн и рассказы

15 Апреля 2014, курсовая работа

Александр Иванович Куприн в своих рассказах часто использует диалоги. И в каждом из них присутствуют вопросы и ответы. Так и мы в повседневной жизни, общаясь с окружающими, задаём вопросы и получаем ответы. Возможно ли представить свою жизнь без общения, без возможности получения новой информации? Разумеется, нет.
Но в современном обществе имеет место проблема примитивизма речи, особенно в молодежной среде. Так ли это?
В данной курсовой работе я хотела бы обратить внимание на типы вопросительных предложений, которые использует в своем творчестве классик русской литературы.

А.И. Куприн темы и мотивы в творчестве

09 Ноября 2012, реферат

Среди выдающихся русских писателей начала ХХ века, одно из наиболее видных и своеобразных мест принадлежит Александру Ивановичу Куприну», - пишет Афанасьев В. Н. [3]
Творчество Александра Ивановича Куприна тесно связано с традициями русского реализма. В своем творчестве писатель опирался на достижения трех своих кумиров: Пушкина, Льва Толстого и Чехова. Главное направление творческого поиска Куприна выражено в следующей фразе: "Нужно писать не о том, как люди обнищали духом и опошлели, а о торжестве человека, о силе и власти его".

А.С Пушкин

20 Февраля 2013, реферат

непременным условием творчества поэт считает свободу. Пушкин уже к семнадцати годам был вполне сложившимся поэтом, способным соперничать с такими маститыми светилами, как Державин, Капнист. Поэтические строки Пушкина в отличие от громоздких строф Державина обрели ясность, изящество и красоту. Обновление русского языка, столь методично начатое Ломоносовым и Карамзиным, завершил Пушкин. Его новаторство нам потому и кажется незаметным, что мы сами говорим на этом языке. Бывают поэты «от ума». Их творчество холодно и тенденциозно. Другие слишком много внимания уделяют форме. А вот лирике Пушкина присуща гармоничность. Там все в норме: ритм, форма, содержание.

А.С Пушкин

30 Сентября 2013, реферат

Пушкин Александр Сергеевич Мәскеудегi 1799 жылға (ескiше стильге 26 май) 6 маусым дүниеге келдi. Әкесі ол, (1771-1848) Cергей Львович, бай жанұя помещик болды. Имениелерден алдағы Нижегородтық губерния ) оған дейiндi аздап жеттi; ол керiсiнше жеткен орады, мүлде көңiл қоймай шаруашылық iстерiмен; комиссариат оның Московсгiне қызмет көрсетедi, бiрақ қызметпен болмады. Ол арасында таныс болды жазушылар көп, оның Василий Львовичы аға данқтылық алды бұл ақын. Пушкин үйлерiнде көңiл қойды әдебиетпен, француз классиктерiнiң өзiмнiң Cергей Львовичы және өзiм француз және орыс толтыра жазған табынушы болды дегенмен, тек қана таныс және бауырластарға белгiлi болатын өлеңдер. Осиповна Пушкин анасы, үмiт, туған адам жегiш, "Арап" адам жегiш, Пушкин Роман бейнелелген Петровскийден болды.

А.С Пушкин: труды и жизнь

22 Октября 2013, биография

ПУШКИН Александр Сергеевич (1799 — 1837), поэт, прозаик, драматург, публицист, критик, основоположник новой русской литературы, создатель русского литературного языка.
Родился 26 мая (6 июня н.с.) в Москве, в Немецкой слободе. Отец, Сергей Львович, принадлежал к старинному дворянскому роду; мать, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, была внучкой Абрама Петровича Ганнибала — "арапа Петра Великого".
Воспитанный французскими гувернерами, из домашнего обучения вынес только прекрасное знание французского и любовь к чтению. Еще в детстве Пушкин познакомился с русской поэзией от Ломоносова до Жуковского, с комедиями Мольера и Бомарше, сочинениями Вольтера и других просветителей XVIII века

А.С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Творческая история повести «Капитанская дочка»

15 Декабря 2013, практическая работа

Цели: Вспомнить основные сведения о Пушкине
О прочитанных ранее произведениях
Ответить на ?, почему Пушкина мы считаем вечным спутником?
Творческая история написания повести «Капитанская дочка»

А.С. Пушкин: труды и жизнь

24 Сентября 2012, биография

Русский поэт А.С. Пушкин родился в Москве в 1799 году. Стояла хорошая летняя погода. Родители Пушкина происходили из знатных семей - дедушка мамы Пушкина был негр, а брат папы Пушкина - известный поэт, тоже Пушкин.

Абай еңбектері туралы ой пікір ,зерттеулер

26 Сентября 2013, реферат

Ауыз әдебиеті — халқымыздың асыл мұрасы. Ол — төгілген сөз маржаңдарына бай. Онда халқымыздың ғасырлар бойғы басынан кешірген тарихи белестері, елінің тәуелсіздігі жолындағы ерлік, батырлық қимылдары, халықтың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, арман-мүддесі, қиялы, жастардың кіршіксіз пәк махаббаты сөз өнерімен кестеленген.
Бұл тарауға тұрмыс-салт жырлары, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, аңыз- әңгімелер, батырлық дастан мен лиро-эпостық жырлар, шешендік сөздер үлгілері сияқты ауыз әдебиетінің әр түрі енген.
Оларды оқып-үйрену үстінде әдебиеттің көркемдік әлеміне енесіндер. Асыл сөз өрнектерімен сусыңдап, рухани жан дүниелерің байи түседі.

Абай жолы

05 Мая 2013, реферат

«Абай жолы» - Мұхтар Әуезовтың әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы - қазақтың тұңғыш эпопеясы. 1-кітабы 1942, 2-сі 1947, 3-сі 1952, 4-томы 1956 ж. жарыққа шықты. Эпопеяның «Абай» атанған алғашқы екі кітабына КСРО Мемлекеттік сыйлығы (1949), «Абай жолының» тұтас төрт томына Лениндік сыйлық (1959) берілді. «Абай жолы» арқылы қазіргі қазақ прозасы күллі дүние жүзі әдеби классиканың шырқау шыңына шықты. Сөйтіп, 19 ғасырдың 40-50-жылдарын М. О. Әуезов туған әдебиетіміздің даму тарихында бұрын-соңды болып көрмеген ренессансқа айналдырды. Мұның өзі заңды да, өйткені «Абайдай» шығарма бұл тұсқа дейін қазақ әдебиетінде болған емес».[1] «Бұл да аз,- деді француз жазушысы Луи Арагон,- әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін шығарма табу қиын; бұл, менің ойымша, ХХ ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі».

Абай жолы

05 Мая 2013, реферат

«Абай жолы» - Мұхтар Әуезовтың әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы - қазақтың тұңғыш эпопеясы. 1-кітабы 1942, 2-сі 1947, 3-сі 1952, 4-томы 1956 ж. жарыққа шықты. Эпопеяның «Абай» атанған алғашқы екі кітабына КСРО Мемлекеттік сыйлығы (1949), «Абай жолының» тұтас төрт томына Лениндік сыйлық (1959) берілді. «Абай жолы» арқылы қазіргі қазақ прозасы күллі дүние жүзі әдеби классиканың шырқау шыңына шықты. Сөйтіп, 19 ғасырдың 40-50-жылдарын М. О. Әуезов туған әдебиетіміздің даму тарихында бұрын-соңды болып көрмеген ренессансқа айналдырды. Мұның өзі заңды да, өйткені «Абайдай» шығарма бұл тұсқа дейін қазақ әдебиетінде болған емес».[1] «Бұл да аз,- деді француз жазушысы Луи Арагон,- әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін шығарма табу қиын; бұл, менің ойымша, ХХ ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі».

Абай Кунанбаев

22 Января 2013, реферат

Патша үкіметінің отаршылық саясаты мен парақор орыс әкімдерінің жергілікті би-болыстардың арамза әрекеттерін айнытпай танып, көкірегінде жиркеніш сезімі оянып, соларға қарсы күресуге бел буды, “ елге пайдалы, адамгершілігі бар, әділ басшы болсам ғана жақсы адам боламын” деген тұжырымға бекіді. Осы мақсатпен болыс сайлауына түсіп, жеңіп шығады да, 1876-1978 ж. Қоңыр-Көкше еліне болыс боладі. Бұл жылдары Абай өз қолындағы билікті пайдаланып, әділдік таразасын тең ұстауға күш салды. Әлсізге зорлық көрсеткендерді, ұрлық жасағандарды қатты жазаға тартып, халық қамқорына айналды. Оның ел басқарудағы бұл бағыты халықты қалауынша езіп-жаншып жүрген шонжарлар тарапынан қатты қарсылыққа ұшырады, үстінен оязға жалган арыз айтушылар көбейді. Соның бірі Үзікбай Бөрібаевтың “Таймақкөл деген жерімді тартып алды ” деген жалған арызы бойынша көтерілген іс 10 жыл сүргінге созылып, ақыры Е. П. Михаэлистің көмегімен аяқсыз қалды. П. В. Маковецкий бұл істі 1884 ж. 27 тамызда жалған жала деп тауып, қысқартып тастады. Ақын үстінен жазылған “Абай барымта алды, ауыл шайып әйел қорлады” деген бір топ шонжар дұшпандарының арызы да нәтіжесіз қалды.

Абай Кунанбаев

09 Декабря 2014, реферат

Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы – Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы, Шығыс Қазақстан облысы (бұрынғы Семей уезі), Абай ауданында (бұрынғы Шыңғыстау облысы), Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кішкентай кезінен-ақ зеректігімен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алады.
Абай көпті көрген әжесі Зеренің тәрбиесінде болды. Шешесі Ұлжан да ақылды ананың бірі болған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы орта жасқа келгенде атқа мініп, ел билеу жұмысына араласқан заманы, Ресей патшалығының Қазақстанның батысы мен орталық аймағын отарлап, ел билеу жүйесін өз тәртібіне көндіре бастаған кез.

Абай шығармашылығын оқытуда жаңа технологиялар арқылы оқыту

29 Января 2014, реферат

Т. И. Шамова, П. И. Третьяковалардың енбегінде «Инновация дегеніміз – жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал жаңалық енгізу дегеніміз- тек қана жаңалық енгізу, ұйымдастыру, яғни инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, жаңаны ұйымдастыруды, қалыптастыруды анықтайды, ал «жаңаша» деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс-тәсілі мен технологиясын қамтитын құбылысты түсінеміз» делінген.Энциклопедиялық сөздіктерде «инновация» әр түрлі анықталады. Үлкен энциклопедиялық сөздікте бұл ұғым «жаңаша білім беру» деп түсіндіріледі.

Абайдың рухани мұрасы(Әлихан Бөкейханов)

27 Марта 2014, реферат

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан (1866—1937) — XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы қазақ зиялыларының, қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. 1870[1] ж. наурыздың 5[2] бұрынғы Семей облысы, Қарқаралы уезі, Тоқырауын болысының 7-ші ауылында туған. Бұл қазіргіҚарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы бұрынғы Қаратал кеңшарының жеріне қарасты, 1992 жылы Ақтоғай аудандық кеңестіңшешімімен Ә.Н. Бөкейханов есімі берілді.Әлихан Орта жүз ханы Бөкейдің ұрпағы.

Абайтану. Карасөзбен берілген

02 Сентября 2012, доклад

АБАЙТАНУ — қазақ әдебиеттану ғылымының саласы. Абайтану кемеңгер ақынның өмірі
мен шығармашылық өнері, философия, қоғамдық, эстетикалық көзқарастары, қазақ
поэзиясындағы өлең жүйесін, ақындық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы
жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтиды. Абайдың өмірі мен шығармашылық
мұрасын зерттеу шын мәнінде Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов мақалаларынан
басталды деуге болады.

Абыл Тілеуұлы

13 Октября 2013, реферат

18-ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген бұрнғы ақын-жыраулардың дәстүрін жалғастырушылардың бірі-суырыпсалма ақын-Абыл Тілеуұлы.Ол Маңғыстауда туып-өсіп,бүкіл Атырау аймағына танылған ақын.Әкесі Тілеудің тұрмысы төмен болған. Әкесінің есімі — Тілеу, атасының есімі — Өтембет. Ақын

Абыл Тілеуұлы

22 Октября 2013, реферат

1848 жылдың шамасы. Маңғыстау жері. Жаздың бір жайма-шуақ күні. Ауыл алдындағы биік белесте төрт-бес ақын, жыршы. Бұларға ауыл жақтан бір қария келіп қосылады. Ақ орамалды басына жай ғана орай салған ақ көйлекті, ақ сақалды абыз атаның өзі.