Рефераты по литературе

Батыр-ел қорғаны

28 Мая 2015, сочинение

Ауыз әдебиетінің бағы заманнан ескірмей ұрпақтан–ұрпаққа ауысып отырған күрделі де мол бір саласы — батырлар жыры. Бұл жырларды жыршы–жыраулар ғасырлар бойы қобызға немесе домбырыға қосып, белгілі бір әнмен айтып, ауыздан-ауызға таратып келген. Қазақ батырлар жырындағы басты қаһарман елін сүйген батыр, ал оның басты мақсат-мұраты — халқын, Отанын басқыншы жаудан қорғау. Батырлар жырының көпшілігінде халықтың түбегейлі мұң-мүдесі көкселеді. Батырдың халыққа қамқоршы болу арманы, сол жолдағы іс-әрекеті жырлануы арқылы оның өз-үй ішіне, өз руына деген сүйіспеншілігі, де айқындалады. Батырлар жырларынан ерте замандағы баласы жоқ қарттың, бастаушысы жоқ елдің басқадан жәбір-жапа көретіні де танылады. Басқыншылардан қорғайтын батыр жайлы жырлар ел қиялында осындай зарығу, торығу тұсында туады. Мұндай батырды халық қартайған ата-ананың амандығы үшін қажет деп біліп, оның көршілес рулармен де күш біріктіруін көздейді.

Бауыржан Момышұлы

13 Июня 2013, реферат

Қонақтар отырмыз. Түскен үйіміздің қонақ күтіп көрмегендігі, ағайын арасында ынтымақтары аздығы, шал-кемпірлерінің қадірі жоқ екендігі, келіншек-кепшік, бала-шағаларының берекесіз бейбастау екендігі жүріс-тұрысынан, қарым-қатынастарынан көріне бастады...
Сыйлап отырса да көп алдында қонағының қадірін кетіріп, күлкі қылуға тырысып жыртақтасып жатыр. Жұмыс кезі болса да бәрі ауылда, баққаны сөз, аңдығаны әр үйдің түтіні, ескі өмірдің әлі өлмей келе жатқан ескі көзіндей көрініп, жынымды келтіріп отыр.
Шай алдымызда, қой сойылып, еті асылып жатыр. Әдеп сақтап, зорға шыдап отырмыз.

Бауыржан Момышұлы

25 Декабря 2013, реферат

Бауыржан жеті жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. Сонда жүргенде кезекті әскери міндетін өтеуге шақырылып, онда бір жарым жыл жүріп, запастағы командир атағын алады. Туған ауылына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істейді. Содан қайтадан Қызыл Армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод, рота, командирі болады.

Бахтин М. Эпос и роман

18 Октября 2013, доклад

Изучение романа как жанра отличается особыми трудностями. Это обусловлено своеобразием самого объекта: роман - единственный становящийся и еще не готовый жанр. Жанрообразующие силы действуют на наших глазах: рождение и становление романного жанра совершаются при полном свете исторического дня. Жанровый костяк романа еще далеко не затвердел, и мы еще не можем предугадать всех его пластических возможностей.

Бедная Лза

23 Января 2013, сочинение

Повесть «Бедная Лиза» написана на классический сентименталистский сюжет о любви представителей разных сословий: ее герои — дворянин Эраст и крестьянка Лиза — не могут быть счастливы не только в силу нравственных причин, но и по социальным условиям жизни. Глубокий социальный корень сюжета воплощен в повести Карамзина на своем самом внешнем уровне, как нравственный конфликт «прекрасной душою и телом» Лизы и Эраста — «довольно богатого дворянина с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным» .

Бедная Лиза

15 Ноября 2012, доклад

Мне очень понравилось произведение «Бедная Лиза». В произведении раскрыта очень интересная и актуальная тема. Я хочу описать поступки Эраста, потому что считаю, что он очень плохо поступил по отношению к Лизе.
Эраст - хорошо одетый человек, приятного вида с добрым лицом. Голос Эраста был красив, и Лиза восхищалась им.

Беларуская паэзiя на працягу гадоў

13 Марта 2013, реферат

Сучасную беларускую паэзiю можна падзялiць на 3 пакаленнi паэтау:
1. Паэты старэйшага пакалення: М. Лужанiн, А. Русецкi, К. Кiрэенка, Р. Барадулiн, А. Вярцiнскi, А. Пысiн, Н. Гiлевiч, С. Грахоускi I iнш.
2. Паэты сярэдняга пакалення: С. Законнiкау, Р. Баравiкова, Н. Мацеш, А. Разанау, Я. Янiшчыць, А. Грачанiкау, У. Някляеу, М. Дукса i iнш.
3. Паэты малодшага пакалення: А. Пiсьмянкоу (паэт-рамантык), Л. Галубовiч (iнтымная, вясковая, пейзажная тэматыка), I. Багдановiч (пра маленства, прыроду, гiсторыя, гарадское жыцце), А. Глобус (гарадское жыцце, незваротнасць жыцця i часу, прырода i экалогiя), А.Разанау (паэт-фiлосаф), У.Някляеу, А.Сыс, В.Шнiп, А.Канапелька, Леанiд Дранько-Майсюк, Мар’ян Дукса, Зiнаiда Дудзюк, Барыс Жанчак, Сергей Давiдовiч i iнш.

Беларусская литераутра во второй половине 1950-х-1990-е гг

08 Апреля 2014, реферат

Белорусская литература во второй половине 1950-х – 1980-е гг. История Беларуси. 11 класс Лицей Ивацевичского района 2014 Ситник П.В. План Условия развития белорусской литера-туры Тема Великой Отечественной войны в произведениях белорусской литерату-ры Историческая тематика в белорусской литературе Белорусская поэзия
Частичная демократизация общественно-политической жизни стала наиболее существенным явлением в культурной жизни БССР в годы «оттепели» (вторая половина 1950-х - первая половина 1960-х гг.). Начался процесс десталинизации общества и разоблачения культа личности. В БССР были реабилитированы такие известные деятели культуры, как В.Голубок, Т.Гартный, М.Горецкий и др. Однако реабилитация велась выборочно. Условия развития белорусской литературы В.Голубок Т.Гартный М.Горецкий

Белорусский язык в двадцатые годы ХХ века

25 Декабря 2011, реферат

Начало 20 века ознаменовался заметным оживлением книгаведавецкай
деятельности. В это время организуются белорусские издательства "Заглянет солнце в
наше оконце "," Наша нива "," Минчанин "," Полочанин "и другие. Издаются первые
пособия для школ тетка "Первое чтение для детей-белорусов" (1906), К.
Светильника "Белорусский букварь, или первая наука чтения" (1906), Я. Коласа
"Второе чтение деятелей белорусов" (1909)

Бердібек Соқпақбаев (1924-1991)

08 Мая 2013, реферат

15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейіннен Мәскеуде Жоғары әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытқан. "Қазақ әдебиеті" газетінде, "Балдырған" журналында, Ш.Айманов атындағы "Қазақфильм" киностудиясында істеген. Қазақстан Жазушылар одағында балалар әдебиеті жөніндегі әдеби кеңесші болған.
Шығармашьшық жолын өлеңмен бастап, 1950 жьшы "Бұлақ" атты жыр жинағын шығарған. Кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме, повесть, роман кітаптарын ұсынды. "Менің атым Қожа", "Балалық шаққа саяхат", "Бозтөбеде бір қыз бар", "Өлгендер қайтып келмейді" және "Қайдасың, Гауһар" секілді туындылары КСРО халықтарының және шетелдердің көптеген тілдеріне аударылып, сахналық, экрандық нұсқаға айналған. 1967 жылы Балалар мен жасөспірімдерге арналған фильмдердің Канн қаласында (Франция) өткен халықаралық фестивальінде "Менің атым Қожа" фильмі (Б.Соқпақбаевтың сценарийі) арнаулы жүлдеге ие болды.

Бернард Шоу. Жизнь и творчество

18 Ноября 2012, доклад

В жизни и творчестве Бернарда Шоу было множество взлётов и падений, но, его пьесы всегда будут поражать своей лёгкостью, красотой, остроумием и философией. Жизнь этого талантливого писателя началась 26 июля 1856 году в Дублине.

Бессмертый герой. Евгений Онегин

11 Декабря 2013, доклад

Фильм режиссера Марты Файнз «Онегин» можно с уверенностью назвать достойной экранизацией знаменитого романа А.С Пушкина «Евгений Онегин». Картина действительно увлекает и завораживает своей глубиной и напряженностью, которая не спадает до финала. Безусловно, поражает то, что, несмотря на факт, что фильм снят за рубежом, казалось бы, холодными и сдержанными англичанами, это ничуть не испортила общее впечатление от произведения, а напротив, придала ей новый, интересный оттенок. Мне совсем бы не хотелось критически сравнивать текст Пушкина и его экранную адаптацию, потому как я вижу в них два совершенно разных произведения искусства.

Библейские мотивы в творчестве М.Ю. Лермонтова

13 Марта 2014, реферат

В этих вопросах и мнение исследователей было неоднозначным. Иван Аксаков писал, что « поэзия Лермонтова – это тоска души, болеющей от своей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия идеалов». Литературовед Л. Семенов отмечает, что Библия помогала поэту «в минуту жизни трудную, а С.Н. Дурылин считает, что Лермонтов в конце своего творческого пути устает от демонического начала в своей душе и приходит к написанию «чудных молитв», полных веры, надежды и любви. Среди различных тем и разработок рассматривался и вопрос о религиозности поэта и его религиозного воспитания в доме бабушки Е.А. Арсеньевой.
К концу 30-х годов ХХ века начинается многостороннее изучение поэта, а в 1981 году в «Лермонтовской энциклопедии» появляются статьи: «Религиозные мотивы», «Библейские мотивы», «Богоборческие мотивы» и «Демонизм».

Библейские образы и мотивы в поэме А. Ахматовой "Реквием"

19 Июня 2014, реферат

Почти все, писавшие о "Реквиеме", обращали внимание на то, что современность передается в поэме с помощью библейских аналогий, что образы и мотивы Священного Писания становятся для Ахматовой средством художественного осмысления действительности, а картины Апокалипсиса - символом ее эпохи.
Библейский контекст, выпукло проявленный в поэме, отчетливо высвечивает и еще одну смысловую грань образа "великой реки". За образом Невы в "Реквиеме" угадывается и библейский образ "реки Вавилонской", на берегу которой сидит и плачет разоренный народ, вспоминая о своем прошлом. Ассоциации такие возникают не случайно: пронзительно и трагично звучит в "Реквиеме" главная тема 136 псалма "На реках Вавилонских..." - тема "пленения" народа-богоборца безбожной властью: "При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши - веселья..." (Пс. 136, 1-3)

Библиография. Ответы

22 Мая 2012, шпаргалка

Ответы на 46 вопросов.

Библиотека и читательское развитие ребенка

10 Сентября 2014, курсовая работа

Целью работы является исследование проблемы развития читательского интереса у детей в республике Беларусь.
Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить следующие задачи:
Исследовать развитие библиотечного дела в Беларуси.
Изучить развитие читательского интереса у детей.
Рассмотреть роль библиотеки в читательском развитии ребенка.

Библия как литература

28 Апреля 2014, курсовая работа

«Мы переживаем время «бархатной революции» в библеистике. Ее движущая сила – убежденность в том, что Библия – литературное произведение…» Так начинает свою книгу «Библия как памятник художественной литературы» Лиланд Райкен (Райкен, 2002, с. 11) . Эта работа была написана в первой половине 80-х годов прошлого столетия, и весьма точно отображает тенденции в научной интерпретации Писания в наше время. Маятник герменевтики основательно качнулся от структуры к семантике. При должном уважении к структурному анализу Текста, накопленном веками ярчайшими умами богословской мысли, мы сегодня наблюдаем тенденцию всякую структурную единицу Писания рассматривать не иначе как в рамках синтеза целого.

Биишева Зәйнәб Абдулла ҡыҙы, Зәйнәб Биишева

12 Июня 2013, творческая работа

Башта ул балалар яҙыусыһы булараҡ таныла. Балалар өсөн хикәйәттәр, шиғырҙар, әкиәттәр ижад итә. «Дуҫ булайыҡ», «Көнһылыу», «Гөлъямал», «Сәйер кеше», «Уйҙар, уйҙар…» һымаҡ заман өсөн бик тә актуаль повестар яҙа. «Мөхәбәр һәм нәфрәт», «Нәҙер», «Тылсымлы ҡурай» исемле сәхнә әҫәрҙәре яҙа.
Иң билдәле ижад емештәре:
«Яҡтыға» трилогияһы
«Кәмһетелгәндәр» романы
«Оло Эйек буйында» романы
«Емеш» романы

Билингвизм

21 Декабря 2010, курсовая работа

Мета дослідження полягає у встановленні рівня білінгвізму українських та польських студентів, які вивчають англійську мову в університеті, на основі психолінгвістичних методів.

Мета та предмет дослідження визначають його основні завдання:

1.Висвітлити загальні особливості білінгвізму.
2.Описати методику дослідження.
3.Провести прямий асоціативний тест та описати результати.
4.Встановити рівень білінгвізму польських та українських студентів.

Биографические сведения о сестрах Бронте

12 Октября 2013, доклад

Шарлотта (1816-1855), Эмилия (1818-1848) и Анна Бронте (1820-1849) родились в семье сельского священника в Йоркшире (Северная Англия), в местечке Хоуорт, мрачная и аскетическая природа которого оказала очень сильное влияние на их творчество. Глава семьи – ирландец Патрик Бронте – в молодости был простым ткачом, однако, обладая незаурядными способностями, мечтал учиться, что для простого человека было осуществимо только при одном условии – стать священником.

Биография Александра Твардовского

15 Сентября 2013, биография

Александр Трифонович Твардовский, автор знаменитой поэмы о войне "Василий Теркин", редактор самого "смелого" журнала - "Новый мир".
Александра Твардовского можно, пожалуй, по праву назвать народным поэтом. И не только потому, что детство и юность он провел в деревне. Его поэзия вобрала в себя лучшие черты русского фольклора: искренность чувств и простоту выражения мыслей.

Биография Платона Алексеевича Слепцова

24 Декабря 2013, реферат

ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ СЛЕПЦОВ – ОЙУУНУСКАЙ (1893-1939) Саха советскай литературатын торуттээччи, поэт, прозаик, драматург, ученай – филолог, Саха сирин автономиятын торуттэспит биллиилээх общественнай, политическай деятель. 1893 сыллаахха сэтинньи 10 кунугэр Таатта оройуонун Ш Дьохсо5он нэhилиэгэр уорэ5э суох дьаданы бааhынай ыалыгар торообутэ.
14 сааhыгар оскуола5а киирбитэ, ол кэннэ уорэ5ин Дьокуускай куораттаа5ы учительскай семинария5а сал5аабыта. Уорэ5ин кэмин туhунан Ойуунускай кэлин «О5о куйуурдуу турара» диэн киhи харааста аа5ар кыракый кэпсээнигэр суруйбута.

Биография Фёдора Михайловича Достоевского

11 Сентября 2013, творческая работа

«Главная мысль романа - изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительно прекрасного, - всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал - ни наш, ни цивилизованной Европы - еще далеко не выработался», - писал Федор Михайлович Достоевский своей племяннице Софье Александровне Ивановой о романе «Идиот»

Биография "Сент-Экзюпери Антуан де" на французском

30 Октября 2012, биография

Fils du vicomte Jean de Saint-Exupéry, inspecteur d'assurances, et de Marie Boyer de Fonscolombe, Saint-Exupéry naît en 1900 à Lyon dans une famille issue de la noblesse française. Il partage une enfance heureuse entre cinq frères et sœurs. Mais en 1904, son père décède accidentellement écrasé par un train, laissant Marie de Saint-Exupéry éduquer seule ses cinq enfants (Marie-Madeleine, dite « Biche », Simone, dite «Monot », Antoine, dit «Tonio», François et Gabrielle, dite « Didi »). Les enfants jouent beaucoup, font des charades, montent des petites pièces de théâtre, jouent de la musique (piano et violon), Antoine et Didi dessinent et peignent, Biche, Simone et Antoine écrivent et rédigent un petit journal.

Биография А. Н. Майкова. Анализ стихотворения А. Н. Майкова «Кроет уж лист золотой»

19 Марта 2014, контрольная работа

В 60-е гг. новым и сильным пламенем вспыхнула в поэте любовь к родине, к её природе, к быту «непросвещённого народа». Но не одной внешней красотой полны великолепные строки Майкова, вызванные огромной любовью автора к своей родине, она уже была выражена не буйным и стремительным тоном, как в начале творческого пути поэта, а спокойным, тихим и философским. В стихотворениях Аполлона Николаевича выпукло выступает лирическая философия, проникновенное чувство к родной стране.
Цель нашей работы – произвести анализ стихотворения А. Н. Майковаа «кроет уж лист золотой…».
Для достижения поставленной цели мы кратко осветим биографию поэта, рассмотрим своеобразие и тематику его творчества, что в значительной мере облегчит интерпретирование обозначенного в теме стихотворения.

Биография А. С. Пушкина

28 Октября 2013, биография

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (по старому стилю) или 6 июня (по новому) в 1799 году в городе Москве. Его родители были типичными представителями обедневшего дворянства. Мать, Надежда Осиповна, приходилась внучкой арапу Петра первого, впоследствии русскому генералу Ганнибалу. Отец, Сергей Львович, небогатый помещик, человек образованный, хорошо знал литературу, был знаком со многими русскими писателями и сам немного писал. Детей в семье было трое: старшая - Ольга, второй-Александр и младший – Левушка, любимец семьи. В доме у Пушкиных бывали писатели – Николай Михайлович Карамзин, Иван Иванович Дмитриев, молодой поэт Василий Андреевич Жуковский. Жили Пушкины открыто и весело.

Биография А. С. Пушкина

24 Декабря 2013, биография

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (по старому стилю) или 6 июня (по новому) в 1799 году в городе Москве. Его родители были типичными представителями обедневшего дворянства. Мать, Надежда Осиповна, приходилась внучкой арапу Петра первого, впоследствии русскому генералу Ганнибалу.

Биография А. С. Пушкина кратко для детей (1799—1837)

30 Ноября 2013, биография

Великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 6 июня 1799г. С раннего детства Пушкин рос и воспитывался в литературной среде, так что можно с уверенностью сказать о том, что его будущее было предопределено. Отец Александра Сергеевича был ценителем литературы, имел большую библиотеку, дядя был известным поэтом, в гостях у которого часто бывали многие известные деятели литературы того времени.
Огромное влияние на будущего поэта оказала его няня, Арина Родионовна, которую поэт будет вспоминать всю свою жизнь и посвятит не мало литературных произведений.

Биография А.П. Чехова

27 Ноября 2013, биография

Антон Павлович Чехов родился в г. Таганроге 17 (29)января 1860г., умер 2 (15)июля 1904 г. в г. Баденвейлер (Южная Германия). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Отец -- Павел Егорович Чехов (1825 -- 1898 г.г.). Мать -- Евгения Яковлевна Чехова (урождённая Морозова) (1835 -- 1919 г.г.). Братья и сестры: Александр -- литератор, лингвист (1855 -- 1913 г.г.); Николай -- художник (1858 -1889 г.г.); Михаил -- писатель, юрист (1868 -- 1936 г.г.); Иван -- учитель (известный московский педагог) (1861 -- 1922 г.г.); Мария -- художница-пейзажистка (1863 -- 1957 г.г.). Все дети Чеховых были исключительно одарёнными, высокообразованными людьми.

Биография А.П. Чехова

30 Ноября 2013, доклад

Антон Павлович Чехов родился в г. Таганроге 17 (29)января 1860г., умер 2 (15)июля 1904 г. в г. Баденвейлер (Южная Германия). Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Отец — Павел Егорович Чехов (1825 — 1898 г.г.). Мать — Евгения Яковлевна Чехова (урождённая Морозова) (1835 — 1919 г.г.)