Аналіз господарської діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2013 в 22:28, контрольная работа

Краткое описание

Як видно з приведеної таблиці, норма прибутку на акціонерний капітал за звітний період мала протилежну до необхідної для цього показника динаміки, тобто, зменшувалась. Це є негативним явищем у діяльності підприємства, оскільки у звітному році кожна вкладена гривня капіталу дає на 0,2 грн. менше, ніж базового року. Отже, ефективність використання вкладених коштів зменшується. Показник рентабельності продукції також мав негативну динаміку, зменшився за аналізований період на 0,167% і становить 0,1789. Це свідчить про зниження ефективності цінової політики підприємства, витратної політики і низької конкурентоздатності продукції.

Вложенные файлы: 1 файл

Analiz_khoz_deyatxelnosti.docx

— 583.52 Кб (Скачать файл)

 

Рвк (3) = 0, 2013*1,491*(0,0) = 0,0

Склавши значення зміни  показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора, отримаємо загальну зміну значення коефіцієнта:

∆Рвкt = Рвк (1) + Рвк (2) + Рвк (3) = 0,296 + 0,040 – 0,0 = 0,336

Узагальнемо вплив  факторів, що впливають на зміну  показника рентабельності власного капіталу (табл.2.2).

                                                             Таблиця 2.2

Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність

власного  капіталу

Показник

Вплив

1.Рентабельність  продукції

0,296

2. Оборотність активів

0,040

3. Коефіцієнт заборгованості

0,0

4. Рентабельність  власного капіталу

0,336


 

Висновок:  Рентабельність власного капіталу підприємства у звітному періоді зменшилася на 0,02, порівняно з базовим. Це відбулося за рахунок зменшення коефіцієнту заборгованості. Рентабельність продукції залишилася майже незмінною.

 

 

 

      1. Аналіз прибутковості продукції

Рівень і динаміка показника прибутковості (рентабельності) продукції (Рп) залежить від рівня цін на продукцію,  кількості проданої продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції (у тому числі % за кредити), системи оподатковування, тобто усіх факторів, що впливають на прибуток.

 

Прибутковість продукції  аналізованого підприємства за відповідні періоди часу визначилася у розмірі:

Рп0 = 126321 / 704833 = 0.1792;                 Рпt = 126557 / 707250 = 0.1789.

Прибутковість продукції  зменшилась на:

0,1789 – 0.1792 = -0,0003

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It =(

Висновок: Рентабельність продукції зменшилась на 0,167% за рахунок збільшення розміру чистого прибутку при більш швидкому зростанні чистого доходу від реалізації продукції. Зменшення рентабельності продукції є негативною ситуацією на підприємстві, так як це може свідчити про те, що підприємство втрачає здатність контролювати рівень витрат та не може підтримувати відповідний рівень цін на свою продукцію.

    1. Аналіз оборотності активів

 

Оборотність активів (В/А) характеризує ефективність їхнього використання і показує, скільки разів за період відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток. Величина коефіцієнта залежить від особливостей технологічного процесу.

Чим більший показник, тим  більше продукції приносить кожна  одиниця вкладених коштів, ефективніше  використовуються активи, застосовується більш ефективне обладнання, раціональніша  структура активів.

В0 0 = 704833/ 328450 = 2,15;            Вt / Аt = 707250 / 320560 = 2,21.

Оборотність активів зросла на:

2,21 – 2,15 = 0,06;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It =

Висновок: Коефіцієнт оборотності активів підвищився на 2,79% за рахунок зменшення активів і більш швидкого збільшення виручки, що свідчить про збільшення ефективності їхнього використання, а також про те, що кожна одиниця вкладених коштів приносить 2,79 одиниці прибутку. 

 

Активи підприємства поділяються  на дві основні групи: оборотні і  необоротні. Кожен елемент оборотних  активів має свій період обороту  і впливає на загальний показник.

Розрахуємо окремі показники  оборотності активів.

Період  оборотності запасів:

 

 

 

ПОЗ0 = 55000 360 / 704833 =  28 дн.;

ПОЗt = 56110 360 / 707250 = 29дн.

У добре працюючого підприємства період оборотності запасів не повинен  зростати. Однак, різке зниження показника  може означати погіршення умов збуту  продукції (недостатня  комплектація на складі готової продукції) або  бути ознакою виснаження запасів, що може призвести до зупинки виробництва.

Висновок. Період оборотності запасів збільшився на 1 дн. та досяг рівня 29 дн. за рахунок збільшення величини запасів та виручки від реалізації продукції.

Для аналізу ефективності політики товарного кредиту підприємства необхідно розрахувати і порівняти  між собою термін наданого підприємством  кредиту своїм споживачам і термін кредиту, отриманого від постачальників. Якщо період погашення кредиторської  заборгованості (отриманого кредиту) буде перевищувати термін наданого кредиту, то підприємство має додаткові джерела  фінансування.

Термін  наданого кредиту (період погашення дебіторської заборгованості):

 

 

ТНК0 = 47500 360 / 704833 = 24 дн.;

ТНКt = 42000 360 / 707250 = 22 дн.

Термін  отриманого кредиту (період погашення кредиторської заборгованості):

 

 

Припустимо, що у даного підприємства приблизно 70% повної собівартості продукції  сформовано за рахунок покупок у  кредит.

ТОК0 = 77000 360 /378546 = 73дн.;

ТОКt = 71500 360 / 380023 = 68 дн.

Результат політики товарного кредиту:

 

 РПТК = ТОК – ТНК.

 

РПТК0 = 73 – 24 = 49 дн.;                            РПТКt = 68 – 22 = 46 дн.   

Висновок. Підприємство розрахувалося зі своїми постачальниками через 49 днів після одержання грошей за реалізовану продукцію. Отже,  підприємство має у своєму розпорядженні додаткове джерело фінансування. В аналізованому періоді відстрочка між надходженням грошей та їхнім вибуттям знизилася на 3 днів і складає 46 днів – додаткове джерело фінансування зменшилося.

Якщо ТОК < ТНК, то це означає, що підприємство віддає гроші постачальникам за кілька днів до одержання їх від  споживача, тобто надає іншим  підприємствам товарний кредит.

 

    1. Аналіз заборгованості

Відношення величини активів  до власного капіталу (А / ВК) характеризує структуру капіталу – співвідношення власних і позикових коштів, що є показником залежності підприємства від зовнішніх позик. Граничним рівнем вважається значення коефіцієнта 2, тобто власні кошти повинні складати не менше половини всього майна. У цьому випадку ризик кредиторів зведений до мінімуму: продавши половину майна, сформовану за рахунок власних коштів, підприємство зможе погасити свої боргові зобов'язання, навіть якщо друга половина, у яку вкладені позикові кошти, з якоїсь причини знецінена.

Перевищення суми заборгованості над величиною власних коштів (коефіцієнт > 2) говорить про слабку фінансову стійкість підприємства.

Розрахуємо коефіцієнт заборгованості для підприємства:

А0 / ВК0 = 328450 / 175500 = 1,87;      Аt / ВКt = 320560 / 180850 = 1,77

Коефіцієнт заборгованості зменшився на:

1,77 – 1,87 = -0,1;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It =

 

Висновок: Коефіцієнт заборгованості знаходиться у межах нормативного значення і має тенденцію до зниження (-5,3%), що свідчить про зменшення ступеня залежності підприємства від позикових коштів і говорить про фінансову  стійкість підприємства.

З іншого боку, коли підприємство використовує тільки власний капітал  і не залучає кредити, прибутковість  власного капіталу за інших рівних умов знижується. Це пояснюється тим, що вартість залучення кредиту, як правило, нижче прибутковості усіх вкладених  коштів.

Визначимо прибутковість інвестованого капіталу (власного і довгострокових кредитів) і порівняємо її з вартістю залучення кредитів (процентною ставкою).

Рентабельність інвестованого  капіталу:

 

де ДКр – довгостроковий кредит;

ФВ – фінансові  витрати (сума процентів у грошовому  вимірі, виплачених за користування довгостроковим кредитом).

Рік0 = (126321 + 8400) / (175500 + 52500) = 0,59 ;

Рікt = (126557 + 7953,6) / (180850 + 49710) = 0,58.

Віддача на інвестований капітал  зменшилась на:

0,58 – 0,59 = -0,01;

відносна зміна показника  складає:

It =

Висновок. Отже, прибутковість усіх вкладених у підприємство коштів знизилась на 1,7 % за рахунок підвищення фінансових витрат та чистого прибутку, а також зниження власного капіталу та довгострокового кредиту.

Ставка залучення довгострокових кредитів – 16% річних. Таким чином, прибутковість інвестованого капіталу вище, ніж витрати, пов'язані з використанням позикового капіталу, у базовому періоді  
0,59 < 0,16 та у звітному – 0,58 < 0,16. Прибутковість власного капіталу повинна перевищувати прибутковість усіх вкладених коштів, яка у даному випадку спостерігається відповідна ситуація, що підтверджується при порівнянні відповідних показників рентабельності  капіталу: 0,72 > 0,59;           0,7 > 0,58. Отже, підприємству вигідно залучати довгострокові кредити за ставкою 16%.

Ефект фінансового  важеля. Позитивний ефект фінансового важеля (EFL > 0) виявляється у перевищенні прибутковості власного капіталу над прибутковістю всього інвестованого капіталу:

EFL = Рвк – Рік.

EFL0 = 0,72 – 0,59 = 0,13;                EFLt = 0,7 – 0,58 = 0,12.

EFL залежить від диференціала FL та плеча FL:

EFL = Диф. FL Х Плече FL,

Диф. FL = Рік – %ДКр.

де Диф. FL – диференціал  фінансового важеля.

%ДКр – процента ставка  за довгостроковим кредитом.

Диф. FL0 = 0,59 – 0,16 = 0,43;

Диф. FL t = 0,58 – 0,16 = 0,42

Плече FL0 = 52500 / 175500 = 0,299;

Плече FL t = 49710 / 180850 = 0,275.

EFL0 = 0,43 х 0,299 = 0,129;            EFL t = 0,42 х 0,275 = 0,116

Чим більше EFL, тим сильніше виявляється ефект, значить більше можливість зростання рентабельності власного капіталу. Однак високі значення EFL супроводжуються високим ризиком, пов'язаним з можливою недостачею засобів  для виплати відсотків.

    1. Аналіз платоспроможності

У доповнення до основних показників аналізу фінансового стану необхідно  розрахувати показники ліквідності (платоспроможності), які відображають здатність підприємства погасити короткострокову  заборгованість своїми коштами, які  швидко реалізуються.

Коефіцієнт  поточної ліквідності:

КПЛ0 = 150000 / 100450 = 1,49;             КПЛt =151110 / 90000 =1,68.

 

Коефіцієнт  швидкої ліквідності:

КШЛ0 = (150000 – 55000) / 100450 = 0,95;

КШЛt = (151110 – 56110) / 90000 = 1,06.

 

Коефіцієнт  абсолютної ліквідності:

КАЛ0 = (30500 + 17000) / 100450 = 0,47;

КАЛt = (33500 + 19500) / 90000 = 0,59.

Висновок. Коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності підвищуються, що говорить про підвищення платоспроможності підприємства, крім того усі вони змінюються у межах нормативних значень (окрім КШЛt, що перевищує показник норми, який має бути в межах від 0,75 до 1). Коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився з 0,47 в базовому періоді до 0,59 в звітному періоді, і показує нам, яку частину заборгованості підприємство може виплатити найближчим часом. Тобто у нашому випадку підприємство потенціально може виплатити 59% термінових заборгованостей.  

Коефіцієнт  покриття основних засобів:

КПОЗ0 = 123150 / 175500 = 0,7;          КПОЗt =117300 / 180850 = 0,65.

Коефіцієнт покриття основних засобів показує, яка частина  власного капіталу витрачена на придбання  активів, що важко реалізуються (основних засобів).

Висновок. Зниження коефіцієнта покриття основних засобів з 0,7 до 0,65 говорить про те, що відбулося відносне вивільнення власного капіталу для участі в процесі обігу.

Величина  власного оборотного (робочого) капіталу:

ВОБК = Оборотні активи – Поточні зобов’язання

ВОБК0 = 150000 – 100450 = 49550 грн.;

ВОБКt = 151110 – 90000 = 61110 грн.

Основна вимога до показника  ВОБК – його позитивне значення, а також зростання відповідно до збільшення обсягів виробництва.

Висновок. Незважаючи на зниження коефіцієнта покриття основних засобів величина власного оборотного капіталу збільшилася на 11560 грн. Це пояснюється зменшенням величини поточних зобов’язань і збільшенням оборотних активів підприємства.

 

Висновок за розділом: Таким чином, за аналізований рік прибутковість підприємства зменшилась на 0,167%. В цілому підприємство має позитивні тенденції розвитку, про це свідчить зростання ефективності використання активів (коефіцієнт оборотності активів) на 2,79%, а також зменшення коефіцієнту заборгованості на 5,3%, отже залежність підприємства від  позикових коштів знижується. Крім того, зростання коефіцієнтів поточної, швидкої та абсолютної ліквідності свідчать про зростання платоспроможності підприємства, а також за звітний період у підприємства збільшився власний оборотний капітал на 11560 відповідно до зростання обсягів виробництва.

Информация о работе Аналіз господарської діяльності