Рефераты по биологии

Адамның тұқым қуалайтын патологиясындағы тұқым қуалаушылық пен ортаның рөлі

21 Октября 2013, реферат

Қазіргі кездегі ғылыми деректерге қарағанда дүниеге келген нәрестелердің 5% әр түрлі генетикалық өзгерістермен туылады, ал олардың ішінен 0,5% шамасындағы балаларда хромосомалық аурулар байқалады. Бүгігі таңда 700-ге жуық хромосомалық аберациялар (бұзылыстар) сипатталып жазған, олардың ішінен 100-ге жуығы адамдардың ақыл-есінің кеміс болуына, денелерінің дамуының бұзылуына, әр түрлі зілді хромосомалық аурулардың дамуына алып келеді.

Адаптация животных к передвижению по воздуху

08 Ноября 2014, реферат

Как известно, передвижение по воздуху не является привилегией только птиц, но и животных, рыб, рептилий, амфибий, насекомых и даже рыб! Подсчет количества видов летающих животных показал, что летающим животным принадлежит более половины, примерно 60%, всего животного населения земли. А если отбросить воду и взять только наземных обитателей, то три четверти всех видов, живущих на земле, могут летать. Но каким образом они летают? Как им удалось покорить воздушное пространство? На эти и ряд подобных вопросов мне и предстоит ответить в своём реферате.

Адаптивна гуморальная імунна відповідь. Імуноглобулін (антитіла). Серологічні реакції флокуляції, нейтралізації

16 Декабря 2012, доклад

Адаптивна імунна відповідь це ланцюг міжклітинних і міжмолекулярних взаємодій, який формується у відповідь на проникнення антигена в організм та закінчується накопиченням антитіл або клітин-ефекторів.
Форми адаптивної імунної відповіді:
1. Гуморальна
2. Клітинна
3. Імунологічна толерантність

Адаптивний імунітет. Антигени. Головний комплекс гістосумісності

15 Января 2014, реферат

Набутий імунітет формується протягом життя індивідуума і не передається у спадок, може бути природним або штучним.
Природно набутий імунітет розвивається після перенесеного інфекційного захворювання, що протікав в клінічно вираженій формі, або після прихованих контактів з мікробними Аг (так звана побутова імунізація). В залежності від властивостей збудника і стану імунної системи організму несприйнятливість може бути довічною (наприклад, після кору), тривалої (після черевного тифу) або порівняно короткочасної (після грипу).

Адыраспан

01 Ноября 2013, доклад

Қоршаған ортаны-«Жер-ана»,«Табиғат-ана»деп атап жатамыз.Бұл бір кездейсоқтық емес,себебі табиғат компоненттері адам қажеттіліктерінің барлығына дерлігін өтейді.
Сол табиғаттың негізгі компоненті-өсімдіктер. Адам баласы ежелден–ақ өсімдіктердің қадір-қасиетін ажыратып,қажетіне жарата білді.

Азаматтық қорғаныс

12 Марта 2013, доклад

Азаматтық қорғаныс - басқару органдарының мемлекеттiк жүйесi мен бейбiт уақытта және соғыс уақытында халықты, шаруашылық жүргiзу объектiлерi мен ел аумағын осы заманғы зақымдау құралдарының зақымдау (қирату) факторларының әсерiнен, табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау мақсатында жүргiзiлетiн жалпы мемлекеттiк шаралардың жиынтығы;

Азотобактерин (ризофил)

15 Августа 2013, контрольная работа

Азотобактерин (ризофил), получение, применение. Положительное действие на растение. Условия, способствующие его эффективности.

Азотофиксирующие бактреии

11 Июля 2013, реферат

Воздух нашей планеты на 78% состоит из молекулярного азота. Азот как элемент необходим всем живым организмам для существования: он входит в состав почти всех биологических макромолекул. Однако первое звено во всех пищевых цепях – растения – не способны связывать молекулярный азот из воздуха. Природа – гениальный «нанотехнолог». Она создала целую группу самых разнообразных бактерий, которые способны переводить молекулярный азот (N2) в биологически доступный (соединения аммония) [3].

Азық-түлік қоспалары

28 Октября 2012, курсовая работа

Біз әрбір тағымның түсі мен дәмі бар екендігіне әбден үйрегенбіз.
Ең алдымен, адам тағамның дәмінен оның жеуге бола ма, болмай ма екендігіне көз жеткізеді. Осылай әлдеқашан қалыптасқан, алайда біз жаңадан азық-түлік технологияларын қолданатын кезеңде өмір сүрудеміз, олар кез-келген азыққа қажетті түс, дәм және иіс бере алады.
Күнделікті қоректенуімізде біз жиі-жиі азық қоспаларымен кездесеміз. Азық-түлік қоспалары бұл – ешқашан өздігінен қолданылмайтын, тағамдарға қажетті қасиеттерге (дәм, түс, иіс, консистенция және сырт кейпін, азықтық және биологиялық құндылығын сақтау) ие болу үшін қолданылатын заттектер .

Азық-түлік қоспалары

26 Декабря 2013, курсовая работа

Мысалы, әрбір адам әлеуметік жүйеде бірнеше қызметтерді атқарады. Осыны статус дейді. әрбір адамның бірнеше статусы болуы мүмкін, бірақ оның жағдайын бір ғана статус анықтайды. Бұл жалғыз статус басты немесе интегралды деп аталады. Ол басты немесе интегралды статус адамның қызметі (лауазымы) арқылы белгіленеді. Мысалы, директор, профессор сияқты әлеуметтік статус адамның сыртқы мінез-құлықы мен пішінінен (киімі, сөйлеу мәнері) және басқа әлеуметтік мамандық белгілер ең алдымен адамның алдына қойған өмірлік басты нысаналарынан, іс-әрекеттерінен, мақсаттарынан, т.б. байқалады.

Акклиматизация и реакклиматизация растений и животных

18 Мая 2013, доклад

Акклиматизация—процесс приспособления животных и растений к новым условиям существования, когда они переселяются (самостоятельно или пассивно) в другие места. Акклиматизация может происходить и без всякого переселения вида. При вырубке лесов, орошении пустынь, осушении болот их обитатели вынуждены мигрировать или приспосабливаются к новой обстановке. Если тот или иной вид встречался в данной местности, а потом был истреблен и снова восстановлен, это реакклиматизация. Еще в глубокой древности люди, кочуя с места на место, переносили с собой семена съедобных растений и переселяли первых домашних животных.

Аксиология

07 Октября 2013, реферат

Аксиоло́гия (от др.-греч. ἀξία — ценность) — теория ценностей, раздел философии.
Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.
Впервые вопрос о ценностях был поставлен Сократом, сделавшим его центральным пунктом своей философии и сформулировавшим его в виде вопроса о том, что есть благо. Благо есть реализованная ценность — полезность[источник?]. То есть ценность и польза две стороны одной и той же медали.

Активные методы обучения в воспитании экологической культуры старших дошкольников

01 Апреля 2014, курсовая работа

Глобальные проблемы современности требуют немедленного переосмысления исторически сложившейся в человеческом сознании установки, направленной на потребительское отношение к природе, изменения не только его поведения, но и смены ценностных ориентиров. Именно поэтому одной из актуальнейших вопросов современного общества является проблема формирования экологической культуры личности.
В настоящее время формирование экологической культуры дошкольников становится приоритетным направлением в педагогической теории и практике.
Большинство педагогов связывают экологическое воспитание детей дошкольного возраста лишь с привитием им любви и бережного отношения к природе.

Активные формы кислорода

08 Января 2012, курсовая работа

Цель данной работы – анализ и обобщение литературы по АФК для использования полученных знаний в практической деятельности.
Задачи:
- Изучить влияние АФК на растения;
- Показать роль АФК;
- Изучить процессы образования АФК в клетке и отдельных компартментах;
- Изучить механизмы защиты клеток от АФК;
- Изучить влияние тяжелых металлов на продукцию АФК;
- Показать пути ликвидации АФК в клетке.

Активный транспорт веществ через биомембраны

20 Мая 2014, доклад

Со времен Р. Вирхова известно, что живая клетка - это элементарная ячейка биологической организации, обеспечивающая все функции организма. Среди многообразных явлений, протекающих в клетке, важное место занимают активный и пассивный транспорт веществ, осмос, фильтрация и биоэлектрогенез.

Актинии

11 Октября 2015, реферат

Актинии — хищные морские организмы из отряда стрекающих, ведущие сидячий образ жизни. Могут вырастать до 1 метра в высоту, а некоторые представляют опасность для человека, вызывая болезненные ожоги.

Акустика негіздері

29 Апреля 2014, реферат

Акустика (грек тіліде , akustikos — естілетін, тыңдалатын) — физиканың ең төменгі жиіліктен (шартты түрде 0 Гц) ең жоғарғы жиілікке (1011-1013 Гц) дейінгі аралығын қамтитын серпімді тербелістер мен толқындардарды және олардың затпен өзара әсерлесуі мен түрліше қолданылуын зерттейтін саласы. Акустика — өте ерте заманнан белгілі. Ол алғаш адам құлағы ести алатын дыбыс туралы ілім ретінде дамыды. Ертеде Пифагор (б.з.б. 6 ғ. естілетін дыбыс тонының биіктігі мен перненің не кернейдің (трубаның) арасындағы байланысты тапты. Аристотель (б.з.б. 4 ғ.) дыбыс шығаратын дененің ауаны қысатындығын, оны сирететіндігін, ал жаңғырық дыбыстың кедергіден кері қарай шағылу құбылысы екендігін түсіндіріп берді

Алеуметтик стратификация

05 Ноября 2014, реферат

Әлеуметтік стратификация - қоғамның әлеуметтік жіктелуі. Біз қоғамының әлеуметтік құрылымын сөз еткенде қоғам өзінің құрылымы жағынан бірдей емес екендігін айтып еткен едік. Қоғам адамдарының арасында теңсіздік бар. Соған байланысты олардың әлеуметтік жүйедегі алатын орындары да бірдей емес. Жекелеген индивидтер мен адам топтарының арасында әлеуметтік жіктелу бар. Оларды жіктегенде бірқатар өлшемдер басшылыққа алынады, мәселен, табыстарының көлемі, білімдерінің деңгейі, мамандықтағы мәртебесі, билікке қатынастары. Қоғам мүшелерінің арасында әлеуметтік теңсіздіктің табиғатын, себептерін, оның заңды құбылыс ретіндегі мәнін түсінуде әлеуметтік стратификация теориясының маңызы зор.

Алкоголь. Вплив алкоголю на травну систему та печінку

14 Мая 2014, реферат

Якщо в людини знижений самоконтроль та недостатній рівень культури, вживання алкоголю може стати системним, а доза спожитого алкоголю надмірною. Це зумовлює уявні комплекси негативних наслідків. Найтиповіші серед них – формування алкогольної залежності, а далі паталогічних змін в усіх органах тіла людини. Це сприяє розвиткові тяжкого і небезпечного захворювання – хронічного алкоголізму. Ця хвороба руйнує особистість, опускає людину на “дно” і призводить до загибелі. Близько 5% підлітків, які почали вживати алкоголь у цьому віці, закінчують життя у психічних лікарнях, наркологічному диспансері, або “на вулиці”. Вирватись з цього виру дуже важко. Значно легше в нього не потрапити. І це залежить від самої людини, від її переконань, світогляду.

Алкогольні напої

30 Марта 2015, реферат

В умовах сьогодення алкогольні напої належать до товарів, які найбільш часто фальсифікуються. Це пов'язано з тим, що реалізація цих товарів приносить великі доходи і виробникам, і реалізаторам, тому спокуса підробити і тим самим збільшити обсяги реалізації цієї продукції шляхом розведення водою або технічним спиртом завжди має місце. При цьому моральна сторона "виконавців" таких підробок не хвилює. Випадки отруєння недоброякісними алкогольними напоями зі смертельним кінцем і тяжкими наслідками для здоров'я людини фіксуються дуже часто в багатьох регіонах країни.

Алкогольная зависимость. Влияние наследственности и среды на формирование алкогольной зависимости

30 Января 2015, реферат

В настоящее время почти повсюду в мире растет потребление алкоголя людьми, которые, кто из любопытства, кто по другим причинам, вступают с ним в контакт. Проблема алкоголизма на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест в социальной экологии. К ней приковано внимание специалистов различного профиля: медиков, юристов, социологов, работников просвещения и др. Поэтому данная тема реферата является актуальной.

Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології

11 Ноября 2013, реферат

Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні, запасаючі, скорочувальні, токсини. Амінокислоти називають звичайно як замісники відповідних карбонових кислот, позначаючи положення аміно групи буквами латинського алфавіта.

Аммонификаторы

11 Января 2012, реферат

Аминокислоты и белки также могут выступать в качестве энергетических ресурсов для эубактерий. Их использование связано в первую очередь с определенными ферментативными преобразованиями подготовительного характера.

Амфибии как биоиндикационная тест-система для экологической оценки водной среды обитания

31 Марта 2014, автореферат

Одним из современных и наиболее перспективных методов экологической оценки качества окружающей среды является биоиндикация. Биоиндикация позволяет выявить степень и интенсивность воздействия загрязнителей, а также проследить динамику деградации экосистем во времени и пространстве и выразить это в интегральной форме. Естественные реакции организма животных на качество окружающей среды часто могут быть экстраполированы на человека (Sigel, 1980; Тарасенко и др., 1985; Пескова, 2002; Замалетдинов, 2003).
Преимущества использования биоиндикаторов для интегральной оценки биосистем разного уровня сложности в том, что они реагируют не только на отдельные загрязнители, но и на весь комплекс воздействующих веществ определенными реакциями организма в целом (Лыдня, Пилипенко, 1993; Пескова, 2002; Файзулин, 2004).

Анализ кариограммы человека

21 Октября 2012, реферат

Кариотип — это совокупность всех хромосом диплоидного набора клетки, который характеризуется количеством хромосом и особенностями строения каждой хромосомы. Для нормального кариотипа характерно следующее:
• присутствует нормальное количество хромосом,
• все хромосомы представлены парами гомологичных друг другу хромосом,
• каждая хромосома имеет нормальное строение: характерное для нее расположение центромеры, соотношение и строение плеч, отсутствуют хромосомные мутации.

Анализ опухолеспецифических форм белка В23/нуклеофозмина

26 Декабря 2011, дипломная работа

Опухолевые маркеры (онкомаркеры, ОМ) – важная составляющая диагностического комплекса в онкологии. Злокачественный рост сопровождается продукцией абнормальных типов или уровней биологических веществ. В 1988 г. в Стокгольме на 5-й Международной конференции по ОМ человека было использовано следующее определение: «Биохимические опухолевые маркеры – это вещества, образуемые опухолевыми клетками и секретируемые в биологические жидкости, в которых они могут быть количественно определены неинвазивными методами».

Анализ технологий работы с дошкольниками по подготовке к обучению грамоте, отраженных в разных программах и УМК

03 Марта 2014, контрольная работа

1. Проблема готовности ребенка к школе и подготовки к обучению грамоте в государственных документах РФ


2. Значение методики Д. Д. Эльконина для современных технологий


3. Анализ технологий работы с дошкольниками по подготовке к обучению грамоте, отраженных в разных программах и УМК

Анализатор. Көру ерекшеліктері

03 Марта 2013, доклад

Сезім мүшелері (органы чувств, сенсорные органы); (organum sensuum, лат. organon — мүше, ағза; sensuum — қабылдау, сезу) — ішкі және сыртқы ортаның түрлі әсерлерін қабылдайтын сезім жүйесі талдағыштардың (анализаторлардың) шеткі бөлігі, яғни рецепторлар.
Рецепторлар денеге әсер етуші тітіркендергіштердің белгілі бір нақты түрін ғана қабылдауға бейімделген. Олар денедегі орналасу орындарына байланысты: экстерорецепторлар және интерорецепторлар болып екіге бөлінеді.

Анатомия птицы

08 Ноября 2014, реферат

Птицы — высокоорганизованные теплокровные животные, приспособленные к полету. Благодаря большой численности и широкому распространению на Земле они играют исключительно важную и многообразную роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Известно свыше 9 тыс. современных видов птиц.

Общими чертами организации птиц в связи с их приспособленностью к полету являются следующие:

Анаэробные сообщества микроорганизмов, разрушающих ароматические ксенобиотики 

03 Декабря 2014, курсовая работа

Биоразрушение (биодеградация) – это преобразование сложных веществ с помощью биологической активности. Это широкое понятие включает три более узких процесса: 1) трансформацию, или незначительные изменения молекулы; 2) фрагментацию, или разложение сложной молекулы на более простые соединения и 3) минерализацию, или превращение сложного вещества в самые простые (Н 2 О, СО 2 , Н 2 , NH 3 , CH 4 и т.д.).