Види трудових договорів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Сентября 2013 в 20:59, курсовая работа

Краткое описание

Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності.

В умовах дії жорстоких законів ринку успіх і благополуччя підприємств
різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетенції,
кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує світовий
досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом створення
повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає пряме
визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за власним
розсудом.

Содержание

Вступ...................................................................
........................................5

І Поняття і зміст трудового
договору.................................................7

1.1 Поняття трудового
договору..............................................................7

1.2 Зміст та строки трудового
договору..................................................8

ІІ Загальний порядок укладання трудового договору....................11

2.1. Порядок прийняття на
роботу..........................................................11

2.2. Форма трудового
договору...............................................................1
3

ІІІ Трудова
книжка..................................................................
..............17

3.1. Заповнення трудових
книжок..........................................................17

3.2. Облік трудових
книжок..................................................................
..26

3.3. Видача трудової книжки в разі
звільнення.....................................27

ІV Контракт, як особлива форма трудового договору..................29

4.1. Поняття та мета контракту в трудовому
праві...............................29

4.2. Правова природа
контракту.............................................................31

4.3. Проблеми законодавчого регулювання
контракту........................34

V Види трудових договорів
..................................................................37

5.1. Трудовий контракти та трудові
угоди.............................................37

5.2. Трудовий договір на певний строк та на виконаня певної
роботи..................................................................
......................................38

5.3. Трудовий договір з
трудящим-мігрантом.......................................41

Висновки................................................................
..................................43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................45

ДОДАТКИ.................................................................
...............................48

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая.docx

— 79.31 Кб (Скачать файл)

К.,1997

 

Конституція України. - К.: 1996

 

Луценко А. С. Правовое регулирование контрактной формы трудового

договора. - Д.: Сталкер, 1999.-с.8-9

 

Луценко А.С. Вказ. праця. - с.11.

 

Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового

договора. - Донецк: Сталкер, 1999. - с. 210

 

Пастухов В.П. Радянське трудове право. - К.: Рад. Школа, 1989. - с. 340

 

Пашков  А.  С.  Договоры  о труде  в условиях  многоукладной экономики

// Государство и право. - 1993. - № 6. - с. 23

 

Пашков А. С. Договоры о труде в условиях многоукладной

экономики//Государство и право. -1993.-№6.-с. 64

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 1994 р. №779 «Про

встановлення письмової форми  трудових договорів з працівниками,

діяльність яких пов’язана з  державною таємницею» // ЗП України. - 1995.

- №2. - Ст. 30;

 

Правові позиції Верховного Суду України  щодо розгляду судами окремих

категорій цивільних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики

України. - №8. - С. 212)

 

Прилипко С. Н. Трудовой контракт по законодательству Украины:

Автореферат. -Харьков, 1995.-с. 1

 

Прилипко С.Н. Трудовой контракт по законодательству Украины:

Автореферат. - Харьков, 1995. - с. 22

 

Смоленская В. Пенсия не за горами // Персонал. - 1998. - №5. - С. 106

 

Ставцева А.И. Трудовой договор // Право в нашей жизни. - М., 1988. -

№11.-с. 18

 

Стычинский Б. С. и др. Научно-практический комментарий к

законодательству Украины о труде. - т. 1. - Симферополь: Таврида. -

1998. - с. 648

 

Тлевлесова С. Контракт в системі трудових відносин // Людина і праця.

-1992. -№8.-с. 4

 

Тубелець І. Нове в законодавстві про працю // Праця і зарплата. - 2000.

законодавстві про працю // Праця  і зарплата. - 2000.

- № 8 (204). - с. 6

 

Тубелець І. Порядок укладення трудового договору (контракту) // Праця і

зарплата. - 1999. - № 14. - с. 8

 

Хусточкін О. Контракт у трудовому праві України (законодавство і

практика його застосування // Право  України. - 1995. - № 5-6. - с. 46

 

 

 

ДОДАТКИ :

 

ТОВ «Авеста»

 

НАКАЗ

 

05.12.2005 р.           м. Суми

 

№42-К

 

(по особовому складу)

 

1. Кучерява Сітлана Юріївна прийняти на посаду спеціаліста по методам

розширення ринків збуту (маркетолога)  з 12.10.2005 року з посадовим

окладом 1400 грн. в місяць.

 

Підстава: Заява Кучерявої С.Ю.  вх. №201 від 12.10.2005 р.

 

Генеральний директор    І.А. Івченко

 

ТОВ  «Авеста» 

 

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ

 

40024, м. Суми, вул. Харківська, 35, факс (0542) 32-67-73; тел.

32-78-05;

 

E-mail:   HYPERLINK "mailto:info@osvita.sumy.ua"  info@osvita.sumy.ua

 

  HYPERLINK "http://www.osvita.sumy.ua"  www.osvita.sumy.ua

 

       

 

Н А К А З  №

 

   від___________2003 р.                    

 

Про призначення

 

      Івченко Олександра  Андрійовича призначити на посаду  керівника

факультативу “Українське народознавство” вечірньої (змінної) ЗОШ ІІ-ІІІ

ступенів №1 з тижневим навантаженням 9 годин з 10.09.03р. по 24.06.04р.

 

Підстава: заява.

 

Начальник управління освіти    І.А. Гоман

 

 

Особовий листок

 

по обліку кадрів

 

Прізвище _________________________________

 

ім’я _____________ по батькові ______________

 

__________ 3. Рік, число і місяць  народження ________

 

_____________________________________________________

 

5. Освіта _____________________________________________

 

_____________________________________________________

 

Найменування навчального закладу, його місцезнаходження Факультет або

відділення Рік вступу Рік закінчення або вибуття Якщо не закінчив, то з

якого курсу вибув Яку спеціальність одержав в результаті закінчення

навчального закладу, вказати номер  диплома або посвідчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Якими мовами володієте і  якою мірою _________________________________

 

____________________________________________________________________

 

(читає і перекладає із словником:  читаєте і можете розмовляти, володієте

вільно)

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

7. Учений ступень, учене звання ________________________________________

 

8. Які маєте наукові праці  та винаходи

___________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

 

9. Виконувана робота з початку  трудової діяльності (включаючи  навчання

у вищіх і середніх спеціальних закладах, військову службу, участь у

партизанських загонах і роботу за сумісництвом)

гонах і роботу за сумісництвом)

 

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства

необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про

військову службу записувати із зазначенням  посади.

 

Місяць і рік Посада із зазначенням установи, організації, підприємства,

а також міністерства (відомства) Місцезнаходження установи, організації,

підприємства

 

вступу звільненому

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Види трудових договорів