Контрольная работа по "Страховым услугам"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 15:22, контрольная работа

Краткое описание

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації.
Тема 2. Порядок укладення та ведення страхової угоди.
Тема 3. Страхування життя і пенсії.
Тема 4. Страхування від нещаних випадків.

Вложенные файлы: 1 файл

КОНТРОЛЬНА СТРАХОВА СПРАВА ГОТОВА.doc

— 323.00 Кб (Скачать файл)

  По майну:

— У випадку повного  знищення майна, що входить до складу основних засобів, розмір збитку визначається шляхом вирахування з його вартості суми зносу, додавання вартості затрат по рятуванню майна і приведенню його до ладу після лиха і вирахування вартості залишків. А при пошкодженні такого майна розмір збитку визначається, виходячи з вартості його відновлення (ремонту), включаючи затрати по рятуванню майна і приведенню його до ладу після лиха і вирахування вартості залишків.

— Страхове відшкодування  за сільськогосподарські культури, тварин, багаторічні насадження, будівлі, обладнання та інше майно, що загинуло, вираховується  в такому процентному співвідношенні від суми збитку, в якому вказане майно було застраховане, але не більше страхової суми.

— Якщо перевіркою буде встановлено, що при укладенні договорів  страхування вартість тварин, будівель та іншого майна в заяві на добровільне  страхування була показаною нижче фактичної суми, то процентне співвідношення, в якому воно було застраховане, відповідно зменшується.

   Страховик має право призупинити виплату страхового відшкодування у випадку:

— якщо є сумніви в  правомірності страхувальника на отримання страхового відшкодування — до подання необхідних доказів;

— якщо відповідними органами внутрішніх справ порушена кримінальна  справа проти страхувальника або  його уповноважених осіб і ведеться розслідування обставин, які спричинили настання збитку — до закінчення розслідування;

— якщо страховий випадок  відбувається більше одного разу за страховий  період.

   Страхувальник не має права відмовитися від залишків об'єкта страхування після страхового випадку, хоч і пошкодженого. Залишкова вартість такого об'єкта страхування належить вирахуванню з суми страхового відшкоду-вання.

   Якщо страхувальник отримав відшкодування за збиток від третьої особи, то страховик сплачує лише різницю між сумою, належною до оплати згідно з правилами страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов'язаний негайно повідомити страховика про отримання таких сум.

   Якщо у момент настання страхового випадку у страхувальника відносно застрахованого в страховій організації об'єкта страхування діяли також інші договори страхування, відшкодування за збиток розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум, на які об'єкт страхування застрахований кожним страховиком, а страховик виплачує відшкодування лише у частині, яка припадає на його частку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.Страхування технічних ризиків

Добровільне страхування будівельно-монтажнніх ризиків.

 

   Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (страхування CAR) є одним з основних і найпоширеніших видів страхування технічних ризиків. Це страхування всіх видів будівельних об'єктів, у рамках якого надається страховий захист як від збитків, завданих будівельному об'єкту, спорудам на будівельному майданчику і/або будівельним машинам, так і від претензій третіх осіб внаслідок матеріального збитку або тілесного ушкодження, пов'язаного з будівництвом об'єкта. 
   Технічний прогрес, підвищення попиту на всі види будівельних робіт, постійне зростання вартості окремих будівельних об'єктів і пов'язане з цим збільшення ступеня технічного та економічного ризиків будівництва зумовили в усьому світі підвищений попит на страхування CAR. Крім того, напружена конкурентна боротьба змушує будівельні фірми при розрахунках ціни пропозиції відмовлятися від достатніх за розміром надбавок за ризик. Оскільки розмір страхової премії завжди менший за ризикову надбавку будівельного підприємця, страхування CAR сприяє зниженню вартості будівництва та надає всім учасникам ефективний захист від фінансових ризиків. 
   Нерідко забудовники, консультаційні Інженерні бюро, архітектори, кредитори та інші суб'єкти будівельної галузі при видачі замовлення наполягають на укладенні договору страхування будівельного підприємця від усіх ризиків. А держава та муніципалітет при видачі замовлень вже давно додержують правила, за яким до умов договору включено вимогу про страхування CAR. 
    Страхувальники. 
Страхувальниками можуть бути: 
• забудовники; 
• будівельні підприємці, що здійснюють проект, включаючи всіх підрядчиків. 
   Об'єкти страхування.

  У рамках страхування будівельного підприємця від усіх ризиків можуть бути застраховані будь-які об'єкти будівництва, наприклад: 
• житлові будинки та конторські будівлі, лікарні, школи, театри; 
• промислові споруди, електростанції; 
• дорожні та залізничні об'єкти, аеропорти; 
• мости, дамби, греблі, тунелі, іригаційні та дренажні споруди, канали, порти. 
Зокрема, страховий захист поширюється ось на що. Будівельний об'єкт, а саме: 
• усі роботи, які виконуються будівельним підприємством або його підрядчиками згідно з договором, включаючи підготовчі роботи на будівельному майданчику (виймання ґрунту, планування роботи); 
• допоміжні споруди (наприклад, тимчасові обвідні канали та захисні дамби); 
• усі матеріали, що зберігаються на будівельному майданчику та необхідні для проведення будівельних робіт. 
   Обладнання будівельного майданчика (гуртожитки, склади, водопідготовчі станції, риштування, інженерні мережі і т. ін.). 
   Будівельні машини (землерийні машини, крани тощо, транспортні засоби, використовувані на будівельному майданчику, якщо вони не допущені до експлуатації на дорогах загального користування). 
• Витрати з розчищення території після страхового випадку. 
• Відповідальність (претензії третіх осіб, що виникли в результаті матеріального збитку або тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням будівельних робіт і за які, згідно із законодавством, страхувальник може нести відповідальність). 
• Об'єкти, які доручені страхувальникові або перебувають у нього на зберіганні і на яких чи біля яких виконуються роботи. 
   Страхові випадки.

  Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків дає досить широкий страховий захист. Усі збитки, завдані застрахованим предметам протягом дії договору страхування внаслідок аварійної події, тобто раптово та несподівано, підлягають відшкодуванню, якщо лише вони не пов'язані з винятками, зазначеними в умовах страхування чи в полісі. 
   До страхових ризиків, як правило, належать: 
• пожежа, вибух, удар блискавки, падіння літальних апаратів, збитки, до яких призвела дія води або інших засобів, що використовувались для пожежогасіння; 
• паводок, повінь, затоплення, дощ, сніг, лавина, підводний землетрус; 
• бурі всіх видів; 
• землетрус, опускання ґрунту, зсув, обвал; 
• злом, крадіжка; 
• будь-який брак внаслідок халатності, необачності, необережності, злого наміру. 
   Можуть також бути застраховані від загибелі, пошкодження чи руйнування такі предмети: будівельний матеріал, обладнання будівельного майданчика й будівельні машини, у тому числі й під час їх пересування на самому майданчику. Це стосується й тимчасового зберігання на будівельному майданчику обладнання будівельного майданчика та будівельних машин чи їх пошкодження при монтажі або демонтажі. 
   Винятки.

 Міжнародною практикою  страхування будівельного підприємця  від усіх ризиків передбачено  такі винятки: 
• пошкодження внаслідок воєнних чи подібних до війни подій, суспільних хвилювань, арешту майна будь-яким органом влади; 
• пошкодження внаслідок страйків чи заколотів (іноді після ретельної перевірки обставин події страхове відшкодування може виплачуватися); 
• пошкодження, спричинені впливом ядерної енергії; 
• пошкодження, завдані з наміром чи в результаті грубої необачності страхувальника або його представника; 
• внутрішні пошкодження будівельних машин, тобто пошкодження, до яких призвели не зовнішні фактори; 
• ліквідація недоліків виконання будівельних робіт (наприклад, використання дефектного чи непридатного матеріалу). 
• претензії за неустойками та недоліками наданих послуг. 
Термін страхування.

Страховий захист починається  в момент початку будівельних  робіт або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному майданчику і закінчується прийманням чи пуском в експлуатацію споруди. Відповіда-льність за обладнання будівельного майданчика та будівельні машини починається після їх вивантаження на будівельному майданчику й закінчується в момент вивезення із цього майданчика. Поряд з цим є можливість поширити страховий захист І на період технічного обслуговування. 
   Страхова сума.

  Страховою сумою, на яку страхуються будівельні роботи, є договірна вартість будівництва, включаючи вартість наданих забудовником будівельних матеріалів і/або виконаних ним робіт. При підвищенні вартості будівництва рекомендується негайно повідомляти страховика, щоб у разі настання страхового випадку уникнути неповного страхування. Наприкінці строку страхування перевіряють відповідність розміру страхових сум вартості об'єкта. При потребі оплачується частина остаточної премії.

   Страхові тарифи.

  У страхуванні будівельного підприємця від усіх ризиків відсутні загальноприйняті тарифи твердих ставок премій, оскільки кожний будівельний об'єкт слід оцінювати з урахуванням технічних та місцевих умов, які в кожному окремому випадку різні. При оцінюванні ризику будівельного об'єкта насамперед слід ураховувати такі чинники: 
• характер будівельного майданчика та ступінь його нараження на ризик (кліматичні та тектонічні умови, наприклад ступінь небезпеки настання землетрусу, повені, затоплення); 
• конструктивні особливості об'єкта та властивості будівельних матеріалів; 
• методи будівництва та заходи, що забезпечують виконання робіт; 
• ризики, які впливають на виконання графіка робіт, тощо. 
Щоб страховик мав можливість розробити тарифи з урахуванням ризиків, він повинен ознайомитися з підрядним договором на виконання будівельних робіт, кресленнями, описом будівельного об'єкта, планами-графіками, кошторисами витрат та іншими документами, потрібними йому для оцінки. Повна документація дає змогу якнайточніше оцінити ризик і якомога точно розрахувати страхову премію. 
   Згідно з Порядком визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України, до договірної ціни можуть включатися витрати зі страхування ризиків, що забезпечують захист майнової зацікавленості учасників контракту — у розмірах, що визначені замовником, але не більш як 2 % від вартості будівництва. 
Страхування всіх монтажних ризиків.

   Страхування всіх монтажних ризиків (страхування EAR), як І страхування будівельного підприємця від усіх ризиків, є порівняно молодим видом страхування технічних ризиків. В основу цього виду страхування покладено ідею забезпечення страхувальникові необхідного і якомога повнішого страхового покриття всіх ризиків, які виникають при монтажі машин та механізмів, а також при зведенні сталевих конструкцій. 
   До впровадження страхування всіх монтажних ризиків страхувальникам, які бажали застрахувати основні ризики, що виникають при виконанні монтажних робіт, необхідно було укладати цілий ряд страхових договорів, щоб отримати захист від таких ризиків, як пожежа, буря, повінь, злом, крадіжка, а також відповідальність перед третіми особами. При цьому загальна страхова премія була непомірно високою, а отримане таким чином страхове покриття не було достатнім, оскільки не покривалися технічні ризики. Крім того, часто дублювалися окремі види страхування, через що при настанні страхового випадку виникали небажані ускладнення: подвійне страхування, регреси тощо. 
   З розвитком промисловості економічна роль страхування монтажних ризиків дедалі зростала, і нині в усіх розвинених країнах цей вид страхування став фактично незамінним. Ризики, що виникають при виконанні великих замовлень для монтажних організацій і для самого замовника, наприклад спорудження мостів чи промислових підприємств, можуть бути покриті лише за рахунок страхування всіх монтажних ризиків. Тому банки та інші кредитні установи наполягають на укладанні договорів страхування всіх монтажних ризиків, щоб надані ними фінансові кошти були якомога повніше захищені від ризиків. Коли органи державної або муніципальної влади проводять конкурс з видачі замовлень, вони часто вимагають укладання договору страхування EAR. 
   Страхувальники.

Страхувальниками можуть бути всі сторони, для яких монтаж об'єкта пов'язаний з ризиком, наприклад: 
виробник чи постачальник монтажного об'єкта, якщо монтажні роботи виконуються ним самим або під його відповідальність; 
•фірми, яким доручено виконати монтаж; 
•покупець монтажного об'єкта; 
• кредитор. 
Об'єкти страхування. Страхуються, як правило, монтаж та пробний пуск усіх видів машин, механізмів та конструкцій, наприклад: 
• турбін, генераторів, парових котлів, компресорів двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів, трансформаторів, випрямлячів, комутаційних пристроїв; 
• верстатів, насосів, підйомників, кранів, транспортерів, канатних доріг; 
• сталевих мостів, повітряних ліній, трубопроводів, ємкостей, посудин, друкарських, паперовиробних машин, текстильних верстатів, цехів; а також монтаж та пробний пуск силових установок і фабрик, до складу яких уходять такі об'єкти, як електростанції, сталеплавильні заводи, хімічні установки, доменні печі, паперові фабрики, текстильні фабрики, установки для виробництва інших споживчих товарів. 
Страховий захист може поширюватися й на такі об'єкти: 
• машини, пристрої та обладнання для проведення монтажу, наприклад крани, щогли, лебідки, зварювальні апарати, компресори; 
• предмети, що перебувають на монтажному майданчику та взяті на зберігання страхувальником; 
• витрати з розчищення території; 
• додаткові витрати з оплати наднормових робіт, робіт у вихідні та святкові дні, перевезення великих за масою вантажів, а в особливих випадках — перевезення вантажу повітряним транспортом (але всі ці витрати мають бути безпосередньо пов'язані з ліквідацією збитку, що підлягає відшкодуванню); 
• відповідальність, тобто претензії третіх осіб, що виникли в результаті матеріального збитку або тілесного ушкодження, пов'язаних з виконанням монтажних робіт, за які страхувальник згідно із законодавством може нести відповідальність. Претензії робітників та службовців, зайнятих монтажними роботами, не приймаються (вони регулюються в рамках страхування від нещасних випадків). 
  Страхові випадки.

   Страхування всіх монтажних ризиків забезпечує досить повне страхове покриття. Усі збитки, що спричинюються застрахованим предметам протягом дії договору страхування внаслідок аварійної (несподіваної) події, підлягають відшкодуванню, якщо лише вони не пов'язані з винятками, зазначеними в полісі. До страхових ризиків, як правило, належать: 
• пожежа, вибух, удар блискавки, падіння літальних апаратів, збитки, до яких призвела дія води або інших засобів, що використовувалася для пожежогасіння;

Информация о работе Контрольная работа по "Страховым услугам"