Контрольная работа по "Страховым услугам"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 15:22, контрольная работа

Краткое описание

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації.
Тема 2. Порядок укладення та ведення страхової угоди.
Тема 3. Страхування життя і пенсії.
Тема 4. Страхування від нещаних випадків.

Вложенные файлы: 1 файл

КОНТРОЛЬНА СТРАХОВА СПРАВА ГОТОВА.doc

— 323.00 Кб (Скачать файл)

— загибелі або пошкодження  внаслідок пожежі, удару блискавки, вибуху, повені, землетрусу, цунамі, просадки ґрунту, бурі, урагану, зливи, граду, зсуву, обвалу, снігопадів і морозів; припинення подачі електроенергії, викликаної пожежею, стихійними лихами й аваріями; селя, дії гіідґрунтових вод, затоплення; аварій, у тому числі аварій засобів транспорту, опалювальної системи, водопровідних і каналізаційних мереж, а також на той випадок, коли у зв'язку з пожежею або при раптовій загрозі стихійного лиха їх необхідно було розібрати або перенести на нове місце;

— крадіжки зі зламом (пограбування) та викрадення засобів транспорту, а також знищення або пошкодження їх унаслідок зумисних неправомірних дій третіх осіб.

   Ловецькі та інші судна та знаряддя лову, що знаходяться в експлуатації, підлягають страхуванню на випадок їх загибелі або пошкодження внаслідок бурі, урагану, шторма, цунамі, туману, повені, пожежі, удару блискавки, вибуху, аварії судна, пошкодження льодом та іншими предметами, а також на випадок пропажі суден безвісті або посадки їх на мілину.

Страхування засобів  транспорту, пересувних будівельних, сільськогосподарських  або інших машин може бути укладено окремо за згодою сторін і має бути оформлено спеціальними доповненнями до страхового полісу.

   Не може бути укладений договір страхування, якщо тварина хвора, виснажена, перебуває в допологовому або післяпологовому стані, а також якщо внаслідок обстеження тварин на бруцельоз або туберкульоз встановлено позитивну реакцію.

   Якщо однією з причин пошкодження або загибелі застрахованих тварин стала їх старість, страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в тій мірі, в якій старість вплинула на розмір збитку. Якщо страхувальник доведе, що старість тварин не вплинула на розмір збитку, обов'язок страховика виплачувати страхове відшкодування зберігається.

Збитки від пошкодження  застрахованого майна водою, якщо це не викликано безпосередньо одним зі страхових ризиків, не підлягають відшкодуванню. Це такі збитки, які виникли внаслідок пошкодження майна талою, дощовою, водогінною водою, через протікання даху і т. д. Не підлягають відшко-дуванню збитки, які виникли внаслідок проникнення в застраховані приміщення дощу, снігу, граду або бруду через незачинені вікна, двері або інші отвори в будівлях, якщо ці отвори не виникли внаслідок бурі, вихору, урагану або смерчу. Якщо однією з причин пошкодження або загибелі застрахованих будівель і споруд, а також майна, яке знаходиться в них, стала їх ветхість, довготермінова експлуатація, страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в тій мірі, в якій це вплинуло на розмір збитку. Якщо страхувальник доведе, що ветхість або довготермінова експлуатація будівель не вплинула на розмір збитку, обов'язок страховика виплачувати страхове відшкодування зберігається.

   Договір страхування укладають терміном на один рік або інший строк за згодою сторін.

   Договір страхування, укладений на 1 рік, набирає чинності наступного дня після сплати не менше 50% нарахованої на рік суми страхових платежів.       Договір страхування, укладений на строк менше року, набирає чинності з наступного дня після сплати всієї суми нарахованих страхових платежів. Якщо сплата платежів проводиться шляхом безготівкового розрахунку, то договір набирає чинності наступного дня після надходження страхової премії на рахунок страховика.

   Договір страхування майна, тварин, а також багаторічних насаджень (дерев, кущів), за яким виплачено страхове відшкодування, зберігає чинність до кінця вказаного в ньому строку в розмірі різниці між страховою сумою, обумовленою договором і сумою виплаченого страхового відшкодування. Якщо страхове відшкодування виплачене в розмірі повної страхової суми, то дія договору припиняється, про що повідомляється страхувальник. На майно та тварин, придбаних взамін тих, що загинули, укладається новий договір.

Якщо за договорами страхування, укладеними на один рік, до встановленого першого  строку сплати надійде менше 50% річної суми платежів, а за договором, укладеним на менший термін, буде внесено одноразово менше 100% суми платежів, то такі договори вважаються такими, що не відбулися.

Якщо до другого терміну сплати відстрочені платежі внесені  не повністю,то страхове відшкодування при загибелі або пошкодженні застрахованого майна, тварин, сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень виплачуються в такому процентному співвідношенні від розміру виплати, який становить сума внесених платежів до загальної їх суми, нарахованої в цілому за договором страхування. У тому випадку, якщо їх загибель або пошкодження сталися до закінчення встановленого строку сплати відстрочених платежів, виплата страхового відшкодування проводиться на умовах, встановлених у договорі страхування, а з належної страхувальнику суми утримуються платежі за другий термін сплати.

   Договори страхування укладає страховик на підставі письмової заяви страхувальника, складеної в двох екземплярах встановленого зразка. Перший екземпляр залишається у страховика, а другий не пізніше, ніж п'ять днів після отримання заяви на добровільне страхування повертається страхувальнику із вказанням суми нарахованих страхових платежів та строків їх сплати.

   Договір страхування урожаю сільськогосподарських культур може бути укладений на одну будь-яку культуру або декілька культур з відшкодуванням збитку по кожній культурі.

   Якщо страхувальник вирощує декілька культур, що дають однорідну продукцію (зерно, овочі, квіти тощо), то за його бажанням урожай цих культур може бути застрахований також у цілому по групі.

   Договір страхування урожаю сільськогосподарських культур укладається на всю площу посіву (посадки) сільськогосподарської культури, передбачену планом страхувальника, а якщо на момент укладення договору плану ще немає, то на площі посіву, що передбачається. Страхування врожаю багаторічних культур (багаторічні засівні трави тощо) посіву (посадки) минулих років проводиться, виходячи зі всієї фактичної площі посіву (посадки) цих культур, за винятком площі на випас, а багаторічних насаджень — із площі плодоносних насаджень, у тому числі тих, що вступають у плодоносний вік у тому році, на який укладається договір страхування.

   Договори страхування урожаю сільськогосподарських культур укладаються не пізніше календарних строків, встановлених страховиком. По багаторічних насадженнях договір укладається до виходу їх у зиму (припинення вегетації).

У тому випадку, якщо до початку  посіву культури планова посівна  площа змінюється в бік збільшення, господарство має право укласти додатковий договір у розрахунку на площу, визначену як різниця між запланованою площею культури і застрахованою за основним договором. Додатковий договір повинен бути укладений не пізніше строків, установлених для прийому на страхування відповідної культури. Якщо пересів здійснений на площі культури, що загинула (пошкоджена), яка є застрахована, додатковий договір на площу пересіву не укладається. Страховик несе відповідальність за вказану площу за договором страхування спочатку посіяної культури з урахуванням вартості отриманого урожаю новопосіяної культури.

    Договір страхування багаторічних насаджень може бути укладений на всі насадження або окремі їх групи, але за умови страхування всіх насаджень даної групи (насіннєві, кісткові тощо). Договори укладаються не пізніше строків, установлених для прийому цих насаджень на страхування.

   Договір страхування тварин може бути укладений за умови страхування всіх наявних у господарстві або у фермера тварин, що досягли обумовленого в угоді віку й оформляється окремо від договору страхування інших видів майна.

   Договір страхування будівель, транспортних засобів, обладнання, продукції та іншого майна може бути укладений як на все майно, так і на окремі його групи (окремі об'єкти, види майна).

   Договір страхування укладається строком на один рік зі щорічним пере-рахунком вартості майна, урожаю сільськогосподарських культур і тварин.

Зі страхувальниками, діяльність яких носить сезонний характер, договір укладається також і  на строк від трьох місяців до одного року (короткотерміновий договір).

   Якщо при відновленні договору на страхування додатково приймаються інші види майна, тварин, сільгоспкультур, багаторічних насаджень, то на них окремо оформляється договір як початковий.

   Господарствам та фермерам, що страхували майно, тварин та багаторічні насадження (дерева, кущі) даного виду на повну вартість не менше трьох років без перерви, надається місячний пільговий термін для укладення нового договору. Новий договір оформляється та платежі нараховуються з моменту закінчення попереднього договору. Якщо протягом пільгового терміну станеться страхова подія, а новий договір не буде укладений, то виплата проводиться, виходячи з умов, установлених за останнім договором страхування даного виду майна, без утримання страхових платежів.

   Страхувальник, який упродовж трьох та більше попередніх років поспіль укладав без перерви договір страхування всього майна або сільськогосподарських культур, тварин та багаторічних насаджень на повну вартість і не отримував за них страхового відшкодування, має право на отримання пільги в розмірі 30% з платежів при укладенні договору страхування за конкретним видом майна на новий термін. У випадку реорганізації (злиття, розділення та ін.) страхувальник втрачає право на отримання пільги.

   За договором, укладеним на один рік та на невизначений термін, платежі сплачуються готівкою або шляхом безготівкового розрахунку одноразово (в розмірі річної суми платежів) або у два терміни: перший внесок не менше 50% від суми нарахованих на рік платежів — не пізніше 10-ти днів після отримання від страховика другого екземпляру заяви на страхування; а решта суми — не пізніше трьох місяців після набрання договором чинності.

   По сільськогосподарських культурах:

   Платежі за договорами страхування урожаю ярових культур сплачуються одноразово або в декілька строків, але не пізніше календарного строку, встановленого для прийому на страхування урожаю сільськогосподарських культур за даним договором.

   Платежі по страхуванню врожаю озимих культур, дворічних та багаторічних культур, підзимових посівів ярових культур, урожаю багаторічних насаджень, а також дерев та кущів цих насаджень повинні сплачуватися не пізніше календарного строку, встановленого для прийому на страхування урожаю вказаних сільськогосподарських культур.

Якщо за даним договором  на страхування приймається урожай озимих та ярових культур під урожай наступного року, то сплата платежів проводиться  в такому ж порядку, як по страхуванню  озимих культур.

   По майну та тваринах:

При страхуванні майна та тварин на термін до дев'яти місяців платежі нараховуються за кожен місяць у розмірі 10% річної суми, а при страхування на 10-11 місяців — у розмірі річної суми. Страхові платежі повинні бути сплачені одноразово протягом 10-ти днів після отримання другого екземпляра заяви про страхування.

   Розмір збитку визначає страховик на основі даних огляду і дійсної вартості об'єкта страхування, страхових сум та інших документів, які підтверджують розмір збитку.

   Збиток розраховують таким чином:

По сільськогосподарських культурах:

— Збиток сільськогосподарського підприємства визначається, виходячи з вартості кількісних втрат урожаю основної продукції застрахованої  культури (групи культур) на всю площу  посіву (посадки) в господарстві, вирахуваної  за різницею між вартістю урожаю на 1 га, прийнятої при укладенні договору страхування, і фактично отриманого урожаю даного року. Розмір збитку визначається окремо кожною культурою або в цілому по групі культур, залежно від того, як вони були прийняті на страхування при укладенні договору. При цьому вартість фактично отриманого врожаю вираховується за цінами, які були прийняті в розрахунок при укладенні договору страхування.

— Розмір збитку у випадку  пересіву або підсіву сільськогосподарських  культур визначається по застрахованій культурі з урахуванням середньої вартості затрат на пересів (підсів) і вартості фактично отриманого врожаю наново посіяної або підсіяної культури.

— Середня вартість затрат на пересів та підсів культур у  гривнях на 1 га визначається страховиком за встановленими нормами, виходячи з вартості робіт, що проводяться при пересіві (підсіві) та вартості насіння наново посіяних культур.

— Коли посів (посадка) будь-якої пошкодженої культури проведений на площі більшій, ніж було застраховано, то розмір збитку вираховується в розрахунку на всю фактичну площу посіву даної культури. Страхове відшкодування визначається, виходячи з вирахованої суми збитку в такому процентному співвідношенні від встановленого розміру виплати, яке становить площа культури, вказана в договорі страхування до фактично засіяної.

— Якщо платежі за договором  страхування були внесені повністю у встановлений термін, а при складанні  акта виявиться, що посів (посадка) пошкодженої  культури проведений на площі, меншій, ніж було застраховано, то надлишки платежів підлягають поверненню одночасно з виплатою страхового відшкодування.

   По багаторічних насадженнях:

Розмір збитку за багаторічні  насадження, що загинули, визначається, виходячи з їх балансової вартості (за мінусом зносу) та вартості залишків.

   По тваринах:

— Розмір збитку за тварин, що загинули, визначається, виходячи з  їх вартості на перше число місяця, в якому сталася їхня загибель, а за вимушений забій — з  урахуванням вартості реалізованого  м'яса (придатного до їжі) та шкурок хутрових звірів та кролів.

— Висновки про причини  захворювання та падежу, вимушеного забою  або знищення тварин дають спеціалісти  ветеринарної служби.

   Страхове відшкодування виплачується за актами про загибель тварин без висновку спеціаліста ветеринарної служби, якщо достовірно встановлена загибель тварин від пожежі, стихійних лих та нещасних випадків.

Информация о работе Контрольная работа по "Страховым услугам"