Анализ данных житлового фонду України у 1990-2009 роках

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2013 в 11:55, курсовая работа

Краткое описание

Метою роботи є побудова регресійної моделі для аналізу даних житлового фонду України у 1990-2009 роках.
Дані взяті з офіційного сайту Держкомстату України http://ukrstat.gov.ua/

Перша частина присвячена побудові простої лінійної регресійної моделі та перевірці її на адекватність та значущість одержаних значень b0 та b1.
Друга частина присвячена побудові багатовимірної лінійної регресійної моделі та перевірці її на мультиколінеарність, адекватність, значущість одержаних коефіцієнтів bі та гомоскедастичність.

Содержание

1) Вступ 3
2) Постановка задачі та початкові дані 4
1) Дано: 4
2) Потрібно: 4
3) Розв’язок 6
І) Побудова та перевірка простої лінійної регресійної моделі: 6
1) Побудова простої лінійної регресійної моделі: 6
2) Побудова графіку простої лінійної регресійної моделі: 7
3) Знаходження коефіцієнтів кореляції: 8
4) Перевірка регресійної модель на адекватність: 8
5) Знаходження дисперсії для значень b0 та b1: 9
6) Перевірка значущості одержаних значень b0 та b1: 9
7) Побудова інтервалів довіри для β0 та β1: 10
8) Побудова інтервалів довіри для прогнозованих значень: 11
II) Побудова та перевірка багатовимірної регресійної моделі: 12
1) Аналіз та вибір факторів: 12
2) Математично-статистичний аналіз на мультиколінеарність: 12
3) Оцінка невідомих параметрів b0…bm.: 13
4) Перевірка на адекватність за допомогою критерія Фішера: 14
5) Побудова множинного коефіцієнта кореляції: 15
6) Побудова варіаційно-коваріаційної матриці параметрів: 16
7) Перевірка значущості коефіцієнтів bi: 17
8) Побудова інтервалів довіри для знайдених параметрів bi : 18
9) Побудова інтервалів довіри: 18
Побудова довірчого інтервалу для індивідуального значення yn+k: 19
Побудова довірчого інтервалу для математичного сподівання yn+k: 19
10) Перевірка наявності мультиколінеарності методом Фаррара-Глобера: 20
11) Побудова t–статистики факторів і визначення мультиколінеарності: 21
12) Оцінка наявності гетероскедастичності 23
4) Висновки 29
5) Використана література 31

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая_Обласова.docx

— 302.11 Кб (Скачать файл)

Міністерство науки та освіти України

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара

Факультет прикладної математики

Кафедра комп’ютерних технологій

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з курсу "Аналіз даних"

 

 

 

 

Виконала:

студентка групи ПК-08-2

Обласова М.В.

 

Перевірив:

Бердник М.Г.

 

 

 

 

Варіант № 11

 

 

 

 

2010 р.

Зміст

 

1) Вступ 3

2) Постановка задачі та початкові дані 4

1) Дано: 4

2) Потрібно: 4

3) Розв’язок 6

І) Побудова та перевірка  простої лінійної регресійної моделі: 6

1) Побудова простої лінійної регресійної моделі: 6

2) Побудова графіку простої лінійної регресійної моделі: 7

3) Знаходження коефіцієнтів кореляції: 8

4) Перевірка регресійної модель на адекватність: 8

5) Знаходження дисперсії для значень b0 та b1: 9

6) Перевірка значущості одержаних значень b0 та b1: 9

7) Побудова інтервалів довіри для β0 та β1: 10

8) Побудова інтервалів довіри для прогнозованих значень: 11

II) Побудова та перевірка  багатовимірної регресійної моделі: 12

1) Аналіз та вибір факторів: 12

2) Математично-статистичний аналіз на мультиколінеарність: 12

3) Оцінка невідомих параметрів b0…bm.: 13

4) Перевірка на адекватність за допомогою критерія Фішера: 14

5) Побудова множинного коефіцієнта кореляції: 15

6) Побудова варіаційно-коваріаційної матриці параметрів: 16

7) Перевірка значущості коефіцієнтів bi: 17

8) Побудова інтервалів довіри для знайдених параметрів bi : 18

9) Побудова інтервалів довіри: 18

  • Побудова довірчого інтервалу для індивідуального значення yn+k: 19
  • Побудова довірчого інтервалу для математичного сподівання yn+k: 19

10) Перевірка наявності мультиколінеарності методом Фаррара-Глобера: 20

11) Побудова t–статистики факторів і визначення мультиколінеарності: 21

12) Оцінка наявності гетероскедастичності 23

4) Висновки 29

5) Використана література 31

 

 1. Вступ

 

Метою роботи є побудова регресійної моделі для аналізу даних житлового фонду України у 1990-2009 роках.

Дані взяті з офіційного сайту  Держкомстату України http://ukrstat.gov.ua/

 

Перша частина присвячена побудові простої лінійної регресійної моделі та перевірці її на адекватність та значущість одержаних значень b0 та b1.

Друга частина присвячена побудові багатовимірної лінійної регресійної моделі та перевірці її на мультиколінеарність, адекватність, значущість одержаних коефіцієнтів bі та гомоскедастичність.

 

Актуальність даної теми обумовлена можливістю застосування отриманих результатів для подальших спостережень.

 

 1. Постановка задачі та початкові дані

 1. Дано:

 

З Держкомстату України отримана інформація, що характеризує житловий фонд України у 1990-2009 роках.

 

Житловий фонд України

 

 

Весь житловий фонд, загальної площі, млн.м2

У середньому на одного жителя, м2

Кількість квартир, усього, тис.

Кількість сімей та одинаків, які  перебували на квартирному обліку на кінець року, тис.

Кількість сімей та одинаків, які  одержали житло протягом року, тис.

всього

з них:

1-кімнатних

2-кімнатних

3-кімнатних

чотири- і більше кімнатних

1990

922,1

             

235

1991

932,7

             

179

1992

944,7

             

166

1993

960,6

             

144

1994

962,9

             

104

1995

978,3

19,2

18303

3557

6766

6199

1781

2411

82

1996

995,2

19,7

18565

3633

6930

6190

1812

2297

56

1997

1002,6

20,0

18784

3662

7010

6262

1850

2164

47

1998

1008,4

20,2

18858

3675

7027

6278

1878

2029

37

2000

1015,0

20,7

18921

3677

7046

6299

1899

1765

32

2001

1026,13

21,0

18960

3676

7063

6301

1920

1624

29

2002

1031,7

21,3

19023

3692

7098

6303

1930

1533

25

2003

1035,7

21,6

19049

3702

7106

6303

1938

1460

25

2004

1040,0

21,8

19075

3699

7118

6308

1950

1414

23

2005

1046,4

22,0

19132

3697

7132

6331

1967

1323

20

2006

1049,2

22,2

19107

3688

7112

6313

1987

1300

20

2007

1057,6

22,5

19183

3693

7127

6339

2006

1252

17

2008

1066,6

22,8

19255

3705

7145

6352

2025

1216

17

2009

1072,2

23,0

19288

3709

7154

6358

2039

1174

11


 

 1. Потрібно:

 

І) Побудова та перевірка простої лінійної регресійної моделі:

  1. Для отриманих даних побудувати просту лінійну регресійну модель між х та у;
  2. Побудувати графік отриманої моделі, і на цьому графіку нанести точки спостереження;
  3. Знайти коефіцієнт кореляції. Зробити висновок про адекватність;
  4. Перевірити регресійну модель на адекватність за допомогою критерію Фішера;
  5. Знайти значення дисперсії для b0 та b1;
  6. Перевірити значущість b0 та b1 за допомогою критерія Стьюдента;
  7. Побудувати інтервали довіри для β0 та β1;
  8. Побудувати інтервали довіри для двох прогнозованих значень:

xn+1 = ͞ + 0,5;

xn+2 – довільне.

 

IІ) Побудова та перевірка багатофакторної лінійної регресійної моделі:

  1. Зробити аналіз і вибрати фактори для багатофакторної лінійної регресійної моделі;
  2. Зробити математично – статистичний аналіз на мультиколінеарність. Результати цього аналізу сформулювати в багатофакторну лінійну регресійну модель;
  3. Зробити оцінку невідомих параметрів b0…bm;
  4. Перевірити на адекватність побудовану багатофакторну лінійну регресійну модель за допомогою F– критерію Фішера;
  5. Побудувати множинний коефіцієнт кореляції. І зробити висновок наскільки знайдені данні відповідають фактичним даним;
  6. Побудувати варіаційно-коваріаційну матрицю параметрів багатофакторної регресійної моделі;
  7. Перевірити значущість коефіцієнтів побудованої багатофакторної регресії;
  8. Побудувати інтервали довіри для знайдених параметрів ;
  9. Знайти деяке прогнозне значення і побудувати інтервали довіри для індивідуального значення прогнозного і для його математичного сподівання;
  10. Перевірити присутність загальної мультиколінеарності серед випадкових величин, використовуючи тест Фаррара-Глобера;
  11. Побудувати t-статистику для всіх факторів і визначити мультиколінеарність між цими факторами;
  12. За допомогою теста Гольдфельда-Квандта оцінити наявність гетероскедастичності.

 

За отриманими даними зробити висновки.

 

 

 1. Розв’язок

 

І) Побудова та перевірка простої лінійної регресійної моделі:

 1. Побудова простої лінійної регресійної моделі:

 

 

Кількість сімей та одинаків, які  одержали житло протягом року, тис.

Весь житловий фонд, загальної площі, млн.м2

   
 

хi

yi

xi2

xiyi

1990

235

922,1

55 225

216 693,5

1991

179

932,7

32 041

166 953,3

1992

166

944,7

27 556

156 820,2

1993

144

960,6

20 736

138 326,4

1994

104

962,9

10 816

100 141,6

1995

82

978,3

6 724

80 220,6

1996

56

995,2

3 136

55 731,2

1997

47

1 002,6

2 209

47 122,2

1998

37

1 008,4

1 369

37 310,8

2000

32

1 015,0

1 024

32 480,0

2001

29

1 026,1

841

29 756,9

2002

25

1 031,7

625

25 792,5

2003

25

1 035,7

625

25 892,5

2004

23

1 040,0

529

23 920,0

2005

20

1 046,4

400

20 928,0

2006

20

1 049,2

400

20 984,0

2007

17

1 057,6

289

17 979,2

2008

17

1 066,6

289

18 132,2

2009

11

1 072,2

121

11 794,2

∑/n

66,8

1 007,8

8 681,8

64 577,9


 

Рівняння  лінійної регресії має вигляд:

 ŷ  = b0 + b1x   , де

 

 

 

 

Підставимо  значення з таблиці:

 

 

Таким чином, рівняння лінійної регресії має вигляд:

 ŷ = 1 051,21 – 0,65х

 1. Побудова графіку простої лінійної регресійної моделі:

 

 1. Знаходження коефіцієнтів кореляції:

 

Коефіцієнт  кореляції обчислюється за формулою:

 

де:

 

 

 

var(x) – дисперсія величини x;

var(y) – дисперсія величини y;

 

cov(y,x) = –2731,87

var(x) = 4221,01

var(y) = 2017,28

 

 

|rxy| > 0,9

 

На основі отриманого значення коефіцієнту  кореляції можна зробити висновок про значимий вплив х на у.

 

 1. Перевірка регресійної модель на адекватність за допомогою критерія Фішера:

 

Регресійна  модель для отриманих даних має  вигляд:

 

 

 

Для застосування критерія Фішера необхідно:

1. Обчислити розрахункове число Фішера F1,n–2;

 

 

F1,17  = 121,65

2. Задати коефіцієнт значущості α;

 

3. Якщо  F1,n-2 > Fкр(α; n – 2) , то дана регресійна модель адекватна спостереженим даним.

 

Перевіримо модель на адекватність:

   1. Коефіцієнт значущості α = 0,05:

Fкр(0,05; 17) = 4,45

F1,17 > Fкр(0,05; 17)

 

Модель є адекватною спостереженим  даним на рівні значущості 5%.

   1. Коефіцієнт значущості α = 0,01:

Fкр(0,01; 17) = 8,4

F1,17 > Fкр(0,01; 17)

 

Модель є адекватною спостереженим  даним на рівні значущості 1%.

 

 1. Знаходження дисперсії для значень b0 та b1:

 

Дисперсія значень b0 та b1обчислюється за формулами:

 

 

 

де:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Перевірка значущості одержаних значень b0 та b1 за допомогою критерія Стьюдента:

 

Щоб визначити значущість одержаних значень b0 та b1 за допомогою критерія Стьюдента необхідно:

 

 1. Обчислити розрахункове

,    i = 0, 1;    де:    

 

     

 

2. Задати рівень значущості α і, користуючись таблицею критичних точок розподілу Стьюдента знайти теоретичне значення розподілу Стьюдента, t(α/2;n–2)

Информация о работе Анализ данных житлового фонду України у 1990-2009 роках