Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту за матеріалами малого підприємства з реа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2014 в 11:24, курсовая работа

Краткое описание

Згідно із статтею 1. Поняття суб'єктів малого підприємництва Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень (абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 523-VI ( 523-17 ) від 11.03.2011) [1].

Содержание

Вступ
Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності.
Методика й етапи складання бізнес-плану торгового підприємства
Розробка проекту створення торговельного підприємства «Квіти від Вербицької» (м.Херсон)
Резюме
Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства
План маркетингу
Торговельний план
Організаційний план
Фінансовий план
Страхування ризиків
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая вербицкий..doc

— 533.50 Кб (Скачать файл)

 

Про ризик проекту необхідно говорити, тому що це допоможе нам передбачати ризик і зменшити його.

Для більшості невеликих проектів аналіз ринку проводиться строго експертними методами. Найважливіше в цьому випадку - уміння розроблювача бізнес-плану заздалегідь передбачати всі можливі види ризику. Ризики можна кваліфікувати по джерелах виникнення - господарський, пов'язаний з особистістю людини, і пов'язаний із природними факторами. Спектр ризиків досить широкий - від пожеж, землетрусів, міжнаціональних конфліктів до знеструмлення встаткування й т.д.

Виходячи з певної ймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно побудувати діяльність таким образом, щоб як можна зменшити ризик і залежні від нього втрати в майбутньому.

Необхідно також зробити так званий аналіз чутливості проекту. Він складається в тім, що крім прогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанта, провадиться такий же самий розрахунок ще для двох крайніх випадків:

  • розрахунок по найгіршому сценарію - випадок, при якому зовнішні фактори максимально заважають здійсненню проекту;
  • розрахунок по найкращому сценарію - випадок, при якому зовнішні фактори максимально сприяють реалізації проекту.

В організації роботи магазину квітів «Квіти від Вербицької», як і в кожному виді діяльності, існують фактори ризику, основними з яких є:

 1. Втрата потенційних покупців.
 2. Поява нових конкурентів.
 3. Форс-мажорні обставини.
 4. Зміна законодавчої бази.
 5. Зменшення купівельної спроможності населення м.Херсон.
 6. Нестабільність поставок товару
 7. Незадоволеність споживачів якістю нашого товару
 8. Погане ставлення до фірми контактної аудиторії

Пропонуємо основні заходи щодо попередження можливих ризиків у діяльності магазину квітів «Квіти від Вербицької»,:

 1. Постійний контроль за якістю квітів, процесами створення букетів та якістю консультування відвідувачів.
 2. Посилення стимулюючих заходів (підприємець планує реалізувати такі методи стимулювання збуту:
 • оптові знижки 5% при покупці від 5 одиниць найменування товару;
 • знижки за дисконтними картками постійним покупцям (до 10%);
 • для всіх покупців (за бажанням) будуть проводитися безкоштовні консультації флориста по догляду за рослинами та їх вирощування).
 1. Надання відвідувачам додаткових послуг (упакування подарунків, виготовлення букетів за особистим ескізом, оформлення вітальних листівок тощо).
 1. Постійне відслідковування змін у законодавстві.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Підприємцеві, що вирішив почати підготовку бізнес-плану, призначеного для одержання зовнішнього фінансування (для контактів з партнерами), необхідно чітко зрозуміти два таких важливих моменти:

 1. розробка бізнес-плану - тривалий і трудомісткий процес, що вимагає зосередження зусиль усього персоналу компанії. Процес розробки професійно виконаного бізнес-плану займає багато часу й вимагає залучення, як правило, декількох кваліфікованих фахівців;
 2. процес ухвалення рішення (час із моменту подачі бізнес-плану на розгляд до прийняття кредитором або інвестором рішення) про фінансуванні проекту вимагає досить більших витрат часу.

Для підприємця існує дві альтернативи при розробці бізнес-плану: розробити бізнес-план самотужки або залучити для виконання бізнес-плану консультантів-фахівців.

У процесі ухвалення рішення по цьому питанню підприємцеві необхідно враховувати, що для розробки конкурентоспроможного бізнес-плану його розроблювач повинен володіти повної й вичерпною інформацією про діяльність компанії, без цього бізнес-план не буде точно відображати стан справ, і наслідку реалізації проекту по такому бізнес-плані можуть бути катастрофічними.

З метою вивчення маркетингової ситуації на квітковому ринку, ми розробили бізнес-план відкриття квіткового магазину. В ході розробки бізнес-плану також  провели аналітичну оцінку діяльності найближчих конкурентів і проаналізували ризики.

Підприємство буде носити статус приватного. Складнощі, які можуть виникнути при організації даного бізнесу: певні складностіі реєстрації підприємства, фіксації господарських операцій і ведення звітності; необхідність оформлення статутних документів підприємства.

Директором приватного підприємства буде син приватного підприємця Вербицький Анатолій Анатолійович. Наявність бухгалтера в приватному підприємстві не обов'язкова.

Процедура реєстрації приватного підприємства буде складається з наступних етапів:

  1. Підготовка комплекту установчих документів.
  2. Оплата державних зборів.
  3. Отримання виписки з державного реєстру.
  4. Отримання довідки статистики про присвоєння кодів КВЕД.
  5. Постановка на облік в ДПІ та отримання довідки за формою 4 – ОПП.
  6. Виготовлення печатки.
  7. Постановка на облік у Пенсійному фонді.
  8. Сприяння при відкритті розрахункового рахунку в банку.
  9. Постановка на облік в якості платника ПДВ або єдиного податку.

Згідно з п.1 ст.23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Тож, для отримання цієї допомоги власник магазину має стати на облік до Херсонського міського Центру зайнятості. Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, сума допомоги становитиме 4 588,00 грн. Інші кошти – власні.

Для створення бізнесу необхідно 280 250 грн. Із них власні грошові кошти – 275 662 грн., одноразова допомога по безробіттю - 4 588грн.

Рентабельність продажів становить 94,23%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Закон України  «Про державну підтримку малого підприємництва» із змінами і доповненнями від 04.11.2011.
 2. Закон України «Про підприємства в Україні» із змінами і доповненнями від 10.07.2003.
 3. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 р. № 307
 4. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум – К.: Знання, КОО,1999. –158 с.
 5. Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2003.
 6. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – М.: Интерэксперт: Инфра-М, 1995. – 528 с.
 7. Бизнес-план: Отечественный и зарубежный опыт: Современная практика и документация / Под общ. ред. В.М. Попова. – Чебоксары: Волго-Вятский региональный центр Ассоциации российских вузов. –1996. – 264 с.
 8. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, доп. /С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.
 9. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005.— 416 с.
 10. Економіка підприємства: Підручник / За ред. акад. С.Ф. Покропивного. — К.:КНЕУ, 2001.— 528 с.
 11. Клименюк Н.Н., Голованенко Н.В. Как разработать бизнес-план: Учеб. пособие / Академия муниципального управления. – К.: Просвіта, 1999. – 194 c.
 12. Ковелло Дж. А., Хейзелгрен Б. Дж. Бизнес-планы: Полное справочное руководство: Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1998. – 352 с.
 13. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Второе издание. Официальное издание. – М.: “Экономика”, 2000.
 14. Мое малое предприятие: Основы успешного предпринимательства / И.В. Жиляев, В.Р. Костюк, Ю. А. Клочке та ін. – К.: Венчур, 1995. – 136 с.
 15. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. по-сібник / М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002.— 252 с
 16. Покропивний С.Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. — К.: КНЕУ, 2001. — 160с.
 17. Сергеев А. А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 303 с.
 18. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2005. — 400 с.
 19. www.bizproject.com.ua – Офіційний веб-сайт Конкурсу ЄБРР на кращий бізнес-проект для середніх і малих підприємств
 20. http://ukurier.gov.ua/uk/articles/socialno-ekonomichne-stanovishe-ukrayini-za-2011-r/ Урядовий кур’єр, газета центральних органів виконавчої влади України
 21. http://gazeta.ua/ - сайт електронного видання «Газета».
 22. http://www.ecoleblanc.ch/Description_russe_sp.pdf - сайт міжнародної школи мов, бізнесу і менеджменту «BLANC LÉMAN».
 23. http://www.print-info.ru/catalog/view/192/ - сайт московської організації «Бизнес Бланк Сервис С».

 

 

 

 

Додаток 1

Асортимент та ціни на букети із зрізаних квітів

№ за/п

Назва букету

Ціна

1

Ельбрус

200 грн.

2

Екватор

235 грн.

3

Квіти сонця

655 грн.

4

Фієста

615 грн.

5

Солодка мить

885 грн.

6

Симона

795 грн.

7

Світле щастя

949 грн.

8

Зі святом!

665 грн.

9

Поцілунок Янгола

875 грн.

10

Моїй Коханній

255 грн.

11

Милі ромашки

625 грн.

12

Мікс 25 білих та червоних троянд

995 грн.

13

Лексір

235 грн.

14

Леді Гамільтон

795 грн.

15

Кошик Щастя

185 грн.

16

Корзина "Лужок"

759 грн.

17

Коктейль весни

235 грн.

18

Ізольда

795 грн.

19

Джоконда

395 грн.

20

Даяна

657 грн.

21

Мрії

955 грн.

22

Захоплення

135 грн.

23

Букет з 25 білих троянд

955 грн.

24

Афродіта

197 грн.

25

19 рожевих  троянд

789 грн.

26

19 кремових  троянд

789 грн.

27

15 рожевих  і червоних троянд

395 грн.

28

15 білих троянд

425 грн.

29

11 різнокольорових  троянд

997 грн.

30

11 кремових  троянд

957 грн.

31

11 червоних  троянд

935 грн.


 

 

 

 

Додаток 2

Асортимент та ціни на насіння квітів у магазині «Квіти від Вербицької»

Товар

Кількість, 
гр.

Опт 
Ціна з ПДВ, 
грн.

Роздріб 
Ціна з ПДВ, 
грн.

 

1

Абутілон (кімнатний клен), суміш "Белв'ю"

0,25 гр

3,50

4,00

2

Альстремерія суміш "Перуанська красуня"

0,3 гр

3,50

4,00

3

Арабіс кавказький "Шнеехаубе"

0,1 гр

1,50

2,00

4

Аспарагус Шпренгера

0,5 гр

3,00

3,50

5

Бальзамін суміш "Сафарі"

0,01 гр

2,16

3,00

6

Банан оксамитовий

3 шт

3,00

3,50

7

Біденс "Самсара"

0,3 гр

2,00

2,50

8

Брахікома іберисолистна "Лебедина пісня"

0,1 гр

1,32

2,00

9

Волошка  "Чарівна суміш"

0,1 гр

1,50

2,00

10

Гербера Джемсона

0,1 гр

3,00

3,50

21

Гіпсофіла елегантна "Рожеві іскорки"

0,1 гр

1,50

2,00

22

Гіпсофіла елегантна "Снігова лавина"

0,2 гр

1,50

2,00

 

Гвоздика периста  карликова  суміш "Солодощі"

0,02 гр

2,16

3,00

14

Гвоздика садова  Гренадін "Харді тріумф"

0,2 гр

1,98

2,50

15

Годеція великоквіткова  "Королівська суміш" 

0,1 гр

1,32

2,00

16

Дельфініум багаторічний"Чорний принц"

0,2гр

3,50

4,00

17

Дельфініум багаторічний суміш "Пасіфік гігант"

0,2гр

3,50

4,00

18

Дзвоники карпатські "Ізабель"

0,2гр

1,50

2,00

19

Диморфотека "Палм Спрінгс"  

0,2 гр

1,50

2,00

20

Едельвейс альпійський

0,1 гр

3,00

4,00

21

Ешшольція махрова суміш "Балерина"

0,1 гр

1,50

2,00

22

Жакаранда мимозолистна

0,8 гр

2,50

3,00

23

Жоржина суміш "Міньйон" 

0,1 гр

2,16

3,00

24

Жоржина суміш "Помпон" 

0,2 гр

2,16

3,00

25

Іпомея "Скарлет О' Хара" 

1 гр

1,50

2,00

26

Календула лікарська "Святкова симфонія"

0,5 гр

1,32

2,00

27

Канна індійська великоквіткова

5 шт

1,50

2,00

28

Кермек виїмчастий "Сюрприз" золотий

0,1 гр

1,50

2,00

29

Кермек виїмчастий "Сюрприз" рожевий 

0,1 гр

1,50

2,00

30

Кермек виїмчастий "Сюрприз" голубий

0,1 гр

1,50

2,00

31

Кореопсис великоквітковий "Престо"

0,1 гр

3,00

4,00

32

Космідіум "Брюнет"

0,1 гр

2,16

3,00

33

Космос махровий суміш "Сенсація"

0,2 гр

2,16

3,00

34

Куфея "Коан" червона

0,1 гр

2,16

3,00

35

Лаватера "Срібний келих"  

0,5 гр

1,50

2,00

36

Лакфіоль  садовий "Чері"

0,5 гр

2,16

3,00

37

Левовий зів (Антірріум) суміш "Веселка"

0,5 гр

1,50

2,00

38

Лобелія  їжаковидна "Кришталевий палац" 

0,02 гр

1,50

2,00

39

Лобулярія "Королівський килим"  

0,25 гр

1,50

2,00

40

Лонас "Золотий дощ"

0,025 гр

2,00

2,50

41

Льон великоквітковий "Чарівник"

0,2 гр

2,00

2,50

42

Льон голубий багаторічний

0,2 гр

1,32

2,00

43

Люпин білий "Галерея"

0,4 гр

3,00

4,00

44

Люпин рожевий "Галерея" 

0,4 гр

3,00

4,00

45

Люпин червоний "Галерея" 

0,4 гр

3,00

4,00

46

Мак махровий суміш "Хмаринка"

0,3 гр

1,50

2,00

47

Мак східний суміш "Піцекато" 

0,1 гр

3,00

4,00

48

Мальва суміш "Шатер"

0,2 гр

1,50

2,00

49

Мезембріантемум  "Стокротка Лівінгстона"

0,1 гр

1,32

2,00

50

Мімоза сором'язлива

0,23 гр

1,98

2,50

51

Мімулюс гібридний суміш "Туінкл мікст"

0,01 гр

2,00

2,50

52

Мірабіліс суміш "Нічна красуня"

1 гр

2,00

2,50

53

Настурція велика суміш"Коштовність"

2 гр

1,50

2,00

54

Настурція велика махрова суміш "Везувій"

2 гр

1,50

2,00

55

Незабудка  "Блакитно-синя хвиля" (міосотіс)

0,05 гр

2,16

3,00

56

Немезія зобовидна "Тріумф" 

0,01 гр

1,50

2,00

57

Нігела дамаська "Міс Жакель" 

0,1 гр

1,50

2,00

58

Очерет пониклий "Клаб Раш"

10 шт

3,50

4,00

59

Пасіфлора блакитна "Кавалерська зірка"

0,2 гр

3,00

4,00

60

Пасльон кімнатний "Червоний гігант"

0,1 гр

2,50

3,00

61

Пеларгонія зональна Серія Люстра біла

0,04 гр

3,00

4,00

62

Пеларгонія зональна Серія Люстра двокольорова

0,04 гр

3,00

4,00

63

Пеларгонія зональна Серія Люстра коралова

0,04 гр

3,00

4,00

64

Пеларгонія зональна Серія Люстра червона

0,04 гр

3,00

4,00

65

Петунія ампельна махрова "Лідер"

0,02гр

3,00

4,00

66

Петунія ампельна суміш "Балкон"

0,1 гр

3,00

4,00

67

Петунія багатоквіткова "Алдерман"

0,08 гр

3,50

4,00

68

Петунія багатоквіткова "Вогняний король"

0,08 гр

3,50

4,00

69

Петунія багатоквіткова "Зорепад"

0,08 гр

3,50

4,00

70

Петунія багатоквіткова "Стелларіс"

0,08 гр

3,50

4,00

71

Полуничний шпінат

0,1 гр

1,50

2,00

72

Портулак махровий суміш "Чарівна казка"

0,2 гр

1,32

2,00

73

Рудбекія

0,1 гр

1,32

2,00

74

Салпіглосис виїмчастий "Імператор"

0,05 гр

1,32

2,00

75

Сальвія блискуча серія Amore (пурпурна)

20 шт

3,50

4,00

76

Сальвія борошниста "Вікторія"

0,1 гр

3,50

4,00

77

Соняшник махровий "Ведмежатко"

1 гр

1,50

2,00

78

Соняшник однорічний "Сонячний промінь"

1 гр

1,98

2,50

79

Соняшник суміш "Пакіто Колорадо"

0,5 гр

1,98

2,50

 

80

Стокротка багаторічна рожева "Помпон сюрприз"

0,01 гр

2,16

3,00

 

81

Стокротка багаторічна червона "Помпон сюрприз"

0,01 гр

2,16

3,00

 

82

Суміш зелена "Смарагдова хвиля"

0,5 гр

1,50

2,00

 

83

Суміш блакитна "Блакитна мрія"

0,5 гр

1,50

2,00

 

84

Схізантус суміш "Політ янгола"

0,2 гр

2,00

2,50

 

85

Тунбергія крилата "Сюзанна" 

0,25 гр

1,98

2,50

 

86

Фіалка велика "Рокіт грому"

0,1 гр

2,16

3,00

 

87

Фізостегія віргінська, рожева

0,1 гр

2,16

3,00

 

88

Флокс Друммонда суміш "Сузір'я"

0,2 гр

1,50

2,00

 

89

Чорнобривці суміш "Купідон"

0,2 гр

1,50

2,00

 

90

Целозія периста  суміш "Пампаське перо" 

0,1 гр

1,32

2,00

 

91

Цинерарія суміш "Сенеціо"

0,01 гр

2,16

3,00

 

92

Цинія елегантна суміш "Пепермінт стік"

0,5 гр

1,50

2,00

 

93

Цинія елегантна голчаста суміш " Кактус"

0,5 гр

1,50

2,00

 

94

Циперус

0,01 гр

2,50

3,00

 

Информация о работе Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту за матеріалами малого підприємства з реа