Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту за матеріалами малого підприємства з реа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2014 в 11:24, курсовая работа

Краткое описание

Згідно із статтею 1. Поняття суб'єктів малого підприємництва Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень (абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 523-VI ( 523-17 ) від 11.03.2011) [1].

Содержание

Вступ
Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності.
Методика й етапи складання бізнес-плану торгового підприємства
Розробка проекту створення торговельного підприємства «Квіти від Вербицької» (м.Херсон)
Резюме
Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства
План маркетингу
Торговельний план
Організаційний план
Фінансовий план
Страхування ризиків
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая вербицкий..doc

— 533.50 Кб (Скачать файл)

Однією з основних проблем під час прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру є визначення якості бізнес-плану. Хотілося б звернути увагу, що проблемі оцінки ефективності інвестиційних проектів присвячена велика кількість досліджень. Значний внесок у розроблення теоретичних та практичних питань оцінки економічної ефективності інвестування зробили зарубіжні та вітчизняні вчені: В. Беренс, Р. Брейлі, Д. Герц, Е. Лернер, С. Майєрс, Г. Марковіц, Р. Пайк, Р. Паркер, П. Хавранек, В. Шарп, С. Шмідт, М. Баканов, Ю. Богатін, Н. Ведута, Є. Єндовіцький, Л. Канто- ровіч, В. Ковальов, В. Москвін, Т. Хачатуров, В. Шеремет, Е. Бершеда, В. Гарбузов, К. Зуллас, П. Жердецький, В. Красовський, А. Мороз, В. Міщенко, Л. Нейкова, А. Нікітін, А. Пересада, М. Педан, О. Павловська, А. Савченко та ін. [17].

Дослідженнях цих учених допомагають нам розглянути особливості теоретичного обґрунтування і практичного використання методик і методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, скористуватися розробленими методичними рекомендаціями для оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів відповідно до потреб малих торговельних підприємств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. МЕТОДИКА Й ЕТАПИ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

У сучасній  швидкоплинній економічній ситуації неможливо досягнути позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх наслідків. Планування діяльності торговельного підприємства - це визначення мети розвитку керованого об’єкта,  методів, способів та засобів її досягнення, розробка програми, плану дій різного рівня деталізації на перспективу. Планування потрібно будь-якому суб’єкту господарювання, який має намір діяти в майбутньому.

Процес планування діяльності малого торговельного підприємства дозволяє побачити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності і спрогнозувати те, що може статися.

Бізнес-план дозволяє показати вигідність запропонованого проекту  та залучити можливих контрагентів, потенційних фінансових партнерів. Він показує, що підприємство має ефективну, реалістичні та послідовну програму здійснення мети та завдань проекту.

Розробка бізнес плану складається з декількох стадій:

 1. Початкова стадія (розробка концепції, тобто тих принципових рішень, які закладаються в його основу).
 2. Підготовча стадія (постановка перед підприємцем великої кількості цілком конкретних запитань. Чим його бізнес відрізнятиметься від бізнесу конкурентів? Що сприятиме або заважатиме його становленню та розвитку? На які конкурентні переваги слід орієнтуватися? Якими мають бути програма дій та пріоритети діяльності майбутнього бізнесу? Отримати відповіді на них — це завдання підготовчої стадії розробки бізнес-плану).
 3. Основна стадія (безпосереднє опрацювання бізнес-плану. Головна мета цієї стадії — довести економічну доцільність створення даного бізнесу, переконливо показати, як саме гроші чи інші ресурси потенційного інвестора забезпечать йому очікуваний зиск) [21].

При розробці бізнес плану, слід пам’ятати, що снує певний порядок складання бізнес-плану, який залежить від величини торговельного підприємства, характеру послуг, що надаються, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування торговельного підприємства включає такі етапи:

 1. вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел. При цьому слід звернути увагу, що нині в Україні найбільшого поширення набули такі західні методики з розробки бізнес-планів: UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку) для країн, що розвиваються з підготовки промислового техніко-економічного обґрунтування і її електронна версія COMFAR; WORLDBank (Всесвітній банк реконструкції та розвитку) [14];
 2. визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів, одержання інвестицій, максималізація прибутку і тому подібне;
 3. визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов'язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва;
 4. визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два;
 5. збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенційних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані;
 6. складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків;
 7. читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану;
 8. дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов'язковими складовими бізнес-плану [19].

Найбільш складною є процедура опрацювання бізнес-плану для започаткування нового бізнесу. Узагальнення підприємницького досвіду дає змогу виділити в процесі розробки такого бізнес-плану три стадії: початкову; підготовчу; основну.

Якщо йдеться про розробку бізнес-плану для розширення вже наявного бізнесу, то необхідність у початковій стадії відпадає. обгрунтовуючи проект удосконалення діяльності підприємства, теж можна обмежитися лише основною стадією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КВІТИ ВІД ВЕРБИЦЬКОЇ» (М.ХЕРСОН)

 

 

  1. Резюме

 

Короткий опис проекту (резюме) складається, як правило, уже після того, як закінчена розробка всього бізнес-плану, однак розміщається саме на початку документа.

У цьому розділі представляється й загальна інформація:

  • повна назва й адреса підприємства;
  • місце розташування;
  • суть пропонованого проекту (кілька фраз щодо мети проекту);
  • обґрунтування проекту (коротко пояснити, чому проект буде мати економічний резон);
  • прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості проекту, очікуваних результатів проекту й строків погашення позик);
  • короткий опис ринку (опис ринкових можливостей, які буде використовувати наш проект і головний аргумент - чому проект буде успішним, незважаючи на наявні товари й послуги, задовольняючі потреби вибраного сегмента ринку).

У квіткового бізнесу є особливість - це значна перевага імпортної продукції. Однак частка вітчизняної продукції квіткових магазинів м.Херсона досить велика. Цьому сприяють природні умови південного регіону України.

Актуальність квіткового бізнесу полягає в порівняно швидкій організації і початку роботи, відсутності спеціальних ліцензій, ходовому товарі і безлічі споживачів.

З метою вивчення маркетингової ситуації на квітковому ринку, ми розробили бізнес-план відкриття квіткового магазину. В ході розробки бізнес-плану також провели аналітичну оцінку діяльності найближчих конкурентів і проаналізували ризики.

Для створення бізнесу необхідно 280 250 грн. Із них власні грошові кошти – 275 662 грн., одноразова допомога по безробіттю - 4 588грн.

Рентабельність продажів становить 94,23%.

Підприємство буде носити статус приватного, що має деякі переваги в порівнянні з товариством з обмеженою відповідальністю:

  • відсутність закріпленого в законодавстві мінімального статутного капіталу та порядку його внесення. Таким чином, статутний капітал приватного підприємства може складати як 1 гривню, так і 100 тис. гривень, в залежності від побажань засновника такого підприємства.
  • засновники приватного підприємства відповідають перед кредиторами за своїми зобов'язаннями в межах майна свого підприємства.

Складнощі, які можуть виникнути при організації даного бізнесу:

  • певні складностіі реєстрації підприємства, фіксації господарських операцій і ведення звітності;
  • необхідність оформлення статутних документів підприємства.

Що стосується системи оподаткування даного приватного підприємства, то однією з найбільш оптимальних є спрощена система оподаткування (єдиний податок). Юридична особа, яка обрала спрощену систему оподаткування, самостійно обирає одну зі ставок єдиного податку:

  • 6% від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у випадку якщо Ви бажаєте бути платником ПДВ;
  • 10% від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Звертаємо увагу на певні обмеження: на єдиному податку мають право працювати суб'єкти малого підприємництва, зокрема, юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 1 млн. гривень.

Документи необхідні для реєстрації приватного підприємства (ПП) від засновника - громадянки України:

  • копії паспортів засновника, директора (1, 2 сторінка і сторінка фактичної прописки);
  • копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновника, директора;
  • копії свідоцтв про державну реєстрацію засновників, як фізичних осіб-підприємців (за наявності).

Директором приватного підприємства буде син приватного підприємця Вербицький Анатолій Анатолійович. Наявність бухгалтера в приватному підприємстві не обов'язкова.

Процедура реєстрації приватного підприємства буде складається з наступних етапів:

 1. Підготовка комплекту установчих документів.
 2. Оплата державних зборів.
 3. Отримання виписки з державного реєстру.
 4. Отримання довідки статистики про присвоєння кодів КВЕД.
 5. Постановка на облік в ДПІ та отримання довідки за формою 4 – ОПП.
 6. Виготовлення печатки.
 7. Постановка на облік у Пенсійному фонді.
 8. Сприяння при відкритті розрахункового рахунку в банку.
 9. Постановка на облік в якості платника ПДВ або єдиного податку.

Згідно з п.1 ст.23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу. Тож, для отримання цієї допомоги власник магазину має стати на облік до Херсонського міського Центру зайнятості. Відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. №1266, сума допомоги становитиме 4 588,00 грн. [3]. Інші кошти – власні.

 

3.2. Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства

 

Магазин з реалізації квітів «Квіти від Вербицької» буде  знаходитися на першому поверсі житлової будівлі за адресою: вулиця Декабристів, 64. Приміщення під магазин становить 50 м2, орендується.

Магазин «Квіти від Вербицької» являтиме собою салон із сучасним оформленням, в який людина може увійти, озирнутися, ознайомитися із наявним асортиментом, отримати консультацію, вибрати букет або попросити скласти букет на його смак. Навесні у  магазині буде реалізуватися також насіння квітів.

Для підприємства, що працює у сфері роздрібної торгівлі, вдале розміщення торгової точки – це половина успіху. Причому, велика його половина. Вигідне розміщення забезпечує точці великий і безперервний оборот, лояльність постійних клієнтів, а також підтримує позитивний імідж даного магазина або всієї мережі.

При виборі місця для майбутнього роздрібного бізнесу ми звертали увагу на транспортні і пішохідні потоки, конкурентне оточення і особливості району в цілому. При професійній оцінці даного місця розташування підприємства враховували наступні чинники:

 1. Район, в цілому, потенційний для пропонованого нами продукту (практично центр міста).
 2. Територія: інтенсивні транспортні і пішохідні потоки, є паркування, дорожніх умов задовільні.
 3. Конкурентне оточення: поблизу немає великих квіткових магазинів, лише квіткові кіоски..
 4. Переваги розташування: наявність паркувальних майданчиків, зона відпочинку (лавки, тінь від дерев).

 

 

  1. План маркетингу

Информация о работе Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту за матеріалами малого підприємства з реа