Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту за матеріалами малого підприємства з реа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2014 в 11:24, курсовая работа

Краткое описание

Згідно із статтею 1. Поняття суб'єктів малого підприємництва Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень (абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 523-VI ( 523-17 ) від 11.03.2011) [1].

Содержание

Вступ
Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності.
Методика й етапи складання бізнес-плану торгового підприємства
Розробка проекту створення торговельного підприємства «Квіти від Вербицької» (м.Херсон)
Резюме
Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства
План маркетингу
Торговельний план
Організаційний план
Фінансовий план
Страхування ризиків
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая вербицкий..doc

— 533.50 Кб (Скачать файл)

 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

 

 

Спеціальність «Товарознавство та

комерційна діяльність»

                             Курс ІІІ

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни : «Торговельне підприємництво»

на тему: «Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту за матеріалами

малого підприємства з реалізації квітів «Квіти від Вербицької» (м.Херсон)

 

 

 

                                               Виконав студент

                                              групи _________________

                                               _______________________

                                               Науковий керівник:

                                               _______________________

                                              _______________________

 

 

         

 

                                                  Херсон 2013

 

План

Вступ

 1. Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності.
 2. Методика й етапи складання бізнес-плану торгового підприємства
 3. Розробка проекту створення торговельного підприємства «Квіти від Вербицької» (м.Херсон)
  1. Резюме
  2. Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства
  3. План маркетингу
  4. Торговельний план
  5. Організаційний план
  6. Фінансовий план
  7. Страхування ризиків

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст                                                            стор.

Вступ……………………………………………………………………………..4

 1. Особливості розробки бізнес-планів для торговельної діяльності……7
 2. Методика й етапи складання бізнес-плану торгового підприємства..12
 3. Розробка проекту створення торговельного підприємства «Квіти від Вербицької» (м.Херсон)………………………………………………………………15
  1. Резюме…………………………………………………………………….15
  2. Обґрунтування вибору місцезнаходження підприємства…………….18
  3. План маркетингу………………………………………………………....19
  4. Торговельний план……………………………………………………….22
  5. Організаційний план……………………………………………………..22
  6. Фінансовий план………………………………………………………….23
  7. Страхування ризиків………………………………………………………26

Висновки та пропозиції…………………………………………………………29

Список використаних джерел………………………………………………….31

Додатки…………………………………………………………………………..33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

В останні роки в Україні були створені умови для широкого розвитку такої динамічної і досить ефективної форми підприємницької діяльності, як малі підприємства.

Згідно із  статтею 1. Поняття суб'єктів малого підприємництва Закону України  «Про державну підтримку малого підприємництва» суб'єктами малого  підприємництва є фізичні особи,  зареєстровані у встановленому законом порядку  як суб'єкти підприємницької діяльності, та  юридичні   особи   -   суб'єкти   підприємницької   діяльності  будь-якої  організаційно-правової форми та форми власності, в яких  середньооблікова   чисельність   працюючих   за   звітний   період  (календарний  рік)  не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового  доходу  не перевищує 70 млн. гривень (абзац третій частини першої  статті 1 в редакції Закону N 523-VI ( 523-17 ) від 11.03.2011) [1].

Відповідно до статті 7. Програми підтримки малого підприємництва вищеназваного Закону підтримка малого  підприємництва  здійснюється  відповідно до Національної програми сприяння розвитку  малого  підприємництва  в Україні,  програми  підтримки  малого  підприємництва в Автономній  Республіці Крим, регіональних та місцевих програм підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до законодавства. Програми підтримки  малого підприємництва включають положення про:

  • фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів малого  підприємництва;
  • забезпечення участі   суб'єктів   малого   підприємництва   у  
   виконанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб;
  • вдосконалення нормативно-правової      бази      у      сфері  
   підприємницької діяльності;
  • сприяння створенню     інфраструктури     розвитку     малого  
   підприємництва;
  • пропозиції щодо  встановлення  системи  пільг  для  суб'єктів  
   малого   підприємництва,   у  тому  числі  пом'якшення  податкової  
   політики;
  • допомогу в    матеріально-технічному    та     інформаційному  
   забезпеченні.

Проте в умовах ринкової системи господарювання жодне мале торгове підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід організації малого підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприємства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання [12].

Бізнес-план малого торгового  підприємства — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Цей сектор історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення ринкового середовища. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. Малий бізнес є вихідним, найчисленнішим, а тому й найбільш поширеним сектором економіки. Отже, обрана тема курсової роботи є актуальною в наш час.

Предметом дослідження даної курсової роботи є бізнес-план малого підприємства. Метою курсової роботи є вивчення особливостей розробки бізнес-планів для торговельної діяльності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

  • вивчити методики складання бізнес-плану торгового підприємства;
  • охарактеризувати етапи складання бізнес-плану торгового підприємства;
  • освоїти техніку розробки проекту створення торговельного підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Бізнес-план торговельного підприємства - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу. Вдало розробивши бізнес-план торговельного підприємства, можна знайти надійний інструмент у змаганні з конкурентами у сфері торгівлі й у розширенні свогєї власного справи.

Бізнес-план створює можливість оцінити життєздатність торговельного підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Бізнес-планування торговельної діяльності допомагає підприємцеві вирішити деякі важливі проблеми:

  • визначити ступінь життєздатності й майбутньої стійкості торговельного підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;
  • конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;
  • привернути увагу й інтерес, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;
  • одержати досвід планування, розвити перспективний погляд на свою компанію і її робітниче середовище.

У бізнес-плані торговельного підприємства формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні і слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування торговельного підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план торговельного підприємства у ринковій системі господарювання виконує дві найважливіші функції:

1) зовнішню — ознайомити різних представників ділового світу із сутністю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішню (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту [10].

Традиційно бізнес-план торговельного підприємства розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

1) як інструменту стратегічного  планування та оперативного управління  діяльністю торговельного підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів діяльності торговельного підприємства, він сприяє глибшому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов’язаних зі спільним для них бізнесом;

2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності  підприємства. Бізнес-план дає змогу  аналізувати, контролювати й оцінювати  успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу.

Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план торговельного підприємства — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту [11].

Розробка бізнес-плану — це достатньо трудомісткий процес. Практика свідчить, що для розробки середньої складності бізнес-плану (залежно від досвіду та підготовленості підприємця) необхідно до 200 годин. Грамотно складений бізнес-план виконує три важливі завдання. По-перше, позначає менеджерам спільні цілі. По-друге, коли думки викладені на папері, є можливість придивитися і поміркувати над потенційною реалізацією проекту. І нарешті, бізнес-план повинен залучити професійних інвесторів, у яких тільки і вистачає часу, щоб швидко переглянути пропоновані ним проекти.

Створення ясного бізнес-плану вимагає роздумів, часу і грошей. Бізнес-план можна скласти як самостійно, так і за допомогою фахівців, але важливо пам’ятати про те, що фахівець допоможе розробити його набагато грамотніше. Агентства, які здійснюють складання бізнес-плану, обіцяють своїм клієнтам, що ті можуть розраховувати на об’єктивну оцінку ризиків і можливостей при реалізації проекту і на сприяння в залученні інвесторів. Бізнес-план ще можна назвати проектом розвитку і виживання ваших ідей, планом «бойових дій» проти конкурентів, а також доказ іншим, що тією чи іншою справою займатися можна і потрібно. Використання такого проекту, як інструменту діяльності маркетингу, також допомагає організації задати новий рівень на старті і потужний розвиток бізнесу в подальшому. Якщо керівник компанії проявляє компетентність в управлінні своїм підприємством, тоді він точно створить бізнес-план і буде використовувати цей необхідний і дуже ефективний документ [21].

В ефективному бізнес-плані обов’язково має бути сказано, у чому цінність проекту, чому люди захочуть платити за цей продукт або послугу, скільки грошей знадобиться на старт, які можливості зростання, які ризики і як підприємець планує з ними справлятися, хто конкуренти, хто партнери , хто члени команди. Необхідно включити в нього і докладний опис усіх джерел доходів і витрат. Істотний питання: який прибуток буде приносити справа? І, що теж дуже важливо: коли підприємство почне приносити прибуток? Тому в бізнес-плані необхідний розділ, що містить останні фінансові показники (якщо підприємство діюче) або прогнози.

Як бачимо, розробка бізнес-плану малого торговельного підприємства вимагає комплексних знань, починаючи з технології,  організації виробництва і закінчуючи питаннями фінансового менеджменту. Адже саме це є запорукою якості складеного бізнес-плану.

Економічна криза в Україні, посилена світовими проблемами, призвела до спаду виробництва і, як наслідок, зростання безробіття. За даними служби зайнятості, у січні 2011 року на десять вакантних посад в Україні претендувало 108 осіб [20]. Заходи щодо подолання безробіття в першу чергу спрямовані на збереження існуючих і створення нових робочих місць. Тому держава намагається активно сприяти особам, які організовують власний бізнес, шляхом одноразової виплати допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності. Рішення про одноразову виплату допомоги з безробіття (або відмову у її виплаті) приймається директором центру зайнятості на підставі висновку відповідної комісії щодо здатності безробітного до підприємницької діяльності. Висновок комісії надається, виходячи з результатів професійної діагностики безробітного, набутих ним знань з організації підприємницької діяльності та аналізу його бізнес-плану, який має переконати в доцільності інвестування коштів у майбутній бізнес. Однак в нинішніх умовах підприємці стикаються із проблемою. відсутності чітко визначених критеріїв, за якими має оцінюватись бізнес-план започаткування підприємницької діяльності. А це  значно ускладнює роботу комісії та робить дещо суб’єктивною експертну оцінку.

Информация о работе Розробка бізнес-плану організації малого підприємства торгівлі: методика та розрахунок проекту за матеріалами малого підприємства з реа