Інноваційні методи викладання математики та інформатики в школі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2014 в 22:01, курсовая работа

Краткое описание

Метою державної Національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ ст.") є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз увага педагогів, методистів до інновацій.
Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов'язане з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від чергових "переможних методик", які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо.

Содержание

Вступ

І. Інноваційні методи навчання та викладання.
Основні концептуальні поняття, які визначають методологію сучасних освітніх програм.
Яким має бути сучасний вчитель.
Засоби педагогічної новації
ІІ. Форми нестандартних уроків.
ІІІ. Розробки нестандартних уроків.
3.1.Інтегрований урок математика+інформатика. Математика 5 клас
3.2. Урок «Що, де коли?» Математика 5 клас
3.3. Урок-КВК. Математика 5 клас.
3.5. Урок-гра «Хто хоче стати чемпіоном». Інформатика 11 клас.
3.6. Урок –КВК. Інформатика 11 клас.

Висновок.

Література.

Вложенные файлы: 1 файл

Курсова з педагогіки.doc

— 356.50 Кб (Скачать файл)

І команда

  1. х+8=79
  2. х-41=56
  3. 27-х=11
  4. 2х=16
  5. х:3=10

ІІ команда

 1. 41+х=96
 2. х-24=16
 3. 39-х=18
 4. 4х-20
 5. х:2=15

 

 1. Чи є серед чисел 3,4,5 корінь рівняння?

І команда

  1. 3х-1=14
  2. 10-2х=2
  3. 2х=12
  4. 54:х=18
  5. 0х=0

ІІ команда.

 1. 7х-1=20
 2. 5х+6=26
 3. 110:х=50
 4. 9х=45
 5. х0=0

ІІІ. Закріплення матеріалу.

Розв’язування вправ.

Цей етап уроку є продовженням турніру двох команд. Розв’язавши завдання в зошиті, учні відповідають з місць по черзі: Один учень з першої команди, наступний із другої. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

А зараз ми розв’яжемо більш складні задачі.

 1. Виконати письмово:

№286 (7), (10), №288(1)  перша команда

№286 (8), (11), №288(2)  друга команда.

Наступне завдання для капітанів.

(Капітани працюють біля  дошки одночасно. )

Розв’яжіть задачу скласти рівняння.

№290 (1) перша команда

№290 (2)   друга команда.

ІV. Підсумок уроку.

Обговорення результатів роботи двох команд. Учитель підраховує бали й оцінює учнів , які принесли командам найбільшу кількість балів.

V.  Домашнє завдання.

№ 289,  №274,  №276  ст. 74 (правила)

3.4.Урок-дидактична гра. Математика 5 клас.

Тема: Порівняння натуральних чисел. Нерівності.

Мета: Закріплення знань учнів про розв’язування нерівностей, вміння порівнювати натуральні числа. Формування навичок логічного мислення.

План уроку

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Мотивізація навчання.
 3. Вивчення нового матеріалу.
 4. Підсумок уроку.
 5. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Дидактична гра «Хто хоче стати чемпіоном?»

Спосіб гри.

  1. Для гри  розроблені комплекти спеціальних карток (по кількості учнів), на яких мають бути написані цифри: 1,2, 3, 4. Нерівності, що подані у завданнях, а також варіанти відповідей доцільно написати на дошці.
  2. Гра складається з декількох турів. У кожному турі кілька запитань, на які наведено чотири варіанти відповідей. Щоб дати відповідь, учень підіймає одну з чотирьох карток, цифра яка відповідає , на його погляд, варіанту відповіді. На роздуми дається 10 секунд, після чого всі учні відповідають одночасно. Учитель називає правильну відповідь. Усі учні, що показали неправильну букву, опускають руку, а ті що продовжують її тримати, фіксують свої бали; сусід (чи сусідка) по парті контролює кількість балів .

Відбірковий тур.

У ньому беруть участь усі учні класу. Якщо учень надає 6 правильних відповідей , він отримує «неспалиму суму «в 6 балів, що відповідає оцінці 6. На ньому відбірковий тур закінчується інші учні залишаються із сумою від 0 до 5 балів, яка є стартовою для основного туру.

Основний тур

У тих учнів, які після четвертого питання основного туру наберуть 10 балів, ця сума стає «неспалимою». Далі при кожній неправильній відповіді сума балів знову стає 10, тобто згорає до неспалимої . .Якщо учень не дав ніякої відповіді на питання, набрана сума залишається такою, яка була перед цим питанням.

  1. Усі учні, хто отримав більше ніж 6 балів, оцінюються в журналі. Усі інші можуть отримати оцінки відповідно до своїх балів за бажанням.
 1. Підсумок гри. Учитель визначає чемпіона за найбільшою кількістю балів і звертає увагу на завдання основного туру, пропонує учням прокоментувати їх або пояснити свої міркування.

Питання відбіркового туру

 1. Знайдіть правильний вираз.
  1. 176>167
  2. 72<71
  3. 84109=84190
  4. 5010<5001
 2. Яке число є найменшим серед наведених чисел?
  1. 1672
  2. 1762
  3. 1627
  4. 1726
 3. Яке число є найбільшим серед наведених чисел?
  1. 10003
  2. 10300
  3. 1030
  4. 13000
 4. Яке натуральне число є розв’язком кожної з двох нерівностей:  x<17     i  x≤16?
  1. 17
  2. 16
  3. 18
  4. 0
 5. Знайдіть натуральні розв’язки нерівності 3<x<6
  1. 3, 4, 5
  2. 4, 5, 6, 7
  3. 4, 5, 6
  4. 3, 4,5, 6
 6. Знайти найменше натуральне число, яке є розв’язком нерівності 4х-20≥0.
  1. 7
  2. 4
  3. 6
  4. 5

Питання основного туру

 1. Розв’яжіть нерівності ч≥5 і у>10 та знайдіть суму їх найменших розв’язків.
 1. 14
 1. 15
 2. 17
 3. 16
 1. Яке з чисел одночасно є розв1язком кожної з нерівностей: 5х+10>14 і 7x+14≤21?
  1. 4
  2. 1
  3. 2
  4. 3
 1. Порівняйте величини та виберіть найбільшу.
  1. 32дм 5 см
  2. 3м 24 см
  3. 3220мм
  4. 326см
 1. У кошику двох десятків яблук, але менше чотирьох десятків. Скільки яблук може бути в кошику?
  1. 20
  2. 27
  3. 42
  4. 40
 1. Нерівність 3у+2≥35 є неправильною при таких значеннях
 1. 100
 2. 11
 3. 10
 4. 12
 1. Знайдіть нерівність, розв’язки якої збігаються з розв’язками нерівності 3х-6>12.
  1. х≥6
  2. х-2>4
  3. x>8
  4. x>12.

ІІ. Мотивізація навчання.

Діти бажають дізнатися, як правильно знайти відповіді на питання. Крім того, у цьому випадку має бути присутнім стимул для отримання вищого балу тими учнями , що не змогли отримати його в процесі гри, тим більше що в них з’являється можливість розв’язати завдання більш високого рівня. Учитель пояснює це учням, пропонуючи розв’язати завдання , подібні до тих , що були запропоновані у дидактичній грі.

 1. Знайдіть суму найбільших натуральних розв’язків нерівностей: 3х+8≤14 і у<9.

(Відповідь х=2, у=8; х+у=2+8=10).

 1. Розв’яжіть рівняння 2(х-7)+9=17.  Чи є його корінь розв’язком нерівності 3х+7≤40?

(відповідь х+11, так)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

До дошки викликаються учні.

№162, №167, №170, №172.

ІV Підсумок уроку. Учитель підводить підсумки гри .Виставляє оцінки..

V. Домашнє завдання: №169, №173, №230

3.5. Урок-гра «Хто хоче стати чемпіоном». Інформатика 11 клас.

Мета:

 • узагальнити знання учнів з теми «Операційні системи», закріпити знання основних понять;
 • розвивати кмітливість, винахідливість;
 • виховувати почуття взаємодопомоги, розвивати вміння самоконтролю.

Обладнання:

 • карта гри «Сходження на пік Знань»;
 • програма для тестування;
 • картки із завданнями;
 • дискети з вірусами;
 • файли із завданнями до гри.

Урок є заключним з теми «Операційні системи», на безпосереднє тестування відводиться до 10 хв, решта часу використовується для розвитку та закріплення навичок роботи в операційній системі Windows у вигляді гри-змагання «Сходження на пік Знань», під час якої учні працюють малими групами з різноманітними завданнями, здійснюють самоконтроль та самокорекцію рівня сформованості практичних навичок роботи з основними об'єктами операційної системи та її службовими програмами, готуючись до оволодіння матеріалом наступного розділу “Текстовий редактор Word”

Хід уроку

Учні об'єднуються у кілька команд. Кожна команда обирає лідера, назву команди, колір туристичного прапора. {На початку гри прапори команд стоять на базі відпочинку туристів. Після проходження тесту на кмітливість команди готуються до сходження на пік знань.) Виграє команда, яка, першою зібравши ключове слово-пароль, відкриє документ і розгадає кросворд, що знаходиться в ньому.

Командири команд називають прізвища учнів, які будуть виконувати завдання. Завдання учні беруть із кишень тих номерів, на який привал підіймаються команди. За правильну відповідь команда отримує літеру пароля документа і переставляє свій прапор на рівень вище.

ЗАВДАННЯ 1 (Тест)

1. Як називається сукупність структурованих даних, яка має своє ім'я, записаних на зовнішній носій?

А. Утиліта.

В. Драйвер.

С.Кулер.

 Б. Файл.

2. Що не входить до функцій операційної системи (ОС)? 
А. Керування ресурсами комп'ютера.

В. Керування обчислювальними процесами.

С. Забезпечення електроживлення.

О. Забезпечення взаємодії користувача з комп'ютером.

3. Яка особливість ОС дає змогу користувачу вивчивши прийоми 
роботи однієї з версій Windows без особливих зусиль оволодівати прийоми роботи новими версіями ОС Windows?

А. Мультимедійність.

 В. Єдиний  інтерфейс.

С. Багатозадачність.

 І). Багатопоточність

4. Як називається елемент інтерфейсу  ОС Windows, на якому знаходиться годинник?

Л. Ярлик.

И. Системна папка.

С. Панель задач.

 І). Головне меню.

5. Яку клавішу  потрібно утримувати натиснутою  для виділення об’єктів вибірково?

А. Esc

В.Shift

С. Tab

D. Ctrl

6.   Якщо  виконувати перетягування об'єктів із однієї папки в іншу в межах одного диска за натиснутої клавіші Ctrl, то відбувається: А. Копіювання.

В. Переміщення.

С. Вилучення.

В. Створюється ярлик об'єкта.

7. Якщо виконувати перетягування об'єктів із однієї папки в іншу з одного диска на інший за натиснутої клавіші Shift, то відбувається:

А. Копіювання.

8. Переміщення. 
С. Вилучення.

О. Створюється ярлик об' єкта.

8.   Де можуть розміщуватися  макровіруси?

А. У файлах з розширенням .ехе, .соm, .bаt, .«sys», drv.

В. У завантажувальному секторі.

С. У файлах даних.

Б. У файлах з розширенням  .ехе, .соm, .bаt, .«sys», drv.

та в завантажувальному секторі

9. Які з операторів  працюють під управлінням ОС Windows?

 1. Win Zip.
 2. PKZIP.
 3. LHARC
 4. WinArj

Яке призначення програм-архіваторів?

 1. Пакування файлів та розпакування
 2. Для захисту від вірусів
 3. Для перегляду файлів з розширенням .рdf.
 4. Несанкціонований запуск та самовідтворення.

Информация о работе Інноваційні методи викладання математики та інформатики в школі