Ігрові форми навчальної діяльності як засіб активізації учнів у навчальній та позакласній роботі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2015 в 16:46, курсовая работа

Краткое описание

Метою написання роботи є поглиблення знань про активізацію навчання за допомогою ігрових форм.
Теоретичне значення курсової полягає у висвітленні доцільності використання ігрових форми навчальної діяльності для активізації учнів у навчальній та позакласній роботі.;
Практичне значення роботи: навести приклади застосування у навчальному процесі різновидів ігрових форм роботи на різних етапах у навчальній та позакласній роботі.

Содержание

I ВСТУП 3

II ОСНОВНА ЧАСТИНА. Ігрові форми навчальної діяльності як засіб
активізації учнів у навчальній та позакласній роботі

1. Шляхи реалізації методу активізації в початковій школі.
1.1. Поняття активізації навчально-пізнавальної діяльності 5
1.2. Принципи методу активізації 6
1.3. Особливості навчання англійської мови в початковій школі на
сучасному етапі. 9
1.4. Ігрові форми навчальної діяльності, як засіб активізаці учнів 11
1.5. Ігрові форми активізаці учнів у позакласній роботі 13

2. Види ігор, їх практичне застосування
2.1. Фонетичні ігри 16
2.2. На засвоєння літер алфавіту 17
2.3. Лексичні ігри 18
2.4. Граматичні ігри 19
2.5. Ігри на розвиток аудіювання 20
2.6. На засвоєння правил читання 21
2.7. Ігри на розвиток навичок письма 22

III ВИСНОВОК 24

IV СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСОВА_ОСТАННЯ РЕД.doc

— 1.11 Мб (Скачать файл)

„Що зникло ?” Ведучий розкладає картки із зображенням. Наприклад ,це можуть бути тварини. Дитина роздивляється картки і закриває очі. Ведучий забирає одну картку. Діти відкривають очі і кажуть, що зникло.

„Відгадай сторінку” Ця гра допоможе закріпити порядкові і кількісні числівники. Необхідно,щоб у вас під рукою були книжки і журнали різної товщини. На початкових етапах це можуть бути тонкі дитячі книжки до 12 сторінок,а далі – щоразу більші за обсягом.Ви берете будь-яку книжку чи журнал і ,показавши її учасникам гри,запитуєте, скільки в ній сторінок. Уча сники гри за чергою називають цифри. Перемагає той ,хто першим вгадає.

Наприклад: Ведучий „Look at this book and try to guess how many pages it contains.” (Подивіться на цю книжку і спробуйте відгадати, скільки в ній сторінок.) Гравці: - Forty-three.  Ведучий: - No, much more.

- Eighty.   - No, less than that.

- Sixty-six.   - No, but very close to it.

- Sixty-four.   - Exactly. You’re perfectly right.

Другий варіант гри передбачає відгадування порядкового номера сторінки, на якій ведучий відкриває книжку.

 

20

2.4. Граматичні ігри.

Формування граматичних навичок у початковій школі має свої особливості. Вони зумовленні незначним досвідом учнів у вивченні рідної мови. У зв’язку з цим частина граматичного матеріалу засвоюється на рівні лексичних одиниць без чіткого усвідомлення внутрішніх зв’язків всередині певної структури.

„Вгадай задуманий предмет”. Учень виходить із класу. Діти задумують пред- мет. Учень заходить до класу і запитує: „Its it a book?” (Це книга?). Клас хором відповідає: „Yes, it is. It's a book. / No, it isn’t. It’s not a book.” (так чи ні). Учню дозволяється поставити не більше трьох запитань. Якщо після третього запита- ння він не вгадав предмет, діти називають його хором.

„Гра з м’ячем”. Учні стають у коло. Вчитель кидає м’яч одному з учнів і запи- тує: „What is your name?” (Як тебе звати?). Учень, котрий отримав м’яч, відпові- дає: „My name is …”. (Мене звати ...) і кидає м’яч іншому учневі, запитуючи: „What is your name?” (Як тебе звати?)

„Познайом мене зі своїми друзями”. Учні стають у коло. Кожен повинен відрекомендувати сусіда ліворуч і праворуч: „His\ Her name is ”. (Його\Її ім’я)

„Тварини”. 1) Учень зображує пантомімою тварину, інші відгадують її назву. Is it a …?  (Yes.\ No.)

2) Костюмована вистава „У світі тварин”

Кожен з учнів розповідає про тварину, костюм якої на ньому. Наприклад: I am a fox. (Я лисиця). I am a wild animal. (Я дика тварина). I live in the forest. (Я живу в лісі). I am nice. (Я гарна). I am red. (Я руда). I am a clever animal. (Я кмітлива, розумна тварина ).

„Екскурсія до зоопарку”. Половина групи – „екскурсоводи”, друга половина – „відвідувачі зоопарку”. „Екскурсовод” розповідає англійською мовою все про тварину не згадуючи тільки, де тварина мешкає. Мета „відвідувача зоопарку дізнатися про місце помешкання тварини через запитання: „Where does the … live?” (Де ... живе?)

 

21

2.5. Ігри на розвиток  аудіювання

Навчання аудіювання передбачає діяльність у двох видах: аудіювання під час діалогічного мовлення і аудіювання зв’язних текстів.

„Виконай прохання \ Саймон каже ”. Діти сидять в колі. Ведучий викликає дітей почергово і англійською мовою просить виконати якусь дію, доручення – наприклад, доторкнутися до підвіконня, принести зелену книжку, пострибати на одній нозі, піднести праву руку до лівого вуха т.д. Дитина повинна виконати його. Якщо вона зробила все правильно,отримує фант. Якщо ж не зрозуміла,тоді хтось інший,за бажанням,робить спробу виконати це прохання.

Спершу ведучий допомагає дітям зрозуміти його прохання різноманітними жестами, мімікою, пантомімікою. На наступному етапі ведучий лише висловлює прохання, вже без підказування. На прикінцевому етапі ведучий може навмисно говорити те, що не відповідає його жестам, наприклад, вказуючи на вікно, просити „Please, go to the door” (Будь ласка, йди до дверей).

„Вгадай пору року”. Учням за описом учителя пропонується відгадати, про яку пору року йдеться. Потрібні ігри розвивають у молодших школярів навики аудіювання. It is a beautiful season. (Це красива пора року). It is white. (Вона біла)The weather is cold. (Погода холодна). The sky is often dark end grey. (Небо часто темне і сіре). It is cloudy. (Хмарно). Whet season is it? (Яка це пора року?)

“Чия це картинка”. На одному з уроків вивчення теми ( наприклад «Тварини») учитель дає завдання намалювати будь-яку тварину. На наступному уроці він збирає малюнки і за описом картинки (не називаючи тварину) учні повинні впізнати свою. До цієї гри можна звертатися часто, змінюючи сюжети малюнків залежно від теми, яка вив чається.

„Лото”. („Тварини”, „Числа”, „Їжа”, „АВС”) та ін. Потрібно підготувати картки для кожної дитини із 6-8 зображеннями предметів з даної теми. Гра проводить- ся аналогічно загальновідомій грі „Лото”.Ведучий почергово дістає розрізні ка-

ртки з малюнками з торбинки і називає їх англійською мовою. Діти закривають

фішками відповідні малюнки на своїх картках. Хто перший закрив – той виграв.

 

22

2.6. На засвоєння правил читання.

Навчання читання тісно пов’язане з навчанням усного мовлення і письма. Матеріалом для навчання читання у початковій школі слугують листи, оголошення, вірші, казки, прислів’я, скоромовки тощо. Вони знайомлять з особливостями країни, мова якої вивчається, культурою, традиціями.

„Замасковане  слово”. Ця гра сприяє закріпленню в пам’яті дитини візуальних образів букв і їх сполучень. Вона активізує розвиток і вдосконалення вторинної зони потиличної кори лівої півкулі. Вважається, що нормальне функціонування саме цієї частини головного мозку є нейрофізіологічною основою сприйняття словесного матеріалу. Приготуйте картки із словами, прочитати які важко через різноманітні лінії, штрихи і прості рисунки, що перетинають букви.(Додаток 2) Гру можна супроводжувати, наприклад, такою історією: ”Один злий король писав свої секретні укази так, щоб ніхто не міг їх прочитати. І викрити цього короля зможе лише той, хто навчиться читати замасковані ним слова. Спробуй , може ти зможеш це зробити”. Коли гра відбувається в групі дітей, ведучий за чергою роздає дітям ”замасковані” картки. Якщо вони прочитають картку правильно, то отримують фант. Наприкінці гри за кількістю зароблених фантів визначають переможця.

„Неуважний поет”. Один хлопчик дуже любив складати вірші. Але був дуже неуважний, коли записував їх, а тому часто переставляв літери місцями. Один з таких віршів він подарував своєму братові.  Дитині пропонується допомогти йому прочитати віршик:  I love my father, I love my omther,

I veol my sisret, And ym gib brother.

( mother, love, sister, my, big)

„Полювання”. Для гри потрібно підготувати картки з словами (назви тварин, продуктів, предметів та ін.). Діти за власним бажанням обирають слово на яке „полюють”. Ведучий швидко, одна за одною, показує картки. Діти повинні плеснути в долоні тоді, коли побачать потрібне слово – те, на яке „полюють”. Виграв той, хто першим помітив і „впіймав” слово.

 

23

2.7. Ігри на розвиток  навичок письма

Навчання письма учнів початкової школи передбачає формування в них графічних, орфографічних, лексичних і граматичних навичок, а також умінь висловлювати свої думки в письмовій формі. Письмові вправи активізують, узагальнюють і закріплюють навчальний матеріал, який вивчається в усній формі.

„Знайди заховані літери і напиши з них слово”. Використовуючи писані літери, нарисуйте нескладний орнамент, у якому вони будуть заховані. Дитині слід знайти усі писані літери і скласти з них та записати слово. Як, наприклад, можна заховати в орнаменті літери для слова box, зображено на рисунку (Додаток 3).

„Змійка”. Намалювати на дошці „змію”. Написати на „ змії” два слова таким чином щоб перед ними, або між, або після них були ще й зайві букви. Запропонувати дітям знайти два „заховані” слова на „змії”. Можна попросити дітей визначити яких тварин, чи які предмети, чи які продукти і т.п. проковтнула „змія”.(Додаток 4)

 „Відшукай слова”. Приготуйте табличку, як на рисунку. Зміст гри полягає утому, щоб відшукати в таблиці, обвести і записати усі зашифровані слова: назви предметів чи предметних малюнків, що додаються. (Додаток 5).

„Здогадайся”. Кожен  учень записує назву однієї країни, а решта потім намагається відгадати її, запитуючи “Are you in England?” та ін. Так письмова та усна мова природно об’єднується.

 

24

Висновок

У першому розділі курсової роботи дане уточнення поняття активізації пізнавальної діяльності висвітлено основні теоретичні засади доцільності використання ігрових форми навчальної діяльності для активізації  учнів у навчальній та позакласній роботі.;

У другому розділі показано приклади практичного застосування описаних у першому розділі різновидів ігрових форм роботи на різних етапах у навчальній та позакласній роботі

В курсовій роботі було вивчено основні принципи, на яких базується метод активізації

В роботі було зясовано особливості навчання іноземної мови учнів початкової школи.

В курсовій роботі ми розглянули найбільш актуальні та реальні у застосуванні в сучасній школі ігрові форми роботи для активізації учнів у навчальній та позакласній роботі.

В курсовій простежили можливості ігрових форм роботи на різних етапах ознайомлення з іноземною мовою

В результаті завершення курсової роботи можна зробити висновок, що існують різні способи стимулювання активності, але найефективнішим є гра, творчість і цікавість. Вивчення іноземної мови на початковому етапі неможливе без ігрових форм навчання.

Гра – це головний вид діяльності молодших школярів. Використання гри допоможе дітям без зусиль та з задоволенням включитися в процес вивчення та засвоєння матеріалу. Гра – це найсильніший мотив в оволодінні учнями іноземною мовою. У грі всі рівні. Вона посильна навіть для слабких учнів. Більш того, слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі завдяки кмітливості та винахідливості. Відчуття рівності, атмосфера захоплення, радості, відчуття посильності завдання – все це дає можливість дітям подолати сором’язливість, яка заважає вільно вживати слова чужої мови.

25

Мовний матеріал засвоюється непомітно, покращуються результати навчання. Ігри захоплюють дитячу увагу, розвивають пам’ять, спонукають учнів працювати очима, руками, ногами.

З допомогою ігор дуже легко змінювати хід уроку, види завдань знімаючи монотонність, фізичну напругу, підвищуючи емоційний стан молодших школярів. Досить продуктивними є ігри, що спираються на практичні дії дітей, тобто завдання пов’язані з малюванням, розфарбовуванням, різанням, приклеюванням тощо. Вміло проведена допоможе організувати згуртований колектив, зблизити дітей і дасть змогу вчителю краще вивчити індивідуальні риси своїх вихованців. Гра допомагає розвивати всі мовленнєві навички: аудіювання, читання, усне мовлення, письмо. Вона спонукає дітей уважно стежити за її ходом, слухати одне одного, тому що вони здебільшого не знають заздалегідь, що скажуть їхні партнери.

Завдяки ігровим формам активізується діяльність учнів і початковий етап вивчення англійської мови проходитиме легко: дитина не нудьгуватиме, вона не лише не втратить інтересу до іноземної мови, а навпаки, зміцнить його, що в подальшому підштовхуватиме її до поглиблення вже здобутих знань.

 

26

Список використаних джерел

1. Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри  у навчанні іноземних мов: посібник  для вчителів. – К: Освіта, 1997. – 64 с.

2.  Вайсбурд М.Л. Методы обучения. Выбор за вами. // Иностранные языки  в школе. – 2000. – №2. – С. 29 – 34.

3.  Галопова С.В. Сучасні методи  викладання іноземних мов за  рубежeм. // Іноземні мови. – 1997. –  №4. – С. 24.

4. Грезіна Л.К. Роль гри в розвитку комунікативних і граматичних навичок. // Англійська мова в початковій школі. – Видавнича група «Основа» - 2010.- №12 (73) –с.29.

5. Дон О. М. Ефективність застосування дидактичних ігор у навчально-виховному процесі/ Наша школа. – 2000. – №2-3. - С.86.

6. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії.- К., 2000.-309 с.

7. Исаева Т.Е. Методі обучения иностранным языкам: взгляд в прошлое и будущее. // Класс. – 2002. – №1-4. – С. 48 – 61.

8.  Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. М.: Изд-во МГУ, 1986. – 176 с.

9. Кондратюк І.Г. Активізація навчальної діяльності учнів на уроці. // Англійська мова та література. – 2006. – № 15. – С. 2.

10. Макаренко Р.В. Навчальні можливості ігор. – Видавнича група «Основа» - 2010.- №4 (65) –с.29

11. Маслієва К.С., Бражник Н.О. Використання пісень для навчання іноземної мови у початковій школі. // Іноземної мови. - №3/2005

12.  Методика викладання іноемних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

13. Мілютіна З.Т. Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови. // Управління школою. – 2005. – № 19 – 21. – С.49 – 51.

14. Осадчук Р. І. Дидактичні ігри у навчальному процесі школи. //

27

Педагогіка і психологія. – 1996. – №4.- С. 102 – 110.

15. Огієвич О. Дидактична гра – шлях до підвищення якості навчання і виховання учнів. Анотація досвіду//Нова педагогічна думка.– 2005.– №1. - С.83.

16. Педагогічний словник/ За ред. Дійсного члена АПН України Ярмаченка М. Д. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

17. Петрущак Т.В. Розвиваємо вміння  вчитися. // Англійська мова в початковій  школі. – Видавнича група «Основа» - 2009- №3 (52) –с.27

18. Потапенко С., Тезікова С. Пошук нових лінгво-педагогічних технологій навчання англійської мови //Рідна школа.–2000.–серпень.–С. 65– 67.

19. Прилепська Н.А., .Кирилова Т.В. Ігри та рисівки для навчання. // Англійська мова в початковій школі. – Видавнича група «Основа» - 2012.- №1 (86) –с.39

20. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи.- К.:Генеза, 2007. – 136 с.

21.  Селевко Г. К. Энциклопедия педагогических технологий: В 2т. Т.1 М: НИИ шк. техн., 2006. – 816 с. (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»).

Информация о работе Ігрові форми навчальної діяльності як засіб активізації учнів у навчальній та позакласній роботі