Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2013 в 01:28, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження - показати роль уроків інформатики у розвитку пізнавальної активності молодших школярів, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу у початковій школі.
В ході дослідження вирішувалися такі завдання:
аналіз сучасного стану проблеми в педагогічній теорії та практиці на підставі вивченої літератури;
аналіз практичних прийомів викладання інформатики молодшим школярам, ​​практики та перспектив застосування ігрових форм пізнавальної діяльності на уроках „Сходинки до інформатики ”;
визначення змісту, уточнення сутності розвитку пізнавальної активності молодшого школяра;
виявлення основних характеристик пізнавальної активності молодшого школяра;
формулювання основ технологічної концепції викладання інформатики в початковій школі, принципів відбору змісту навчання, розробки дидактичних матеріалів та програмного забезпечення;
розробка методики організації навчально-пізнавальної діяльності курсу „Сходинки до інформатики ” в початковій школі;
виявити та експериментально обґрунтувати сукупність педагогічних умов, що сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках інформатики.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ ТА ПАПКАМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ……………………
1.1. Комп’ютер як універсальний засіб навчально-виховного процесу школи…………………………………………………………7
1.2. Основні принципи організації уроків інформатики в початковій школі………………….…………………………………12
1.3.Теоретичні аспекти понять графічного інтерфейсу……14
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ І ПАПКАМИ НА УРОКАХ „СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ ”
2.1. Курс ,,Сходинки до інформатики’’…………………… 19
2.2. Формування навичок роботи з файлами і папками учнів 3-х класів ……………………………………………………………22
2.3. Операції над файлами і папками учнів 4-х класів на уроках „Сходинки до інформатики ” ………………………………26
2.4. Аналіз програмного забезпечення для формування навичок роботи з файлами і папками у початковій школі……….31
ВИСНОВКИ…………………………………………………..34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………36
ДОДАТКИ ……………………………………………………..38

Вложенные файлы: 1 файл

курсова шевчук т.doc

— 962.00 Кб (Скачать файл)

 Вивчення  інформатики гарантує реалізацію  міжпредметних зв'язків та наступності  з середньою школою.

Уроки виконують  роль своєрідної оболонки, яка повинна  наповнюватися змістом основних уроків. Наприклад, після вивчення теми „Класифікація” можна запропонувати  завдання на класифікацію об'єктів  на уроках української мови, математики, навколишнього світу тощо на відповідному програмному матеріалі. Цьому ж сприяють теми „Ознаки”, „Множина та її елементи”, „Істина”, „Алгоритм”, „Чарівна ланцюжок”. Таким чином, один раз на тиждень на уроці „Сходинки до інформатики ” дається новий матеріал, який потім протягом тижня закріплюється на всіх інших уроках і навпаки.

 Результатом  роботи є розвиток грамотної  мови, вміння дітей слухати і  чути один одного, прояв пізнавальних  інтересів, застосування знань  на інших уроках.

Відомо, що якщо дітям запропонувати щось нове, незвичайне, вони розкріпачує, стають цілеспрямованими, винахідливими. Саме цей факт наштовхує  на думку застосовувати нові інформаційні технології на будь-якому уроці. Використання НІТ може перетворити викладання традиційних навчальних предметів, раціоналізувати дитяча праця, оптимізувавши процеси розуміння і запам'ятовування навчального матеріалу, а головне піднявши на незмірно вищий рівень інтерес дітей до навчання.  
Грамотне використання комп'ютера вирішує проблему дефіциту рухливої ​​наочності, наприклад, за допомогою програми Power Point.

Комп’ютер здатен швидко і ефективно навчити дітей  самостійної роботи з об'ємним  текстом, чого вимагає середня школа  від початкової, коли обговорюються  питання наступності.

Використовуючи  можливість виділення на комп’ютері ключових слів і фраз, дитина вчиться  вибирати з тексту головне, створювати на основі відібраної інформації короткий опорний конспект.

 Важливою  ланкою процесу навчання є  контроль знань у вигляді тестування учнів. Комп'ютер також здатний визначити рівень знань за такий короткий термін, що дозволяє заощадити час при перевірці домашнього завдання, також при організації фронтального опитування, і організації індивідуалізації навчання.

Вважаємо корисним також використання інформаційних технологій у вигляді мультимедійної гри при усному рахунку: при множенні і діленні, складанні і вирахуванні, також для розвитку уваги і пам'яті, уяви та мислення.

Наприклад, провідний  прийом уроків на тему „Різні загальні назви одного окремого об’єкта”, „Відмінні ознаки різних об'єктів у групі” ситуація гри і пошуку. Із серії картинок учні знаходять малюнки предметів однакових за однією ознакою, але різних за іншими ознаками. Класифікують їх по групах або ж об'єднують їх в одну групу. У підсумку до потрібного висновку діти приходять на основі спостережень і порівнянь, іноді – експерименту.

Таким чином, використання інформаційних технологій і уроки  інформатики дають можливість розширити  і поглибити рівень пізнавальної активності, розширити рівень індивідуалізації навчання, пробудити в учнів прагнення до поглибленого вивчення навчального матеріалу, розвивати творчі здібності учнів і є найважливішою умовою підвищення якості освіти.

Не всі вчителі володіють новими інформаційними технологіями і представляють можливості в плані раціоналізації навчальної діяльності та стимулювання пізнавальних інтересів дітей. Інші – не мають можливості (не в кожній сільській малокомплектній початковій школі є комп'ютер), є і такі, які посилаються на негативний вплив ком’ютера на здоров'я дитини, тобто просто не хочуть.

Показано, що комп'ютерні технології створюють великі можливості активізації навчально-пізнавальної діяльності в початковій школі. Сформулюємо  основні прийоми, що сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках інформатики: широке застосування ігрових форм занять, висока автономність роботи учня за комп'ютером, активне використання мультимедійних засобів, створення дружелюбної і змагальної психологічної атмосфери.

 

 

 

1.2. Основні принципи організації уроків інформатики в початковій школі

 

Широке використання комп’ютерів при вивченні більшості  предметів у результаті вдосконалення  освітніх технологій в початковій школі  дасть можливість повною мірою реалізувати  принцип „вчення із захопленням”, і тоді будь-який предмет буде мати рівні з інформатикою шанси стати улюбленим дітьми.

Сформулюємо кілька основних принципів організації  уроку інформатики для молодших школярів, що забезпечують високий  ступінь активізації пізнавальної діяльності учнів при одночасному досягненні основних цілей уроку:

1. Використання  переважно ігрових форм занять, особливо на початковому етапі  навчання. Для дітей 5-10 років гра  переважає над іншими видами  діяльності. Граючи, учні освоюють  і закріплюють складні поняття, вміння та навички мимоволі. На звичайному уроці вчитель витрачає багато сил на підтримку дисципліни і концентрації уваги учнів, у грі ж ці процеси для дітей природні.

2. Конкурсно-змагальний  характер виконання практичних  завдань, використання рейтингових оцінок учнів. Властиву дітям даного віку активну боротьбу за лідерство в колективі, потреба в заохоченні необхідно використовувати для додаткової мотивації навчальної роботи. До вирішення даного завдання порівняно легко адаптується програмне та навчально-методичне забезпечення уроків.

3. Високий ступінь  самостійності виконання дітьми  завдань за комп'ютером. Автономна  діяльність підвищує особисту  відповідальність дитини, а самостійність  прийняття рішень у поєднанні  з їх позитивними результатами дає заряд позитивних емоцій, породжує впевненість у собі і стійке бажання відновлювати роботу, поступово переходячи на більш складний рівень завдань. Управління складним технічним засобом зрівнює дітей з дорослими, на яких вони прагнуть бути схожим. Самостійна робота за комп'ютером - основний засіб безболісного поступового переходу від звичної ігрової до нової більш складної навчально-пізнавальної діяльності.

4. Максимальне  використання мультимедійних можливостей  комп'ютера. Засоби мультимедіа  дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, якому належить провідне місце в освітніх технологіях початкової школи. Крім того, засобів мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу „учень-комп’ютер”.

5. Створення  обстановки психологічного комфорту  на уроці. Цьому значною мірою  сприяють прості і доброзичливі  інтерфейси сучасних навчальних  і розвиваючих програм. Як наслідок, діти не бояться власних помилок, нерідко багаторазово повторюють завдання спочатку до позитивного результату, що робить навіть самих боязких і сором'язливих учнів розкутими і активними.

6. Всебічне використання  знань шкільних предметів. Застосування  на уроках інформатики широкого розмаїття навчальних і розвиваючих програм дозволяє ефективно закріплювати знання інших шкільних дисциплін і будити додатковий інтерес до їх вивчення, зміцнювати міжпредметні зв'язки, формувати у дітей системне сприйняття одержуваних знань, цілісну картину світу.

Перераховані  принципи організації уроків інформатики  в початковій школі дозволяють вже  на ранніх етапах навчання забезпечити  для більшості учнів перехід  від пасивного сприйняття навчального  матеріалу до активного, усвідомленого  оволодіння знаннями. Активізація навчально-пізнавальної діяльності пов’язана скоріше не з самим предметом інформатики, а з використанням комп’ютерних технологій.

 

 

1.3. Теоретичні аспекти понять  графічного інтерфейсу

 

Для роботи у середовищі Windows потрібно просто увімкнути комп’ютер і через декілька секунд операційна система Windows до Ваших послуг. Якщо комп’ютер підключений до мережі, Windows зробить запит Вашого імені та паролю, а якщо Ви не бажаєте працювати у мережі, можна просто натиснути клавішу Esc, в противному випадку треба ввести ім’я користувача та пароль доступу і натиснути клавішу Enter.

Операційна  система Windows пропонує користувачу  графічний інтерфейс, тобто практично всі дії можна виконувати за допомогою мишки, вибираючи, викликаючи або пересуваючи потрібний об’єкт. Робота з мишкою складається з трьох дій: Click (одноразове натиснення кнопки мишки) — вибраний об’єкт активізується, Double Click (дворазове натиснення кнопки мишки) — вибраний об’єкт завантажується, Drag & Drop (натиснення кнопки миші на об’єкті і пересування його) — після відпускання кнопки вибраний об’єкт лишається на новому місці.

Після завантаження Windows на екрані з’явиться Робочий стіл (рис. 3). У нижній частині Робочого столу розташована Панель задач, ліворуч — значки з назвами Мой компьютер, Сетевое окружение, Internet, Входящие, Корзина, Портфель тощо, жовті значки, які називаються папками а також значки зі стрілочками, які називаються ярликами,. Папка використовується як вмістилище для збереження файлів або інших папок, а ярлик забезпечує швидкий виклик диска, папки, програми або документа, з яким він пов’язаний.

                        

Рис. 3.1. Вигляд Робочого столу

 

Також на Робочому столі розташована панель Microsoft Office.

Розташування об’єктів на Робочому столі не постійне: будь-який з об’єктів можна «захопити» мишкою та перемістити на нове місце.

Елементи робочого столу:

Панель задач

Ліворуч на Панелі задач знаходиться кнопка Пуск. Активізувати кнопку можна «натисненням» її мишкою або комбінацією клавіш Сtrl + Esc. Також на сучасних клавіатурах є спеціальна клавіша з логотипом Windows, під час її натиснення також відкривається Головне меню клавіші Пуск.

За допомогою  цього меню можна швидко викликати необхідну програму або документ, вибравши мишкою потрібний пункт. Якщо пункт меню супроводжується чорним трикутником, це означає, що даний пункт містить інші підпункти, якщо багатокрапкою – це означає, що користувач має уточнити, чого саме він бажає, і після вибірки додаткових параметрів натиснути кнопку Ok.

У центральній  частині панелі задач розташовані  кнопки,  
кожна з яких пов’язана з програмою, що на даний момент працює, або з відкритою папкою. Папки призначені для зберігання інформації так, щоб нею було зручно користуватися. «Натискаючи» ту чи іншу кнопку, можна перемикатися з однієї задачі на іншу.

Праворуч на панелі задач  розташований годинник. Якщо на ньому  затримати покажчик мишки, то з’явиться  поточна дата. Для зміни часу та дати треба виконати на значку годинника Double Click, зробити потрібні зміни і натиснути кнопку Ok.

Ліворуч від годинника  розташована область індикаторів: клавіатури, противірусних програм, програм-перекладачів та програм, які  працюють із зовнішніми пристроями. Наприклад, під час друкування тексту з’являється індикатор – значок принтера, при отриманні факсу або електронної пошти – відповідний значок або факсу пошти. Після закінчення роботи такої програми цей значок зникає з панелі задач.

 

Вікно  Мой компьютер

За допомогою значка (піктограми) Мой компьютер можна отримати відомості про ресурси системи та її стан: які дисководи використовуються та їх кількість, а також додаткову інформацію про підключені принтери (папка Принтери) і можливості комп’ютера (папка Панель управления).

Двічі натиснувши мишкою на потрібному диску або папці, можна відкрити їх для роботи, а якщо натиснути  праву кнопку мишки (використовуючи контекстне меню) вибрати пункт Свойства, де можна продивитися властивості позначеного об’єкта.

Папка Сетевое окружение – використовується для підключення до будь-якого комп’ютера в мережі, якщо поточний комп’ютер входить до неї.

Папка Корзина – для тимчасового збереження видалених файлів, і поки файл знаходиться в Корзині, його ще можна відновити.

Ярлик Internet – дозволяє підключатися до мережі Internet і працювати в її середовищі.

Крім того, на Робочому столі можуть розташовуватися значки (ярлики, папки), які з’являються при установці нових програм.

Виконавши подвійне натискання мишкою на будь-якому значку, папці або ярлику, можна викликати і завантажити потрібну програму, або звернутися до об’єкта, з яким пов’язаний значок, і працювати з ним.

Усі вікна мають стандартний  вигляд: є смуга заголовка вікна (за допомогою мишки можна згортати , розгортати , закривати вікно , а також пересувати вікно на Робочому столі).

Ліворуч розташована кнопка із системним меню, яке викликається, якщо кнопка «натиснута»:

(Для виклику системного  меню вікна можна використати сукупність клавіш Alt + SpaceBar). Системне меню містить пункти, за допомогою яких вікно можна перемістити, змінити його розмір, згорнути/розгорнути та закрити без допомоги мишки.

Під заголовком у всіх вікнах, крім вікон документів, розташована смуга головного меню вікна:

Кожен з пунктів може відкриватися за допомогою мишки  або клавіш Alt + підкреслена літера.

Пункт меню Файл призначений для роботи з виділеними об’єктами,

Правка — для виділення, копіювання і переміщення об’єктів,

Информация о работе Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики”