Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2013 в 01:28, курсовая работа

Краткое описание

Мета дослідження - показати роль уроків інформатики у розвитку пізнавальної активності молодших школярів, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу у початковій школі.
В ході дослідження вирішувалися такі завдання:
аналіз сучасного стану проблеми в педагогічній теорії та практиці на підставі вивченої літератури;
аналіз практичних прийомів викладання інформатики молодшим школярам, ​​практики та перспектив застосування ігрових форм пізнавальної діяльності на уроках „Сходинки до інформатики ”;
визначення змісту, уточнення сутності розвитку пізнавальної активності молодшого школяра;
виявлення основних характеристик пізнавальної активності молодшого школяра;
формулювання основ технологічної концепції викладання інформатики в початковій школі, принципів відбору змісту навчання, розробки дидактичних матеріалів та програмного забезпечення;
розробка методики організації навчально-пізнавальної діяльності курсу „Сходинки до інформатики ” в початковій школі;
виявити та експериментально обґрунтувати сукупність педагогічних умов, що сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках інформатики.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ ТА ПАПКАМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ……………………
1.1. Комп’ютер як універсальний засіб навчально-виховного процесу школи…………………………………………………………7
1.2. Основні принципи організації уроків інформатики в початковій школі………………….…………………………………12
1.3.Теоретичні аспекти понять графічного інтерфейсу……14
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ І ПАПКАМИ НА УРОКАХ „СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ ”
2.1. Курс ,,Сходинки до інформатики’’…………………… 19
2.2. Формування навичок роботи з файлами і папками учнів 3-х класів ……………………………………………………………22
2.3. Операції над файлами і папками учнів 4-х класів на уроках „Сходинки до інформатики ” ………………………………26
2.4. Аналіз програмного забезпечення для формування навичок роботи з файлами і папками у початковій школі……….31
ВИСНОВКИ…………………………………………………..34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………36
ДОДАТКИ ……………………………………………………..38

Вложенные файлы: 1 файл

курсова шевчук т.doc

— 962.00 Кб (Скачать файл)

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна  академія

Кафедра природничо-математичних дисциплін

 

 

 

Курсова робота

з методики викладання інформатики

на тему: „Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики”

 

 

 

 

Студентки 4 курсу, групи ПО – 46

Напряму підготовки 0101 „Педагогічна освіта”,

Спеціальності 5.010102 „Початкова освіта”

Шевчук Тетяни Юріївни

 

Керівник : викладач кафедри Кукура Г. А

Національна шкала _______________________

Кількість балів ____________ Оцінка : ECTS ______

 

 

 

Члени комісії : ____________ І. П. Ящук

                       _____________ Г. В. Вишинська

                         _____________ Г. А. Кукура

 

м. Хмельницький – 2013 рік

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………3

 

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ ТА ПАПКАМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ……………………

 

1.1. Комп’ютер  як універсальний засіб навчально-виховного  процесу школи…………………………………………………………7

 

1.2. Основні принципи  організації уроків інформатики в початковій школі………………….…………………………………12

 

1.3.Теоретичні аспекти понять графічного інтерфейсу……14

 

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ І  ПАПКАМИ НА УРОКАХ „СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ ”

 

2.1. Курс ,,Сходинки  до інформатики’’…………………… 19

 

2.2.  Формування  навичок роботи з файлами і  папками учнів 3-х класів ……………………………………………………………22

 

2.3.  Операції  над файлами і папками учнів  4-х класів на уроках „Сходинки  до інформатики ” ………………………………26

 

2.4.  Аналіз  програмного забезпечення для формування навичок роботи з файлами і папками у початковій школі……….31

 

ВИСНОВКИ…………………………………………………..34

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………36

 

ДОДАТКИ ……………………………………………………..38

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Процес становлення  шкільної інформатики з моменту  введення в 1985 році у загальноосвітні школи курсу „Основи інформатики та обчислювальної техніки ” характеризується постійною зміною концепцій, освітніх стандартів, програм, що обумовлено вдосконаленням матеріально-технічної бази та зміною суспільних потреб.

 Інформатика розглядається як найважливіший компонент загальної освіти сучасної людини, що грає важливу роль у вирішенні однієї з пріоритетних завдань освіти – розвитку пізнавальної активності, формуванні цілісного світогляду, системно-інформаційної картини світу, навчальних та комунікативних навичок і основних психічних якостей учнів, у тому числі і молодших школярів.

 Початковий  етап навчання інформатики носить  розвиваючий характер і покликаний  закласти основи загальної інформаційної  культури школярів, дати початкові уявлення про інформацію та інформаційних процесах в навколишньому світі, стати основою інтеграції предметів початкової школи. Однак, незважаючи на накопичений досвід навчання інформатики в початковій школі, питання, пов’язані з впливом інформатики на навчальний процес у цілому, і що випливають звідси проблеми відбору змісту навчання та методів формування навчально-пізнавальної діяльності на уроках інформатики залишаються недостатньо дослідженими. Масовий перехід до навчання інформатики в молодшій школі відбувається без достатнього методичного забезпечення.

 Значний  внесок у розробку питань становлення  інформатики на початковому рівні  внесли С.А.Бєшенков, В.І.Варченко, Ю.М.Горвіц, А.В.Горячев, Є.М.Зворигіна, А.Л.Камбурова,  О.Ю.Кравцова, Я. Б.Марголіс, Н.В.Матвєєва, О.Т.Паунтова, Ю.А.Первін, М.А.Плаксін, А.Л.Семенов, Н.І.Суворова, М.С.Цвєткова, Є.М.Челак, А.В.Хуторський та ін. [...].

Психологи вважають, що молодший шкільний вік несе в  собі великі нереалізовані можливості в пізнанні навколишнього світу. Плідним грунтом для цього є навчальна діяльність, як джерело для цілеспрямованої роботи думки, розвитку життєво важливих властивостей особистості та активності дитини. Потреба саморозвитку і здатність задовольняти її у вигляді вчення характеризує школяра, який є суб'єктом навчання. Суб’єктом вчення дитини робить володіння такою якістю як пізнавальна активність.

 Таким чином,  актуальність теми розвитку пізнавальної  активності при оволодінні інформатикою  в початковій школі визначається  протиріччями між: нагальною необхідністю розвитку пізнавальної активності молодших школярів та недостатнім використанням можливості вдосконалення даного процесу; потребами сучасного навчального процесу, орієнтованими в значній мірі на всебічний розвиток особистості, формування системного світогляду і пізнавальних компетенцій, і сталим змістом, методами, формами і засобами навчання в початковій школі; змістом навчання інформатики, апаратно-програмним, методичним забезпеченням курсу інформатики в початковій школі, дидактичними можливостями комп’ютерної техніки та інформаційних технологій і пізнавальними можливостями учнів, зумовленими особливостями психології молодшого шкільного та дошкільного віку; високими темпами розвитку інформаційних технологій і недостатнім темпом оновлення змісту курсу інформатики; поглибленням і ускладненням курсу інформатики в середній і старшій ланках загальноосвітньої школи і недостатньою пропедевтичною підготовкою з інформатики в молодшій ланці; потребою сім'ї, суспільства в активізації пізнавальної діяльності молодшого школяра і практичною відсутністю відповідної педагогічної моделі; між потребами сучасної практики навчання молодших школярів та недостатньою теоретичною розробленістю системи підготовки учасників процесу навчання з активізації пізнавальної діяльності з урахуванням соціалізації школяра. Зазначені суперечності визначають проблему дослідження.

Таким чином, питання  застосування комп’ютерних технологій на уроках є актуальними, а недостатня розробленість уроків з комп’ютерною підтримкою зумовили вибір теми дослідження: „Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики ”.

Мета дослідження - показати роль уроків інформатики у розвитку пізнавальної активності молодших школярів, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу у початковій школі.

В ході дослідження  вирішувалися такі завдання:

 • аналіз сучасного стану проблеми в педагогічній теорії та практиці на підставі вивченої літератури;
 • аналіз практичних прийомів викладання інформатики молодшим школярам, ​​практики та перспектив застосування ігрових форм пізнавальної діяльності на уроках „Сходинки до інформатики ”;
 • визначення змісту, уточнення сутності розвитку пізнавальної активності молодшого школяра;
 • виявлення основних характеристик пізнавальної активності молодшого школяра;
 • формулювання основ технологічної концепції викладання інформатики в початковій школі, принципів відбору змісту навчання, розробки дидактичних матеріалів та програмного забезпечення;
 • розробка методики організації навчально-пізнавальної діяльності курсу „Сходинки до інформатики ” в початковій школі;
 • виявити та експериментально обґрунтувати сукупність педагогічних умов, що сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках інформатики.

В процесі роботи для рішення поставлених задач використовуються наступні методи дослідження:

- теоретичні: аналіз  наукової, психолого-педагогічної літератури  та інформаційних джерел з  обраної теми;

- практичні:  спостереження, бесіда, результат  діяльності.

Структура дослідження:

Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та додатку. Загальний  обсяг курсової роботи 44 сторінок. Основний зміст викладено на 35 сторінках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ФОРМУВАННЯ  НАВИЧОК РОБОТИ З ФАЙЛАМИ ТА ПАПКАМИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

 

1.1. Комп’ютер як універсальний засіб навчально-виховного процесу школи

 

В наш час  у сфері освіти спостерігається  високий перехід до використання нових технологій – комп’ютерів, мультимедійних компакт-дисків та інформаційних мереж – що спричиняє зміну методів і форм організації навчання. Комп’ютери  стають звичним атрибутом кожної школи, і вчителі намагаються віднайти такі способи їх застосування, що дозволяють істотно підвищити якість засвоєння матеріалу і розвиток мислення учнів.

Ідея застосування комп’ютера в навчальному процесі  виникла у зв’язку з реалізацією  програмного навчання. Спочатку комп’ютер  розглядався як більш досконалий порівняно з іншими навчальними  машинами засіб програмованого навчання. Згодом стало зрозуміло, що його застосування приводить до якісних змін у змісті, методах і формах навчання, дозволяє створювати нове навчальне середовище.

Ще недавно  вважалося, що сфера застосування комп’ютера обмежена  переважно предметами фізико-математичного та природничо-наукових циклів. При вивченні гуманітарних дисциплін його використовували лише як засіб наочності і як довідник.  В міру зростання можливостей комп’ютера, розробки нових навчаючих програм сфера його застосування значно розширилась. Встановлено,  що комп’ютер – це універсальний засіб навчання, який з успіхом можна використати при вивченні будь-яких навчальних предметів. З його допомогою можна не лише форматувати репродуктивні знання і уміння в учнів, але й розвивати їх креативність, винахідливість, творчі здібності. За допомогою комп’ютера учні можуть складати і редагувати власні твори, малювати, писати музику.

Загалом комп’ютер  має значні резерви підвищення ефективності навчання:

- новизна роботи  з комп’ютером викликає в учнів  інтерес, посилює мотивацію учня;

- колір, графіка,  мультиплікація, музика, відео значно  розширюють можливості викладання  навчального матеріалу;

- забезпечується  індивідуалізація навчання (комп’ютери  можуть успішно виконувати функцію  особистих репетиторів для учнів, що робить навчання більш швидким та ефективним).

Сучасна школа  повинна не тільки сформувати в учнів  певний набір знань, а й пробудити  їх прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей. Необхідною умовою розвитку цих процесів є активізація  навчально-пізнавальної діяльності школярів. У рішенні цієї задачі важлива роль відводиться новим інформаційним технологіям, впроваджуються в навчальний процес, починаючи з його ранніх етапів. Тому уроки інформатики у початковій школі вносять найбільш вагомий внесок в активізацію навчально-пізнавальної діяльності дітей.

 Всі програми  розвивального навчання початкової школи  націлені на активізацію суб’єкта навчальної діяльності. Тому кожному вчителю необхідно ставити перед собою такі завдання:

 • закріплення інтересу, з яким діти прийшли до школи;
 • розвиток і напрямок інтересу до навчання;
 • облік індивідуальних особливостей кожної дитини і його особистого просування в процесі навчання і виховання;
 • досягнення високої якості освіти.

 Відомо, що  становлення пізнавальних інтересів, виховання активного ставлення до праці відбувається передусім на уроці.

Необхідно розуміти, що від того, наскільки свідомо, з  бажанням, творчо будуть працювати  діти на уроках залежить те, як вони надалі будуть міркувати, думати, доводити, творчо мислити, застосовувати вивчене в різних ситуаціях. Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів і підвищити інтерес на кожному етапі уроку інформатики, необхідно працювати, в інноваційному режимі, використовуючи інформаційні технології, що і є основним напрямком модернізації освіти. У цьому величезну роль відіграє вивчення курсу інформатики в початкових класах. Цей курс і вносить значущий внесок у розвиток інформаційного компоненту загальнонавчальних умінь і навичок, формування яких є одним з пріоритетів початкової загальної освіти.

Розглянемо  завдання навчання інформатики в  початковій школі:

 • ознайомлення школярів з основними властивостями інформації;
 • формування початкових уявлень про комп’ютер і сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях;
 • формування навичок свідомого використання основних розумових операцій: порівнювати і знаходити закономірності, класифікувати, давати визначення, використовувати алгоритм, будувати умовиводи, міркувати й робити висновки, грамотно поводитися з інформацією.

У дітей молодшого шкільного віку формуються вміння і бажання вчитися, починає складатися стиль мислення, закладаються найміцніші знання і навички, без яких неможливе подальше успішне навчання. Цим теж можна пояснити необхідність вивчення основних понять інформатики в початкових класах.

Доцільність вивчення інформатики в початкових класах підтверджується результатами навчання:

 • учні знайомилися з видами інформаційної діяльності;
 • отримали навички клавіатурного листа;
 • дізналися про види інформаційних об’єктів, самі створили проекти презентації, інформаційні об'єкти на різних програмах;
 • у дітей підвищувався рівень логічного мислення;
 • збільшувалася швидкість розумових операцій.

Информация о работе Формування навичок роботи з файлами та папками операційної системи на уроках „Сходинки до інформатики”