Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и инфракрасное излучение

26 Декабря 2011, шпаргалка

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, определение и х-ка. Находящиеся в воздухе аэрозоли и пыли имеющие различное происхождение, и дисперсионный состав оказывают негативное воздействие на дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и кожный покров.
Пыль есть везде – различна ее концентрация. Понятно, что для людей, работающих в офисе показатель АПДФ можно и не измерять. И совсем другое дело, например, цементный завод, где цементная пыль, попадая на кожу, забивает сальные железы, не давая коже дышать, а попадая в организм человека ингаляционным путем, оседает в легких. Со временем, постоянное воздействие этих факторов приводит к развитию профессиональных заболеваний.
Инфракрасное излучение, определение и х-ка.

Аэрозоли. Виды аэрозолей и характер их действия

31 Марта 2015, реферат

. Все виды наземного, воздушного и водного транспорта являются источниками аэрозолей за счет сгорания топлива. Достаточно отметить, что в результате сгорания топлива ежегодно выбрасывается в атмосферу более 100 т твердых и 1 млн т газообразных веществ. Производство ядерного топлива, эксплуатация атомных электростанций, испытания ядерного оружия приводят к образованию радиоактивных аэрозолей.

Ағаш конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

20 Октября 2013, реферат

1. Осы «Ағаш конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті (бұдан әрі - Техникалық регламент) ағаш конструкцияларының қауіпсіздігіне, оларды өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану мен кәдеге жарату процестеріне қойылатын талаптарды белгілейді.
Осы Техникалық регламентте техникалық реттеу объектілері мыналар болып табылады:
1) осы Техникалық регламентке 1-қосымшада келтірілген ағаш конструкциялары;
2) ағаш конструкцияларын өндіру, тасымалдау, сақтау, пайдалану мен кәдеге жарату процестері (тіршілік циклдері).

Біоетика

17 Ноября 2014, реферат

Уже стало аксіомою твердження про ще не знану людством складність і проблемність сучасного світу, які вимагають осмислення майбутнього та пошуку шляхів його збереження. Людство вже переконується, що невпинне зростання знань, котрі відкривають простір для здійснення неймовірних донедавна технологічних можливостей, стає об'єктивною загрозою самому існуванню людини як біологічної істоти.

Біологічні порушення організму людини від впливу іонізуючого випромінювання

10 Декабря 2013, реферат

Іонізуючі речовини використовуються в контрольно-вимірювальній апаратурі, медицині, хімії, у технологічних процесах, для розпізнавання, оцінки якості та інш. В цивільній авіації радіоактивні речовини застосовуються у приладах літаків, у дефектоскопах для контролю цілісності окремих вузлів і деталей літаків, у рівнемірах для визначення рівня рідин.
Іонізуючим називається випромінювання, під дією якого у середовищі утворюються заряджені частинки різних знаків .
До іонізуючого випромінювання відносяться:
- потоки а-, β-частки, y-промені і нейтрони, що випускаються при мимовільному розпаді радіоактивних речовин;
- рентгенівські промені, що виникають під час взаємодії радіоактивних випромінювань і прискорених заряджених частинок;

Біологічні фактори небезпеки

20 Февраля 2013, реферат

Всі об'єкти живого миру можна умовно розділити на декілька царств: мікроорганізми, гриби, рослини, тварини, люди. Між різними живими істотами йде постійна боротьба. У цій боротьбі чоловік не завжди виходить переможцем. Носіями, або субстратами, біологічних небезпек є всі місця існування (вода, повітря, грунт), рослинний і тваринний світ, самі люди, штучний мир, створений людиною і інші об'єкти.
Біологічні небезпеки можуть надавати на людину різну дію - механічне, хімічне, біологічне і ін. Слідством їх є різні хвороби, травми різної тяжкості, у тому числі і смертельні. Виходячи з принципу доцільності, пануючого в природі, можна стверджувати, що всі живі істоти виконують певну призначену ним роль. Але по відношенню до людини деякі з них є небезпеками.

Базовые понятия теории безопасности

10 Марта 2013, контрольная работа

Решение задач современного комплекса проблем безопасности может быть получено на основе общей теории безопасности. В завершённом виде (в какой-либо фундаментальной монографии) эта теория ещё не оформлена, её основные подходы и методы сформированы и широко используются для прогнозов развития опасных ситуаций, качественных и количественных оценок мер и систем безопасности. Их разработка осуществлялась в процессе обеспечения эффективности и безопасности сложных технических систем, обеспечения военной безопасности страны, решения проблем управления экономическими, социальными и экологическими системами, в том числе в глобальном масштабе.

Бактериалогическое оружие

18 Марта 2013, реферат

Бактериологическое оружие (биологическое) является средством массового поражения людей, животных и уничтожения сельскохозяйственных культур. Основу его поражающего действия составляют бактериальные средства, к которым относятся болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки ) и вырабатываемые бактериями токсины. Бактериологическая разведка организуется в целях своевременного выявления подготовки противника к применению БС, установления факта их применения, определения вида агентов, а также масштабов заражения местности и воздуха в полосах действия войск.

Бактериологическое оружие

22 Мая 2012, реферат

Бактериологическое оружие (биологическое) является средством массового поражения людей, животных и уничтожения сельскохозяйственных культур. Основу его поражающего действия составляют бактериальные средства, к которым относятся болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки) и вырабатываемые бактериями токсины.

Бактериологическое оружие

03 Декабря 2012, доклад

Бактериологическое оружие (биологическое) является средством массового поражения людей, животных и уничтожения сельскохозяйственных культур. Основу его поражающего действия составляют бактериальные средства, к которым относятся болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки ) и вырабатываемые бактериями токсины.Бактериологическая разведка организуется в целях своевременного выявления подготовки противника к применению БС, установления факта их применения, определения вида агентов, а также масштабов заражения местности и воздуха в полосах действия войск.

Бактериологическое оружие

07 Декабря 2013, реферат

Бактериологическое оружие (биологическое) является средством массового поражения людей, животных и уничтожения сельскохозяйственных культур. Основу его поражающего действия составляют бактериальные средства, к которым относятся болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки ) и вырабатываемые бактериями токсины.Бактериологическая разведка организуется в целях своевременного выявления подготовки противника к применению БС, установления факта их применения, определения вида агентов, а также масштабов заражения местности и воздуха в полосах действия войск.

Бактериологическое оружие

04 Февраля 2014, реферат

Бактериологическое (биологическое) оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные бактериальными (биологическими) средствами, поражающее действие которых основано на болезнетворных свойствах микроорганизмов — возбудителей заболеваний людей, животных и растений.

Бактериологическое оружие

08 Сентября 2014, доклад

Бактериологическим оружием называют болезнетворные микробы и бактериальные яды (токсины), предназначенные для поражения людей, животных, растений и заражения запасов продовольствия и источников воды, а также боеприпасы, с помощью которых они применяются.
При поражении бактериальными средствами заболевание наступает не сразу, почти всегда имеется скрытый (инкубационный) период, в течение которого заболевание не проявляет себя внешними признаками, а пораженный не теряет боеспособности.

Бала тілін дамыту әдістемесі

21 Февраля 2014, доклад

1 жастағы балаларда ең алдымен жүру дағдысы жетілдіріледі. өз бетімен жүре алатын болған соң, бала 1 жылының алғашқы 3-4 айында сергек кездерін қозғалыстарда өткізеді; қолдарына әлде бір заттарды ұстаған күйінде көп жүреді. өмірлерінің бірінші жылдары әр түрлі заттармен жасап үйренген әрекеттер енді үйлесімдірек бола түседі тілі де дами бастайды. Олар көрсетілген қимылдарға адам сөзіне бар нәрсеге оңай еліктей бастайды.

Банковская система РБ. Переспективы её развития

17 Апреля 2014, курсовая работа

Цель работы – изучение сущности коммерческих банков, структуры банковской системы Республики Беларусь, анализ деятельности коммерческих банков Республики Беларусь и определение перспектив их развития.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность и роль коммерческих банков;
- детально рассмотреть структуру банковской системы Республики Беларусь;
- проанализировать деятельность коммерческих банков Республики Беларусь за первое полугодие 2013 года;

Безопасное поведение при пожаре или угрозе взрыва

29 Мая 2012, реферат

Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) — пред-приятия, на которых производятся, хранятся, транс¬портируются взрывоопасные продукты или продук¬ты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву.
По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасно¬сти все ПВОО подразделяются на шесть категорий: А Б, В, Г, Д Е Особенно опасны объекты, относящие¬ся к категории А, Б, В.

Безопасное эксплуатирование жарочного шкафа

25 Декабря 2012, реферат

Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить жарочный шкаф и после его остывания промыть горячей водой.
5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Безопасность жизнедеятельности в экстремальных ситуациях

09 Июня 2014, реферат

Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы на транспорте,
экологические последствия антропогенного воздействия на биосферу, применение
противником в случае военных действий различных видов оружия, создают
ситуации, опасные для жизни и здоровья населения.
Возникновение любой чрезвычайной ситуации вызывается сочетанием действий
объективных и субъективных факторов.
В законе Российской Федерации "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" чрезвычайная
ситуация определяется как "обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей".

Безопасность при эксплуатации систем, работающих под давлением

14 Декабря 2011, реферат

На предприятиях широко используются системы с сосудами, работающими под давлением: газовые и водогрейные котлы, компрессорные установки, автоклавы, паро- и газопроводы, газовые баллоны, цистерны и бочки для транспортировки и хранения.
Сосуды, работающие под давлением, представляют потенциальную опасность т.к. вследствие нарушения режима эксплуатации и дефектов могут происходить взрывы с разрушением зданий, сооружений, оборудования и гибели людей из-за высвобождения при разрушении сосуда огромной энергии.

Безопасность быта и потребительских услуг

16 Ноября 2013, доклад

В комплексе условий обеспечения безопасности жизнедеятельности человека бытовой среде принадлежит важная роль.
На всех этапах развития человек стремится к обеспечению личной безопасности и сохранению здоровья. Здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов.

Безопасность в быту

17 Мая 2014, контрольная работа

Подготовка учащихся к действиям в экстремальных ситуациях в повседневной жизни осуществляется при изучении тем: «Безопасность в быту», «Безопасность на дорогах и в транспорте», «Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях», «Активный отдых на природе», «Автономное существование человека в природной среде» [1, с.20].
При изучении темы «Безопасность в быту» необходимо рассмотреть следующие вопросы: пожар в жилище; электробезопасность; безопасное использование бытового газа; безопасность при использовании бытового газа; безопасность при использовании бытовой химии; безопасность при работе с инструментами; безопасность на занятиях физической культуры; безопасность и компьютер; затопление жилища [1, с.21].

Безопасность в общественном транспорте, метро, поезде

09 Июня 2014, реферат

В условиях города, особенно крупного, причиной дискомфорта и заболеваний является множество факторов. Городская среда травмоопасна. Особую тревогу вызывают высокий травматизм и гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях. Современный город наполнен источниками потенциальной опасности для человека. При неблагоприятном стечении обстоятельств общественный транспорт может ставить угрозу здоровью и жизни граждан. В последнее время участились сообщение о нечастных случаях в метро, наземном транспорте. Несмотря на это, каждый день миллионы людей выбирают этот способ передвижения для поездок на работу, по делам и не только.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

07 Мая 2014, курсовая работа

Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) - это обращающиеся в больших количествах в промышленности и на транспорте токсические химические вещества, способные в случае разрушений (аварий) на объектах легко переходить в атмосферу и вызывать массовые поражения людей.
Растет ассортимент применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту химических веществ. Некоторые из них токсичны и вредны. При проливе, или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовые поражения людей, животных, приводят к заражению воздуха, почвы, воды, растений. Их называют аварийно химически опасными веществами (АХОВ). Определенные виды АХОВ находятся в больших количествах на предприятиях, их производящих или использующих в производстве. В случае аварии может произойти поражение людей не только непосредственно на объекте, но и за его пределами, в ближайших населенных пунктах.

Безопасность во время землетрясений

06 Июня 2014, курсовая работа

Одной из важнейших проблем человечества, наверное, во всех сферах деятельности, является обеспечение его безопасности. Отправляясь в путешествие, турист сталкивается с целым рядом проблем, которые при стечении обстоятельств могут привести к неблагоприятным последствиям для его здоровья и имущества.
Землетрясение является одним из источников опасности для туриста. Так же оно является не только одним из наиболее страшных природных катастроф, но и самым труднопредсказуемым, разрушительным и неуправляемым стихийным бедствием. При сильных землетрясениях разрушается целостность зданий, грунта и сооружений, выводятся из строя коммунально-энергетические сети. Землетрясения не только вызывают опустошительные разрушения на огромных пространствах, но и уносят жизни большого количества человек, так же не малый ущерб наносится и экономике государства.

Безопасность детей дома, в школе и на улице

22 Января 2014, реферат

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Безопасность детей дошкольного возраста

26 Июня 2012, творческая работа

Цель: определение системы работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Изучить правовые аспекты, методическую и психолого-педагогическую литературу по данному вопросу.
2. Выявить возможности старшего дошкольника в овладении основ безопасности жизнедеятельности.
3. Организовать специальные условия, способствующие формированию основ безопасности.
4. Определить методы ознакомления детей с основами безопасности жизнедеятельности.

Безопасность дороги

25 Апреля 2014, реферат

Весь комплекс средств, рассмотренный в данной работе, способствует снижению травматизма и смертности на дорогах. Конечно, система внедрения этих средств еще недостаточно развита, во многих регионах не хватает финансирования для ее внедрения, да и сами средства далеки от того, чтобы полностью обезопасить движение на дорогах, но современная научно-техническая база сможет обеспечить дальнейшее усовершенствование существующих технических средств и разработать новые методы и приспособления для повышения безопасности на автомобильных дорогах.

Безопасность жизнедеяльности в школе

10 Июня 2013, реферат

Пріоритетною і найважливішою національною потребою для України залишається забезпечення безпеки життєдіяльності дітей в процесі їх трудової діяльності. Питання забезпечення безпеки в школі вирішуються на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих і територіальних цільових програм покращення умов і охорони праці: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону України», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Кодексом законів про працю, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою.

Безопасность жизнедеятельности

08 Января 2011, контрольная работа

Изложите сущность поражения человека электрическим током при различных схемах его включения в сеть. Что положено в основу выбора режима нейтрали (заземлённой, изолированной)? Какая сеть более безопасная: с изолированной или заземлённой нейтралью?

Безопасность жизнедеятельности

12 Июня 2012, контрольная работа

При работе в условиях вибраций производительность труда снижается, растет число травм. На некоторых рабочих местах в сельскохозяйственном производстве вибрации превышают нормируемые значения, а в некоторых случаях они близки к предельным. Не всегда соответствуют нормам уровни вибраций на органах управления. Обычно в спектре вибрации преобладают низкочастотные вибрации отрицательно действующие на организм. Некоторые виды вибрации неблагоприятно воздействуют на нервную и сердечно-сосудистую системы, вестибулярный аппарат. Наиболее вредное влияние на организм человека оказывает вибрация, частота которой совпадает с частотой собственных колебаний отдельных органов, примерные значения которых следующие (Гц): желудок - 2...3; почки - 6...8; сердце - 4...6; кишечник- 2...4; вестибулярный аппарат - 0,5..Л,3; глаза - 40...100 и т.д.