Аналіз передумов і тенденції розвитку кризових явищ в економіці України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2014 в 12:20, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є визначення передумов і тенденцій розвитку елементів кризових явищ в економіці України та впливу цих явищ на економіку сьогодення.
Виходячи з мети визначено наступні завдання:
• Дослідження загальних понять та сутності кризових явищ вцілому;
• вивчення основних причин виникнення кризових явищ;
• дослідження стану загального розвитку України в умовах економічної кризи;
• аналіз кризових явищ на прикладі державних підприємств;
• дослідження наслідків економічних криз для розвитку України;
• розробка основних заходів антикризової політики.

Вложенные файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ РАБОТА.docx

— 136.81 Кб (Скачать файл)

Вперше в історії України за підсумками року отримано і позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу - за попередньою оцінкою - близько 1,7 млрд. дол. У 2009 р. продовжувалося скорочення реального обсягу внутрішніх інвестицій, був вкрай незначним ріст грошових накопичень і заощаджень. Номінальні інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) зросли на 2,9% у порівнянні з 6,1% у 2008 р. Обчислені у доларовому еквіваленті інвестиції в основний капітал скоротилися на 28% (із 5,7 млрд. дол. у 2008 р. до 4,09 млрд. у 2009 р.).

Сукупний капітал банківської системи в доларовому вимірі зменшився за рік приблизно на 8%, банківські активи на 16%, прибуток - на 29%. Банківські вклади в гривнях збільшилися за рік на 1,2 млрд. грн., або на 38,6%. Прямі іноземні інвестиції склали за рік, за попередньою оцінкою 400 млн. дол. у порівнянні з 718 млн. у 2008 р.

Прибутки консолідованого бюджету склали 32,3 млрд. грн. (на 2 млрд., грн., менше, ніж у Законі про держбюджет на 2009 рік), витрати - 34,3 млрд.. грн. (менше затвердженої суми на 1,1 млрд. грн.), дефіцит бюджету - 1,93 млрд. проти затверджених 1,24 млрд. грн.

Дефіцит бюджету профінансований за рахунок внутрішнього фінансування на 2,014 млрд. грн. (замість 610 млн., що передбачалися). За рахунок зовнішніх джерел дефіцит профінансований тільки на 80,9 млн. грн. (замість 630 млн. грн., передбачених Законом про держбюджет).

У 2010 р., як і у всі попередні роки, починаючи з 2005 р., зростання доходів бюджету було лише номінальним, тобто обумовленим насамперед ростом інфляції. Це стосується також зростання податкових надходжень. Податкові платежі до зведеного бюджету склали лише 58% суми, що передбачалася. У порівнянні з обсягом прибутків, встановленим Законом про держбюджет на 2010 рік, фактичні прибутки склали 94%. Наповнення бюджету досягнуто за рахунок неподаткових надходжень, у тому числі за рахунок додаткової емісії грошових та квазігрошових засобів. Сума фактичних податкових надходжень у Зведений бюджет у 2010 р. у порівнянні з 2009 р. збільшилася лише на 14%, тобто в реальному вимірі вона скоротилася на 9,3%. Структура фактичних бюджетних витрат у цілому не відповідала проголошеним економічним пріоритетам. Витрати на соціальний захист і соціальне забезпечення в Зведеному бюджеті склали 95,7% суми, що передбачається, на фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу лише 57%. При цьому витрати на державне управління виконані на 129%, на функціонування виконавчої влади - на 168,3%.

Погіршилася загальна платіжна ситуація: загальна кредиторська заборгованість підприємств за 2010 рік зросла на 70 млрд. грн. (з 153 млрд. на початок року до 223 млрд. - на його кінець); дебіторська - на 64 млрд. грн. (з 108 до 172 млрд.). Зросли усі види кредиторської заборгованості, а найбільше - постачальникам товарів та послуг і з податкових платежів. У 2010 р. істотно зросла зовнішні боргові зобов'язання Української держави. На 01.01.2010 р. їхня сума складала 11,5 млрд. ,дол., на 01.01.2013 р. - перевищила 12,6 млрд. дол. 3 урахуванням девальвації гривні зовнішній борг виріс з 4 1 ,8% у 2010 р. до 54,2% ВВП у 2011 р., тоді як за підсумками 2009р. він складав лише 22,9% ВВП. При номінальному рості грошових прибутків населення за 2010 р. на 13,6% реальні прибутки знизилися на 10,9%.

 

Основні макроекономічні показники економіки України, що прямо пропорційно впоивають на розвиток кризових явищ:

 

Таблиця 2.1. ВВП на душу населення.

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ВВП

12,038

54,516

81,519

93,365

103,869

128,523


 

 

Інфляція, що розраховується Мінстатом, відображає лише малий сегмент найдешевших товарів, щоб як можна істотніше занизити офіційні темпи зниження купівельної спроможності населення.

 

Таблиця 2.2 Зміна ВВП у відсотковому значенні.

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

Зміна ВВП, %

-22,9

-12,2

-10,0

-3,2

-1,7


 

 

Таблиця 2.3 Рівень інфляції у відсотковому значенні.

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рівень інфляції, %

401

182

39,7

10,1

20,0

19,2


 

 

 

Таблиця 2.4 Населення.

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

Населення, млн. люд.

47,7

46,5

56,3

46,1

45,4


 

 

В Україні смертність перевищує народжуваність, що спричиняє старіння нації, а відповідно непрацездатне населення перевищує працездатне, що ї я вляється одним з причин виникнення економічної кризи.

Таблиця 2.5 Рівень безробіття

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

Безробіття, %

4,5

5,6

7,6

8,9

11,3


 

 

В Україні величезна кількість населення зайнята в тіньовій економіці, і інша крайність - величезна кількість зупинених промислових підприємств не звільняють своїх службовців, але і не платять їм заробітну платню.

 

Таблиця 2.6. Відношення державного бюджету до ВВП

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Держ. бюджет, % до ВВП

52,4

44,6

37,1

30,1

27,4

25,4


 

 

Позитивним моментом є тенденція до зменшення питомої ваги держбюджету стосовно ВВП. З однієї сторони це обумовлюється неможливістю видавити більше з зубожілих підприємств і неможливістю що-небудь зняти зі структур наближених до корумпованих чиновників, а з іншого боку - тиском міжнародних фінансових організацій донорів.

 

Таблиця 2.7. Зовнішній борг, млрд. USD

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Зовн.борг, млрд.USD

4,828

8,217

8,839

9,555

10,97

11,48

12,06


 

 

Зовнішня заборгованість України наближається до критичного значення - 60% від ВВП, коли країна буде вважатися неплатоспроможною.

 

Таблиця 2.8 резерви НБУ

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Резерви НБУ, млрд.USD

0,651

1,051

1,94

2,34

0,68

1,123


 

 

Резерви недостатні, щоб підтримувати курс національної грошової одиниці ринковими методами, тому НБУ використовує адміністративні методи обмеження волі дій суб'єктів валютного ринку. Усі ці роки резерви НБУ використовувалися не на рефінансування банківської системи, а на покриття дефіциту державного бюджету.

Всі вище перечислені макроекономічні показники красномовно нам свідчать про те, що наша країна постійно знаходиться в економічній кризі. В деяких роках економічних стан більш задовільний порівняно з іншими, але якщо говорити про розвиток України вцілому, то ми знаходимося в глибокій кризі. І щоб подолати цю кризу треба спрямувати всі свої дії та сили саме на вирішення цієї проблеми. Такі тенденції розвитку не найкращим чином вплинули на економічне становище  в наш час. Україна й досі розплачується за ті дії, які були зроблені в минулому.

 

 

2.2. Аналіз кризових факторів фінансового розвитку

 

Фактори, що обумовлюють фінансову кризу підприємства, розділяють на зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні).

Основні екзогенні фактори фінансової кризи, тобто не залежні від діяльності підприємства. Основні ендогенні фактори фінансової кризи, тобто залежні від підприємства:

  • низька якість менеджменту;
  • дефіцити в організаційній структурі;
  • недоліки у виробничій сфері;
  • низький рівень кваліфікації персоналу;
  • низький рівень маркетингу і втрата ринків збуту;
  • прорахунки в інвестиційній політиці;
  • дефіцит інновацій;
  • дефіцит фінансування;
  • недостатній контроль;
  • незадовільна робота служб, підрозділів підприємства.

Виділяють три фази кризи:

- фаза, що безпосередньо не загрожує  функціонуванню підприємства за умови його переходу на режим антикризового управління;

- фаза, що загрожує подальшому  існуванню підприємства і вимагає термінового проведення фінансової санації;

- кризовий стан підприємства, що веде до його ліквідації.

Для виявлення потенційної загрози банкрутства підприємства та своєчасного розроблення запобіжних заходів використовують спеціальні методи його прогнозування - тестування та дискримінантний аналіз.

Дослідженням системи антикризового управління, а зокрема активного антикризового управління займалися багато учених, найбільшого поширення в сучасній фінансовій літературі набули моделі Альтмана, Спрінгейта та інших авторів, які по суті являють собою моделі обробки вхідної інформаційної бази на основі розрахунку інтегрального показника фінансового стану підприємства - об'єкта дослідження.

Для оцінки кризових факторів фінансового розвитку проведемо розрахунки на прикладі ПАТ «Імідж». Для прогнозування його банкрутства використаємо двофакторну модель та модель Ліса та проведемо аналіз показників на початок і кінець звітного періоду, використовуючи ДОДАТОК 1 і ДОДАТОК 2.

Двофакторна модель:

С1 = -0.387 + Кn * (-1.0736) + Кз * 0,0579,                               (2.1)

де Кn  — показник поточної ліквідності (покриття);

Кз — показник питомої ваги позикових засобів у пасивах підприємства.

На початок звітного періоду:

Кn =  3219,6/2321 = 1,3;

Кз = (2600+1000)/24630 = 0,4;

С1 = -0.387 + 1,3 * (-1.0736) + 0,4* 0,0579 = -4,276

На кінець звітного періоду:

Кn =  4200,6/2341 = 1,8;

Кз = (4110+1000)/24541= 0,2;

С1 = -0.387 + 1,8 * (-1.0736) + 0,2* 0,0579 = -2,351

Проаналізувавши отримані показники, можна зробити висновок, що ймовірність банкрутства на даному підприємстві є незначною, оскільки отриманий результат С1 має від’ємне значення. Однак на кінець звітного періоду відбулося невелике погіршення показника.

Модель Ліса:

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,                      (2.2)

де Х1 — оборотний капітал/сума активів;

Х2 — прибуток від реалізації/сума активів;

Х3 — нерозподілений прибуток/сума активів;

Х4 — власний капітал/позичковий капітал.

На початок звітного періоду:

Х1 = = 0,21;

Х2 = = 0,03;

Х3 = 0;

Х4 = = 4;

Z = 0,063*0,21 + 0,092*0,03 + 0,057*0 + 0,001*4 = 0,02.

На кінець звітного періоду:

Х1 = = 0,15;

Х2 = = 0,03;

Х3 = 0;

Х4 = = 4,12;

Z = 0,063*0,15 + 0,092*0,03 + 0,057*0 + 0,001*4,12 = 0,016.

Оскільки граничне значення показника Z дорівнює 0,037, то банкрутство ПАТ “Імідж” на даному етапі розвитку не загрожує.

Проведемо оцінку поточної платоспроможності підприємства за формулою:

Пл. = А040 + А045 + А230 + А240 – П620;                              (2.3)

На початок звітного періоду Пл. = 354,3 + 0 + 700 +300 – 3124 = -1769,7.

На кінець звітного періоду Пл. = 307,4 + 516 + 308  - 2251 = - 1119,6.

Отже, від’ємний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства у звітному періоді.

Розрахований раніше коефіцієнт покриття не досягає граничного значення даного показника.

Розрахуємо коефіцієнт забезпечення власними засобами:

Кз = (П380 –А080)/А260.

На початок звітного періоду Кз = (16000 – 13230,4)/4678,6 = 0,06.

На кінець звітного періоду  Кз = (19000 – 19004,2)/3636,8 = -0,001.

Даний показник також не досягає критичного значення 0,1, а, отже, підприємство не є критично неплатоспроможним.

З метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу у ПАТ “Імідж”, яке прибутково працює розрахуємо коефіцієнт Бівера:

Кб = (Ф220 – Ф260)/(П480 + П620),

де Ф220, Ф260 — чистий прибуток і амортизація, наведені в рядках 220 і 260 форми №2 відповідно.

На початок звітного періоду Кб = (46,8 - 25)/(3500 + 2129) = 0,004.

Информация о работе Аналіз передумов і тенденції розвитку кризових явищ в економіці України