Kredit portfelini boshqarish

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2013 в 11:48, диссертация

Краткое описание

Банк активларининг сифатини аниқлашга уларнинг кредит портфелини ўрнатилган меъёрлар асосида тавсифлаб чиқиш орқали эришилиши мумкин. Ўзбекистонда Марказий банк тасдиқлаган кўрсатмага асосан тижорат банклари активларини тавсифлаш ва ссудалар бўйича йўқотишлар буйича заҳиралар ташкил қилиш амалга оширилмокда. Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида»ги ва «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги қонунларига асосан активларни таснифлаш, муаммоли ёки харакатсиз кредитлар буйича заҳираларни ташкил қилиш амалга оширилмоқда.

Содержание

КИРИШ……………………………………………………………………..... 3-9

I БОБ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КРЕДИТ ПОРТФЕЛИ ВА УНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ.

1.1 Тижорат банклари кредит портфели, унинг моҳияти ва шаклланиши………………………………………………….…...…. 10-18

1.2 Жаҳон молиявий инқирозининг Ўзбекистон банк тизимига таъсири ҳамда унинг оқибатларини олдини олиш ва юмшатишга асос бўлган омиллар…………………………………………………………...…. 19-33

1.3 Тижорат банкларининг кредит портфелини бошқариш асослари................................................................................................ 34-45

II БОБ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КРЕДИТ ПОРТФЕЛИНИ БОШҚАРИШ АМАЛИЁТИНИНГ ТАҲЛИЛИ.

2.1 Тижорат банклари кредит портфелини бошқаришнинг амалдаги ҳолати таҳлили…………………………………………………..................… 46-59

2.2 Кредит портфели сифатининг таҳлили ва муаммоли ссудалар……....... 60-74

Тижорат банклари кредит портфелини диверсификациялаш орқали бошқариш…………………………………………………………...... 75-85

III БОБ. КРЕДИТ ПОРТФЕЛИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.

Тижорат банклари кредит портфелини бошқариш борасидаги асосий муаммолар………………………………………………………….... 86-95

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тижорат банкларида кредит портфели бошқарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари…………………………..............................................… 95-111

ХУЛОСА………………………………………………………….…...… 112-117

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ……………………. .118-124

ИЛОВАЛАР................................................................................................ 125-126

Вложенные файлы: 1 файл

Uzoqova_magistr_uz.doc

— 3.49 Мб (Скачать файл)

5.3. ОАТБ «Микрокредитбанк» йиллик ҳисобот маълумотлари.

     6. ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИ.

    1. www.bankir.uz

6.2. www.uba.uz

6.3. www.uza.uz

6.4. www.cbu.uz

6.5. www.google.co.uz

6.7. www.bfa.uz

6.8. www.ncstu.ru

6.9. www.ilax.ru/eco-nomics.ru/banki/64-kreditnyi-portfel-banka.html

6.10. www.bank.uz

6.11. www.uzreport.uz

6.12. www.mdco.ru

6.13. www.gfs brochure 2009.ru

6.14. www.ifc.org/rbap

6.15. www.asros.ru

6.16. www.agrobank.uz

6.17. http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/ obs_080801.pdf

6.18. www.finance.uz

6.19. www.stat.uz

6.20. www.mikrokreditbank.uz

1 «Асосий вазифамиз-ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир», Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг  2009 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2010 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи газетаси, 2010 йил        30 январь.

2 «Асосий вазифамиз-ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир», Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг  2009 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2010 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси. Халқ сўзи газетаси, 2010 йил         30 январь.

3 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009, 5-б.

4 «Асосий вазифамиз-ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир», Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг  2009 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2010 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси.  Халқ сўзи газетаси,  2010 йил

30 январь.

5 Каримов И.А. бизнинг бош мақсадимиз –жамиятни демоклаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этишдир.Т. :Ўзбекистон, 2005, 85-б.

6 Жадвал муаллиф томонидан тайёрланган.

7 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009.

8 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009, 4-б.

9 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009, 5-б.

10 “Банк тизими: устувор вазифалар белгилаб олинди” - Марказий банк раиси Ф.Муллажоновнинг банк тизимининг 2009 йилдаги фаолияти якунлари ва банк тизими олдига  қўйилган устувор вазифалар  ижросига бағишланган кенгайтирилган Бошқарув мажлисидаги маърузаси. Банк ахборотномаси газетаси, 2010 йил        10 феврал, №6

11 “Банк тизими: устувор вазифалар белгилаб олинди” - Марказий банк раиси Ф.Муллажоновнинг банк тизимининг 2009 йилдаги фаолияти якунлари ва банк тизими олдига  қўйилган устувор вазифалар  ижросига бағишланган кенгайтирилган Бошқарув мажлисидаги маърузаси. Банк ахборотномаси газетаси, 2010 йил 10 феврал, №6

12 Манба: “Банк тизими: устувор вазифалар белгилаб олинди” - Марказий банк раиси Ф.Муллажоновнинг банк тизимининг 2009 йилдаги фаолияти якунлари ва банк тизими олдига  қўйилган устувор вазифалар  ижросига бағишланган кенгайтирилган Бошқарув мажлисидаги маърузаси. Банк ахборотномаси газетаси, 2010 йил 10 феврал, №6

13 Манба: “Банк тизими: устувор вазифалар белгилаб олинди” Банк ахборотномаси газетаси, 2010 йил 10 феврал, №6

14 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ахборотномаси

15 Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитасининг маълумотлари (www.stat.uz)

16 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ахборотномаси

17  Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ахборотномаси ва Давлат Статистика Қўмитасининг маълумотлари асосида ҳисобланган.

18 Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитасининг маълумотлари (www.stat.uz)

19 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ахборотномаси

20 Ўзбекистон Республикаси Марказий банк ахборотномаси ва тижорат банкларининг йиллик ҳисоботлари асосида ҳисобланган

21 ОАТБ “Агробанк” йиллик ҳисоботи асосида ҳисобланди.

22 ОАТБ ”Микрокредитбанк” ҳисобот маълумотлари асосида ҳисобланди.

23 Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари режаси.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2004 йил.

24 ОАТБ “Агробанк” йиллик ҳисоботлари асосида ҳисобланди.

25 ОАТБ “Микрокредитбанк” нинг йиллик ҳисоботлари асосида ҳисобланди.

26 Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш – давр талаби. Президент Ислом Каримовнинг 2008 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2009 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи, 2009 йил 14 февраль.

27 ОАТБ “Микрокредитбанк” ҳисобот маълумотлари асосида ҳисобланди.

28 ЎзР Марказий банкининг «Активлар сифатини таснифлаш, мумкин бўлган йўқотишлар бўйича тижорат банклари томонидан захиралар ташкил қилиш ва ундан фойдаланиш қоидаси», 9 ноябр 1998 й, №242.

29 ОАТБ «Агробанк» йиллик ҳисоботи маълумотлари асосида ҳисобланди.

30 Казарцев А. Решение проблемы «плохих» кредитов: международный опыт // Банковское дело. – 2007. – №3. – С. 63.

31 Каримов И.А. Банк тизими, пул муомаласи, кредит, инвестиция ва молиявий барқарорлик тўғрисида/ Тузувчи Муллажонов Ф.М.- Тошкент, 2005. 8-б.

32 Ўша манба 517-б.

33 Fraser D., Gup B., Kolari J. Commercial banking/ The Management of Risk. St Paul, MN, 1995. – Р. 623.

34 Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 1998 йил 9 ноябрдаги 242-сон “Тижорат банклари ва уларнинг филиаллари томонидан активлар сифатини таснифлаш, ссудалар бўйича юзага келиши мумкин бўлган йўқотишлар ўрнини қоплаш учун ташкил этиладиган заҳирани шакллантириш ва ундан фойдаланиш” Тартиби.

35 Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш. Тошкент, 2002. 187-б.

36 Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. Лаврушина О.И. – Москва, 2002. – С. 456.

37 Марказий банк маълумотлари асосида ҳисобланган.

38 Мазкур банкларнинг йиллик ҳисоботлари асосида ҳисобланди.

39 Мазкур чизма муаллиф томонидан тайёрланди.

40 Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. – Т.: Ўзбекистон, 2009, 5-б.

41 «Асосий вазифамиз-ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир», Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг  2009 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2010 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устивор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маърузасидан.
Информация о работе Kredit portfelini boshqarish