Рефераты по экологии

Ақаба сулары туралы жалпы

16 Мая 2013, курсовая работа

Тірі және өлі табиғатта жүретін түрлі процестер мен құбылыстардың адам тіршілігіне жұмсалатын заттардың ішінде судың маңызы зор. Мұздарды, батпақтарды қосып есептегенде, жер бетінің 77,5% — ын су алып жатыр. Су қорларына – мұхиттар, теңіз, өзен, көл, жер асты сулары, мұздықтар, атмосферадағы ылғал кіреді. Су адамдар мен жануарлардың организміне еніп, онда болатын зат және энергия айналымына тікелей қатысады. Көптеген процестер тек сулы ортада ғана жүре алады. Белок суда пайда болған және осы ортада дами алады, ал белок тірі клетканың негізі болып табылады.

Ақтөбе облысының жануарлар əлемін қорғау

11 Августа 2013, курсовая работа

Ақтөбе облысы қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы ерекше шапшаң дамып келе жатқан аймақтың бірі. Мұнай өндіру мен кен руда өнеркəсібі жоғары қарқынмен өсуде.

Ақтөбе қаласының топырақтарының ауыр металдармен ластану жағдайы

07 Октября 2013, курсовая работа

Жұмыстың көкейкестілігі. Қазақстанның көптеген аймақтарындағы экологиялық жағдай сын көтермейді. Ғылыми-техникалық прогресс қоршаған ортаның көптеген мөлшерде зиянды заттармен ластанып, қалыптасқан табиғи тепе-теңдіктің бұзылуымен қатар жүруде. Республиканың көптеген аймақтары газ, сұйық және қатты күйдегі өндіріс қалдықтарымен, сульфаттармен және ауыр металдармен ластануда. Қоршаған ортаның зиянды заттармен ластану деңгейі жоғары болуына байланысты олардың топыраққа, суға, ауаға түсуіне, тигізетін зияны мен биологиялық рөлін зерттеуге ерекше көңіл бөлініп отыр. Өндіріс ошақтары орналасқан аудандардың топыраққа көп мөлшерде әр түрлі химиялық қосылыстар, ауыр металдар түсуде. Топырақ ресурстары жер бетіндегі тіршілікке қажетті ең маңызды алғы шарттардың бірі болып табылады.

Ақтөбе қаласының топырақтарының ауыр металдармен ластану жағдайы

26 Февраля 2014, курсовая работа

Жұмыстың көкейкестілігі. Қазақстанның көптеген аймақтарындағы экологиялық жағдай сын көтермейді. Ғылыми-техникалық прогресс қоршаған ортаның көптеген мөлшерде зиянды заттармен ластанып, қалыптасқан табиғи тепе-теңдіктің бұзылуымен қатар жүруде. Республиканың көптеген аймақтары газ, сұйық және қатты күйдегі өндіріс қалдықтарымен, сульфаттармен және ауыр металдармен ластануда. Қоршаған ортаның зиянды заттармен ластану деңгейі жоғары болуына байланысты олардың топыраққа, суға, ауаға түсуіне, тигізетін зияны мен биологиялық рөлін зерттеуге ерекше көңіл бөлініп отыр. Өндіріс ошақтары орналасқан аудандардың топыраққа көп мөлшерде әр түрлі химиялық қосылыстар, ауыр металдар түсуде. Топырақ ресурстары жер бетіндегі тіршілікке қажетті ең маңызды алғы шарттардың бірі болып табылады.

Біоенергетичні ресурси

26 Октября 2014, курсовая работа

Основна перевага відновлюваних джерел енергії їх невичерпність і екологічна чистота. Це джерела на основі постійно існуючих або періодично виникаючих в довкіллі потоків енергії. Їх використання не змінює енергетичний баланс планети. Відновлювана енергія не є наслідком цілеспрямованої діяльності людини, і це є її відмінною ознакою.
Розвиток біоенергетики потребує законодавчого створення сприятливих умов інвестування та відповідної державної підтримки розробки та запровадження конкурентноспроможних технологій та зразків обладнання, впровадження їх у виробництво і на їх основі подальшого розширення масштабів використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, забезпечення вільного доступу до електромереж виробникам енергії з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Біосфера

24 Декабря 2012, творческая работа

Нас, как и каждого жителя планеты волнует проблема защиты окружающей среды от вредных последствий хозяйствования людей. Человек всегда использовал окружающую природу как источник ресурсов, однако в течение длительного времени его деятельность не оказывала заметного влияния на биосферу.
С первой половины 20 века изменения нарастали и в настоящее время лавиной обрушились на человеческую цивилизацию.
Возникшие проблемы носят глобальный характер и создают угрозу существованию биосферы, и самого человека.

Біоценоз: склад та структура, динаміка та зв'язки

26 Апреля 2012, реферат

Склад і структура біоценозу, його просторова та горизонтальна структура. Зв’язки в біоценозі, основні закономірності розподілу.

Бірлестіктер экологиясы

04 Октября 2013, реферат

22 наурыз - Ұлыстың ұлы күнi. Бұл күнi күн мен түн теңеледi. Табиғат та, Жер-Ана да, жан-жануар да түлейдi, жаңарады. Адамзаттың бойында қан жүгiрiп, тал-теректер бүршiк жарады. Қазақтың сайын даласын Қызыр баба кезiп, адам баласына құт-береке, бақ-дәулет сыйлайды. Самарқанның көк тасы ерiп, қасиеттi қара жер, қара топырақ бусанады. Ұлы даланың төсiнде қызғалдақтар құлпыра өсiп, бел-белестерге қызылды-жасылды кiлем төселедi. Ұлан-байтақ Қазақстанның халқы жетi түрлi дәмнен наурыз көже жасап, ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды сақтап, ай бойы Ұлыстың Ұлы күнiн тойлайды. Бүкiл Шығыс халқына ортақ бұл мейрамда араздасқандар татуласып, дүйiм халық, мұқым ел ауызбiршiлiкте болады.
Ынтымағы жарасқан көп ұлтты елiмiздiң осы бiрлiгiн Құдай ұзағынан сүйiндiргей! Әрбiр шаңыраққа Қыдыр дарып, бақ қонсын! Мұсылман қауымына Исламның 7 байлығын тiлеймiз. Ұлыстың Ұлы күнi құтты болсын, ағайын!

Бірлестіктер экологиясы-синэкология

23 Апреля 2015, реферат

Синэкология организмдердің тіршілік жағдайларын , өзара және қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасын зерттейді. Синэкология экожүйелердің шекараларын салумен айналысады, сондықтан оны биогеноценологиялық экология деп те атайды.

Байкал как рифтовая зона

25 Ноября 2011, реферат

В пределах данной работы предпринята попытка, рассмотреть озеро Байкал, а точнее Байкальский регион, как район рифтовой зоны. В истории изучения, как Байкальской горной системы, так и самого озера Байкал было много исследователей и ученых, которые придерживались различных позиций в своих взглядах. Вопрос о происхождении впадины озера Байкала (да и всего региона) был сутью многолетнего горячего спора, начатого еще в прошлом столетии. Например, П.А. Кропоткин (1875) считал, что образование впадины связано с расколами земной коры. И.Д. Черский, в свою очередь, считал генезис Байкала как прогиб земной коры (в силуре). В настоящее время получило широкое распространение теория (гипотеза) «рифта». По этой гипотезе, в результате сжатия земной коры образуется огромное сводовое поднятие, а растяжение, сменяющее впоследствии сжатие, вызывает проседание верхней части свода по оси.

Бактериальный фотосинтез

23 Января 2013, реферат

Свет в качестве первичного источника энергии могут использовать три главные группы бактерий - зеленые и пурпурные серные бактерии (Chlorobiaceae и Chromatiaceae) и. пурпурные несерные бактерии (Rhodospirillaceae). Как правило, фотосинтезирующие бактерии имеют клеточную стенку, сходную со стенкой других грамотрицательных бактерий, однако под этой стенкой у них расположена толстая клеточная мембрана, которая может многократно изгибаться и впячиваться, образуя ламеллярные мембранные структуры или везикулы внутри клетки. Эти структуры несут фотосинтетический аппарат, который значительно отличается от соответствующего аппарата хлоропластов растений.

Балаларды табиғатпен таныстыру

04 Апреля 2014, курсовая работа

Тәрбиенің сан алуан келелі мәселесін шешетін, қарапайым дағдыларды бала санасына орнықтыратын алғашқы білім баспалдағы – балабақша. Балабақшада халық педагогикасын бала бойына сіңіре отырып имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелейміз. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандартының бес саласының әр бөлімдеріндерінің ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінде салт-дәстүрдің барлық түрлерін баланың бойына сіңірудеміз. Мысалы: тұсау кесу, бесікке салу, тілашар т.б. Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілер өз тәжірибелерінде халық ауыз әдебиетінінің ішінен жиі мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, санамақтар, ертегілерді оқу іс-әрекеттерінде пайдаланады.

Балқаш көлінің ластануы

14 Февраля 2013, сочинение

Қазіргі кездегі бүкіл дүние жүзін дүр сілкіндіріп отырған басты проблемалардың бірі ол антропогендік ластану болып табылады.Жалпы антропогендік ластану дегеніміз не? Антропогендік ластану дегеніміз - ол қандай да бір адамның іс-әрекетінің салдарынан болатын, табиғат пен қоршаған ортаға көп мөлшерде зиянын тигізетін, ластанудан пайда болған қалдықтары қайтадан қалпына келтірілуі қиын ластанудың бір түрін айтамыз. «Судың да сұрауы бар!»,-дейді халық даналығы.Бірақ қазіргі таңда бұл сөзге мән беріп құлақ асатын жандар саусақпен санарлық.Соның айқын бір дәлелі антропогендік ықпалдың салдарынан бүгінгі су қорының ластануын айтуға болады.

Балқаштың экологиялық ахуалы

24 Февраля 2014, реферат

Балқаш көлі шөлейт және шөл табиғат белдемдерінде орна-ласқандықтан, оның климаты шұғыл континентті болып келеді. Су айдынының булануы өте жоғары. Осыған байланысты судың деңгейі тез өзгеріп отырады.
Ұзақ жылдар тіршілігі тұрақты болып келген су айдынының қалыпты жағдайы өзгере бастады. Балқаш көлінің экологиялық жағдайының нашарлау себебі Қаратал, Лепсі, Ақсу өзендерінің мол суының Балқаш көліне жетпей суармалы егістерге жұмсалуынан. Оның үстіне бұрынғы кездерде Аягөз, Биен, Сарқанд және Басқан өзендері Балқашқа құйып, оның табиғи су деңгейін сақтап отырған. Ал қазір бұл өзендер Балқашқа құймайды.

Банкротство предприятий и собенности его процедурной реализации в США, Германии, Англии

26 Апреля 2012, контрольная работа

В последнее десятилетие в России происходят сложнейшие процессы, связанные с переходом общественной системы из социалистической (с административно-командной системой воспроизводства) в капиталистическую (с рыночной системой).
Объективным следствием экономического развития общества по рыночной модели является то, что постоянно какая-то часть экономической инфраструктуры сталкивается с финансовыми затруднениями, которые она уже не в состоянии самостоятельно преодолеть.

Бастауыш мектептегі экологиялық білім мен тәрбие

02 Декабря 2014, статья

Кез-келген өркениетте білім беру негізіне – келесі ұрпаққа алынған тәжірибе мен білімді, мәдениет пен құнды өнер алынады. Қазіргі жағдайда, қатаң экологиялық тоқырау жағдайында, оны жеңгенде ғана планетадағы адамзатты сақтап қалуды қамтамасыз етуге болады, оның әлеуметтік негізіне адамның білім мен тәрбиесі, соның ішінде адамның және табиғаттың өзара қарым-қатынас принциптерін жасау алынады. Осыған байланысты оқушылардың экологиялық білімі мен тәрбиесі маңыздылыққа ие.
Экологиялық білім деп үздіксіз жүргізілген оқыту, тәрбиелеу жеке бастың даму процесін айтады, ол жүйелі ғылыми және практикалық білімдер негізінде қалыптасады, құнды бағыт, тәртіп пен әрекет адамның қоршаған әлеуметтік-табиғи ортаға жауапты қатынасын қамтамасыз етеді.

Батыс Қазақстан облысының табиға

27 Января 2013, реферат

Батыс Қазақстан облысының аймағында мемлекетік және облыстық маңызы бар табиғат- қорығы қорының 10 нысаны жұмыс жасайды.

Олардың ішінде үшеуі республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Олар - Кирсанов, Бударин және Жалтыркөл зоологиялық қаумалы.

Безоасность и стратегии экологии

26 Апреля 2014, реферат

Состояние окружающей среды оставляет желать лучшего, поэтому
экологическая безопасность очень важна. Все усилия в дальнейшем окажутся
напрасными, если экологическая безопасность не обеспечится вовремя.
Сейчас усиливается отрицательное воздействие промышленности на
окружающую среду, а экологическая безопасность игнорируется многими
производствами

Безопасность жизнедеятельности

19 Сентября 2014, контрольная работа

Под условиями труда понимают совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, в которой осуществляется трудовая деятельность работника, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. (Заметим, что в новом Руководстве Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», введенном в действие с 1 ноября 2005г. термин «производственная среда» заменен термином «рабочая среда», не меняя его смысла – содержание понятия).

Безопасность и экологичность проекта

21 Декабря 2011, реферат

Охрана труда предусматривает систему правовых, технических, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение здоровья и безопасности труда. Причины несчастных случаев связаны с неисправностью оборудования, с неправильной организацией некоторых производственных процессов, с нарушением технологической дисциплины, со слабым техническим надзором. Все это уже на стадии разработки нового изделия обязывает уделить внимание таким вопросам, как безопасность и экологичность проекта.

Безопасность окружающей среды

04 Мая 2012, доклад

Специфическая процессов создания, реализации и оценки экологической политики необходима система экологического мониторинга. Бо-лее того, в некоторых странах, например в Японии, в каждом регулирующем законе со-держится требование к административным органам осуществлять постоянный надзор загрязнения.
Экологический мониторинг может быть задействован на следующих этапах эколо-гической политики:

Безопасность труда при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ

12 Июля 2013, реферат

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 г., "Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния".

Безотходные и малоотходные технологии

07 Марта 2013, реферат

В настоящее время на предприятиях горнодобывающей, металлургической, химической, деревообрабатывающей, энергетической, строительных материалов и других отраслей промышленности Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд. т. отходов. Используется же лишь 2 млрд. т., или 28% от общего объема. В связи с этим, в отвалах и шламохранилищах страны накоплено около 80 млрд. т. только твердых отходов. Под полигоны для их хранения ежегодно отчуждаются около 10 тыс. га пригодных для сельского хозяйства земель.

Безотходные и малоотходные технологии

05 Мая 2014, реферат

Рассмотренные в работе методы являются базой для уже созданных технологий обезвреживания ПО и ТБО или технологий, разрабатываемых в настоящее время. Каждый метод обезвреживания отходов и технология на его основе имеют определенную нишу, то есть совокупность физико-химических параметров отходов и возможностей метода, оптимальное сочетание которых позволяет достичь наибольшей прибыли или минимальных затрат на обезвреживание определенного вида отходов при наименьшем экологическом ущербе природе.

Безотходные и малоотходные технологии и производства

26 Января 2014, доклад

Экологическая ситуация в России и в других странах мира является неблагоприятной и вызвана научно-техническим прогрессом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире в практической деятельности используется около 500 тыс. химических соединений, из которых 40 тыс. вредных для организма, а 12 тыс. - ядовитых.

Белгілер мен қысқартулар, анықтамалар

29 Октября 2013, курсовая работа

Өнеркәсіптік кәсіпорындарда ақаба сулардың мөлшері мен құрамы уақытқа байланысты өзгеріп отырады. Ол өндірістің технологиялық ерекшеліктерімен және технологиялық процесте суды әркелкі шығындаумен шартталған. Су шығынының және құрамының әркелкілігі тазалау ғимараттар жұмысын қиындатады. Осыған байланысты ақаба су шығынын және құрамын орташалау қажеттігі туындайды. Ақаба суды ластаушы заттар концентрациясын орташалау үшін араластырғыштар, тесік бөгетті араластырғыштар, механикалық бұлғауыштар және с.с. қолданылады.

Белокурая красавица. Береза

26 Февраля 2014, доклад

Красавицей русских лесов называют люди березу. Стройная, с тонкими длинными ветвями и раскидистой кроной, она привлекательна во все времена года. О березе сложено много песен, былин, преданий, создано много живописных картин.
Латинское название березы - betula - переводится как "белотелая", намекая на белый ствол этого дерева. Береза - одно из наиболее почитаемых y славян деpевьев. На Руси береза издревле являлась символом весны, света, любви к родине, грациозности и чистоты, который олицетворяет русскую природу и русскую женщину.

Белый медведь

28 Октября 2013, доклад

Распространение: Ареал популяции включает акваторию Гренландского моря, прилежащую к восточному побережью Гренландии, Баренцево море, западная часть Карского моря, архипелаги Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, восточная часть Карского моря, море Лаптевых, западная часть Восточно-Сибирского моря, архипелаги Северная Земля и Новосибирские острова, восточная часть Восточно-Сибирского моря, Чукотское море, северная часть Берингова моря, острова Врангеля и Геральд.

Беогеохимические факторы углерода и азота

24 Декабря 2012, доклад

Содержание углерода в атмосфере Земли составляет 0,046% в форме двуокиси углерода и 0,00012% в форме метана. Среднее его содержание в земной коре – 0,35%, а в живом веществе – около 18% (Виноградов, 1964). С углеродом тесно связан весь процесс возникновения и развития биосферы, т.к. именно углерод является основой белковой жизни на нашей планете, т.е. углерод является важнейшим химическим компонентом живого вещества. Именно этот химический элемент, благодаря своей способности образовывать прочные связи между своими атомами, является основой всех органических соединений.

Березинский биосферный заповедник

22 Декабря 2013, реферат

Сегодня сохранение природных комплексов осуществляется в Республике Беларусь путем создания заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы республиканского и местного значений. Все они призваны сберечь биологическое и ландшафтное разнообразие, обеспечить их рациональное использование, предотвратить деградацию, загрязнение, повреждение, истощение, разрушение и иное вредное воздействие.