Cучасні елементи конструкції контактної мережі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2013 в 17:39, курсовая работа

Краткое описание

Всі знову розроблені конструкції контактної мережі, вузли та арматура до дозволу на їх застосування повинні піддаватися випробуванням за затвердженою Департаментом електрифікації та електропостачання методикою. Модернізація контактної мережі проводиться для оновлення основних фондів, відновлення ресурсу постійних елементів і підвищення технічних показників контактної підвіски. Основні цілі проведення модернізації:
- Збільшення швидкості пересування пасажирських і вантажних поїздів;
- Підвищення ресурсу основних елементів і їх зближення для створення передумов при подальшій експлуатації проведення комплексних видів капітального ремонту;
- Підвищення надійності і стійкості роботи за рахунок застосування виробів та вузлів з поліпшеними властивостями;

Вложенные файлы: 1 файл

диплом ПЗ.docx

— 634.02 Кб (Скачать файл)

Аналіз існуючих і рекомендованих перехідних кривих показав, що всі вони в початковій частині на значній  відстані мають малі ординати, тому утримання таких кривих у правильному  стані при сучасній конструкції верхньої будови колії важко здійснити. В той же час, прийнята на залізницях країн СНД та інших країн радіоідальна спіраль не задовольняє всім необхідним вимогам на початку і в кінці перехідної кривої, що, однак, можна компенсувати належним вибором її довжини для обмеження виникаючих сил і прискорень.

Для проведення аналізу взаємодії  рухомого складу і колії в перехідних кривих і встановлення їхньої необхідної довжини було використано матеріали дослідних поїздок на перегоні Тавричеськ—Бурчацьк Придніпровської залізниці (електровоз ЧС2, радіус кривої 760 м), на перегоні Петро Кривоніс—Підгірці Південно-Західної залізниці (електровоз ЧС8, радіус кривої 1400 м), проведених ДІІТ, і поїздок електровоза ЧС4 зі швидкістю 160 км/год в кривій радіусом 1600 м, проведених інститутом ВНДІЗТ. Аналіз даних експерименту показав, що при правильно встановлених параметрах перехідних кривих, цілком забезпечуються міцність і надійність несучих елементів конструкцій верхньої будови колії і комфортабельність їзди під час руху поїзда в перехідних кривих у вигляді радіоідальної спіралі.

Довжина прямої вставки між  сполученими кривими. За основний критерій обмеження швидкості під час  руху поїзда в кривих ділянках колії  прийнято горизонтальні бічні прискорення. З використанням математичної моделі руху швидкісного пасажирського вагона було досліджено процес затухання бічних коливань кузова вагона і їхніх кутових прискорень. На рис. 7 наведено графіки затухання коливань пасажирського вагона при виході з кривої радіусом 1400 м, побудовані за результатами експериментальних поїздок.

                  

Рис. 1.3. Графіки затухання коливань кузова вагона: 1 - V= 110 км/год; 2 — V = 160 км/год; 3 — 0=1 м; 4 — 0= 160 м; 5 —кінець перехідної кривої; V — швидкість руху; О — довжина дільниці, впродовж якої відбувається затухання коливань вагона при виході з кривої до рівня коливань, наявного на прямій.

Проведене дослідження показало, що мінімально необхідна довжина прямої вставки залежить від рівня прискорень на перехідній кривій. За наявності перехідної кривої достатньої довжини (інакше вже не пряма вставка, а сама крива буде обмежувати швидкість) основним, визначальним фактором є швидкість руху.

Встановлено, що в разі швидкісного  руху більшу частку при визначенні має не довжина прямої вставки між точками перехідних кривих, а довжина перехідних кривих ікр, упродовж яких здійснюється відвід підвищення зовнішньої рейки.

Проведені експерименти підтвердили  теоретично встановлені вимоги до утримання кривих на ділянках швидкісного руху і необхідність урахування повних прискорень, що діють на пасажирів і викликають їх утомлення. На рис. 8 наведено графік дії на пасажира прискорень у кривій радіусом 1400 м при швидкості 160 км/год.

Рис. 8. Напрямок дії прискорення  на пасажира.

 

Під час руху поїзда по прямій колії (до відмітки «0» і після *300»  на поздовжній осі) переважають вертикальні  прискорення з чергуванням напрямку дії угору-вниз і частотою коливань приблизно 3,7 Гц (близьких до резонансних для пасажира як механічної системи). Під час руху поїзда в кривій характер дії повного прискорення змінюється. Переважним стає горизонтальне прискорення, спрямоване назовні кривої, і частота коливань зменшується більше, ніж у 2 рази в порівнянні з прямою ділянкою колії (приблизно 1,5 Гц). Зміна напрямку дії прискорень викликає у пасажира дискомфорт і наближає втому.

 

 

 

 

2.ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ  ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ДІЛЯНКАХ ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

У роботі розглядаються можливості підвищення максимальної швидкості руху до рівня 160 км/год.

Основними факторами, що обмежують швидкість руху, є недоліки земляного полотна, переїзди, контактна мережа, план лінії та стрілочні переводи. Розглянемо вплив на швидкість тільки плану лінії та стрілочних переводів.

Обмеження швидкості пасажирських  та вантажних поїздів для звичайних однорадіусних кривих визначаються за такими формулами:

; (2.1)

 

                                         (2.2)

 

Тут R — радіус кривої, м; ат — норматив непогашеного прискорення, м/с2; g — прискорення вільного паді ння, м/с2; h— підвищення зовнішньо рейки, мм; S — ширина колії, мм,  v — максимально допустима швидкість опускання колеса, мм/с; l — довжина перехідної кривої, м.

Вплив нормативного непогашеного прискорення на швидкість руху поїздів:

для звичайного поїзда аи = 0,7 м/с2; для поїздів типу «Столичний експрес» — ам-1.0 м/с'; для «Hyundai» — а =1,8 м/с2.

 

Залежність підвищення зовнішньої рейки і максимальної швидкості пасажирських поїздів від радіуса кругової кривої

                                                                                                               Таблиця 2.1                                                                                                             

R, м

600

800

1000

1200

h, мм

120

105

90

85

V для поїздів, км/год.:

       

Звичайний

105

120

120

120

Експрес

115

130

140

155

«Hyundai»

140

160

175

190


 

Як бачимо, збільшення норматива  непогашеного прискорення дозволяє поїздам типу Hyundai» при достатній довжині перехідних кривих досягати швидкості на 20...25 % більшої, ніж «Столичний експрес». За менших значень швидкості руху в «Hyundai» умови руху будуть більш комфортні для пасажирів.

Якщо зменшити обмеження  для вантажних поїздів до рівня 45 км/год., то попередня таблиця набуде наступного вигляду (табл. 2.2).

Залежність підвищення зовнішньої рейки і максимальної швидкості пасажирських поїздів від радіуса кругової кривої

                                                                                              Таблиця 2.2                                                                                                   

R м

600

800

1000

1200

H м

90

80

70

75

для поїздів, км/год.:

       

Звичайний

100

110

120

120

Експрес

110

120

135

150

« Hyundai »

135

150

170

185
 

 

 

 

Тобто, в цьому випадку  максимальні швидкості всіх категорій поїздів знизились на 5—10 км/год.

Розглянемо, який виграш у  часі руху дає збільшення швидкості  руху «Hyundai» порівняно з поїздами типу «Столичний експрес». Як приклад, розглянемо довгу ділянку з нульовим ухилом, посередині якої є крива, що обмежує швидкість руху. Максимальну швидкість на прямій обмежимо 160 км/год. Виграш у часі руху для швидкостей з попередніх таблиць у цьому випадку наведено в табл.2.3.

Виграш у часі руху для  швидкостей з попередніх таблиць

                                                                                                             Таблиця 2.З                                                                                                    

км/год

км/год.

 

Економія часу (с) при довжині  кривої ділянки, м

Експрес

«Hyundai»

км/год.

500

1000

1500

2000

110

135

25

12

15

18

21

115

140

25

11

13

17

19

120

150

ЗО

11

13

17

20

130

160

30

8

10

13

15

135

160

25

6

8

10

12

140

160

20

4

6

7

9


 

    Довжина перехідної  кривої впливає на швидкість опускання колеса та на швидкість зростання прискорення у.

Для звичайного поїзда = 28 мм/с; для «Столичногоекспреса» та «Hyundai» =35 мм/с.

Мінімальна довжина перехідної кривої в цьому випадку може визначатися за такою формулою:

                                  (2.3)

 

Значення мінімальної  довжини перехідної кривої, що задовольняє цей критерій і забезпечує максимальні швидкості, залежно від підвищення зовнішньої рейки, наведені в табл. 2.4.

Значення мінімальної  довжини перехідної кривої

Таблиця 2.4

Тип поїзда

V

Підвищення А, мм

км/год.

80

90

100

110

 

120

   

Мінімальна довжина перехідної кривої (м)

Звичайний

120

95

110

120

130

 

145

Експрес чи «Hyundai»

160

100

115

130

140

 

155

«Hyundai»

220

140

160

175

195

 

210


 

Час проходження перехідної кривої

Таблиця 2.5

Тип поїзда

Швидкість руху по круговій кривій і», км/год.

100

120

140

160

200

 

Потрібна довжина перехідної кривої (м) для забезпечення норматива  у при

   

максимальному значенні а.

 

«Hyundai»

85

100

120

135

170

Експрес

50

55

65

75

Звичайний

35

40

Информация о работе Cучасні елементи конструкції контактної мережі