Анализ внутренней и внешней среды организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 00:01, курсовая работа

Краткое описание

Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии фирмы, является стратегический анализ, который должен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию (потребностям) внешней среды, в которой работает фирма.
Целью работы является определение стратегии для организации на основании проведенного анализа внутренней и внешней среды организации.
Объектом исследования является предприятие ООО «Дева».

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3
1. Общие сведения о предприятии ООО «Дева»……………………………….4
2. PEST – анализ для ООО «Дева»………………………………………………5
3.Факторы, необходимые для успешных конкурентных позиций предприятия……………………………………………………………………….8
4. Карта стратегических групп………………………………………………….13
5. Анализ цепочки создания ценности…………………………………………14
6. SWOT-анализ для ООО «Дева»……………………………………………..16
7. Анализ внутренней среды ООО «Дева»…………………………………….17
8. Выбор стратегии развития для предприятия ООО «Дева»………………...23
Выводы………………………………………………………………………. 26
Список библиографии……………………………………………………………… 27

Вложенные файлы: 1 файл

курсовая по стратег менедж.doc

— 353.00 Кб (Скачать файл)

 
 
Якщо обрано п’ятибальну  шкалу, кожне питання оцінюється: „так” - 5 балів, „в основному” - 4 бали, „частково” - 3 бали, „погано” - 2 бали, „ні” - 1 бал. 
 
Підрахувавши середнє арифметичне значень оцінок за кожним питанням, отримуємо оцінку показника „Структура підприємства”. Для оцінки інших показників потрібно виконати аналогічні дії, підібравши відповідні переліки питань і визначивши їхню „вагу” у балах. 
 
Отримані результати трактуються таким чином: 

 •  
  якщо середні оцінки за розділами є низькими, це вимагає перегляду існуючої стратегії і розробки нової, більш ефективної, стратегії; 
 •  
  якщо середні оцінки за розділами знаходиться близько одна від одної, це свідчить прозбалансованість різних напрямів управління підприємством; 
 •  
  якщо середні оцінки за розділами е високими, можна сподіватися, що потенціал підприємства буде реалізовано повністю; 
 •  
  якщо існують значні розриви між середніми оцінками за різними розділами, це свідчить про наявність стратегічних загроз / можливостей (залежно від того, якою є динаміка зміни оцінок протягом останніх років або кварталів) .

 
Процедуру СОП доцільно проводити регулярно (щорічно чи щоквартально), звертаючи увагу на проблемні розділи і показники. 
 
Розглянемо приклад. Для фірми „Меркатус”, середнього за розмірами торговельного підприємства, використання складних моделей стратегічного аналізу виявилося недоступним. Тому керівництво фірми створило робочу групу на чолі зі спеціально запрошеним зовнішнім консультантом, завданням якої було проведення процедури СОП. Процедура СОП через рік була проведена знову. Результати порівняльної оцінки показників ефективності управління фірмою „Меркатус” за два роки наведено у табл. 1. 
 
Як бачимо, у звітному році середня оцінка підприємства порівняно з попереднім роком зросла з 3,0 до 3,25 балів. Звичайно, приріст показника ефективності діяльності фірми „Меркатус” не дуже значний, але є інший позитивний фактор: середні оцінки за розділами вирівнялися, що свідчить про збалансованість управління підприємством і правильність (в цілому) вибору стратегії розвитку. Фірма почала значно краще використовувати ресурси і знання для досягнення поставлених цілей, поліпшилася загальна оцінка підприємства. Разом з тим, за розділами „Ресурси” і „Знання” спостерігається погіршення ситуації. Тому саме на ці напрями потрібно звернути увагу при перегляді стратегічних цілей на наступний рік. 
 
У звіті робочої групи, адресованому керівництву фірми, потрібно вказати як загальні висновки за підсумками проведення процедури СОП, так і конкретні рекомендації щодо удосконалення стратегії підприємства і шляхів досягнення успіху у майбутньому. 
 
Отже, виконання процедури СОП дозволяє без значних витрат проводити аналіз ефективності управління і правильності обраної стратегії. Для невеликих підприємств ця методика є однією з найкращих.


Информация о работе Анализ внутренней и внешней среды организации