Організація комерційної діяльності на прикладі ТОВ “Квіза-Трейд”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июня 2013 в 19:13, курсовая работа

Краткое описание

Метою курсової роботи є розроблення заходів щодо покращення організації комерційної діяльності на основі дослідження й аналізу ТОВ “Квіза-Трейд” на прикладі взаємозв’язку й сукупності напрямів його діяльності. Відповідно до мети в роботі визначено та вирішено такі науково-методичні та практичні завдання:
- проаналізовано основні показники діяльності підприємства;
- досліджено основні ринки збуту продукції;
- проведено ряд досліджень щодо вибору найоптимальніших заходів для покращення комерційної діяльності з оптової закупівлі товарів підприємством;
- оцінено ринкові можливості комерційної діяльності з роздрібного продажу товарів підприємством;
- на основі отриманих результатів запропоновано ряд пропозицій й заходів щодо ефективної організації оптової закупівлі й продажу товарів підприємством.

Содержание

Вступ ………………………………………………………………………. 4
Розділ 1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
1.1. Історичні аспекти розвитку підприємства………………………. 7
1.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства…………………………………8
1.3.Оцінювання параметрів товару та цінової політики підприємства10
1.4. Дослідження ринків збуту продукції…………………………….. 13
1.5. Організація роботи відділів закупки та збуту……………………. 16
1.6. Аналіз ринку ритейлу України……………………………………. 18
Розділ 2. Організація комерційної діяльності з оптової закупівлі товарів посередницькими підприємствами
2.1. Вивчення й прогнозування купівельного попиту……………….. 25
2.2. Аналіз джерел надходження товару й вибір постачальників…… 28 2.3. Організація господарських зв’язків з постачальниками товару… 34
2.4. Організація й технологія проведення оптової закупівлі/продажу оварів……………………………………………………40
2.5. Оперативний облік і контроль за оптовою закупівлею…………. 44
Розділ 3. Організація комерційної діяльності з продажу продукції посередницьким підприємством
3.1. Вивчення і прогнозування купівельного попиту на товари, реалізуються в магазинах……………………….. 45
3.2. Формування оптимального асортименту товарів в магазині…. 47
3.3. Рекламно-інформаційна діяльність роздрібних торгових підприємств………………………………………………………………………. 54
3.4. Вибір найбільш ефективних методів роздрібного продажу товарів
3.5. Організація та надання торгових послуг покупцям…………… 57
3.6. Розміщення торгового устаткування……………………………. 61
3.7. Ліцензування та патентування торгової діяльності……………. 63
Розділ 4. Розроблення заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності посередницького підприємства
4.1. Обґрунтування пропозицій щодо поліпшення комерційної роботи підприємства з оптової закупівлі товарів………………………74
4.2. Обґрунтування пропозицій щодо поліпшення комерційної роботи підприємства з роздрібного продажу товарів……………….75
4.3. Розрахунок бюджету та економічної ефективності організації кафетерію у торговому залі…………………………….77
Висновки……………………………………………………………………..85
Список використаної літератури………………………………………….. 87

Вложенные файлы: 1 файл

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇН1.doc

— 1.12 Мб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Кафедра маркетингу

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

з дисципліни “Комерційна діяльність”

на тему „Організація комерційної діяльності на прикладі

ТОВ “Квіза-Трейд” ”

 

 

 

 

Виконав студент      ОФПД ІІІ-8        Гвоздик Ігор Григорович

    Факультет, курс, група                Прізвище, ім’я, по батькові студента

 

Спеціальність 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво"

 

Керівник роботи                                                             Ст. викладач Розумей С.Б.

 

 

 

Робота допущена до захисту “___” березня 2011 р.

 

 

 

 

 

Київ – 2011


ЗМІСТ

                                                                                                                                                                                                                                              Стор.

Вступ ……………………………………………………………………….    4

Розділ 1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 

1.1. Історичні аспекти  розвитку підприємства……………………….     7

1.2. Аналіз основних показників господарської діяльності підприємства……………………………………………………………………..                          8

1.3.Оцінювання параметрів товару та цінової політики підприємства10                   

               1.4. Дослідження ринків збуту продукції……………………………..   13  

               1.5. Організація роботи відділів закупки та збуту…………………….  16

     1.6. Аналіз ринку ритейлу України…………………………………….  18

Розділ 2. Організація комерційної  діяльності з оптової закупівлі  товарів посередницькими підприємствами

2.1. Вивчення й прогнозування  купівельного попиту………………..  25

2.2. Аналіз джерел надходження  товару й вибір постачальників…… 28 2.3. Організація господарських зв’язків з постачальниками товару… 34

               2.4. Організація й технологія проведення оптової закупівлі/продажу товарів……………………………………………………………………………… 40

2.5. Оперативний облік  і контроль за оптовою закупівлею………….  44

Розділ 3. Організація  комерційної діяльності з продажу  продукції посередницьким підприємством

               3.1. Вивчення і прогнозування купівельного попиту на товари, що реалізуються в магазинах………………………………………………………..    45

     3.2. Формування оптимального асортименту товарів в магазині….     47

     3.3. Рекламно-інформаційна діяльність роздрібних торгових

 

 

 

 

 

підприємств……………………………………………………………………….   54

               3.4. Вибір найбільш ефективних методів роздрібного продажу товарів

3.5. Організація та надання торгових послуг покупцям……………     57

     3.6. Розміщення торгового устаткування…………………………….    61

     3.7. Ліцензування та патентування торгової діяльності…………….    63

Розділ 4. Розроблення  заходів щодо підвищення ефективності комерційної діяльності посередницького підприємства

  4.1. Обґрунтування пропозицій щодо поліпшення комерційної роботи підприємства з оптової закупівлі товарів…………………………………………74

  4.2. Обґрунтування пропозицій щодо поліпшення комерційної роботи підприємства з роздрібного продажу товарів…………………………………….75

   4.3. Розрахунок бюджету та економічної ефективності організації кафетерію у торговому залі………………………………………………………….77

Висновки……………………………………………………………………..85

Список використаної літератури………………………………………….. 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП


 

 

У сучасній швидкоплинній  економічній ситуації неможливо  досягнути позитивних результатів, не плануючи своїх дій і не прогнозуючи їх наслідків.

Кожне підприємство, яке функціонує в умовах ринкової економіки та господарської нестабільності, визначає стратегію свого розвитку з огляду на існуюче господарське оточення. Воно складається з інших фірм (постачальників сировини, споживачів продукції та послуг, конкурентів); банків, які надають кредити; державних і міжнародних організацій, що сприяють підприємництву, а також фізичних осіб з їхніми потребами, доходами та інтересами.

В оточенні підприємства постійно відбуваються зміни, зумовлені еволюцією усіх функціонуючих в економіці суб’єктів, динамікою курсів валют, цін, процентних ставок і митних зборів, податків. Його місце в економічному оточенні визначають: галузь, в якій воно діє; ринок, де воно реалізує свою продукцію; ціни; якість; технологія збуту; динаміка продажу; доступ до фінансових ресурсів. 

Актуальність роботи полягає в тому, що саме комерційна діяльність визначає головні переваги та недоліки діяльності підприємства; окреслює сегменти ринку, на які спрямовується продукція; визначає напрямки товарної, цінової політики, а також заходи щодо просування власної продукції на ринок.

          Проблеми напрямів комерційної діяльності були висвітлені у працях багатьох іноземних авторів, зокрема таких як: Беттджер Ф., Випперфюрт А., Госн К.,  Милинд Леле, Памбухчиянц О.В., Рокфеллер Дж., Своуп Дж., Скобл Р., й інших.

Українські та російські вчені  також внесли вагомий внесок у  вивчення й 

дослідження цих проблем,тому слід відмітити: Апопія В.В., Бахарева В.О.,

Дашкова Л.П., Новикова О.А., Осипову Л.В., Панкратова Ф.Г., Познера В.В.,

 

 

Синецького Б.И., Синяэву И.М., Тарасюк Г.М., Уварова С.А., Яковлева В.Ф.

 Але, не зважаючи на велику  кількість наукових доробок, зараз залишаються такі актуальні проблеми як:

- вплив зовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності підприємства;

- знаходження нових ринків збуту товарів в умовах жорсткої конкуренції;

          - залежність від стану економіки в цілому та законодавчої бази.

Метою курсової роботи є розроблення заходів щодо покращення організації комерційної діяльності на основі дослідження й аналізу ТОВ “Квіза-Трейд” на прикладі взаємозв’язку й сукупності напрямів його діяльності.

          Відповідно до мети в роботі  визначено та вирішено такі науково-методич-

ні та практичні завдання:

- проаналізовано основні показники діяльності підприємства;

- досліджено основні  ринки збуту продукції;

- проведено ряд досліджень  щодо вибору найоптимальніших заходів для покращення комерційної діяльності з оптової закупівлі товарів підприємством;

- оцінено ринкові можливості комерційної діяльності з роздрібного продажу товарів підприємством;

- на основі отриманих  результатів запропоновано ряд  пропозицій й заходів щодо ефективної організації оптової закупівлі й продажу товарів підприємством.

Об’єктом курсової роботи є процес формування заходів щодо організації комерційної діяльності ТОВ “Квіза-Трейд”.

Предметом дослідження є удосконалення комерційної діяльності ТОВ “Квіза-Трейд”.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ТОВ “Квіза-Трейд”. 

Структура й обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 88 сторінок, включаючи 14 таблиць, 5 рисунків, список використаної літератури складається з 20 найменувань на 2 сторінках .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

 

 

1.1. Історичні  аспекти розвитку підприємства

 

Прагнення до вершин у  деяких людей в крові. І це прагнення  проявляється в усьому: і під час сходжень в горах, і в професійній діяльності. Унікальний досвід ТОВ “Квіза-Трейд”, яскраве тому підтвердження.

“Велика Кишеня” - торгова марка, яка належить ТОВ “Квіза-Трейд”. Станом на початок липня 2009 року, одна з найбільших мереж роздрібної торгівлі в Україні. “Велика Кишеня” представлена у 24 містах України та нараховує 34 супермаркети, 13 гіпермаркетів та торгові центри. Сукупні торговельні площі мережі становлять близько 120 тис. кв. м.

Розвиток “Великої Кишені” почався у квітні 2000 з відкриття першого супермаркету в Києві на базі торгового оператора ТОВ “Квіза-трейд”. У 2005 році торговий оборот компанії досяг 1 млрд.400 млн. грн. Виручка мережі у 2006 склала 2,4 млрд. гривень.

ТМ “Велика Кишеня” неоднаразово ставала лауретом фестивалю-конкурсу “Вибір року” у номінаціях “Найкраща мережа супермаркетів Києва” (2005) та “Найкраща мережа супермаркетів року” (2006, 2007), а також отримувала інші відзнаки та нагороди.

ТОВ “Квіза-Трейд” є дочірнім підприємством компанії “Квіза” (Київ), що входить до складу компанії “Рітейл Груп”. За даними МФК, 88 % акцій ВАТ “Рітейл Груп” належить голові наглядової ради компанії Роману Луніну, 12 % -

8-ом фінустановам (переважно європейським приватним фондам та компаніям

 

 

 

по управлінню активами).

У 2007 році компанія “Квіза-Трейд” придбала молдавську мережу супермаркетів Green Hills Market, що наразі налічує 5 супермаркетів (лютий 2008). Компанія не має наміру проводити ребрендінг та зміни у складі керівництва мережі.

Мережа “Великої Кишені” збільшує вибір товарів за рахунок продукції власної торговельних марок “Хіт продукт” (з 2007), “№ 1 - чесна ціна” (з 2008) та “Щедрое застольне” (з жовтня 2009).

Наприкінці 2009 року в мережі почала діяти бонусно-дисконтна накопичувальна програма “Карта для всієї сім’ї”. До кінця лютого 2010 програма “Карта для всієї родини” впроваджена в 9 супермаркетах.

2010 рік. В рамках проекту ребрендингу гіпермаркетів “Велика Кишеня” в Рівному, Полтаві та Івано-Франківську відкрилися перші три магазини мережі “Велмарт”, які працюють в новому для України форматі дисконтного гіпермаркету. До кінця року проведено ребрендинг ще 5 гіпермаркетів в найбільших містах України.

Нові супермаркети “Велика  Кишеня” відкрилися в Києві, Білій Церкві, Українці, Черкасах та Умані. У листопаді “Велика Кишеня” вже в шосте отримала звання “Кращої мережі супермаркетів” за результатами фестивалю-конкурсу “Вибір року – 2010”, що є черговим підтвердженням стабільної якості та довіри покупців до мережі.

На сьогодні компанія налічує близько 7 тис. співробітників.

 

1.2. Аналіз основних показників  господарської діяльності підприємства

 

Перелік основних показників діяльності ТОВ “Квіза-Трейд” за останні два роки наведені в табл. 1.1.                                                                                                                                                    

 

 

 

Таблиця 1.1

Основні показники  діяльності ТОВ “Квіза-Трейд”

Показники

Один. виміру

2008 рік

2009 рік

Відхилення

абсолютне,

±

Відносн

%

1

2

3

4

5

6

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

тис. грн.

3463647

3565406

101759

2,94

2. Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

2196503

2337556

141053

6,42

3. Адміністративні витрати

тис. грн.

116219

77877

-38342

32,99

4. Витрати на збут

тис. грн.

430239

450789

20550

4,78

5. Повні витрати на виробництво  і реалізацію продукції

тис. грн.

2742961

2866222

123261

4,49

6. Прибуток від реалізації продукції

тис. грн.

720686

699184

-21502

2,98

7. Прибуток чистий

тис. грн.

34787

0

-34787

-1

8. Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації

коп.

79,19

80,39

1,2

1,52

9. Рентабельність діяльності (продаж)

%

1,00

0

-1,00

х

10. Рентабельність продукції 

%

26,27

24,39

-1,88

х

Информация о работе Організація комерційної діяльності на прикладі ТОВ “Квіза-Трейд”