Аналіз плану виховної роботи навчального закладу на півріччя

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2013 в 22:16, практическая работа

Краткое описание

Підготовчий період взагалі триває весь навчальний рік. У його основі є систематичний, цілеспрямований збір інформації та її первинне оброблення. Роль цього періоду в аналітичній роботі дуже важлива. По-перше, систематична і цілеспрямована робота зі збирання та оперативного оброблення інформації дає можливість отримати попередню оцінку стану справ. По-друге, в цей період заступник директора з навчально-виховної роботи одержує сигнали про негативні процеси, недоліки в роботі колективу і має можливість спрямувати увагу на найуразливіші ланки виховного процесу, виділити ділянки, що потребують особливої уваги. По-третє, саме в цей період у певній мірі визначається напрям, в якому має розгортатися весь хід майбутнього аналізу.

Вложенные файлы: 1 файл

анализ восп раб птнз.docx

— 21.69 Кб (Скачать файл)

Аналіз

плану виховної роботи навчального  закладу на півріччя

Існують три періоди , на які можна  розділить хід аналізу виховної роботи :

  • підготовчий
  • безпосереднього аналізу зібраної інформації
  • завершальний

Підготовчий період взагалі триває весь навчальний рік. У його основі є систематичний, цілеспрямований  збір інформації та її первинне оброблення. Роль цього періоду в аналітичній  роботі дуже важлива. По-перше, систематична і цілеспрямована робота зі збирання та оперативного оброблення інформації дає можливість отримати  попередню  оцінку стану справ. По-друге, в цей  період заступник директора з  навчально-виховної роботи одержує  сигнали про негативні процеси, недоліки в роботі колективу і  має можливість спрямувати увагу  на найуразливіші ланки виховного  процесу, виділити ділянки, що потребують особливої уваги. По-третє, саме в  цей період у певній мірі визначається напрям, в якому має розгортатися весь хід майбутнього аналізу.

У цілому період попереднього ознайомлення з об'єктом аналізу дає можливість визначити тенденцію того чи іншого явища, дати йому попередню позитивну  чи негативну характеристику, сформулювати мету педагогічного аналізу підсумків  навчального року. Таким чином, збір інформації для аналізу виховної роботи здійснюється протягом року.

Для того, щоб забезпечити цілісність і цілеспрямованість аналітичної роботи колективу, доцільно організувати спеціальну підготовку педагогічного колективу до цього етапу роботи.

Основні завдання і зміст методичної роботи педагогічними працівниками у ПТНЗ  включають такі напрямки:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователів та інших працівників;
 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою і повною вищою педагогічною освітою;
 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • персональне проведення відкритих уроків, інших занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у розробці навчально-програмної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших педагогічних засобів навчання;
 • залучення педагогів, авторів методичних винаходів і раціональних педагогічних пропозицій у галузі методики навчання і виховання до навчально-методичної та дослідної роботи;
 • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів;
 • аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я  учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та вироблення рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до встановлених державними стандартами освіти вимог;
 • створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками закладу методичного фонду літератури, дискет, аудіо та відеоматеріалів;
 • координація індивідуального змісту методичної роботи освітнього закладу зі змістом діяльності методичних, науково-методичних установ.

Завдання ПТНЗ на півріччя 2013-2014 навчального  року

Серпень 2013 року

 • Вибір Голови методичної комісії класних керівників;
 • Затвердження план роботи на 2013 – 2014 навчальний рік;
 • Надання методичних рекомендацій щодо проведення першого уроку у групах;
 • Закріплення класних керівників за групами;
 • Розробка аналізу якісного складу учнів нового набору;
 • Складання соціального паспорту груп;
 • Проведення тренінгу «Знайомство в групі».

Вересень 2013 року

 • Створення об’єднання творчих педагогів з проблем виховання учнів;
 • Складання графіку відкритих виховних годин на 2013-2014 н.р.;
 • Проведення інструктажу з правил внутрішнього розпорядку ліцею;
 • Закріплення аудиторії та приміщення ліцею за групами;
 • Записання учнів в бібліотеку;
 • Складання графіку чергування груп по ліцею.

Жовтень 2013 року

 • Організовування учнівського самоврядування ліцею;
 • Проведення батьківських зборів в групах I та II курсу;
 • Проведення конкурсу ікебани «Осінні барви»;
 • Презентування відкритого позакласного часу класного керівника Долі Л.О. на тему: «Ні наркотикам».

Листопад 2013 року

 • Надання індивідуальної методичної допомоги класним керівникам та майстрам в/н в організації виховної роботи;
 • Складання психолого – педагогічного портрета групи.
 • Надання індивідуальної допомоги класним керівникам у підготовці виховних годин;
 • Презентування відкритого позакласного часу класного керівника Акент’євої Н.М. на тему: «Свято урожаю»;
 • Презентування диспута на тему: «Дружба та друзі».

Грудень 2013 року

 • Надання інформації класним керівникам про особливості виховної роботи з підлітками девіантної поведінки;
 • Презентування відкритого позакласного часу класного керівника Беніцького В.Г. на тему: «Новорічне свято»;
 • Організування зустрічі з робітниками міліції.

 

Метою сучасної професійно-технічної освіти є створення  належних умов для забезпечення країни якісним трудовим потенціалом шляхом задоволення потреб особистості, суспільства  і держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації різних категорій населення  з урахуванням вимог ринку  праці; забезпечення якісної і безоплатної  первинної професійно-технічної  освіти, соціального захисту учнівської молоді, підготовки, перепідготовки і  підвищення кваліфікації робітників; формування творчої, духовно багатої  особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.

Гострою проблемою є питання оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних училищ.

Нагальним питанням залишається запровадження у професійно-технічних навчальних закладах енергозберігаючих технологій, що у свою чергу дасть можливість скоротити витрати на енергоносії.

Проаналізувавши зв’язок між річним планом ПТНЗ та планами виховної роботи класних керівників груп, було визначено, що вони взаємодіють один з  одним та мають спільні завдання та цілі.

Аналіз  стану виховної роботи свідчить, що формами організації  виховного процесу, що найбільш вживаються, є:

  • статичні (показ);
  • статично-динамічні (прогулянки);
  • динамічно-статичні (подорож).

У системі  виховної роботи багато традиційних  форм: бесіда, зустрічі, екскурсія, прогулянка, обговорення книг, читацькі конференції, турнір, виставка, конкурс, спартакіада.

Щоб досягти  успіху в навчально - виховній роботі, слід враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів, знати їх інтереси, нахили і прагнення, здібності і звички, рівень знань і навичок, набутих раніше.

Для практичного застосування у  виховному процесі в навчальній групі училища рекомендуються такі методи вивчення колективу і особистості: психолого-педагогічне спостереження, бесіда, педагогічний експеримент, аналіз результатів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, анкетування, письмові роботи-роздуми, висунення  тези з доведенням її правильності чи неспроможності, обговорення ситуацій, соціометричні методи тощо. Найбільш поширеними способами впливу викладачів на учнів є прямий метод – у процесі бесіди, порад ,переконання та заохочення. 

Важливим в виховній роботі є врахування принципів виховання та планування виховної роботи в навчальній групі. Планування допомагає майстрові та класному керівникові спрямовувати свою педагогічну діяльність, визначати цілісну виховну систему, проектувати розвиток окремої особистості та учнівського колективу в цілому.

Ефективність виховної роботи в  значній мірі залежить від цілеспрямованого поєднання масових, групових та індивідуальних форм виховання.

 Практика свідчить, що часто  повторювані форми організації  ви-ховної діяльності, як правило, втрачають свою новизну, стають трафаретними і тому не дають очікуваної ефективності. Досвідчені педагоги намагаються використовувати різноманітність форм виховання. Тому важливо, щоб студенти за роки навчання у вузі пізнали всю різноманітність форм виховання і усвідомили всі особливості технології виховного процесу.


Информация о работе Аналіз плану виховної роботи навчального закладу на півріччя