Теоретичні аспекти електронної комерції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 23:43, курсовая работа

Краткое описание

Стрімкий технологічний розвиток у сфері електроніки та кібернетики став передумовою інтенсивного нарощення процесів інформатизації усіх сфер народного господарства. Формування інформаційного суспільства призвело до виходу інформаційно-комунікаційних технологій на новий рівень, що дозволяє вирішувати складні економічні завдання як для окремих комерційних структур так і в загальнодержавному масштабі. При цьому значна частина економіки бізнесу стають електронними і переміщуються у глобальне середовище мережі Internet.

Вложенные файлы: 1 файл

elektronna_komertsiya_1.docx

— 813.24 Кб (Скачать файл)

Існують також спеціальні сайти в мережі Internet, допомогою та інформацією з яких можна скористатися для розробки власного. Серед них: websitesthatsuck.com; moonfish.co.uk; builder.com; webdesign.about.com.

 

2.6. Бізнес-моделі  сайтів

 

Характеристики моделей новоствореного Web-сайту залежить від мети та завдань, що ставляться перед ними. Розрізняють наступні бізнес-моделі сайтів:

1. рекламна бізнес-модель;

2. підтримка існуючого  бізнесу;

3. створення нового  бізнесу.

Рекламна бізнес-модель сайта створюється в тому випадку, коли до нього потрібно залучити постійну аудиторію відвідувачів. Остання за потребою може бути максимально широкою або чітко сегментованою. Контакт з цією аудиторією продається рекламодавцям або спонсорам.

Для цього слід вирішити такі завдання:

 • Початкове залучення відвідувачів на сайт;
 • Стимулювання наступних відвідувань;
 • Збільшення часу, проведеного відвідувачами на сайті;
 • Залучення користувачів до життя сайту (дискусії, конкурси, опитування);
 • Залучення користувачів до розвитку та просування ресурсу.

Підтримка існуючого бізнесу. Така модель застосовується, коли фірма вже володіє реальним бізнесом, а з допомогою рекламних та комерційних заходів в Internet бажає розширити інструментальну базу взаємодії з ринком та збільшити кількість клієнтів.

В цьому випадку завдання можуть бути наступними:

 • Реклама та просування фірми або її товарів;
 • Розширення системи public relations (зв'язки з громадськістю);
 • Забезпечення користувачів та контрагентів фірми найбільш повною та об'єктивною інформацією про неї та її товари.
 • Інформаційна до- і післяпродажна підтримка споживачів;
 • Організація прямих продажів;
 • Організація продажів між фірмами;
 • Організація Internet-каналів розподілу та поширення продукції.

Створення нового бізнесу. Такі бізнес-моделі засновані на широких можливостях Internet. Ними можуть бути Internet-магазин, Internet-аукціон, торговельний майданчик, електронна біржа, надання різноманітних послуг тощо.

В залежності від особливостей та спеціалізації бізнес-діяльності кожна модель може бути розбита на певну кількість підмоделей або один сайт може мати одночасно риси різних бізнес-моделей

 

ТЕСТИ

 1. Що являє собою мережа Internet?
 2. Система взаємодіючих елементів, спрямована на забезпечення місцевого або віддаленого звязку для обміну відомостями між користувачами, які мають спільні інтереси,
 3. Локальна обчислювальна мережа установи.
 4. Дві або більше мереж, об'єднаних з метою спільного використання ресурсів установ.
 5. Сукупність технічних засобів, стандартів та домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв’язок між різними комп’ютерними мережами у світі.
 6. Гіпертекст являє собою:
 7. Метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого з’єднані за допомогою посилань тобто зв’язками, що дають змогу легко переходити від одного матеріалу до іншого.
 8. Метод надання інформації у вигляді великих текстових блоків.
 9. Метод надання інформації у вигляді тексту, графіки, звуко- і від- еозапису, анімації тощо, зв’язаних за допомогою посилань у мережі.
 10. Спосіб зв’язку між різними компонентами інформації у мережі.
 11. Вкажіть найповніший перелік служб мережі Internet:
 12. E-mail, трансляція новин, редагування повідомлень у текстових редакторах.
 13. Електронна пошта, чат, система телеконференцій.
 14. Гіпермедіа, браузер, FTP.
 15. Списки розсилання, NetBios, off-line.
 16. TCP/IP являє собою:
 17. Найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локальних мережах.
 18. Інструкції з користування ПЕОМ у локальних та глобальних мережах.
 19. Протокол, згідно якого www-документи передаються з сервера до браузера на комп’ютер користувача.

4) Група стандартних протоколів  для обміну даними між комп’ютерами в Internet.

 1. Що являє собою Web-сторінка?
 2. Документ у будь-якому текстовому форматі, що може містити зображення, невеликі*ирограми.
 3. HTML-файл, який можна відобразити у вікні програми-браузера та може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи.
 4. Документ у будь-якому текстовому форматі, який можна відобразити у вікні програми-браузера та може містити зображення, невеликі програми.
 5. Кодова сторінка для кирилиці у Windows.
 6. Браузер -це:
 7. Програма, призначена для перегляду Web-сторінок.
 8. Програмне забезпечення, призначене для роботи з електронною поштою і телеконференціями.
 9. Програма, призначена для створення Web-сторіиок.
 10. Комп’ютер, який відповідає за зберігання та видачу Web- сторінок.
 11. У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та послідовність основних етапів створення Web-сайту:
 12. Реалізація Web-сайту; визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення; проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер; підведення підсумків.
 13. Розробка дизайну сайта; створення гостьової книги; розміщення реклами на інших сайтах; створення гіперпосилань; формування системи інтерактивного зв’язку з відвідувачами.
 14. Визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення; реалізація Web-сайту; проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер та їх утримання; підведення підсумків.
 15. Запровадження концепції виробництва; створення моделі реального матеріального продукту у графічній формі, підтримка комплексу відносин між бізнес-партнерами; створення організаційної мережевої структури.
 16. З яких частин складаються доменні імена Internet-pecypcie?
 17. Програмне, робоче, функціональне, місцеве імена.
 18. Найменування механізму, що використовується для доступу до ресурсу; ім’я машини, на якій розташований ресурс; власне Ім’я ресурсу.
 19. Географічна зона, організаційна зона, власне ім’я, функціональне ім’я.
 20. Верхній рівень, TCP, IP, ім’я комунікаційної мережі.
 21. Які з перелічених доменів відносяться до організаційних?
 22. ua, ru, be
 23. com, net, fin
 24. www, http, ftp
 25. lac, rada, yandex
 26. Якої з бізнес-моделей сайтів не існує?
  1. рекламна бізнес-модель.
  1. підтримка існуючого бізнесу.
  2. створення нового бізнесу
  3. Push-модель

 

 

 

 

 

 

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕНОЛОГІЯ

РОБОТИ INTERNET-МАГАЗИНУ

 

3.1. Поняття Internet-магазину

та особливості його функціонування

 

Internet-магазин є однією  з найпоширеніших комерційних  моделей електронної торгівлі  у сфері В2С.

Internet-магазин (електронний, віртуальний, e-shop) являє собою спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

Інше визначення Internet-магазину характеризує його як реалізоване в мережі Internet представництво шляхом створення Web-сервера для продажу товарів та пов'язаних з ними послуг користувачам Internet. Кількість представлених на сервері видів товарів може коливатися від кількох одиниць до кількох тисяч

Характерними рисами Internet-магазинів є те, що вони можуть пропонувати значно більшу кількість товарів та послуг, ніж реальні магазини і забезпечувати споживачів значно більшим обсягом інформації, необхідної для прийняття рішення про покупку. Також завдяки використанню Internet-технологій є можливою персоналізація підходу до споживачів з врахуванням попередніх відвідувань магазину та зроблених в ньому покупок та використання Internet-магазину як ефективного способу маркетингових досліджень (анкетування, конференції покупців і т.п.).

Internet-магазини потребують  значно менших витрат на утримання  та організацію роботи, оскільки  у ньому значно обмеженіша  матеріально-технічна база (будівлі, споруди, приміщення) та кількість  обслуговуючого персоналу.

Проте Internet-магазини мають і недоліки. Основними є невизначеність реального існування товару та відповідність його основним параметрам якості, шахрайства при проведенні грошових трансакцій, проблеми з доставкою.

Основними вимогами, які ставляться користувачами до Internet-магазину є:

 • Зрозумілий інтерфейс та зручна система навігації по магазину;
 • Зручна система посилань, що дозволяє оптимальним способом одержати необхідну користувачеві інформацію;
 • Мінімальна кількість дій користувача для здійснення покупки.

 

3.2. Класифікація Internet-магазинів

 

Існує кілька систем класифікації Internet-магазинів:

1. за методом  роздрібного продажу товарів  у мережі: Internet-магазини; Web-вітрини, торгові системи; торгові ряди; контентні проекти (споживацькі енциклопедії, системи Internet-замовлень товарів тощо);

2. за бізнес-моделлю: повністю он-лайновий магазин та суміщення офф-лайнового бізнесу з он-лайновим (коли Internet-магазин створюється на основі вже діючої реальної торгової структури);

3. за взаємовідносинами  з постачальниками: магазини, які володіють власним складом (наявність реальних товарних запасів); магазини, що працюють за договорами з постачальниками (відсутність значних товарних запасів);

4. за ступенем  автоматизації серед торгових систем електронних магазинів розрізняють Web-вітрини, власне Internet-магазини та торгові Internet-системи (TIS).

Web-вітрина - це сукупність товарного каталогу, системи навігації та оформлення замовлення з наступною передачею його менеджеру для оформлення. Той у свою чергу зв'язується зі складом, організовує доставку товару покупцеві, контролює процес оплати за товар. Паралельно ведеться рекламна робота, вивчення попиту, аналітична робота.

Робота Web-вітрини багато в чому нагадує посилкову торгівлю, проте замовлення на товар та ознайомлення з ним робиться через мережу Internet. В даному випадку Web-вітрина є інструментом залучення покупця, інтерфейсом для взаємодії з ним та проведення маркетингових заходів.

Характерною рисою Internet-магазину є повна автоматизація системи обробки замовлень, завдяки чому можна працювати індивідуально з кожним зареєстрованим клієнтом.

Спільною рисою для та Internet-магазину та TIS є можливість здійснювати повний торговий цикл у режимі підключення до мережі. При цьому TIS додатково інтегрована в систему внутрішнього документообігу компанії. Неавтоматизованими для Internet-магазину та TIS залишаються системи доставки товару.

Приблизна структура основних форм організації вітчизняних Internet-магазинів представлена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Форми організації Internet-магазинів

 в українському  сегменті мережі Internet

 

3.3. Організація обслуговування  покупців

у віртуальних магазинах

 

Загалом типова схема взаємодії покупця з Internet-магазином здійснюється наступним чином (рис. 3.2):

1. Покупець за допомогою  браузера заходить на сайт Internet-магазину, який містить електронну вітрину, де представлений каталог товарів  та необхідні елементи інтерфейсу  для виконання операцій відбору  та купівлі товарів;

2. Перегляд товарного каталогу  та вибір товарів (формування  кошика покупця);

3. Реєстрація покупця;

4. Вибір форми оплати  та доставки товару;

5. Підтвердження замовлення;

6. Оплата товару;

7. Доставка придбаного  товару покупцеві.

Рис 3.2. Схема взаємодії системи електронного магазину з покупцем

Пошук товарів в Internet -магазині може здійснюватися за допомогою каталогу або через внутрішню пошукову систему.

Каталог товарів повинен містити якнайповнішу інформацію про товар, мати зручну структуру, пошук необхідного товару повинен займати якнайменше часу. Саме за допомогою каталога можна здійснити огляд товару (найчастіше у вигляді фото), ознайомитися з його споживчими та технічними характеристиками (у вигляді тексту та спеціальних символів), ціною. Важливу роль в даному випадку можуть відігравати технології 3Б (технології тривимірного зображення), завдяки яким товар можна оглянути з усіх боків, відкрити кришку тощо. Проте використання таких технологій висуває додаткові вимоги до технічних можливостей комп'ютера клієнта.

Інформаційна підтримка потенційного покупця полягає в наданні йому в будь-який момент відповіді на питання, що виникають при здійсненні покупки. Найчастіше така інформація стосується умов після продажного сервісу, знижок на певні товари, особливостей схем оплати і т. п. У багатьох випадках на сайтах електронних магазинів існують спеціальні сторінки, де подані відповіді на найважливіші питання.

У процесі перегляду і відбору товару покупець формує власний віртуальний кошик. Кошик покупця являє собою список відібраного товару з вказанням його ціни, кількості та загальної вартості (з урахуванням можливих знижок). Такий список постійно доступний покупцеві. За його бажанням у будь-який момент будь-який товар може бути вилучений з кошика з відповідним подальшим перерахуванням вартості, або може відбутися повне очищення кошика.

Коли зроблено остаточний вибір товару, покупцеві слід підтвердити замовлення, зареєструватися за встановленою процедурою з визначенням форми оплати та доставки товару.

Реєстрація полягає у заповненні покупцем спеціальної форми, що включає в себе інформацію про покупця, його поштову і (або)електронну адресу, особистий пароль та деяку іншу. Процедура реєстрації дозволяє Internet-магазинові убезпечити себе від можливих шахрайств та полегшити процедуру покупки для покупця наступного разу.

Реєстрація може здійснюватися до і після вибору товару. В першому випадку створюється спеціальний вхід для постійних клієнтів, для яких реалізується спеціальна система обслуговування та оплати. Реєстрація після вибору товару дозволяє покупцю зберегти анонімність відвідування магазину та заощаджує час, якщо покупець нічого не вибрав.

Информация о работе Теоретичні аспекти електронної комерції