Теоретичні аспекти електронної комерції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 23:43, курсовая работа

Краткое описание

Стрімкий технологічний розвиток у сфері електроніки та кібернетики став передумовою інтенсивного нарощення процесів інформатизації усіх сфер народного господарства. Формування інформаційного суспільства призвело до виходу інформаційно-комунікаційних технологій на новий рівень, що дозволяє вирішувати складні економічні завдання як для окремих комерційних структур так і в загальнодержавному масштабі. При цьому значна частина економіки бізнесу стають електронними і переміщуються у глобальне середовище мережі Internet.

Вложенные файлы: 1 файл

elektronna_komertsiya_1.docx

— 813.24 Кб (Скачать файл)

У вітчизняному електронному бізнесі мало поширені автоматизовані системи управління виробничою, торговельною, фінансовою діяльністю корпоративного рівня.

Також проблемою розвитку електронної комерції можна вважати невизначеність реального існування контрагента, незнання правил ведення іноземного бізнесу і т. п. та відсутність в окремих випадках універсальних стандартів взаємодії та сумісності при роботі в глобальній мережі.

Суттєве значення має невизначеність ряду юридичних та фінансових питань, зокрема захист прав інтелектуальної власності та прав споживачів, вимоги до форми угод, їх юрисдикцію і відповідальність за неналежне виконання, захист інформації, регулювання криптографії, тарифи на виконання операцій, оподаткування угод та митні тарифи.

Для української електронної комерції характерні також проблеми, пов'язані із порівняно невеликою кількістю вітчизняних користувачів Internet, з недосконалістю та часто відсутністю належної законодавчо-нормативної бази, яка регулює діяльність бізнес-структур в Internet, нестача знань і кваліфікації користувачів, а також слабке поширення систем безготівкового розрахунку (пластикові, в основному міжнародні картки) для приватних осіб. Рівень довіри потенційних покупців до вітчизняних Internet-ресурсів є порівняно низьким, що є наслідком завищення цін у електронних магазинах, невисокого рівня життя населення, непрозорих техніко-економічних норм та відсутності механізмів регулювання електронної економічної діяльності.

 

 

ТЕСТИ

 1. Що розуміють під електронною комерцією (ЕК)?
  1. перетворення бізнес – процесів за допомогу Internet-технологій.
  1. Концентровану систему з використанням усіх можливостей інформаційних мереж для ведення прибуткового бізнесу.
  2. різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб’єктів з приводу купівлі-продажу товарів і послуг  здійснюється за допомогою  інформаційних мереж.
  3. електронний обмін діловими документами (замовлення на покупку, котирування, накладні, рахунку-фактури тощо) між комп’ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизованій формі.
 1. Що таке електронний бізнес (ЕБ)?
  1. різновид ділової активності, у якій комерційна взаємодія суб’єктів з приводу купівлі-продажу товарів та послуг здійснюється за допомогою інформаційних джерел.
  2. електронний обмін діловими документами між комп’ютерними програмами різноманітних компаній у стандартизованій формі.
  3. найкраща на сучасному етапі система комунікацій, яка дає змогу підтримувати зв’язок з будь-яким абонентом у світі (за умови підключення до мережі).
  4. будь-яка ділова активність, що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх та зовнішніх зв’язків з метою одержання прибутку.
 1. Які основні відмінності електронної торгівлі від традиційної?
  1. використання електронного документообігу.
  2. комерційна взаємодія сторін здійснюється електронним способом, в результаті чого право власності передається від одного суб’єкта іншому.
  3. використання технічних можливостей інформаційних мереж (Internet мережі стільникового  зв’язку, внутрішньої локальної мережі установ.
  4. використання специфічних за видом та змістом документів.
 1. Які бізнес-операції відносяться до сфери електронної комерції?
  1. обмін комерційною інформацією, купівля-продаж товарів і послуг, до-  після продажна підтримка, електронні платежі.
  2. створення та підтримка Web-сайтів комерційних структур, застосування Internet- протоколів, захист комерційної інформації.
  3. видача цифрових сертифікаційних послуг (створення ключів та паролів користувачів).
  4. планування та закупівля матеріалів та ресурсів, управління виробничими запасами, доставка готової продукції.
 1. Які види електронної взаємодії застосовуються у електронній комерції?
  1. Електронний рух капіталу, електронний обмін інформацією, електронна торгівля, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронне страхування.
  2. електронна пошта, телеконференції, інтерактивний чат, списки розсилки, дайджести.
  3. гіпертекст, мультимедіа, ефекти присутності, мережева навігація
  4. публічні мережі (Internet), приватні.
 1. Якої сфери (категорії) електронної комерції не існує?
  1. бізнес-бізнес (В2В)
  2. бізнес адміністрація (В2А)
  3. провайдер-адміністрація (Р2А)
  4. споживач-споживач (С2С)
 1. Які бізнес-моделі електронної комерції не належать до сфери В2В?
  1. інформаційні брокери (e-brokers)
  2. Електронні постачальники (e-procurements), торговельні платформи (collaboration platforms)
  3. Електронний (віртуальний) магазин (e-shop), електронний аукціон (e-auction)
  4. електронні дилери (3rd party marketplace)
 1. Які функції характерні для сфери (категорії) В2С?
  1. комерційна взаємодія між бізнесовими компаніями (підприємствами) щодо здійснення оптових закупівель та поставок товарів.
  2. комерційна взаємодія між електронним магазином та покупцем
  3. ділові зв’язки комерційних структур з державними організаціями.
  4. організація взаємодії державних структур між споживачами та державними структурами.
 1. основними проблемами розвитку електронної комерції в Україні у секторі В2С виступають:
  1. низький рівень доходів населення і низький рівень розвитку мережевих технологій.
  2. недостатня безпека передачі інформації в мережі Internet.
  3. високий рівень тонізації економіки.
  4. правильні відповіді 1 і 2
 1. Основними завданнями щодо розвитку національної складової мережі Internet на сучасному етапі виступають:
  1. розвиток і впровадження сучасних інформаційних комп’ютерних технологій у систему державного управління, фінансову сферу, підприємницьку діяльність.
  2. гарантування інформаційної безпеки держави.
  3. створення умов для підприємницької діяльності та конкуренції у сфері використання каналів електронного зв’язку.
  4. правильним є всі відповіді.

Тема 2. Основні категорії Internet

та інструментарій електронної комерції

 

2.1. Основні категорії мережі Internet

 

Глобальна комп'ютерна мережа Internet як світова інформаційно-технічна система існує майже 40 років.

Internet з'явився як програма  підвищення стійкості системи  оборони США на початку 1970-х  pp. Така поява пов'язана зі створенням і розвитком у 1969-1977 мережі APRANET.

Internet - всесвітня сукупність технічних засобів, стандартів та домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережами у світі.

Основою функціонування мережі Internet є базовий протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol), який являє собою сукупність протоколів - систем стандартів і правил зв'язку та передавання інформації у глобальній мережі. У 1983 p. APRANET перейшла на використання даного протоколу, що і вважають датою народження Internet.

З 1992 почалося практичне використання WWW (World Wide Web - світової інформаційної павутини), як більш ефективного способу передачі інформації, що дало змогу користувачам всього світу вільно обмінюватися даними.

В основі цього проекту лежало використання гіпертексту - методу надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого з'єднані за допомогою посилань тобто зв'язками, що дають змогу легко переходити від одного матеріалу до іншого.

Всі комп'ютери або машини, об'єднані каналами зв'язку в Internet, називають хостами (hosts), серед яких можна виділити дуже потужні мейнфрейми, менш потужні мінікомпютери та персональні комп'ютери. Деякі з них підключаються до мережі Internet через провайдера (Internet service provider, ISP), тобто установу, яка надає комерційні послуги з підключення до мережі (у вітчизняній практиці такими є Уарнет, Інтернет-Україна, Global Ukraine, Lucky Net) або під'єднані до неї безпосередньо.

Значна частина локальних мереж діють за умов функціонування серверів - комп'ютерів, що забезпечують роботу та надають послуги іншим комп'ютерам та програмам у складі цієї мережі.

Сервери за своїми функціональними особливостями поділяються на:

 • файлові, які зберігають файли, що використовуються користувачами мережі;
 • сервери друку;
 • поштові;
 • Web-сервери (комп'ютери, що відповідають за зберігання та видачу Web-сторінок і на яких встановлене серверне програмне забезпечення для обробки запитів програм- браузерів, що використовують протокол HTTP).

Web-браузери (browsers) - програми перегляду WWW-сторінок та інших ресурсів. Сучасні браузери мають широкі мультимедійні можливості. Найвідомішими з них є Netscape Navigator Microsoft Internet Explorer. Вони можуть працювати також з FTP- протоколами.

HTTP протокол (Hypertext Transfer Protocol) - протокол, згідно якого WWW-документи передаються з сервера до браузера на комп'ютер користувача.

FTP-протокол (File Transfer Protocol) - Internet-сервіс для передачі файлів (в т.ч. програмних) мережею Internet.

Існує два режими підключення користувачів до Internet:

1. on-line - робота в режимі реального часу;

2. off-line - робота користувача на комп'ютері до початку сеансу зв'язку з іншим комп'ютером в мережі.

Вся інформація, яка дислокується в Internet, знаходиться на сайтах - певних місцях в мережі, доступних з будь-якої точки світового простору. Інакше кажучи, сайт - це адреса розташування інформаційного ресурсу в Internet. Відповідно для доступу на будь-який сайт користувач повинен знати Internet-адресу останнього.

Фактично кожен сайт являє собою сукупність Web-сторінок, об'єднаних за змістом.

Під Web-сторінкою розуміють HTML-файл, який може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи.

HTML (Hyper Text Markup Language) - мова розмітки гіпертекстових документів. За її правилами форматуються Web-сторінки та розповсюджуються дані WWW-системи.

 

2.2. Основні служби мережі Internet

 

Служби мережі Internet - це системи, що надають послуги користувачам мережі. До них належать:

 • електронна пошта (E-mail);
 • Internet-пейджери;
 • Телеконференції (форуми);
 • Списки розсипок (mail lists);
 • WWW;
 • FTP;
 • IRC (Internet Relay Chat) та деякі інші.

Електронна пошта являє собою систему, що надає змогу формувати, пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми тощо. В електронному листі можна застосовувати цифровий підпис та шифрування. Характерною рисою E-mail є те, що вона діє в режимі off-line.

Internet - пейджери - безкоштовні програми для безпосереднього спілкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п. Найкращий та найпоширеніший сучасний Internet-пейджер - ICQ (Аська).

Информация о работе Теоретичні аспекти електронної комерції