Характеристика та аналіз інноваційної діяльності підприємства ПАТ «Уртелеком»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 00:56, реферат

Краткое описание

Публічне акцiонерне товариство «Укртелеком» — найбiльший та найпотужнiший оператор електрозв’язку в Українi.
Черкаська фiлiя ПАТ "Укртелеком", як складова частина нацiонального оператора електрозв'язку була створена 5 сiчня 2000 року (до цього часу - Черкаська дирекцiя Українського Державного пiдприємства електрозв'язку "Укртелеком"). Разом iз системою зв'язку України пройшла еволюцiйний розвиток вiд ОПТУС (до 10.12.91р.), ОДПЕЗ "Черкасителеком" (до 01.07.2008р.) до ВАТ "Укртелеком".

Содержание

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРКАСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
1.1. Загальна характеристика підприємства……………………………….….3
1.2. Фінансова діяльність…………………………………………………..…..5
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1.Середовище функціонування ПАТ «Уртелеком»…...…………………..…..8
2.2. Оцінка ефективності впровадження інноваційного менеджменту у системі управління ПАТ «Укртелеком ……………………………………………………………15
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Аналіз інноваційного потенціалу ПАТ «Укртелеком»………..……..… .19
3.2. Інноваційні проекти ПАТ «Укртелеком»……………………………...….24
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………..28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…….…29

Вложенные файлы: 1 файл

ЗМІСТ.doc

— 201.50 Кб (Скачать файл)


ЗМІСТ

   РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРКАСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ    «УКРТЕЛЕКОМ»

  1. Загальна характеристика підприємства……………………………….….3
  2. Фінансова діяльність…………………………………………………..…..5

   РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА       

       2.1.Середовище функціонування ПАТ «Уртелеком»…...…………………..…..8

       2.2. Оцінка ефективності впровадження інноваційного менеджменту у системі управління ПАТ «Укртелеком ……………………………………………………………15

   РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

       3.1. Аналіз інноваційного потенціалу ПАТ «Укртелеком»………..……..… .19

       3.2. Інноваційні проекти ПАТ «Укртелеком»……………………………...….24

   ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………..28

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…….…29

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

  1. Загальна характеристика підприємства

Публічне акцiонерне товариство «Укртелеком» — найбiльший та найпотужнiший оператор електрозв’язку в Українi.

Черкаська фiлiя  ПАТ "Укртелеком", як складова частина  нацiонального оператора електрозв'язку була створена 5 сiчня 2000 року (до цього  часу - Черкаська дирекцiя Українського Державного пiдприємства електрозв'язку "Укртелеком"). Разом iз системою зв'язку України пройшла еволюцiйний розвиток вiд ОПТУС (до 10.12.91р.), ОДПЕЗ "Черкасителеком" (до 01.07.2008р.) до ВАТ "Укртелеком".

Для своїх абонентiв сьогоднi Черкаська фiлiя ПАТ "Укртелеком" пропонує найширше коло послуг - вiд традицiйних (телефонiя, радiотелефонний зв'язок системи "Алтай", документальний електрозв'язок, проводове мовлення) до найсучаснiших (оренда цифрових каналiв i трактiв, послуги доступу до мережi iнтернет, Frame Relay тощо). На територiї областi Черкаська фiлiя ПАТ "Укртелеком" є представником найбiльшого оператора електрозв'язку i безперечним лiдером галузi телекомунiкацiй.

На сьогоднi бiльш нiж 3,5 тисяч зв'язкiвцiв Черкащини забезпечують безперебiйну роботу 82 мiських та 409 сiльських АТС загальною ємнiстю в 219,4 тис. абонентських номерiв. За останнi 2 роки на телефоннiй мережi загального користування значно зросла частка сучасних цифрових АТС. Введено в дiю АТС Daewoo DTS-3100 на 10 тис. номерiв в мiстi Умань, АТС "Евроквант" ємнiстю 1280 номерiв в мiстi Канів.

Поступової "цифровiзацiї" зазнає i сiльський телефонний зв'язок в Черкаськiй областi. В Канівському, Уманському, Жашківському та багатьох iнших районах областi працюють 55 сiльських ЕАТС "Донець". Мiжмiський та мiжнародний зв'язок для наших абонентiв забезпечується квазiелектронною АМТС "Кварц" та цифровою АМТС 5ESS (Утел). Черкаськаська фiлiя ПАТ "Укртелеком" забезпечує мiсцевим телефонним зв'язком понад 201,5 тис. абонентiв, в тому числi в мiстах - 169 тис., в селах - 32,5 тис. iз 100 мешканцiв областi зв'язком забезпечено 17,1. В Черкасах цей показник, який ще називають телефонною щiльнiстю, дорiвнює 24,9 телефонiв на 100 мешканцiв обласного центру.

Рис. 1. Організаційна структура Черкаської філії ПАТ «Укртелеком»

Укртелеком  вбачає свою місію в тому, щоб:

 • задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
 • забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;
 • забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави.

          Аналітичний огляд:

• Обсяг українського ринку телекомунікаційних послугу 2012 році становить 44,057 млрд. грн., збільшившисьна 806 млн. грн. У порівнянні з 2011 роком.

• Структура доходів ринку: 65,4% – послуги стільникового зв’язку, 18,6% – послуги фіксованого телефонного зв’язку, 9,6% – послуги передавання даних та Інтернет.

• Доходи від послуг мобільного зв’язку залишились майже такими, як у 2011 році.

• Доходи від послуг фіксованого телефонного зв’язку зменшилися на 6,9% відносно 2011 р.

• Найвищими темпами зростав ринок послуг комп’ютерного зв’язку – приріст доходів відносно 2011 року становив 26%. При цьому ринок послуг Інтернет-доступу збiльшився на 33%.

• На ринку домінують три ключові оператори: Київстар, МТС та Укртелеком, які суммарно за обсягом отриманих доходів контролюють майже три чверті ринку.

 

 

  1. Фінансова діяльність

За 1 квартал 2012 року ПАТ “Укртелеком" надано послуг зв’язку на 1 963 млн. гривень, в т. ч. фіксованого зв'язку - 1 941 млн. грн. Середньомісячні доходи які генерує один основний телефонний апарат за звітний квартал становили 40,5 грн., в т. ч. у населення - 32,7 грн., у споживачів інших категорій - 99,1 грн.

Обсяг доходів  від надання послуг комп’ютерного зв’язку 245 млн. грн., що в 1,7 раза перевищує обсяги 1 кварталу минулого року. За рахунок збільшення кількості задіяних портів ADSL на кінець кварталу до 646 тис. частка доходів у загальній сумі зросла з 7,1% в аналогічному періоді минулого року до 12,5% в звітному. Середньомісячна доходність 1-го задіяного порта ADSL - 108,4 грн., що в 2,7 рази перевищує середньомісячну доходність одного основного телефонного апарату. За звітний період введено в експлуатацію 85 об’єктів, на яких встановлено 108 точок широкосмугового доступу з використанням обладнання Wi-Fi доступу, послугами цієї мережі скористалося понад 26 тис. користувачів, що в 3,2 рази більше аналогічного періоду минулого року.

На 10,2% збільшився обсяг доходів від послуг наданих  бізнес-абонентам. Питома вага в загальній сумі доходів досягла 4,9% проти 4,4% в 1 кварталі 2008 року.

Рисунок 1.1 - Структура доходів від надання послуг зв’язку

Обсяг витрат склав 1 967 млн. грн., що на 3,5% менше 1-го кварталу 2011 року, в т. ч.:

матеріальні витрати  зросли на 21,3% за рахунок збільшення росту цін на енергоносії та паливно-мастильні  матеріали. Без врахування цієї статті ріст склав 3,7%;

витрати на оплату праці зросли на 13,1%, що відповідає збільшенню рівня мінімальної заробітної плати передбаченого Законом України "Про державний бюджет України на 2012 рік";

амортизаційні відрахування зросли на 12,3%;

інші витрати  операційної діяльності зменшились на 18,7%.

Фінансовий  результат від звичайної діяльності склав 180,9 млн. грн. збитків, проти 97,5 млн. грн. збитків у 1 кварталі минулого року.

Станом на 01.04.2012 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів становить 1,43 і знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 980 млн. грн., в т. ч. за товари, роботи, послуги - 901 млн. грн., що на 14 млн. грн. менше ніж на початок 2012 року, в т. ч. по обласним філіям відбулось збільшення у порівнянні з початком року на 26,5 млн. грн.

 

Рисунок 1.2, 1.3 - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; рівень дебіторської заборгованості у відношенні до місячної суми доходів.

Дебіторська заборгованість за пільговими категоріями населення  у звітному періоді збільшилась з 28,1 млн. грн. на початок 2012 року до 41,3 млн. грн., відповідно рівень заборгованості по цій категорії споживачів зріс з 1,8 до 2,7 місяців.

Обсяг капітальних інвестицій 1 кварталу 2012 року склав 183,5 млн. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 98,7 млн. грн., в т. ч.304 порти широкосмугового доступу, 13,8 тис. номерів телефонної ємності.

Звіт про  фінансові результати та баланс за 1 квартал 2012 року надані в додатках .

У 2012 році відбувся значний приріст доходів (порівняно з 2008 р). Цей результат було отримано завдяки вдалій маркетинговій та інвестиційній політиці, масштабним рекламним кампаніям та акціям з підключення абонентів, розширення спектра додаткових послуг, які доступні абонентам товариства.ПАТ "Укртелеком" завдяки покращенню науково - технічного забезпечення збільшило пропускну спроможність зовнішніх каналів мережі передавання даних в 2,7 раза - до 50 Гбіт/с.

 

 

РОЗДІЛ 2

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ  У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

  1.  Середовище функціонування ПАТ "Укртелеком"

 

Публічне акціонерне товариство “Укртелеком” – сучасне  підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв’язку України. Компанія охоплює близько 25% українського ринку телекомунікацій, у тому числі 80% – ринку послуг фіксованого телефонного зв’язку та 20% – ринку послуг з доступу до мережі Інтернет.

Історія створення  ПАТ “Укртелеком” бере свій початок  у 1993 році, коли було зареєстроване  Українське об’єднання електрозв’язку “Укрелектрозв’язок” (з 1994 року –  Укртелеком). На початку 1998 року було прийняте рiшення про реорганiзацiю об'єднання "Укртелеком" в єдине державне пiдприємство з дворiвневою вертикальною структурою управлiння. Державнi пiдприємства електозв'язку, що входили до складу об'єднання, набули статусу фiлiй. В 1999 роцi була проведена корпоратизацiя державного пiдприємства "Укртелеком, в результатi чого воно було перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство "Укртелеком" ( зареєстроване 5 сiчня 2000 року). 13 липня 2000 року Верховна рада України прийняла Закон "Про особливостi приватизацiї ВАТ "Укртелеком". 16 листопада 2000 року Кабiнет Мiнiстрiв ухвалив рiшення про початок приватизацiї Укртелекому. 18 сiчня 2001 року розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв була створена Комiсiя з приватизацiї ВАТ "Укртелеком". Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26.07.01 №306-р був затверджений план розмiщення акцiй , згiдно якого у державнiй власностi закрiплений пакет акцiй 50 вiдсоткiв плюс одна акцiя. 1 лютого 2002 року завершився перший етап приватизацiї ВАТ "Укртелеком"- пiльговий продаж акцiй працiвникам товариства та iншим особам, якi мали на це право. Акцiонерами товариства стали бiля         150 000 чол. 30 липня 2003 року вiдбулися першi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Укртелеком". В 2004 роцi на базi ЗАТ "Утел", у якому ВАТ "Укртелеком" володiло 100 вiдсотками акцiй, було створене дочiрнє пiдприємство "Утел". В 2005 роцi дочiрнє пiдприємство "Утел" шляхом реорганiзацiї було приєднане до ВАТ "Укртелеком" на правах фiлiї.

Сьогодні ПАТ  “Укртелеком” – це підприємство, організаційна  структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. На початок 2012 р. до складу товариства входить 32 філії.

Станом на 31.12.2012 Укртелеком є учасником (акціонером) ряду спільних підприємств та господарських  товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку України:

 • ТОВ “Інфоком” (документальний електрозв’язок, Інтернет, ІР-телефонія) – частка Укртелекому в статутному фонді дорівнює 51%;
 • ЗАТ “Елсаком-Україна” (мобільний супутниковий зв’язок у системі “Глобалстар”) – Укртелекому належить 34% акцій;
 • СП “Українська хвиля” (фіксований абонентський радіодоступ) – частка Укртелекому в статутному фонді дорівнює 23,6%;
 • ПАТ “Телекомінвест” (розробка та впровадження автоматизованих систем документообігу) – Укртелекому належить 26% акцій;
 • ПАТ “Свемон-інвест” (будівництво, монтаж та експлуатація засобів телекомунікацій) – 1,12%;
 • ТОВ “Телесистеми України” (проектування, будівництво, технічне обслуговування та експлуатація мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв’язку та надання послуг у цих мережах) – 2,47%;
 • ЗАТ “Телесистеми України” (мобільний зв’язок та абонентський радіо доступ в стандарті CDMA) – 2,47%.

Для прийняття  оптимальних рішень щодо визначення ринків телекомунікаційних послуг необхідно  їх проаналізувати, визначаючи при  цьому неефективні послуги. Це дозволить вибрати телекомунікаційні послуги, надання яких необхідно розвивати .

Компанія надає  практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг по всій території України:

 • міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв’язок;
 • послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;
 • Інтернет - послуги, у т. ч.:

- комутований  та широкосмуговий доступ до  Інтернет для абонентів      мережі фіксованого телефонного  зв’язку;

-  постійне IP-з’єднання  по виділеній лінії;

- апаратний і віртуальний хостинг;

 • надання в користування виділених некомутованих каналів зв’язку;
 • ISDN;
 • відео конференц - зв’язок;
 • проводове радіомовлення;
 • телеграфний зв’язок;
 • технічне обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.

Информация о работе Характеристика та аналіз інноваційної діяльності підприємства ПАТ «Уртелеком»