Актуальні проблеми створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках з предметів природничо-наукових дисциплін

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Марта 2014 в 00:58, доклад

Краткое описание

На сьогоднішній день жоден із викладачів не може розпочати урок без створення сприятливих умов для його проведення. Це чистота і безпека, і психологічний настрій учнів, і самого педагога. Кожен викладач починає свій урок із створення та налаштування позитивного психологічного клімату в аудиторії.
Проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема мікроклімату завжди була актуальною, її досліджували багато вчених (Г.М. Андрєєва, Р.Х. Шакуров, Є.В. Шорохова, В.В. Бойко, А.Г. Ковальов, А.Л. Журавльов, I.П. Волков, Б.Д. Паригiн, А.А. Русалiнова та ін.). За основу ми взяли визначення Н.П. Анікеєвої, яка розкриває психологічний клімат як емоційно-психологічний настрій колективу, де відображаються особисті і ділові взаємовідносини членів учнівського колективу, що визначаються їх ціннісними орієнтаціями, моральними нормами та інтересами. Р.Х. Шакуров відзначає, що клімат як інтегральне явище не може бути вивчений безпосередньо, а лише опосередковано, через прояви інших складових показників.

Вложенные файлы: 1 файл

Актуальні проблеми створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках з предметів природничо.docx

— 121.34 Кб (Скачать файл)

Міністерство освіти і науки України

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівське вище професійне училище побутового обслуговування»

 

 

Доповідь на тему:

Актуальні проблеми створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках з предметів природничо-наукових дисциплін


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: викладач спецдисциплін                                                                                   Сидоренко Р.І.

 

Чернігів - 2013

На сьогоднішній день жоден із викладачів не може розпочати урок без створення сприятливих умов для його проведення. Це чистота і безпека, і психологічний настрій учнів, і самого педагога. Кожен викладач починає свій урок із створення та налаштування позитивного психологічного клімату в аудиторії.

Проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема мікроклімату завжди була актуальною, її досліджували багато вчених (Г.М. Андрєєва, Р.Х. Шакуров, Є.В. Шорохова, В.В. Бойко, А.Г. Ковальов, А.Л. Журавльов, I.П. Волков, Б.Д. Паригiн, А.А. Русалiнова та ін.). За основу ми взяли визначення Н.П. Анікеєвої, яка розкриває психологічний клімат як емоційно-психологічний настрій колективу, де відображаються особисті і ділові взаємовідносини членів учнівського колективу, що визначаються їх ціннісними орієнтаціями, моральними нормами та інтересами.  Р.Х. Шакуров відзначає, що клімат як інтегральне явище не може бути вивчений безпосередньо, а лише опосередковано, через прояви інших складових показників.

Під  психологічним кліматом розуміють емоційно-психологічний настрій колективу, в якому на емоційному рівні відтворюються особисті та ділові взаємостосунки членів колективу з їх моральними нормами та інтересами.

Психологічний клімат – це стиль, емоційне забарвлення спілкування і взаємодії людей, яке впливає на їхню спільну діяльність; це переважний відносно стійкий емоційний настрій людей в колективі.

 

 

Психологічний клімат може формуватися та регулюватися на різних етапах та різних видах діяльності. Його роль в життєдіяльності колективу і кожного члена групи багатофункціональна. Як виявилось, позитивний психологічний клімат учнівського колективу формує референтне відношення до свого класу. Такий клімат відображає стиль педагогічних взаємин та впливає на розвиток дружніх відносин у групі. Атмосфера на уроках залежить також від загальної налаштованості колективу в цілому. Отож, основне завдання викладачів та управління навчально-виховним процесом полягає у створенні умов, що стимулюють розвиток сприятливої психологічної атмосфери в учнівських колективах, що в свою чергу відображається на розвитку та рівні навчальних досягнень студентів.

За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на особистість учнів форми роботи поділяють на: словесні (збори, доповіді, бесіди, диспути, конференції, зустрічі тощо); практичні (походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси тощо); наочні (діяльність шкільних музеїв, виставок, тематичні стенди тощо). Усі вони взаємопов'язані, доповнюють і збагачують види роботи, в яких одночасно використовують словесні, практичні, наочні форми. Наприклад, колективні творчі справи.

Сучасні діти потребують різноманітної діяльності. Щоб навчальний процес був ефективним і учні усвідомили його сутність, важливо відчути, визначити ступінь їх підготовленості до сприйняття пропонованих їм моральних, правових, естетичних та інших норм, положень, понять. Якщо вони вже відомі учням, ураховують їх розуміння, погляди на них, щоби внести потрібні корективи.

Позитивний психологічний клімат сприяє формуванню почуття задоволеності членів групи у від участі у спільній діяльності. Для створення сприятливого психологічного мікроклімату в учнівському колективі потрібно:

1.      створити  всі умови для гармонійного  та всебічного  розвитку особистості;

2.      встановити духовний контакт між викладачем і групою;

3.      створити  доброзичливі відносини, взаємні  симпатії в колективі ;

4.      у відношеннях  між угрупуваннями в середині  колективу має бути взаєморозуміння;

5.      навчитись  бути тактовним;

6.      навчись  бути радісним.

 

На уроках я використовую методи психологічної підтримки учнів, облік індивідуальних особливостей та диференційований підхід до учнів з різними можливостями. Намагаюся підтримувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення природничих дисциплін, підвищувати мотивацію навчання в цілому.

Психологічний комфорт досягається за допомогою введення різноманітних видів діяльності, які підтримують позитивне відношення учня до себе, впевненість у собі, своїх силах та доброзичливе ставлення до оточуючих. В таких умовах атмосфера уроку більше сприяє високому рівню навчання та розвитку комунікативних здібностей учнів.

Індивідуальний та диференційований підхід на моїх уроках забезпечується через урахування особистих інтересів та особливостей учня, та можливість обрати свій рівень та об’єм завдань. Додатковий матеріал підбирається враховуючи захоплення та інтереси учнів. Наприклад, для виконання певних завдань на моїх уроках дозволяється обрати індивідуальний, парний або груповий стиль роботи. Можна, наприклад, підготувати презентацію або зробити завдання у письмовій формі.  Також практикую на уроках елементи різнорівневого навчання, а саме: вибір рівня виконання домашнього завдання, завдання на уроці, контролю по темі.

Роблячи підсумок хотілося б наголосити на те що не зважаючи на різноманітність та необмеженість методів та прийомів створення позитивного мікроклімату на уроках з природничо-наукових дисциплін, головними з них та мабуть  одними з най ефективних, на мій погляд,  є розуміння та підтримка викладача, співпраця з кожним учнем, та взаємоповага.

Психологічний клімат може формуватися та регулюватися на різних етапах та різних видах діяльності. Його роль в життєдіяльності колективу і кожного члена групи багатофункціональна. Позитивний психологічний клімат учнівського колективу формує референтне відношення до свого класу. Такий клімат відображає стиль педагогічних взаємин та впливає на розвиток дружніх відносин у класі. Атмосфера на уроках залежить також від загальної налаштованості колективу в цілому. Отож, основне завдання педагога та управління навчально-виховним процесом полягає у створенні умов, що стимулюють розвиток сприятливої психологічної атмосфери  в учнівських колективах, що в свою чергу відображається на розвитку та рівні навчальних досягнень учнів. Крім того, необхідною умовою для створення сприятливого мікроклімату та підвищення рівня успішності учнів є розвиток їх мотиваційної сфери. Для підвищення мотивації навчальної діяльності, появи інтересу до окремих предметів чи навчального закладу в цілому викладачу варто застосовувати нестандартні прийоми у своїй педагогічній праці у вигляді проведення рольових ігор, диференційному підході до невстигаючих та обдарованих учнів, позаурочному контакті з учнями.

 

Література

 

1. Аникеева Н. П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – 224 с.

2. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М.: Мысль, 2003. - 207 с.

3. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 304с.

4. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М.: Просвещение, 1983, - 96с.

5. Шакуров Р. Х. Творческий рост педагога. Педагогика и психология. – М.: Знание, 1985

 


Информация о работе Актуальні проблеми створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках з предметів природничо-наукових дисциплін