Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 03:56, реферат

Краткое описание

Основні поняття і положення інвестиційного менеджменту. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Сутність економічної категорії «інвестиції». Види інвестицій. Динаміка інвестиційних процесів та чинники, що формують її. Поняття інвестиційного менеджменту. Ціль і завдання інвестиційного менеджменту. Функції інвестиційного менеджменту. Концепція оцінки вартості грошей у часі. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Поняття інвестиційних ризиків та показники їх якісної оцінки. Методи оцінки ліквідності інвестицій.

Вложенные файлы: 1 файл

Інвестування сам роб.docx

— 17.19 Кб (Скачать файл)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності

Кафедра інноваційної діяльності

 

 

 

Самостійна  робота на тему: Сутність,мета та завдання інвестиційного менеджменту

 

 

 

 

 

                                                                                      Виконала:

                                                                           студентка 3 курсу 4 групи

 Іщенко Юлія

 Перевірила:

 Минко Лілія  Миколаївна

 

 

 

Київ 2013

  Основні поняття і положення інвестиційного менеджменту. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Сутність економічної категорії «інвестиції». Види інвестицій. Динаміка інвестиційних процесів та чинники, що формують її.

Поняття інвестиційного менеджменту. Ціль і завдання інвестиційного менеджменту. Функції інвестиційного менеджменту.

Концепція оцінки вартості грошей у  часі. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Поняття  інвестиційних ризиків та показники  їх якісної оцінки. Методи оцінки ліквідності  інвестицій.[1]

Інвестиційний менеджмент — це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва. Основна мета інвестиційного менеджменту — забезпечити найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії суб'єктів підприємницької діяльності.

Для цього необхідно розв'язати  такі основні завдання:

• забезпечити високий темп економічного розвитку суб'єктів підприємництва шляхом здійснення ефективної інвестиційної  діяльності, розширення її обсягів, а  також шляхом галузевої, асортиментної  та регіональної диверсифікації цієї діяльності;

• максимізувати прибуток від інвестиційної  діяльності, оскільки одержання прибутку — основна мета суб'єктів підприємництва;

• мінімізувати інвестиційні ризики, бо за несприятливих умов вони можуть призвести до втрати не тільки прибутків, а й частини інвестиційного капіталу;

• забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність суб'єктів  підприємництва у процесі реалізації інвестиційних програм. Оскільки інвестиційна діяльність пов'язана із вкладанням значних фінансових ресурсів, як правило, на тривалий період, то це може призвести  до зниження платоспроможності інвестора, несвоєчасної сплати поточних рахунків і платіжних зобов'язань перед  контрагентами, державним бюджетом тощо. Тому під час формування джерел фінансових ресурсів слід прогнозувати вплив інвестиційної діяльності на фінансову діяльність суб'єкта та його платоспроможність;

• визначити можливі варіанти прискорення  реалізації інвестиційних програм. Останні необхідно реалізувати  якнайшвидше, оскільки це сприятиме  прискоренню економічного розвитку підприємств (організацій), швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку від інвестицій та амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних  ресурсів, зменшенню інвестиційних  ризиків, пов'язаних з несприятливими змінами кон'юнктури інвестиційного клімату.[2]

Пріоритетним завданням є забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за умови його достатньої фінансової стабільності, а не максимізація прибутку, як вважають окремі автори публікацій на цю тему.

Розглянуті завдання визначають такі основні функції інвестиційного менеджменту:

• дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури  інвестиційної діяльності;

• розробка стратегічних напрямів інвестиційної  діяльності суб'єкта підприємництва;

• розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта інвестиційної  діяльності;

• пошук і оцінювання інвестиційної  корисності реальних проектів і вибір  з них найефективніших;

• оцінювання інвестиційних якостей  фінансових інструментів і вибір  з них найефективніших;

• формування та оцінювання інвестиційного портфеля за критеріями доходності, ризику та ліквідності;

• поточне планування та оперативне управління реалізацією окремих  програм і проектів;

• організація моніторингу інвестиційних  програм і проектів;

• підготовка рішень про своєчасну  відмову від неефективних проектів (продаж окремих фінансових інструментів).[3]

Отже,як вид діяльності інвестиційний менеджмент являє собою строгу систему достатньо технологічних процедур, які охоплюють всю систему управління інвестиційними проектами. Ця система складається з ряду тісно взаємопов'язаних підсистем. Сукупність їх функцій і завдань регламентується залежно від рівня управління інвестиційного середовища. І тут інвестиційний менеджмент передбачає вирішення окремих завдань та виконання окремих функцій у поєднанні з системою контролю, здійснюваного на всіх етапах реалізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.Закон України "Про інвестиційну діяльність"

2.Веретенников В., Тарасенко JL, Гевлич Г. Управління проектами. — К.: ЦНЛ, 2006. — 280 с.

3.Волков О., Денисенко М., Гречан Л. Економіка та організація інноваційної діяльності. — К.: ЦУЛ, 2007. 662 с.


Информация о работе Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту