Аналіз нормативно-правових актів України стосовно аналізу можливостей встановлення обмежень і обтяжень прав на земельну ділянку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2014 в 00:02, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність. Право власності на землю на сучасному етапі розвитку суспільства не є абсолютним. В більшості країн світу воно обмежується в законодавчому порядку в інтересах суспільства. Необхідність обмеження права власності на землю в Україні випливає і з Конституції України (ст. 41), якою передбачено, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Межі здійснення права власності на землю визначаються колом покладених законодавством на власників земельних ділянок обов'язків щодо раціонального використання та охорони земель. Важливе значення для визначення меж здійснення прав на землю мають обмеження цих прав.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………………«3»
Аналіз нормативно-правових актів України стосовно аналізу можливостей встановлення обмежень і обтяжень прав на земельну ділянку. ………………«4»
Аналіз кодексів України……………………………………………………«4»
Аналіз законів України……………………………………………………«14»
Аналіз постанов Кабінету Міністрів України……………………………«16»
Аналіз наказів Державного агентства земельних ресурсів України та інших відомств………………………………………………………………..……«18»
Висновки до розділу……………………………………………………….«19»
2. Аналіз наукових вітчизняних і закордонних публікацій……………………«21»
2.1. Висновки до розділу…………………………………………………….…«25»
3. Аналіз навчально-методичних публікацій вітчизняних і закордонних
авторів. ………………………………………………….………………………«26»
3.1. Висновки до розділу…………………………….…………………….……«28»
4. Правові та процедурні особливості, недоліки та проблеми з цього
питання.………………………….…………………….………………….……«29»
5. Пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та проблем. …….………«37»
Висновки………………………….…………………….……………………….……«38»

Вложенные файлы: 1 файл

kursak.doc

— 211.50 Кб (Скачать файл)

 

Враховуючи велику кількість норм, які встановлюють обмеження прав на землю, закріплення основних з них в окремій главі Земельного кодексу України, обмеження прав на землю можна вважати самостійним інститутом земельного права України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та проблем.

 

Недоліки земельного законодавства щодо обмежень земельних прав значною мірою обумовлені недостатньою дослідженістю застосування обмежень прав на землю в умовах земельної реформи та приватизації землі як головних напрямів розвитку земельного законодавства України на сучасному етапі. В радянський період дослідження правового регулювання обмежень прав на землю переважно стосувались обмежень права користування земельними ділянками в межах зон з особливими умовами землекористування і відбувались за умов існування виключної державної власності на землю. Проведення в нашій країні економічної реформи та впровадження ринкових механізмів регулювання земельних відносин в суспільстві викликало необхідність подальшого розвитку існуючих та введення нових правових засобів впливу на власників і користувачів земельних ділянок з тим, щоб використання ними землі гармоніювало з завданнями трансформації українського суспільства. Однак, до цього часу теорію правового регулювання обмежень прав на землю не можна вважати сформованою.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

В ході дослідження питання аналізу можливостей встановлення обмежень і обтяжень прав на земельну ділянку встановили, що при визначенні меж здійсненні суб'єктивного права приватної власності на землю необхідним є дослідження конкретних обставин (обмежень), що зумовлюють встановлення цих меж. Як вже було зазначено, під обмеженнями права приватної власності на землю слід розуміти конкретні обставини, що в своїй сукупності визначають межі здійснення права приватної власності на землю.

 

Оскільки використання землі в Україні є платним, то земельна ділянка виступає об'єктом плати за землю у вигляді земельного податку або орендної плати. Сукупність всіх цих правил становить правовий режим земельних ділянок.

 

Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є чинними з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, якими вони були встановлені.

 

Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи, або договором шляхом встановлення заборони на користування та/або розпорядження, у тому числі шляхом її відчуження. 

 

Вивчення законодавства дає змогу зробити висновок про те, що обсяг та види обмежень права власності суттєво відрізняються щодо різних об'єктів, і чи найбільше таких обмежень встановлено саме щодо землі як нерухомого майна. Науковцями підтримуються різні підходи щодо визначення обмежень права власності.

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.

2. Земельний кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 р.

3. Господарський кодекс України, прийнятий  16 січня 2001 р.

4. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2001 р.

5. Закон України «Про землеустрій»  від 22.05.2003 р.

6. Закон України «Про державний земельний кадастр»  від 27.07.2013 р.

7. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.01.2014 р.

8. Закон України "Про природно - заповідний фонд" від 14.07.2011 р.

9. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 27.07.2013  р.

10. Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 07.11.2013  р.

11. Закон України "Про транспорт" від 13.06.2013 р.

12. Закон України "Про залізничний транспорт" від 17.08.2012 р.

13. Закон України "Про телекомунікації" від 02.02.2014  р.

14. Закон України "Про електроенергетику" від 01.01.2014 р.

15. Закон України "Про гідрометеорологічну діяльність" від 18.11.2012 р.

16. Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"                  від 27.07.2013 р.

17. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від  06.12.2012 р.

18. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 18.11.2012 р.

19. Закон України "Про курорти" від 05.12.2012 р.

20. Закон України "Про використання атмосферного повітря" від 01.10.2012 р.

21. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"            від 16.10.2013 р.

22. Закон України "Про видобування та переробку уранових руд" від 05.12.2012 р.

23. Закон України "Про основи містобудування" від  18.11.2012 р.

24. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 11.08.2013 р.

25. Закон України "Про планування та забудову територій" від  12.03.2011 р.

26. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 03.03.2006 р.

27. Закон України "Про іпотеку" від 04.08.2013 р.

28. Закон України "Про оренду землі" від 11.08.2013 р.

29. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів"

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.96 N 135 "Про затвердження правил охорони ліній електрозв'язку"

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209 "Про затвердження правил охорони електричних мереж"

32. Постанова Кабінету Міністрів  України від 11.12.99 N 2262 "Про затвердження порядку встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання"

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.99 N 1284 "Про Порядок охорони геодезичних пунктів"

34. Постанова Кабінету Міністрів  України від 30.03.94 N 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 N 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209 "Про затвердження правил охорони електричних мереж"

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 502 "Про затвердження порядку користування землями водного фонду"

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 347 "Про затвердження порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними"

39. Постанова Кабінету Міністрів  України від 13.03.2002 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць"

40. Наказ МОЗ України від 19.06.96 N 173 "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"

41. Наказ МОЗ України від 01.08.96 N 239 "Про затвердження Державних санітарних правил та норм"

42. Державні санітарні правила  та норми "Гігієнічні вимоги  щодо облаштування і утримання  кладовищ в населених пунктах  України"

43. ДБН Б. 2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень"

44. ДБН 360-92** "Містобудування. Планування  і забудова міських і сільських  поселень"

45. ДБН Б. 2.4-3-95 "Генеральні плани  сільськогосподарських підприємств"

46. ДБН Б.2.4-4-97 "Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств"

47. Класифікатор обмежень та  обтяжень у використанні земельних  ділянок

48. Стаття «Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів: сучасний стан та перспективи» Е. Сисак.

49. Наукова праця  «Аналіз змісту і призначення кадастрового плану» Рябчій В.А., Рябчій В.В.

50. Стаття «З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок» Самчук-Колодяжна.

51. Стаття «Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах» О.В. Крамаренко.

52. Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата технічних наук  «Кадастрове зонування земель електричних мереж» О.І. Ткачик.

 

 


Информация о работе Аналіз нормативно-правових актів України стосовно аналізу можливостей встановлення обмежень і обтяжень прав на земельну ділянку