Аналіз фінансово-господарського стану

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 09:14, контрольная работа

Краткое описание

Останні роки економіка України знаходиться в перехідному стані від планової економіки СРСР до світової ринкової економіки. Більшість підприємств нашої держави, не маючи необхідного досвіду та добре підготовлених до роботи в ринковій економіці кадрів, опинилися на грані банкрутства, тому проблема антикризового керування є на сьогоднішній день досить актуальною.

Вложенные файлы: 1 файл

Антикризисное управление.docx

— 62.58 Кб (Скачать файл)

Вступ

Останні роки економіка України  знаходиться в перехідному стані  від планової економіки СРСР до світової ринкової економіки. Більшість підприємств  нашої держави, не маючи необхідного  досвіду та добре підготовлених  до роботи в ринковій економіці кадрів, опинилися на грані банкрутства, тому проблема антикризового керування  є на сьогоднішній день досить актуальною.

Сходження з ринку підприємницьких  структур, що збанкротували – неодмінна  умова ефективного функціонування ринкового механізму. Разом з  тим запобігти банкрутству, забезпечити  тривале процвітання підприємства набагато важливіше і складніше. Для цього й існує антикризове  керування, під яким часто розуміють  або керування в умовах кризи, або керування, спрямоване на вихід  підприємства з кризового стану. Подібне трактування сутності антикризового  керування послаблює його запобіжну  і випереджувальну спрямованість.

З одного боку, антикризове керування  повинно охопити значно ширші  сфери діяльності, ніж тільки аналіз фінансового стану фірми. З іншого боку - антикризове керування відчуває на собі постійну погрозу банкрутства, що деформує поведінку менеджерів, викликаючи їх неадекватні дії, які  посилюють і без того складне  становище фірми.

Мета проекту – показати на прикладі КП “Кіровоградського ремонтно-механічного  заводу ім. В.К.Таратути” м. Кіровограда  шляхи виведення великих підприємств  зі стану економічної кризи та розробити практичні заходи щодо запобігання банкрутству та забезпечення тривалого процвітання таких  підприємств.

 

 

 

1. Аналіз фінансово-господарського  стану

1.1. Характеристика правової  основи підприємства

Підприємство "Кіровоградський  ремонтно-механічний завод ім. В.К.Таратути" (далі КП "КРМЗ ім. Таратути") зареєстроване  Реєстраційною Палатою Виконавчого  комітету Кіровоградської міської  Ради народних депутатів від 22.12.1995 р.

КП "КРМЗ ім. В.К. Таратути" здійснює свою діяльність згідно Статуту, який зареєстрований Реєстраційною палатою  виконавчого комітету Кіровоградської  міської Ради народних депутатів  за №01754-АТ-1 від 22.12.1995.

 Розмір статутного фонду  КП "КРМЗ ім. Таратути" складає  81312 грн. 

Засновниками КП "КРМЗ ім. Таратути" є трудовий колектив підприємства.

1.1.1. Узято на податковий  облік 

КП "КРМЗ ім. Таратути" взято на податковий облік ДНІ у м. Кіровограді - 10.01.1993 р.

Ідентифікаційний код - 00901482.

Індивідуальний податковий номер  платника ПДВ - 009014811239.

Номер свідоцтва платника ПДВ - 15227909 від 14.06.2000 р.

1.1.2. Види діяльності

Згідно із Статутом, КП "КРМЗ ім. Таратути" має право здійснювати  такі види дальності:

•Ремонт, сервісне обслуговування сільськогосподарської  техніки;

•Виробництво промислових виробів  і товарів;

•Виробництво запчастин;

•Виробництво товарів народного  споживання;

•Надання майна в користування на умовах оренди, прокату, лізингу;

•Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України. Згідно з даними статистичної звітності  КП "КРМЗ ім. Таратути" здійснює такі види діяльності:

код(ЗКГНГ):

14420 - сільськогосподарське машинобудування;

72200 - зовнішня торгівля недержавних  організацій;

86210 - транспортно-експедиційні послуги  на замовлення населення;

14934 - ремонт тракторів і сільськогосподарських  машин.

Фактично у період, що підлягає перевірці основним видом діяльності підприємства було виробництво продукції машинобудування.

 

2.1. Аналіз фінансового стану підприємства

Для характеристики фінансового стану  підприємства, використання його власних  та залучених коштів застосовуються показники балансу ф. 1. звіту ф. 3.

2.1.1. Аналіз динаміки  валюти балансу та його структури

Аналіз проводився шляхом порівняння даних загальної вартості майна  підприємства на початок і кінець звітного періоду.

Валюта балансу на 01.01.2008 р. - 9423,5 тис. грн.; на 01.01.2009 р. - 8916,4 тис. грн.; а на 30.09.2010 р. - 8502.7 тис. грн.

Якщо за 2009 р. валюта балансу скоротилася на 5,38%, то за 9 місяців 2011 р. це зменшення склало 9,77% у порівнянні із 01.01.2009 р. та на 4,64% по відношенню до початку року 2011 р.

Така негативна тенденція свідчить про значне скорочення підприємством  виробничо-господарської діяльності, що призвело до його неплатоспроможності.

Підтвердити реальність вказаної у  балансі заборгованості не мас можливості, так як акти звірок із дебіторами та кредиторами на підприємстві є частково.

При проведенні аналітичних робіт  особлива увага була спрямована на аналіз росту дебіторської заборгованості, використання прибутків та вивчення порядку погашення кредиторської  заборгованості.

Детальніший аналіз цих статей надано далі за текстом.

Аналіз кредиторської заборгованості дає уявлення про те, з якими  підприємствами і організаціями  завод розраховувався у першу  чергу, з якими розрахунки розтягувалися  у часі, із якими були описані. Списання простроченої заборгованості відбувалося  по мірі проходження терміну позовної давності, 3 роки, та списання заборгованості до бюджету згідно нак. 2181 від 21.12.2009 р.

2.1.2. Аналіз джерел власних  коштів

Однією з важливих характеристик  фінансового підприємства є його фінансова незалежність від зовнішніх  джерел фінансування.

Для цього обчислюється коефіцієнт фінансової незалежності "автономії" (Кавт) як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу, якій склав на 01.01.2008 р. - 0,54, на 01.01.209 р. - 0,68, на 30.09.2009 р. - 0,62.

Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення Кавт = 0,5; чим  більше значення коефіцієнту, тим кращий фінансовий стан підприємства (менша  залежність від зовнішніх джерел).

Отже, як ми бачимо протягом останніх років підприємство не втратило свою фінансову незалежність.

Для визначення фінансової стійкості  вираховують коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс), який характеризує співвідношення власних та позикових  коштів і складає станом на 01.01.2008 р. - 1,2%; на 01.01.20109 р. – 0,31%; на 30.09.2010 р. - 0,2% позикових коштів від суми власних коштів.

Перевищення власних коштів над  позиковими зазвичай указує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне  від зовнішніх фінансових джерел.

Важливе значення у процесі аналізу  джерел власних коштів має показник фінансового лівериджу (Фл), який характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань і визначається як відношення довгострокових зобов'язань до джерел власних коштів. Цей показник становить  на 1.01.10.- 1,2%; на 1.01.09 - 0,45 %; на 30.09.09- 0,3 %.

Зменшення значення Фл свідчить про  зменшення фінансового ризику.

Для вирішення питання щодо забезпечення підприємства власними коштами розраховується коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами (Кз). Цей коефіцієнт розраховується як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів, і позикових коштів до позикових коштів.

Цей показник становить на 01.01.08 р. – (-0,11), на 01.01.09р. – 0,20,

на 30.09.09 р. – 0,7.

Зменшення значення цього показника  свідчить про те, що на підприємстві відбувається зменшення майна за рахунок зменшення як необоротних  так і оборотних коштів.

Цей показник повинен становити  більше - 1.

2.1.3. Аналіз структури  кредиторської заборгованості

Аналізу підлягають дані IV розділу пасиву балансу ''Поточні зобов’язання", при цьому визначається частка окремих статей розділу в загальній сумі кредиторської заборгованості, а також динаміка цих статей.

• Станом на 01.01.08 р. довгострокові зобов’язання склали - 61,4 тис. грн. ; на 01.01.09 - 16,3 тис. грн. ; на 30.09.09р. - 16,3 тис. грн.

Зменшення заборгованості обумовлене тим, що було списано 45 тис. грн. кредиту  банку "Аваль", а сума яка зменшилася - 16,3 тис. грн., це заборгованість Міністерству машинобудування АПК.

• Кредиторська заборгованість  за товари,  роботи,  послуги становила  в сумарному та відсотковому значенні до загальної суми поточних зобов'язань:

 

Кредиторська заборгованість КП „КРМЗ ім. Таратути” за товари, послуги

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

Показники, тис. грн..

10,9

10,8

6,7

3,23

0,4


Борг КП „КРМЗ ім. Таратути”  перед бюджетом

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

Показники, тис. грн..

4,5

4,1

3,8

3,14

2,1


Борг КП „КРМЗ ім. Таратути”  по позабюджетним платежам

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

Показники, тис. грн..

3,7

3,1

2,4

0,9

0,7


Заборгованість КП „КРМЗ  ім. Таратути” по страхуванню

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

Показники, тис. грн..

3, 9

3,2

2,8

1,9

0,84


Заборгованість КП „КРМЗ  ім. Таратути” перед працівниками

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

Показники, тис. грн..

5,79

3,1

2,0

0,65

 Немає заборгованості


 

На 2012 рік   зарплата постійно виплачується працівникам. Заборгованості немає.

2.1.4. Аналіз структури  активів підприємства

Аналізу підлягали всі розділи  активу балансу.

Активи підприємства та їх структура  вивчалися як з точки зору їх участі у виробництві. так і з точки  зору оцінки їх. ліквідності. Безпосередньо  з'ясовувалася участь у виробничому  циклі основних фондів, запасів і  витрат, грошових коштів. При цьому  враховувалося, що найбільш ліквідні активи підприємства - це грошові кошти  на рахунках, а також короткострокові  цінні папери, а найменш ліквідні активи - основні фонди, що знаходяться  на балансі підприємства та інші позаоборотні активи.

Аналіз структури активів показав, що основні фонди підприємства знаходяться  у стадії стагнації, тобто їх оновленням на підприємстві не приділялось належної уваги, що призвело до їх старіння як морального, так і фізичного. З урахуванням  того, що експлуатація основних засобів  не зупинялася, виріс лише їх знос, а  залишкова вартість зменшилась. Коефіцієнт зносу протягом усього періоду зростав, що свідчить про негативність майнового  стану підприємства.

2.1.4.1. Аналіз основних  засобів та інших позаоборотних  активів

Враховуючи те, що питома вага основних засобів та позаоборотних активів  може змінюватись внаслідок впливу зовнішніх факторів (наприклад, порядок  їх обліку, при якому коригування  вартості основних фондів в умовах інфляції здійснюється із запізненням, в той час як ціни на матеріали  та товари можуть збільшуватися досить високими темпами).

Аналізувався рух основних фондів та амортизаційних відрахувань за 2001-2002 рр.., дані аналітичного бухгалтерського  обліку за відповідний період. Не проводилося  протягом поточного періоду індексація або переоцінка основних засобів  для приведення їх вартості у відповідність  із ринковими цінами.

При аналізі першого розділу  активу балансу видно, що відсутні на підприємстві витрати по незавершеному  будівництву.

Не обліковуються на балансі  підприємства і нематеріальні активи.

2.1.4.2. Аналіз власних  оборотних засобів

Власні оборотні засоби - це робочий  капітал (Рк).

Робочий капітал (Рк) - різниця між  оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями. Тобто, робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка  фінансується за рахунок власних  коштів та довгострокових зобов'язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те. що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а  й має фінансові ресурси для  розширення діяльності та інвестування.

Визначена величина Рк за станом на 01.01.08 р. дорівнює (-34,9) тис.грн на 01.01.2009 р. -  (-27,8 ) тис.грн., на 30.09.2009 р. - 25,3 тис. грн.

Платоспроможність підприємства визначається передусім величиною й маневреністю його робочого капіталу. Як нестача  робочого капіталу, так і його надлишок може бути негативною ознакою. Оптимальний  розмір Рк залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон’юнктури ринку  тощо.

При зменшенні Рк необхідно з’ясувати, за рахунок чого це відбулося і  як це вплинуло на маневреність робочого капіталу.

Маневреність робочого капіталу (Мк), яка характеризує частку запасів  у його загальній сумі, тобто визначається відношенням величини запасів до розміру робочого капіталу, станом на 01.01.08 р. складає (-9); на 01.01.2009 р. становить (-4), а станом на 30.09.2009 р. становить 11,3. У зв’язку із зменшенням маневреності робочого капіталу на підприємстві спостерігається скорочення обсягів виробництва. Відповідно, зменшення товарних запасів на протязі усього періоду свідчить про недостатність оборотних коштів та низьку платоспроможність підприємства.

Важливим показником платоспроможності  підприємства є коефіцієнт покриття (Кп). Він визначається співвідношенням  усіх поточних активів (за вирахуванням витрат майбутніх періодів) до поточних зобов’язань і характеризує достатність  оборотних коштів підприємства для  погашення своїх боргів протягом року. Значення його за даними балансу  станом на 01.01.08 р. складає 0,92; на 01.01.2009 р. становить 1,26. а станом на 30.09.2009 р. цей показник склав 1,08.

Информация о работе Аналіз фінансово-господарського стану