Інноваційні процеси на підприємстві ТОВ «УкрТероДім» та оцінка їх ефективності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2013 в 21:53, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність тем дослідження полягає у тому, що зниження собівартості, одержання прибутку та високий рівень рентабельності є головним принципом господарювання. І забезпечує вирішення цих проблем впровадженням інновацій.
Мета курсової роботи – глибоко засвоїти теоретичні питання теми курсової роботи, навчитися самостійно використовувати і аналізувати літературні джерела, інформацію, виробити вміння викладати власну думку і роби узагальнюючи висновки, та набути навичок з розрахунків показників діяльності підприємства.
Об’єктом аналізу є підприємство ТОВ «УкрТермоДом», яке має високий рівень ефективності та впроваджує в свою роботу інноваційні процеси.

Содержание

Вступ …………………………………………………………………………….3
Загальна характеристика підприємства………………………………..5
Технічні інноваційні процеси на підприємстві та оцінка їх
ефективності………………………………………………………………8
Характеристика інноваційних рішень……………………………...8
Обґрунтування технічних інновацій……………………………….10
Організаційні нововведення…………………………………………….12
Характеристика організаційних нововведень…………………... 12
Вхідні данні для розрахунку економічних показників на
монтаж типового поверху…………………………………………...13
Калькуляція трудових і грошових витрат………………………...14
Основні техніко-економічні показники роботи бригад,
працюючих з використанням технологічної карти, на
спорудженні типового поверху……………………………...….......17
Впровадження нових матеріалів і технологій в
сучасному будівництві ……………………………………………....19
Економічні інновації …………………………………………………….21
Основні показники діяльності підприємства
ТОВ «УкрТермоДім»…………………………………………………..23
Персонал підприємства, продуктивність його роботи та оплата
праці…………………………………………………………………..23
Визначення виробітку на одного працівника у плановому
році і його зростання в процентах до базового року…………….26
Основні фонди підприємства і показники їх використання……...30
Визначення суми вивільнення (економії) оборотних коштів…….33
Витрати виробництва і собівартість продукції підприємства…...36
Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності
підприємства ТОВ «УкрТермоДім» ………………………………40
Висновки ……………………………………………………………………….43
Література…………………………

Вложенные файлы: 1 файл

Zmist_po_kursoviy_roboti_ekonomika_pidpriyemstva.docx

— 185.90 Кб (Скачать файл)

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Луганський будівельний  коледж»

 

Циклова комісія бухгалтерського  обліку та економічних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Економіка підприємства»

на тему: «Інноваційні процеси  на підприємстві ТОВ «УкрТероДім» та оцінка їх ефективності»

 

 

 

 

 

                                                    Студентки ІV курсу групи М-41

                                               Напряму підготовки 030601-

                        «Менеджмент»

                                          Спеціальність 5.03060101

                                            «Організація виробництва»

                                          Герман Марина Василівна

                                                      Керівник: викладач Циганок В.  Є.

                                                   Національна шкала __________

                                                                   Кількість балів ____ Оцінка: ECTS____

 

                                                   Члени комісії _________ В. М. Єліна

                                                                                                             (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Луганськ  2012 


Зміст

Вступ …………………………………………………………………………….3

 1. Загальна характеристика підприємства………………………………..5
 2. Технічні інноваційні процеси на підприємстві та оцінка їх

ефективності………………………………………………………………8

  1. Характеристика інноваційних рішень……………………………...8
  2. Обґрунтування технічних інновацій……………………………….10
 1. Організаційні нововведення…………………………………………….12
  1. Характеристика  організаційних нововведень…………………... 12
  2. Вхідні данні для розрахунку економічних показників на

монтаж типового поверху…………………………………………...13

  1. Калькуляція трудових і грошових витрат………………………...14
  2. Основні техніко-економічні показники роботи бригад,

працюючих з використанням  технологічної карти, на

спорудженні типового поверху……………………………...….......17

  1. Впровадження нових матеріалів і технологій в

сучасному будівництві ……………………………………………....19

 1. Економічні інновації …………………………………………………….21
 2. Основні показники діяльності підприємства

 ТОВ «УкрТермоДім»…………………………………………………..23

  1. Персонал підприємства, продуктивність його роботи та оплата

 праці…………………………………………………………………..23

  1. Визначення виробітку на одного працівника у плановому

 році і його зростання в процентах до базового року…………….26

  1. Основні фонди підприємства і показники їх використання……...30
  2. Визначення суми вивільнення (економії) оборотних коштів…….33
  3. Витрати виробництва і собівартість продукції підприємства…...36
  4. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності

 підприємства ТОВ «УкрТермоДім» ………………………………40

 Висновки ……………………………………………………………………….43

 Література………………………………………………………………………..44 

 Додатки…………………………………………………………………………..45

 


Вступ

 

Тема курсової роботи: «Інноваційні процеси на підприємстві                  ТОВ «УкрТермоДом» та оцінка її ефективності».

Інноваційний процес –  сукупність науково-технічних, технологічних  і організаційних змін, що відбуваються у процесі реалізації інновацій; процес послідовного перетворення ідеї на товар, що проходить етапи фундаментальних, прикладних досліджень, конструкторських розробок, маркетингу, виробництва, нарешті, збуту, − процес комерціалізації  технологій.

У широкому розумінні інноваційний процес не обмежується першою появою на ринку нового продукту, послуги  або доведенням до проектної потужності нової технології. Із розповсюдженням  інновація вдосконалюється, стає більш  ефективною, набуває не відомих раніше споживчих властивостей. Це забезпечує нові сфери її застосування, ринки, нових споживачів.

Розрізняють три логічні  форми інноваційних процесів підприємства: прості внутрішні, прості міжорганізаційні та розширені міжорганізаційні.

Простий внутрішній процес передбачає створення та використання інновацій всередині одного і  того ж підприємства. Інновація в  цьому випадку не набуває безпосередньо  товарної форми. При простому міжорганізаційному інноваційному процесі нововведення виступає як предмет купівлі-продажу. Тут відбувається розподіл функції виробництва та функції споживання нововведення.

Розширений міжорганізаційний інноваційний процес проявляється в порушенні монополії першого винахідника нововведення та в утворенні нових його виробництв, що сприяє конкуренції та вдосконаленню якості винайденого товару, технології чи послуги.

В основі інноваційного процесу  лежить створення, упровадження і поширення  інновацій, необхідними властивостями  яких є науково-технічна новизна, практичне  їх застосування і комерційна реалізованість з метою задоволення нових  суспільних потреб.

Процесові інновації означають  нові методи організації виробництва, нові технології, нові методи управління виробництвом. Процесові інновації  можуть бути пов'язані з створенням нових організаційних структур в  складі підприємства.

З практичного погляду, інновація  є зміною технології виробництва, безпосередньо  виливає па ефективність чинників виробництва  та спосіб їхнього поєднання.

 

 

 

Актуальність тем дослідження  полягає у тому, що зниження собівартості, одержання прибутку та високий рівень рентабельності є головним принципом  господарювання. І забезпечує вирішення  цих проблем впровадженням інновацій.

Мета курсової роботи –  глибоко засвоїти теоретичні питання  теми курсової роботи, навчитися самостійно використовувати і аналізувати  літературні джерела, інформацію, виробити вміння викладати власну думку і  роби узагальнюючи висновки, та набути навичок з розрахунків показників діяльності підприємства.

Об’єктом аналізу є  підприємство ТОВ «УкрТермоДом», яке має високий рівень ефективності та впроваджує в свою роботу інноваційні процеси.

Інформаційною базою є  показники діяльності підприємства ТОВ «УкрТермоДом». Розрахувавши та проаналізувавши показники підприємства, можна зробити висновок, що підприємство працює стабільно та ефективно в розрахунковому році порівняно з минулим, це відображається в доході від реалізації продукції, який складає 13027 тис. грн., а в минулому році 11134, тобто зросло на 1893 тис. грн..

Причиною  такого приросту є те, що підприємство впроваджує інноваційні  технології та процеси, яких не надають  інші підприємства. Наприклад, як енергоаудит проектів і готових споруд.

Організаційні нововведення вивчалися на підставі фактичного матеріалу підприємства, а оцінка ефективності виконана по методичним вказівкам Луганського будівельного коледжу з використанням сучасного нормативного матеріалу.

Економічні інновації  підприємства оцінені з урахуванням  вимог літературних джерел.

Основні показники діяльності підприємства розраховані і проаналізовані з використанням методичних вказівок.

Висновки підкреслюють доцільність  впровадження інноваційних процесів.


 

 


  1. Загальна характеристика підприємства.

                                                                     

ТОВ «УкрТермоДом» займається будівництвом енергозберігаючих будинків з 2000 року. ТОВ «УкрТермоДом» побудували більше 60 енергозберігаючих об'єктів. Розробляємо проекти енергозберігаючих будинків, враховуючи при цьому масу аспектів. Вартість 1м2 коробки дому, який відповідає нормам енергозбереження України, становить 200 $. Витрати на опалення взимку в наших будинках становлять 30 грн на 100м2. Будівництво здійснюємо в жаті терміни і без конфліктів. ТОВ «УкрТермоДом» виконуємо всі види робіт (будівельні, оздоблювальні та інженерні) силами своїх постійних і кваліфікованих працівників. ТОВ «УкрТермоДом» проводимо енергоаудит проектів і готових споруд. Виконує роботи з термомодернізації старих споруд. Утеплюємо будинку ековата. Встановлює автономні очисні споруди, вентиляційні установки з рекупірацієй тепла і монтуємо «тепла підлога».

Директор підприємства: Олег Едуардович Брізгалін

Загальна інформація

Назва: ТОВ «УкрТермоДом»

Повна назва: Товариство обмеженої  відповідальності «УкрТермоДом» (Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Додаток 1 )

Надані товари та послуги: Будівництво та проектування енергозберігаючих  будинків в Донецькій і Луганській обл. Енергоаудит. Термореконструкція будівель. Утеплення будинків ЕКОВАТОЙ. Монтаж автономних очисних споруд і жироуловлювачів. Устроіство вентиляції з рекупіраціей тепла.

Загальна кількість людей  які працюють на підприємстві 166 чоловік.

Адреса: Оборонна 20а, оф 104, Луганськ, Луганська область, Україна, 91031

Телефон: 0642 – 33 – 92 - 24, 050 959 35 39

Факс: 0642 – 71 – 98 - 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Правові основи господарської діяльності підприємства встановлює Господарський кодекс України, який має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва, і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.

Фірма веде оперативний та бухгалтерський облік результатів  своєї роботи

і статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського  обліку і статистичної звітності визначається чинними нормативними актами України. А сам контроль за фірмою здійснюють державні органи в межах своєї компетенції, яка встановлена законодавчими актами України.

Цілі підприємства: отримання прибутку та надання населенню своїх послуг по енегроаудиту та послуг по будівництву енергозберігаючих будинків. Також покращити мікроклімат будинку.

Форма власності підприємства є приватна. Має свій статутний капітал. Первоначальний регістратор  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Майно підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається на балансі підприємства. Середньорічна вартість основних фондів в розрахунковому році складає 3598 тис. грн.. А обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт власними силами за кошторисною вартістю складає в розрахунковому році 13027 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції складає 9381,9 тис. грн.. і  з цього дохід  від реалізованої продукції складає 13027 тис. грн., з  порівнянні з минулим роком збільшився на 1893 тис. грн.. чистий дохід від  реалізації продукції 10856,7 тис. грн., і  якщо вичести всі податки то прибуток який отримує підприємство складає 1474,8 тис. грн., підприємство працює ефективніше в розрахунковому році ніж в минулому, це видно з того що прибуток виріс на 487,7 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно підібране керівництво  і робоча група є основною складовою  частиною успіху. Саме від людей, що складають організацію, залежить, чи буде підприємство процвітати чи закриється, не проіснувавши і року. Для процвітання  створеного підприємства необхідно  затратити величезну кількість сил. Тільки люди, що володіють великим запасом енергії, що бажають домогтися високих результатів, зробити кар'єру і мати гідний рівень життя, а також мають сучасний погляд на поставлені цілі, що володіють умінням передбачати ситуацію здатні зробити підприємство прибутковим. З погляду психології і фізіології люди у віці від 25 до 35 років найбільше повно задовольняють перерахованим вище вимогам. У такий спосіб перевага буде віддаватися саме цієї вікової категорії. Загальна кількість людей, які працюють на підприємстві – 166 чоловік.

Информация о работе Інноваційні процеси на підприємстві ТОВ «УкрТероДім» та оцінка їх ефективності