Аналіз середовища безпосереднього оточення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 14:10, контрольная работа

Краткое описание

Середовище безпосереднього оточення (мікросередовище) - це та частина зовнішнього середовища, з якою підприємство має конкретну й безпосередню взаємодію, а саме: споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, становище підприємства на ринку серед конкурентів.

Вложенные файлы: 1 файл

контрольна.docx

— 40.27 Кб (Скачать файл)

Таблиця 8.22.

До аналізу  факторів безпосереднього оточення

Група факторів Фактор Вияв Вплив на підприємство Можлива реакція з боку підприємства
1. Споживачі 1.1. Ринок реалізації  готельних послуг Різке зниження попиту Скорочення  виручки, валового доходу й прибутку Посилення реклам Ної діяльності, укладення угод про  довготермінове проживання
1.2. Ринок  реалізації продукції об'єктів  громадського харчування Ринок Розширюється Завантаження  потужностей об'єктів, збільшення товарообігу, валового доходу й прибутку Збільшення  реалізації до максимально можливих обсягу
1.3. Ринок  додаткових послуг і т.д. Ринок стабільний Нестабільна чисельність  працівників Проведення  анкетного опитування працівників, впровадження заходів матеріального стимулювання
2. Постачальники 2.1. Постачання  сировини й засобів матеріально-технічного  призначення Подорожчання  сировини й засобів МТП Зростання собівартості продукції й засобів МТП Пошук нових  постачальників
2.2. Постачання  електроенергії і т.д. Підвищення  тарифів на оплату за використання електроенергії. Перебої в постачанні Пошук нових  форм співпраці, скорочення витрат
3. Конкуренти 3.1. Конкуренція  на внутрішньому ринку Зниження обсягу пропонованої продукції і послуг Скорочення  виручки об'єктів громадського харчування Пошук можливостей  щодо поліпшення асортименту, якості послуг, застосування нових форм і методів обслуговування
3.2. Конкуренція  з іноземними фірмами і т.д. Скорочення чисельності проживаючих Скорочення  виручки за проживання Впровадження  зарубіжного досвіду роботи

Важливим підсумком  галузевого аналізу є визначення й подальший прогноз ключових факторів успіху (КФУ). Ключові фактори успіху - це загальні для всіх підприємств галузі змінні, реалізація яких дає можливість поліпшити конкурентні позиції підприємства. 
 
В основі КФУ можуть лежати різні сфери діяльності підприємства: маркетинг, виробництво, фінанси, управління і т.д. 
 
На практиці КФУ можуть мати різні форми: кваліфікований персонал, низька собівартість послуг, висока частка опанованого ринку, ефективна реклама, імідж підприємства і т.д. КФУ для підприємств деяких галузей України представлені в табл. 8.23.

Таблиця 8.23.

Можливі ключові фактори успіху різних галузей  України 

Галузь Можливі КФУ
Харчова Імідж фірми, якість продукції, спрощеність технології, ефект масштабу, збутова мережа
Нафтогазова Джерела сировини (місцерозташування), комунікації
Авіа-перевезення Виробничі фонди, кваліфікований персонал, імідж фірми
Виробництво зброї Дослідницька  база, підтримка уряду, здатність  до ефективного ведення справи з  нечисельними компетентними покупцями
Фармацевтична Фінансові ресурси, дослідницька база, інновації, збутова мережа
Готельно-ресторанна Виробничі фонди, якість послуг, спрощеність технології надання послуг, ефект масштабу, імідж підприємства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Використана література

1. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент / Учебник для вузов. — М.: «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1998.

Информация о работе Аналіз середовища безпосереднього оточення