Аналіз світового досвіду використання аутсорсингу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 00:47, реферат

Краткое описание

Аутсорсинг не можна назвати абсолютно новим явищем у світовій та вітчизняній бізнес-практиці. Більшість дослідників сходяться на думці, що аутсорсинг є однією з розвинених форм промислової кооперації, який набув поширення і стрімко розвивався у другій половині 20-го століття [9]. Так у Японії, на початку 80-х років частка малих фірм, що працюють за аутсорсинговими схемами, склала 65%, причому в електронній промисловості, основної галузі японської економіки, ця цифра досягала 86%. Наприкінці минулого століття у процес промислової кооперації в країнах Європейського Співтовариства було залучено більше 350 тис. підприємств.

Вложенные файлы: 1 файл

analiz-svitovogo-dosvidu-vikoristannya-autsorsingu.doc

— 146.00 Кб (Скачать файл)

Ситуація ускладнюється і тим, що російські аутсорсингові компанії не в змозі допомогти потенційним замовникам. Західні гравці, наприклад, проводять ретельний аудит бізнес-процесів, допомагають із вибором устаткування, передають технології.

Хоча за даними опитування  порталу E-Executive станом на лютий 2009 року 63% компаній уже використовують аутсорсинг, більша їх частка концентрується у Москві, сума контрактів значно нижча порівняно з європейськими країнами, а функції, що передаються на аутсорсинг є другорядними і не можуть суттєво впливати на діяльність компанії у довгостроковому періоді .

Позитивним є те, що з 37% компаній, що не є споживачами послуг аутсорсингу, 60,6% планують використовувати їх у  майбутньому.

Найбільш затребуваним для компаній є аутсорсинг інформаційних технологій і виробничо-господарських функцій. Компанії готові передати на аутсорсинг такі функції, як IT (97,7%), рекрутинг і навчання персоналу (97,0%), адміністративно-господарські функції (67,5%).

Показовим є і той факт, що до важливих критеріїв при виборі підрядника респонденти віднесли: знання підрядником галузевої специфіки - 91,0%, ціна послуг підрядника - 66,2%, репутація підрядника - 58% [10]. Таким чином створене так зване «замкнене коло»: російські компанії не використовують аутсорсинг через брак кваліфікованих підрядників, тоді я іноземні оператори не заходять на російський ринок через низький рівень попиту. 90% російських учасників опитування PricewaterhouseCoopers відзначили нестачу кандидатів, які мають необхідні професійні знання та досвід, як одну з основних проблем багатьох підприємств [2].

Проведене автором дослідження  дозволяє виділити низку характеристик  та зробити порівняльний аналіз використання практики аутсорсингу в різних країнах  світу у вигляді таблиці (табл. 2).

Таблиця 2.

Характеристика

США

Японія

Європа

Росія

Рушійні сили

Зростаюча конкуренція на глобальному  ринку

Конкуренція в межах країни, експансія  міжнародних компаній

Причини переходу на аутсорсинг

Зниження витрат

Підвищення ефективності роботи компанії, концентрація на ядрі бізнесу

Зниження витрат, вимушена зміна  застарілого обладнання

Глибина запровадження аутсорсингу

Передача на аутсорсинг головних та другорядних функцій, включаючи  виробництво та наукові розробки

Передача другорядних функцій

Схема роботи з провайдерами аутсорсингу

Горизонтальна 

Пірамідальна 

Змішана

Горизонтальна

Форми аутсорсингу

Офшорний (зменшення частки), зовнішні підрядники

Всередині країни, дочірні підприємства закордоном

Офшорний (збільшення частки), зовнішні підрядники

Країни-виконавці аутсорсингу

Індія, Китай (частка зменшується)

Китай (частка зростає), аутсорсинг всередині  країни

Китай, країни Східної та центральної  Європи

Китай

Динаміка ринку

Спад, зменшення кількості та розміру  угод

Стабільне зростання ринку

Стагнація ринку

Тенденції ринку

Переорієнтація на аутсорсинг у середині країни

Стабільно мала частка офшорного аутсорсингу, орієнтація на країни азійського регіону

Порівняно висока динаміка ринку за рахунок розвитку офшорного аутсорсингу  у країнах-сусідах: Східна Європа, арабські країни, північно африканські країни

Розвиток аутсорсингу я к  у середині країни, так і за її межами, формування ринку як такого


 

 

 

Як бачимо, порівняльний аналіз довів існування певних особливостей використання аутсорсингу в межах  країни, або регіону. Поряд із деякими відмінними рисами для економічно розвинених країн існують певні спільні риси, пов’язані із рушійними силами, причинами використання аутсорсингу та глибиною запровадження аутсорсингу, що свідчить про розуміння економічної сутності аутсорсингу а відтак і можливість використовувати весь його потенціал. Натомість відмінні риси свідчать про існування впливу факторів зовнішнього середовища у межах кожної країни: економічної ситуації в цілому, структури економіки, бізнес-культури, тощо. Цілком прогнозовано ринок Росії виділяється серед інших країн, що в першу чергу пов’язано з перехідним характером економіки, і цілком імовірно відображає ситуацію і в Україні. 

 

 

Висновки

Наукова новизна дослідження полягає  у систематизації світового досвіду  використання аутсорсингу, що дозволило виділити спільні та відмінні риси на ринках США, Японії, Європейських країн ти Росії на основі запропонованих характеристик.

Як показало дослідження, ринки  аутсорсингу кожної країни перебувають  на різних етапах розвитку, їм притаманні особливості, пов’язані з методами ведення бізнесу та бізнес-культурою, що дозволяє стверджувати про необхідність врахування специфіки українського бізнесу. З іншого боку, чітко простежуються спільні риси, які обумовлені глобальним характером економіки та стиранням кордонів між економікою країн.

Подальшої розробки потребує вивчення об’єктивних чинників – ринкових факторів, та суб’єктивних – внутрішніх мотивів компанії, які впливають  на розвиток аутсорсингу в Україні  для створення релевантних методів  запровадження аутсорсингу та ефективних моделей управління аутсорсинговою діяльністю на вітчизняних підприємствах.

 

Список використаних джерел

1. Offshore Outsourcing by Japanese Firms [Електронний ресурс] / Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA (RIETI). – Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/research-insights/index.jhtml

2. The 12th Annual Global CEO Survey. Redefining success (формат PDF). – Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/research-insights/index.jhtml

3.  The 7th Annual Global CEO Survey. Redefining success (формат PDF). – Режим доступу : http://www.pwc.com/gx/en/business-challenges/index.jhtml

4. The Outsourcing Institute Unveils the Future of Outsourcing: Outsourcing 2.0. [Електронний ресурс] /  PR Newswire. PR Newswire Association LLC. 2007. HighBeam Research. 17 Nov. 2009. – Режим доступу :  http://www.highbeam.com/doc/1G1-160150372.html

5. The rise of nearshoring - Outsourcing in eastern Europe. (Offshoring close to home) [Електронний ресурс] / The Economist (US). Economist Newspaper Ltd. 2005. HighBeam Research. 17 Nov. 2009. – Режим доступу : http://www.highbeam.com/doc/1G1-14378001.html

6. Американские фирмы сокращают аутсорсинг [Електронний ресурс] / AlgoNet.ru. – Режим доступу:  http://algonet.ru/?ID=635890

7. Американцы возвращают аутсорсинг в США [Електронний ресурс] / Симакина А. // С News. Издание о высоких технологиях (электронная версия). – Режим доступу :  http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/03/10/340125

8.  Бедный аутсорсинг [Електронний ресурс] / Минаев С. // Газета «Коммерсантъ» № 155 (3486). – Режим доступу :  http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=699758

9.        Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкуренто-спроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / Зозульов О., Микало О.  // Економіка України. – 2009. - № 8 (573). – С. 16-24

10.  Как делают аутсорсинг в России [Електронний ресурс] / За даними дослідження ресурсу E-xecutive. – Режим доступу : http://www.e-xecutive.ru/files/img2/outs.htm

11. Критерии перехода на аутсорсинг промышленных предприятий [Електронний ресурс] / Шелухин И. // Маркетинг журнал 4Р (электронная версия).  – Режим доступу :  http://www.4p.ru/main/theory/3223/

12.  Настоящее и будущее оффшорного аутсорсинга в Европе  [Електронний ресурс] / Украинская Hі-Tech Инициатива. – Режим доступу : http://hi-tech.org.ua/Russian/outsourcing-news/offfshore/index.html

13. Практика и сценарии развития производственного аутсорсинга [Електронний ресурс] / Сироткин Д. // Журнал «Управление производством», №1 2009 год. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/management/manufact/ outsource_scenarios.shtml

14.  Промышленная кооперация в малом бизнесе [Електронний ресурс] /   Портал дистанционного консультирования предпринимателей. Режим доступу: http://www.dist-cons.ru/modules/promcoop/chap6.html

15. Что такое аутсорсинг [Електронний ресурс] / Газета «Мониторинг реальности» (электронная версия). – Режим доступу : http://monitorreal.ru/main/businesshelp/10-chto-takoe-outsoursing.html


Информация о работе Аналіз світового досвіду використання аутсорсингу