Антропогенний вплив на навколишнє середовище і основні принципи нормування допустимих рівнів впливу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2014 в 15:54, реферат

Краткое описание

Негативний вплив суспільства на природне навколишнє середовище внаслідок господарської діяльності називають антропогенним. З грецької його дослівно можна перекласти як вплив, породжений людиною. Таких впливів є безмежна кількість. Вони відрізняються обсягами, характером, інтенсивністю, величиною, рівнем шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей. При цьому всі їх прояви зводяться до чотирьох форм негативної Дії

Вложенные файлы: 1 файл

экология.doc

— 90.50 Кб (Скачать файл)

 

 Розрізняють природне забруднення, яке виникає внаслідок потужних природних процесів (виверження вулканів, лісові пожежі, вивітрювання тощо) без будь-якого впливу людини, і антропогенне, яке є результатом діяльності людини й інколи за масштабами впливу переважає природне. Різні типи забруднення можна розділити на три основні: фізичне, хімічне та біологічне.

 

 Фізичне забруднення  пов'язане зі змінами фізичних, температурно-енергетичних, хвильових  і радіаційних параметрів зовнішнього  середовища. Зокрема, тепловий вплив  проявляється в погіршенні режиму земної поверхні та умов життя людей. Джерелами теплового забруднення в межах міських територій є: підземні газопроводи промислових підприємств (140-160 °С), теплотраси (50-150 °С), збірні колектори і комунікації (35-45 °С) тощо. До фізичного забруднення можна віднести вплив шуму й електромагнітне випромінювання, джерелами якого є високовольтні лінії електропередач, електропідстанції, антени радіо- і телекомунікаційних станцій, а останнім часом також деякі побутові електроприлади. Встановлено, що при тривалому впливі електромагнітних полів навіть у здорових людей спостерігається перевтома, головний біль, почуття апатії та ін.

 

 Хімічне забруднення  – збільшення кількості хімічних  компонентів певного середовища, а також; проникнення (введення) в нього хімічних речовин, не притаманних йому або в концентраціях, котрі перевищують норму. Найнебезпечнішим Для природних екосистем і людини є саме хімічне забруднення, яке отруює навколишнє середовище різними токсикантами (аерозолі, хімічні речовини, важкі метали, пестициди, пластмаси, детергенти та ін.). За підрахунками спеціалістів, у наш Час у природному середовищі міститься 7-8,6 млн. хімічних речовин, причому їхня кількість щорічно поповнюється ще на 250 тис. нових сполук. Багато хімічних речовин мають канцерогенні та мутагенні властивості, серед яких особливо небезпечними є 200 (список складений експертами ЮНЕСКО): бензол, азбест, бензпірен, пестициди, важкі метали (особливо ртуть свинець, кадмій), різноманітні фарбники і харчові додатки.

 

 Біологічне забруднення – випадкове або пов'язане з діяльністю людини проникнення в екосистеми не притаманних їй рослин, тварин і мікроорганізмів (бактеріологічне); часто справляє негативний вплив при масовому розмноженні нових видів.

 

 Особливо забруднюють  середовище підприємства, які виробляють антибіотики, ферменти, вакцини, сироватки, кормовий білок, біоконцентрати та ін., тобто підприємства промислового біосинтезу, в викидах якого наявні живі клітини мікроорганізмів. До біологічного забруднення можна віднести надмірну експансію живих організмів. Так, у містах наявність звалищ, несвоєчасне прибирання побутових відходів призвели до значного збільшення синантропних тварин: щурів, комах, голубів, ворон та ін.

 

 Забруднювач – будь-який  фізичний чинник, хімічна речовина або біологічний вид (головним чином мікроорганізми), який потрапляє в навколишнє середовище або виникає в ньому в кількості, більшій за звичайну, і викликає забруднення середовища.

 

 Забруднювачі бувають  природні й антропогенні, а також  первинні (безпосередньо з джерела забруднення) і вторинні (внаслідок розкладу первинних або хімічних реакцій). Ще виділяють забруднювачі стійкі (ті, що не розкладаються), які акумулюються в трофічних ланцюгах.

 

 Проникнення різних  забруднювачів у природне середовище може мати небажані наслідки, зокрема:

 

- завдання шкоди рослинності  і тваринному світу (зниження  продуктивності лісів і культурних  рослин, вимирання тварин);

 

- порушення стійкості  природних біогеоценозів;

 

- завдання шкоди майну (корозія металів, руйнування архітектурних споруд та ін.);

 

- шкода здоров'ю людини  тощо (табл. 1).

 

 

 Таблиця 1 Основні забруднювачі  біосфери та їхній вплив на  здоров'я людиниЗабруднювач Вплив на здоров'я людини (у значних концентраціях)

Оксид карбону (СО) Досить агресивний газ, що сполучається з гемоглобіном крові й утворює карбоксигемоглобін, що може призвести до (залежно від концентрації): погіршення гостроти зору та здатності оцінювати тривалість інтервалів часу; змін у роботі серця та легенів; головного болю, сонливості, порушення дихання і навіть смерті

Оксиди сірки Подразнюють слизові оболонки очей та ротової порожнини, а також: викликають респіраторні симптоми: утруднене дихання, кашель з виділенням мокротиння, задишку; хронічну обструктивну легеневу недостатність, смертність від респіраторних та серцево-судинних хвороб

Оксиди нітрогену Викликають хронічну обструктивну легеневу недостатність, посилення респіраторних симптомів: кашель, головний біль, блювоту

Вуглеводні (бензин, метан, пентан, гексан) Мають наркотичну дію, викликають головний біль, запаморочення

Формальдегід Викликає подразнення очей, носа і горла, нудоту, рак носової порожнини

Свинець Викликає головний біль, анемію, нервові розлади, пологові дефекти, затримку розвитку, дебілізм

Ртуть Викликає ураження центральної та вегетативної нервової системи, печінки, нирок, органів травлення

Кадмій Викликає ушкодження нирок, анемію, хворобу легенів, високий кров'яний тиск; можливі також онкологічні захворювання, ушкодження плоду

Пестициди Викликають рак, ушкодження печінки, ембріонів

Нітрати Викликають утруднення дихання, підвищують дитячу смертність, при хімічних перетвореннях породжують канцерогенні сполуки

Радіонукліди Призводять до онкологічних захворювань, генетичних мутацій

Тверді завислі частки Викликають бронхіти, ослаблюють легеневу функцію, вірогідне скорочення середньої тривалості життя

 

 

 

 Багато забруднювачів (пестициди, поліхлордифеніли, пластмаси) украй повільно розкладаються  в природних умовах, а токсичні  сполуки (ртуть, свинець) взагалі не  знешкоджуються.

 

 Якщо в 40-х роках XX ст. ще домінували натуральні продукти (бавовна, шовк, вовна, каучук, мило, їжа  практично без добавок), то в  наш час у промислове розвинутих  країнах вони замінені синтетичними, які важко розкладаються і  забруднюють навколишнє середовище. Це насамперед синтетичне волокно, миючі засоби (детергенти, відбілювачі), їжа з добавками, мінеральні добрива, синтетичний каучук та ін.

 

 


Информация о работе Антропогенний вплив на навколишнє середовище і основні принципи нормування допустимих рівнів впливу