Жылжымалы үтірмен операциялық құрылғылардың жұмыс істеу принциптері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2012 в 19:35, курсовая работа

Краткое описание

Цифрлық сұлбаларды құрастырушы берілген тапсырманы шешу үшін ең тиімді нұсқаны таңдай білуі, негізгі цифрлық элементтерді және оларды қолдануды білуі, мүмкіндігінше негізгі есептерді шешудің ең қарапайым және кең таралған алгоритмдерін білуі қажет. Құрылғыларды жобалауда кең тараған инженерлік тәсілдерді білу болашақта пайдасыз жұмыспен айналыспай, дайын сұлбаларды қолдануға мүмкіндік береді. Шындығында микросхеманың ішкі логикасын түсіну телекоммуникация саласындағы мамандар үшін өте маңызды болып табылады.

Содержание

КІРІСПЕ 4
1 ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 5
1.1 Операциялық құрылғы туралы түсінік......................................................5
1.2 Операциялық жүйелер 6
1.3 Үзу контроллері 7
1.4 Үзулердің жіктелуі 8
1.5 Аппараттық және программалық үзу өңдеу құралдарының сипаттамасы 9
1.6. Программаланатын үзу контроллері ……………………………11
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 17
ҚОРЫТЫНДЫ 57
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 58
A-ҚОСЫМША………………………………………………………….……59

Вложенные файлы: 1 файл

Ордабекова А.А. ЦУИМП курстык жумыс.docx

— 520.04 Кб (Скачать файл)

15-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «00010111»y=0

20-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «00010100»y=0

25-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «00011001»y=0

64-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «01000000»y=1

71-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «01000111»y=1

88-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «01011000»y=1

99-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «01100011»y=1

122-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «01111010»y=1

141-скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «10000101»y=1

233- скриншот:кіріс сигналдар  комбинациясы: «11101001»y=1

Курстық жұмыстың мақсаты математикалық теңдікті сұлбатехникалық түрде іске асыру болып табылады. Алынған теңдік сұлбатехникалық түрде келесі сұлба бойынша іске асырылады (модельдеу Electronics программасында Workbench электрондық модельдеу орындалған).

Көріп отырғанымыздай есепті тиімді әдіспен шешуге болады.(2.3-сурет)


 

2.3-сурет Electronics Workbenchпрограммасында электрондық модельдеу орындалғаны

ҚОРЫТЫНДЫ

 

 

Өндірістік обектілерді  басқару құрылғыларына микропроцессорлық  техниканы ендіру, яғни байланыс жабдықтарын, әртүрлі салалардағы мамандардың  осы аймақта білімді болуын талап  етеді. Цифрлық құрылғылардың функционалдық  сұлбаларын құру процесінде негізгі  екі кезең айқынды түрде ерекшеленеді. Құрылымдық жобалау деп атауға болатын бірінші кезеңде, берілген құрастыру алгоритмін математикалық теңдік түрінде көрсетіп, одан кейін нәтижені алу, санау, кодты түрлендіру, ақпаратты тасымалдау сияқты бірқатар операторлардың тізбегі орындалады. Техникалық талаптарға сәйкес сұлбаның функционалдық түйіні ретінде интегралдық түрде жасалған дайын блоктарды қолдануға болады, егер де ондай микросхемалар болмаса, оларды қарапайым элементтерден синтездеу қажеттілігі туындайды. Мұндай синтез ең алдымен логика алгебрасының көмегімен, одан кейін алынған функциялар арқылы эквивалентті сұлбалалар құрылады. Цифрлық сұлбаларды құрастырушы берілген тапсырманы шешу үшін ең тиімді нұсқаны таңдай білуі, негізгі цифрлық элементтерді және оларды қолдануды білуі, мүмкіндігінше негізгі есептерді шешудің ең қарапайым және кең таралған алгоритмдерін білуі қажет. Логика алгебрасындағы қарапайым есепті шешудің және логикалық элементтерден алынған функциялар жиынтығының қасында, сұлбаны іске асыру әлдеқайда күрделі екендігін атап өткен жөн. Шындығында микросхеманың ішкі логикасын түсіну телекоммуникация саласындағы мамандар үшін өте маңызды болып табылады. Автоматика және радиотехника жағдайларында мамандардың, құрылғыларды құрастырушылар ойластырмаған функцияларды атқаруына тура келед, осы кезде микросхемаларды сауатты түрде қолдану олардың логикаларының жұмысын түсінуге әкеп соғады. Түйіндердің сұлбаларының жұмыс істеу прициптерін жақсы білу, белгілі бір ақауларды анықтауға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

  1. Өтепбергенов И.Т., Есмагамбетов Б.С., Әшімов Ғ.А. Басқару жүйелеріндегі микропроцессорлық кешендер. ҚазККА. 2006 ж. 192 б.
  2. Электротехника и электроника  в экспериментах  и  упражнениях: Практикум на Electronics  Workbench:  В 2-х  томах /Под общей редакцией  Д.И.Панфилова. М.: ДОДЭКА.2000г. 155с.
  3. Ахметов Б.С., Өтепбергенов Е.Т., Әшімов Ғ.А. Схемотехника. ҚазККА. 2006 ж. 184 б.
  4. Вычислительные машины, системы и сети: Учебник/А.П. Пятибратов, С.Н.Беляев, Г.М. Козырева и др.; Под ред. проф. А.П. Пятибратова. М.:Финансы и статистика. 1991г. 400 с.
  5. Черняк Н.Г. и др. Архитектура вычислительных систем и сетей: Учеб.пособие / Н.Г. Черняк, И.Н. Буравцева, Н.М. Пушкина. 2-е изд. 
    перераб. и доп. М.: Финансы и статистика. 1986г. 318 с.

 
 
 

 


Информация о работе Жылжымалы үтірмен операциялық құрылғылардың жұмыс істеу принциптері