Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні за 2012 рік

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2014 в 23:41, доклад

Краткое описание

Важливу роль в розвитку національної економіки будь-якої країни світу відіграють іноземні інвестиції, Україна в даному випадку не є винятком. З розвитком транснаціональних корпорацій суспільство все більше уваги приділяє питанню їхнього розміщення та освоєння в сучасній економіці. Та не дарма, адже їхня величина, доцільність галузевого та територіального розміщення,все сильніше впливають на підвищення економічної активності населення, створенню нових робочих місць, а інколи цілих виробничих галузей національного господарства, що в кінцевому варіанті визначає структуру економіки держави та формує її політику. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу та ін.

Вложенные файлы: 1 файл

Аналіз руху прямих іноземних інвестицій.docx

— 2.40 Мб (Скачать файл)

Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні за 2012 рік

 Вівторок, 02.04.2013 - 23:33

Важливу роль в розвитку національної економіки будь-якої країни світу відіграють іноземні інвестиції, Україна в даному випадку не є винятком. З розвитком транснаціональних корпорацій суспільство все більше уваги приділяє питанню їхнього розміщення та освоєння в сучасній економіці. Та не дарма, адже їхня величина, доцільність галузевого та територіального розміщення,все сильніше впливають на підвищення економічної активності населення, створенню нових робочих місць, а інколи цілих виробничих галузей національного господарства, що в кінцевому варіанті визначає структуру економіки держави та формує її політику. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу та ін.

В Україні процес розміщення інвестицій відбувається не без участі держави, принаймні існує інвестиційне законодавство, яке адаптовано до норм ЄС, та діють 50 міжнародних угод, предметом яких є захист та сприяння інвестиціям, та це все на теоретичному декларативному рівні. На практиці, з метою розвитку вітчизняної економіки,міжнародні угоди та акти мають стимулювати державний менеджмент по усій його вертикалі до освоєння іноземних інвестицій (акціонерного капіталу транснаціональних корпорацій),як локомотиву для розвитку тих галузей, об'єкти яких становлять собою значний не реалізований потенціал розміщення виробничих потужностей та капіталів. А яка ж ситуація з рухом іноземних інвестицій наразі в економіці нашої держави, яку динаміку вони показують, в яких галузях розміщуються та куди орієнтується вітчизняний капітал, які галузі іноземних держав опановує? Відповіді на вище порушені питання, ми надамо в даному дослідженні.

Аналіз іноземних інвестицій передбачає вивчення динаміки показників у визначенні їх походження, галузевої та регіональної структури. Отож, зупинимося спершу на аналізі основних країн-інвесторів іноземного акціонерного капіталу, які розміщують свої активи в нашій державі в якості прямих інвестицій. Для цього розглянемо наступну таблицю, в якій зазначені країни, що здійснили найбільші інвестиції в українську економіку у 2012 році, визначимо їхні обсяги у мільйонах доларів США за основними країнами-інвесторами.

Таблиця 1

Як бачимо, обсяги прямих інвестицій в економіку нашої держави за 2012 збільшилися на 4128.5 млн.дол., що в свою чергу становить 8.20% приросту в порівнянні з початком 2012 року. Основною країною інвестором являється Кіпр, обсяги інвестування якого збільшилися лише за 2012 рік на 3919.9 млн.дол., від 13355.2 млн.дол. до 17275.1 млн.дол, що в свою чергу становить 31,72% інвестицій вкладених усіма країнами світу в українську економіку станом на 31.12.2012р. Збільшивши власний капітал на 29.35%, кіпрські інвестори стали лідерами відносного та абсолютного приросту обсягів капіталів серед усіх основних країн-інвесторів, а збільшення загального показника прямих іноземних інвестицій було забезпечено в основному Кіпром. Німеччина, яка є другою країною за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, навпаки – скоротила свої активи в Україні на 1074.0 млн.дол, з 7391.0 млн.дол. до 6317.0 млн.дол., тобто на 14.53% від того капіталу, який був залучений до української економіки з початку інвестування в економіку нашої держави. Аналогічна ситуація й з іншими європейськими країнами, наприклад: обсяги французького капіталу скоротилися за рік на 21.90%, з показником – 495.1 млн.дол; англійського – на 36.9, шведського та австрійського – на 156.7 млн.дол. та 17.4 млн.дол відповідно. Наростили обсяги прямих інвестицій країни, що відомі нам розвиненою банківською системою – Віргінські Острови (Брит.) – на 218.9 млн.дол., Нідерланди – 270.6 млн.дол. та Швейцарія – 158.5 млн.дол. Також незначний ріст обсягів інвестицій (акціонерного капіталу) продемонструвала Російська Федерація – з 3600.4 до 3785.8 млн.дол., що становить 185.4 млн.дол., та (5,15%) відповідно. Та конкурувати російському капіталу з Британською Заморською територією, яка розташована на острівних коралових рифах карибського басейну не під силу, адже капітал з Віргінських островів продемонстрував більший показник просту інвестицій, як у відносному так і абсолютному плані.

КіпрНімеччинаНідерландиАвстріяВелика БританіяВіргінські О-ви (Брит.)ФранціяШвеціяШвейцаріяІнші країни ЄСРосійська ФедераціяІнші країни СНД05 00010 00015 00020 000млн.дол.Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними країнами-інвесторами за 2012р.Show allchart by amcharts.com

Обсяги інвестицій станом на 01.01.2012р. Обсяги інвестицій станом на 31.12.2012р.

Отже, відтік капіталів країн-інвесторів які входять до семи найрозвиненіших країн світу (Німеччини, Великої Британії та Франції), з легкістю компенсується капіталом острівних країн (Кіпром та Віргінськими островами). Обсяги іноземних інвестицій в Україну Ви маєте змогу переглянути на наступній карті.

Дослідивши перелік основних країн-інвесторів в українську економіку перейдемо до аналізу наступної характеристики іноземного інвестиційного акціонерного капіталу – його галузевої структури. Для цього підрахуємо обсяги прямих іноземних інвестицій відповідно до основних галузей національного господарства України, визначимо їхню частку та динаміку. Розглянемо отримані результати в наступній таблиці.

Таблиця 2

Щодо загального аналізу даної таблиці, то виходячи з вищенаведених статистичних даних та розрахованих відносних показників розміщення інвестиційного капіталу, бачимо що на фоні відтоку кількох мільярдів європейських інвестицій падіння інвестиційного капіталу не відбулося у жодній з галузей української економіки окрім Фінансової діяльності, з незначним абсолютним показником (-78.9) млн.дол. та відносним у (-0.49%). Це свідчить про те, що акціонерний капітал заморських острівних країн швидко зорієнтувався і замістив утворені європейцями прогалини.

Беручи до уваги розміщення капіталів за галузями, бачимо що станом на 31.12.2012 року найбільша частка прямих іноземних інвестицій зосереджена у промисловості – 17166.7 млн.дол. (31,52%), фінансовій діяльності – 16105.6 млн.дол. (29,57%) та операціях з нерухомим майном, орендою, інжинірингу та надання послуг підприємцям – 9058.5 млн.дол. (16,63%). Найбільший приріст демонструє промисловість з показником росту у 2136.8 млн.дол. (+14.22%), а збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій для промисловості в основному забезпечили такі її підгалузі, як виробництво харчових продуктів напоїв та тютюнових виробів з показником приросту в 818.0 млн.дол., (+36,82%), а також виробництво та розподілення електроенергії газу та води з показником приросту в 766.7 млн.дол., при чому дана галузь демонструє подвоєння обсягів іноземних інвестицій протягом 2012 року (з 773.0 млн.дол. – станом на 01.01.2012, до 1539.7 млн.дол – станом на 31.12.2012), в результаті чого вона стала лідером за відносним приростом розміщення іноземних інвестицій, з показником у (+99,18%). Нагадаємо, до об’єктів даної галузі відносяться: газорозподільчі та енергорозподільчі компанії, газові свердловини, електростанції. Для цілісного уявлення про місце та обсяги прямих іноземних інвестицій у галузях національного господарства України розглянемо наступну діаграму.

527.7: 0.97%9 058.5: 16.63%16 105.6: 29.57%800.7: 1.47%17 166.7: 31.52%974.1: 1.79%6 003: 11.02%810.3: 1.49%3 015.7: 5.54%Прямі  іноземні інвестиції в Україні  за видами економічної діяльності  станом на 31.12.2012р.chart by amcharts.com

Сільське та лісове господарство800.7Промисловість17 166.7Будівництво974.1Торгівля6 003Діяльність готелів та ресторанів810.3Діяльність транспорту та зв'язку3 015.7Фінансова діяльність16 105.6Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг9 058.5Інші галузі національного господарства527.7

Виходячи з всезростаючої ролі прямих іноземних інвестицій з Кіпру в структурі інвестицій усіх держав-інвесторів, господарчі суб’єкти яких розмістили акціонерний капітал в Україні, випливає доречність дослідити структуру кіпрських прямих інвестицій за галузями національного господарства України. Для проведення подальшого аналізу розглянемо наступну таблицю даних, в якій розміщена інформація про обсяги та динаміку розміщених кіпрських інвестицій за 2012 рік.

Таблиця 3

Отримані показники руху кіпрських інвестицій в даній таблиців основному повторюють попередню (Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в Україні за видами економічної діяльності за 2012 рік), за винятком кількох галузей, зокрема Фінансової діяльності, з показником росту в 1814.9 млн.дол.(+67.39%), нагадаємо – абсолютний показник інвестицій з усіх разом узятих країн за даною галуззю в нас становив (-78.9 млн.дол.), а за відносною (-0.49), також відмінністю є числове значення показників, адже в кіпрських прямих інвестицій він вищий за переважною більшістю абсолютних показників, а за відносними – майже за усіма. Максимальний відносний показник росту кіпрських інвестицій в нас виявлений в галузі виробництва розподілення газу та води і становить він (+306.57%) росту, як бачимо 01.01.2012 обсяг капіталовкладень в дану галузь становив 315.2 млн.дол, а 31.12.2012 він досяг позначки 1281.5 млн.дол., лише за 2012 рік було інвестовано 966.3 млн.дол. Примітно що даний показник свідчить не тільки про збільшення інвестицій цієї острівної держави в даній галузі, а й про витіснення ними інвестицій інших іноземних країн в розмірі 199.6 млн.дол. Для більш наглядного ознайомлення з ростом об’ємів прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Кіпру за основними галузями в яких вони розміщені пропонуємо розглянути наступну діаграму.

ПромисловістьФінансова діяльністьНерухомість, оренда, інжинірингТоргівляТранспорт та зв’язокБудівництвоСільське та лісове господарствоІнші галузі01 0002 0003 0004 0005 000млн.дол.3 5932 693.14 001.61 454.6588.8388.9319.4315.81 296.91 814.9476.4Обсяг прямих іноземних інвестиції з Кіпру в економіці України за 2012 рікShow allchart by amcharts.com

Обсяг прямих іноземних інвестиції Приріст за 2012 рік

Виходячи з отриманої діаграми – бачимо, що справи кіпрських прямих інвестицій в Україні йдуть куди краще, ніж в українській економіці та самому Кіпрі. А капітал господарських суб’єктів Кіпру – почувається в Україні нічим не гірше ніж туристи на його курортах.

Для завершення аналізу характеристики прямих іноземних інвестицій в Україну, виявимо показники розміщення акціонерного капіталу в розрізі областей України, станом на початок та кінець 2012 року, а також розрахуємо динаміку їхніх абсолютних та відносних показників.

Таблиця 4

Виходячи з розрахованих абсолютних та відносних показників обсягів прямих іноземних інвестицій, розміщених в регіонах нашої держави – бачимо, що беззаперечним лідером серед них є м.Київ, на господарчих суб’єктів якого припадає 26592.1 млн.дол., що в свою чергу становить майже половину - (48.83%) іноземного акціонерного капіталу, розміщеного в Україні за всю її суверенну історію. Даний показник свідчить про те, що іноземний капітал не цікавиться відокремленими виробничими об’єктами, а стрімко нарощує свій вплив на всеукраїнські компанії, які лише зареєстровані в Києві, а їх виробничі потужності розміщені, в переважній більшості, поза столицею. На наш погляд, явно виражена диспропорція у географії розміщення іноземних акціонерних капіталів негативно впливає на розвиток міжгалузевого виробничого циклу в регіонах нашої держави, адже відсутність притоку коштів безпосередньо до виробничих суб’єктів, що розміщені в периферії, які зазвичай належать до ланки середнього бізнесу, зазвичай унеможливлює здорову конкуренцію, створення нових робочих місць та надходжень до місцевих бюджетів. Зрозуміло, що велика компанія для підвищення ділової активності реєструє власну організацію в столиці, та концентрація капіталів в такого роду господарчих суб’єктів зовсім лишили уваги з боку іноземних інвестицій такі перспективні області, як Вінницька – 245.4 млн.дол. (0,45%), Хмельницька – 208.6млн.дол. (0,38%); а Тернопільська та Чернівецька області з показниками 64.6 млн.дол. та 64.3 млн.дол. відповідно, взагалі продемонстрували рекордний мінімум від загального обсягу інвестицій розміщених в Україні по (0,12%).В такому диспропорційному вигляді інвестиції спотворюють основне своє декларативне призначення – досягнення економічного та соціального ефекту територіальних громад.

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у регіонах України за 2012 рік

Лідером за приростом інвестицій за 2012 рік в абсолютному значенні залишається столиця, а відносному – Черкаська область (+209.45%). Найбільший як відносний так і абсолютний показник за скороченням інвестицій продемонструвала Харківська область (-643.9) млн.дол., що становило (-22.8%) від показника станом на початок року.

Підсумовуючи проведений аналіз розміщення прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) за 2012 рік, варто відзначити наступне:

  • акціонерний капітал Кіпру та Віргінських Островів (Брит.) продовжує витісняти з української економіки капітал розвинених країн світу та забезпечує загальні показники приросту надходження акціонерних капіталів до України;
  • в структурі галузей національного господарства іноземні інвестиції себе найкраще почувають у промисловості, а саме в галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, залишаються значними у фінансовій діяльності та операціях з нерухомим майном, орендою та інжинірингом. В той час, як величезний економічний потенціал галузей сільського господарства та будівництва залишається для іноземних інвесторів неконкурентоспроможним у порівнянні з іншими більш дохідними галузями;
  • територіальна структура розміщення іноземних капіталів, яка тяжіє до столиці, не сприяє розгортанню нових виробничих потужностей на периферії.

Охарактеризувавши розміщення та динаміку прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні, перейдемо до наступної частини нашого дослідження – аналізу прямих іноземних інвестицій з України в економіку країн світу за 2012 рік. Досліджуючи даний процес, будемо дотримуватися попередньо використаної схеми. Спершу виявимо звідки йдуть інвестиції українського акціонерного капіталу, яким країнам надають перевагу та в яких галузях закордонних економік розвивають свою економічну діяльність. За даними держкомстату станом на 31.12.2012р. українські інвестори розмістили за кордоном 6481.9 млн.дол., за 2012 рік спостерігалася динаміка скорочення, за абсолютним показником (-417.8) млн..дол. та відносним (-6.06%), з розрахунку показників на початок та кінець календарного 2012 року. З метою встановлення обсягів та динаміки акціонерного капіталу, який інвестується до інших держав з числа українських областей, розглянемо наступну таблицю.

Таблиця 5

Розрахувавши отримані показники ми маємо змогу виявити географію та обсяги капіталів, які покинули Україну в пошуках кращих прибутків серед господарчих суб’єктів закордонних країн. В розрізі областей України неозброєним оком видно, що Донецька область станом на 31.02.2012р. є лідером серед регіонів нашої держави за обсягами іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що розміщені в економіках країн світу з показником в 5426.3 млн.дол. з вражаючим відносним показником (83,71%) від усіх інвестицій, що були інвестовані Україною в інші країни світу. Найменший абсолютний показник продемонстрували Вінницька - 0.2 млн.дол.,Кіровоградська - 0.1 млн.дол., Херсонська - 0.1 млн.дол., що у відносному показнику менше ніж 0,01%. Що стосується показників динаміки інвестицій з областей України, то в абсолютному зменшенні також є лідером Донецька область (-513.5) млн.дол., що становить (-8.65%). Зважаючи на загальні показники примітно, що саме Донецька область забезпечила зменшення загального об’єму розміщених інвестицій за кордоном на фоні їхнього росту серед усіх інших регіонів України, що розраховано в колонці приросту. Аналізуючи отримані дані можна зробити висновок, що господарчі суб’єкти серед усіх областей нашої держави не проявляють особливого інтересу до розміщення власних капіталів за кордоном, окрім Донецької області. Навіть максимальний відносний ріст показників динаміки розміщених інвестицій серед областей за 2012 рік, який демонструє Одеська область (+49.72%) в абсолютному плані (+17.9) млн.дол. на фоні шахтарського краю не становить значних обсягів.

Прямі іноземні інвестиції з регіонів України в економіці країн світу за 2012 рік

Проаналізувавши географію та обсяги інвестування вітчизняних акціонерних капіталів до економік інших країн світу, перейдемо до наступної характеристики прямих іноземних інвестицій – їхньої галузевої структури. Для цього розглянемо наступну таблицю.

Информация о работе Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні за 2012 рік