Электроснабжение текстильного производства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2012 в 17:18, курсовая работа

Краткое описание

1 Зауыттың коректенуі кернеуі 110/35/10кВ қуаты 40000 кВ×А бойынша екі үшорамды трансформатор орнатылған энергия жүйесінің қосалқы станциясынан жүзеге асады.
2 Жүйенің қуаты Sс = 1000 МВ×А, жүйенің қуатына қатысты 110 кВ жағындағы жүйенің реактивті кедергісі Xс = 0,6.
3 Электр энергия құны 4 тенге / кВт×сағ.
4 Қосалқы станциядан цехтардың жиынтығына дейінгі қоректенуші желінің ұзындығы ℓ = 9 км.
5 А.1. кестесінде зауыттың электрлік жүктемесінің мәліметтері келтірілген.

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая 8 вариант.doc

— 633.00 Кб (Скачать файл)

8 нұсқа

 

Текстилді машина жасау зауытының  электрмен жабдықтау жүйесін жобалауға арналған бастапқы деректер

 

1 Зауыттың коректенуі кернеуі 110/35/10кВ қуаты 40000 кВ×А бойынша екі үшорамды трансформатор орнатылған энергия жүйесінің қосалқы станциясынан жүзеге асады.

2 Жүйенің қуаты Sс = 1000 МВ×А, жүйенің қуатына қатысты 110 кВ жағындағы жүйенің реактивті кедергісі Xс = 0,6.

3 Электр энергия құны 4 тенге / кВт×сағ.

4 Қосалқы станциядан цехтардың жиынтығына дейінгі қоректенуші желінің ұзындығы ℓ = 9 км. 

5 А.1. кестесінде зауыттың электрлік жүктемесінің мәліметтері келтірілген.

6 А1 суретінде цехтардың жиынтығының негізгі жоспары көрсетілген.

     7 Зауыт үш ауысымда жұмыс істейді.

     8 Аудармалы коэффициент К =  340.

 

А.1 кесте – Зауыттың электрлік жүктемесінің мәліметтері

 

Жоспар бойынша  номер

 

Цех атауы

Орнатылған  қуат

Pном, кВт

Кернеу

Uн, кВ

1

Әрлеу ғимараты

2800

0,4

2

Асхана 

310

0,4

3

Компрессорлы станция

СД 4 1000

230

4000

0,4

6

4

Болат құйғыш цех

Пештер 4 3200

4700

12800

0,4

6

5

МЖЦ

145

0,4

6

Гальваникалық цех

3160

0,4

7

Термиялық цех

2800

0,4

8

Ағаш өңдеу цехі

2950

0,4

9

Механикалы-штампты цех

860

0,4

10

Бояғыш цех

1740

0,4


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

 

 


 

 

 

 

Қоректену


 

 

 
 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.1 сурет – Зауыттың негізгі жоспары (масштаб 1см : 50м)

 

 

 

 

1 Есептік электр жүктемесінің анықталуы

 

1.1Электр энергияны тұтынушыларының қысқаша сипаттамасы

 

ЭҚЕ талаптарына сүйене отырып электрмен жабдықтаудың сенімділік дәлдік нүктесінен электр энергияны тұтынушыларды сараптау, орналасқан жердің өндірістік орта шартың анықтау және электрмен жабдықтаудың тоқыраусыздық деңгейі бойынша электр энергия тұтынушыларының дәрежесін келтіру.

Жүргізілген сараптама  нәтижесін 1.1 кестесіне енгізу ұсынылады.

 

1.1 Кесте

 

Жоспар бойынша  номер

 

Цех атауы

ЭҚЕ тұтынушыла-рының дәрежесі

Өндірістік 

орта

1

Әрлеу ғимараты

III

тозаңды, ластанған

2

Асхана 

II, III

қалыпты

3

Компрессорлы станция

II, III

қалыпты

4

Болат құйғыш цех

III

тозаңды, ыстық

5

МЖЦ

II, III

қалыпты

6

Гальваникалық цех

II

тозаңды, ыстық

7

Термиялық цех

II

тозаңды, ыстық

8

Ағаш өңдеу цехі

II

қалыпты

9

Механикалы-штампты цех

II

қалыпты

10

Бояғыш цех

II

тозаңды, улы орта


 

 

1.2 Кәсіпорының цехтары бойынша есептік электр жүктемелерін анықтауы

 

Кернеуі 0,4кВ есептік активті Рр, кВт, және реактивті Qр, квар, цехтың күштік қабылдағыштарының жүктемелері формула бойынша анықталады:

 

                                                      Рр = Кс∙ Рном,                                          (1.1)

 

Qр = tgφ∙ Рр,                                             (1.2)

 

мұндағы Кс – берілген анықтамалар бойынша алынатын орташа сұраныс коэффициенті;

                           

 

            Рр1= 0,65∙ 2800=1820 кВт                          Qр1 = 0,88∙ 1820=1601,6 квар

            Рр2 = 0,5∙ 310=155 кВт                         Qр2 = 0,48∙ 155=74,4 квар

            Рр3 = 0,65∙ 230=149,5 кВт                    Qр3 = 0,88∙ 149,5=131,56 квар

            Рр4= 0,6∙ 4700=2820 кВт                      Qр4 = 0,88∙ 2820=2481,6 квар

            Рр5= 0,3∙ 145=43,5 кВт                         Qр5 = 1,17∙ 43,5=51 квар

            Рр6= 0,4∙ 3160=1264 кВт                      Qр6 = 1,17∙ 1264=1479 квар 

            Рр7= 0,5∙ 2800=1400 кВт                      Qр7 = 1,17∙ 1400=1638 квар

  Рр8= 0,3∙ 2950=885 кВт                        Qр8 = 1,02∙ 885=903 квар

  Рр9= 0,25∙ 860=215 кВт                        Qр9 = 1,17∙ 215=251,5 квар

  Рр10= 0,5∙ 1740=870 кВт                       Qр10 = 1,02∙ 870=887,4 квар

 

 

Кернеуі 6(10) кВ болат құйғыш цех үшін: саны n =4, қалыпты қуат Рном = 3200 кВт,

 

Р′р4 = 0,6∙4∙3200 = 7680 кВт,          

          .         

 

Кернеуі 6 (10) кВ электрқабылдағыштың  есептік күштік жүктемелері осылайша анықталынады.Тек айырмашылығы синхронды электрқозғалтқыштар үшін (СҚ) есептік реактивті қуатының анықталуында.

Реактивті қуаттың максималды шамасы Qсд, квар, мына формула бойынша анықталынады

 

                                 (1.3)

Кернеуі 6(10) кВ СД типті компрессорлы станция үшін: саны n = 4, бір қозғалтқыштың қалыпты қуаты Рном1 = 1000 кВт, қуат коффициенті cosφном = 0,9, пайдалы әсер коэффициенті ηном = 0,95

 

Р′р1 = 0,85∙4∙1000 = 3400 кВт,

 

.

 

Негізгі жопар бойынша  цех еденінің ауданы:

 

F1 = 50∙120=6000 м2                    

F2 = 50∙65=3250 м2

F3 = 65∙85=5525 м2

F4 = 215∙140=30100 м2

F5 = 140∙65=9100м2

F6 = 75∙105=7875 м2

F7 = 95∙65=6175 м2

F8 = 95∙65=6175 м2

F9 = 95∙65=6175 м2

F10 = 55∙150=8250 м2

 
         Цехтің  жарықтандырғыш қабылдағыштарының  есептік жүктемесі Рр.о, кВт, жуықтып есептеуде орнатылған қуат және сұраныс коэффициенті бойынша мына формулаға сәйкес анықталады

 

Рр.о = Рном.о ∙Кс.о∙КПРА,                                             (1.4)

 

 

Жарықтандырудың орнатылған қуатын Рном.о, кВт, есептеу үшін жүктемені анықтаудың көмекші әдісі  қолданылады - ауданның бірлігіне меншікті қуат әдісі

 

Рном.о = руд∙F,                                             (1.5)

 

мұнда руд – цех еденінің ауданының меншікті жүктемесі, Вт/м2;     

        F -   негізгі жоспар бойынша бойынша анықталатын цех еденінің ауданы, м2.

 

 

Рном.о1 = 14,3∙10-3∙6000=86 кВт                             Рр.о1 = 86∙ 0,95=82 кВт

Рном.о2 = 19,5∙10-3∙3250=63 кВт                            Рр.о2 = 63 ∙ 0,85=53 кВт

Рном.о3 = 9,1∙10-3∙5525=50 кВт                               Рр.о3 = 50 ∙ 0,85=42 кВт

Рном.о4 = 12∙10-3∙30100=361 кВт                           Рр.о4 = 361 ∙ 0,95=343 кВт

Рном.о5 = 14,3∙10-3∙9100=130 кВт                           Рр.о5 = 130 ∙ 0,95=124 кВт

Рном.о6 = 14∙10-3∙7875=110 кВт                              Рр.о6 = 110 ∙ 0,95=05 кВт

Рном.о7 = 14,3∙10-3∙6175=88 кВт                            Рр.о7 = 88 ∙ 0,95=84 кВт

Рном.о8 = 14,3∙10-3∙6175=88 кВт  Рр.о8 = 88 ∙ 0,95=84 кВт

Рном.о9 = 15∙10-3∙6175=93 кВт  Рр.о9 = 93 ∙ 0,95=88 кВт

Рном.о10 = 16∙10-3∙8250=132 кВт  Рр.о10 = 132 ∙ 0,95=125 кВт

 

 

Егер цехта қуат коэффициенті төмен газразрядты жарық көзін  орнату жобаланса, онда осы цехта  жарықтандырудың есептік реактивті қуатың мына формула бойынша анықтау керек

 

Qр.о = tgφ∙ Рр.о,                                     (1.6)

 

Qр.о1 = 0,33∙ 82=27 квар

Qр.о2 = 0,62∙ 53=33 квар

Qр.о3 = 0,62∙ 42=26 квар

Qр.о4 = 0,33∙ 343=113 квар

Qр.о5 = 0,33∙ 124=41квар

Qр.о6 = 0,33∙ 105=35 квар

Qр.о7 = 0,33∙ 84=28 квар

Qр.о8 = 0,33∙ 84=28 квар

Qр.о9 = 0,33∙ 88=29 квар

Qр.о10 = 0,33∙ 125=41 квар

 

Жарықтандырудың толық  есептік жүктемесі

 

.                                       (1.7)

кВА    

кВА  

кВА  

кВА  

кВА  

кВА  

кВА  

кВА  

кВА  

кВА  

 

Жарықтандыру ауданы Fосв, м2, кәсіпорынның ауданы мен барлық цехтардың аудандарының қосындысының айырымымен анықталады, яғни    Fосв = Fпред − ∑Fi.

 

Fпред =610∙ 475=289750 м2

Fосв = 289750− 88625=201125 м2

 

Жарықтандыру бойынша  есептелінген жүктемелердің мәндерін 1.2 кестесіне енгізу керек.

Цехтың толық есептік  қуаты Sр, кВ∙А, мына формула бойынша анықталады

 

.                              (1.8)

          кВА

кВА

          кВА

          кВА

          кВА

          кВА

          кВА

       кВА

       кВА

       кВА

Электрлік жүктеменің барлық есептеулері 1.2 кестесіне енгізу ұсынылады.

 

 

1.2 Толық кәсіпорынның есептік жүктемесін анықтау

 

 

 

 

1.2 кесте – Кәсіпорынның цехтары бойынша есептік электрлік жүктемесінің анықталуы

 

Жоспар бойынша номер

Цех атауы

Күштік жүктеме

Жарықтандыру  жүктемесі

Жиынтық жүктеме

Рном, кВт

Кс

сosφ

tgφ

Рр, кВт

Qр,

квар

F, м2

руд∙10-3 , кВт

Рном, кВт

Ксо

Рр.о,

кВт

tgφо

Qр.о, квар

Рр,+ Рн.о, кВт

Qр+Qр.о, квар

Sр, кВ∙А

Кернеуі 0,4 кВ тұтынушылар

 

1

Әрлеу ғимараты

2800

0,65

0,75/0,88

1820

1602

6000

14,3

86

0,95

82

0,33

27

1902

1629

2504

2

Асхана 

310

0,5

0,9/0,48

155

74

3250

19,5

63

0,85

53

0,33

33

208

107

234

3

Компрессорлы станция

230

4000

0,65

0,75/0,88

  150

132

5525

9,1

50

0,85

42

0,33

26

192

158

249

4

Болат құйғыш цех

4700

12800

0,6

0,75/0,88

2820

2482

30100

12

361

0,95

343

0,33

113

3163

2595

4091

5

МЖЦ

145

0,3

0,65/1,17

44

51

9100

14,3

130

0,95

124

0,33

41

168

92

191

6

Гальваникалық цех

3160

0,4

0,65/1,17

1264

1479

7875

14

110

0,95

105

0,33

35

1369

1514

2041

7

Термиялық цех

2800

0,5

0,65/1,17

1400

1638

6175

14,3

88

0,95

84

0,33

28

1484

1666

2231

8

Ағаш өңдеу цехі

2950

0,3

0,7/1,02

885

903

6175

14,3

88

0,95

84

0,33

28

969

931

1344

9

Механикалы-штампты цех

860

0,25

0,65/1,17

215

252

6175

15

93

0,95

88

0,33

29

303

281

413

10

Бояғыш цех

1740

0,5

0,7/1,02

870

887

8250

16

132

0,95

125

0,33

41

995

928

1361

 

Аумақтың жарықтандыруы

-

-

-

-

-

88625

0,22

19

1,0

19

0,33

4

19

4

20

 

0,4 кВ бойынша барлығы

-

-

-

9623

9500

-

-

-

-

1149

-

406

10772

9905

14678

Кернеуі 1 кВ-тан жоғары тұтынушылар

3

Компрессорлы станция  СД 4х1000

4000

0,85

0,9/0,48

3400

-2182

-

-

-

-

-

-

-

3400

-2182

4040

4

Болат құйғыш цех Пештер 4х3200

12800

0,6

0,75/0,88

7680

6758

-

-

-

-

-

-

 

7680

6758

10230

 

6 кВ бойынша барлығы

-

-

-

11080

4576

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14270

Информация о работе Электроснабжение текстильного производства