Класифікація законів організацій

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2014 в 04:14, практическая работа

Краткое описание

Зі звичайною конференцією тут мало спільного. Основні принципи даного методу: число учасників 4-12; забороняються глузування, критика, навіть позитивна; для обговорення формулюються 1-2 залежні один від одного завдання; тривалість конференції 30-50 хв; ведеться запис усіх пропозицій, у тому числі і абсурдних. Поширений метод «мозкової атаки», в його основі лежить стимулювання підсвідомості, який є невичерпним джерелом людського духу, появи блискучих ідей. Так для прикладу представлення закону синергії виступив ВАТ Хлібпром. Причини виникнення синергетичного ефекту у ВАТ «Хлібпром»: 1. Розподіл праці. На цьому підприємстві є дуже раціональне поділ праці працівників. 2. На підприємстві всі працівники проходять підготовчі курси і курси з підвищення кваліфікації.

Вложенные файлы: 1 файл

Міністерство освіти і науки ьеория.docx

— 43.18 Кб (Скачать файл)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний Транспортний Університет

 

 

 

Практична робота № 1

студентки групи ЛГ- ІІІ- 1

Захарчук Олени

 

 

Класифікація законів організацій

 

1.Закон синергії означає, що  можливості організації вцілому є більшими ніж сума можливостей її складових частин окремо. При високій організованості системи, сума властивостей системи буде вище суми властивостей її компонентів. При низькій організованості системи сума її властивостей буде менше суми властивостей компонентів. Висококваліфікований менеджер може забезпечити отримання синергічного ефекту за рахунок творчої взаємодії компонентів (структур, працівників, елементів організації і т. п.) Для успішної реалізації закону синергії існує ряд методів. Метод «питання та відповіді» найбільш простий в організаційному виконанні,  його реалізація може бути частково формалізована за допомогою комп'ютера шляхом створення інформаційної бази можливих питань, відповідей і наслідків їх реалізації. Дуже перспективний метод «конференція ідей», в основі якого лежить стимулювання процесу мислення на рівні свідомості. Зі звичайною конференцією тут мало спільного. Основні принципи даного методу: число учасників 4-12; забороняються глузування, критика, навіть позитивна; для обговорення формулюються 1-2 залежні один від одного завдання; тривалість конференції 30-50 хв; ведеться запис усіх пропозицій, у тому числі і абсурдних. Поширений метод «мозкової атаки», в його основі лежить стимулювання підсвідомості, який є невичерпним джерелом людського духу, появи блискучих ідей. Так для прикладу представлення закону синергії виступив ВАТ Хлібпром. Причини виникнення синергетичного ефекту у ВАТ «Хлібпром»: 1. Розподіл праці. На цьому підприємстві є дуже раціональне поділ праці працівників. 2. На підприємстві всі працівники проходять підготовчі курси і курси з підвищення кваліфікації. 3. підприємство випускає великий обсяг різного виду та асортименту продукції.

Отже,синергетичний ефект: 

1.Великі обсяги виробництва. 

2. Масштаби виробництва величезні  і мають декілька напрямків  видів продукції, завдяки цьому  значно зменшуються витрати виробництва.  
         3. На підприємстві діє дослідне поділ праці кожного працівника, тим самим збільшується продуктивність окремого працівника. Літературні джерела: http://ua-referat.com Акулов В.Б, Рудаков М. Н. Теорія організації / Навчальний посібник. Петрозаводськ: ПетрГУ, 2002.

Смирнов Е.А. Теорія організації / Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2002.; Рогожин С.В., Карпецов  О.В.

 

2. Закон самозбереження полягає  у тому , що  кожна реальна фізична (матеріальна) система спрямована на збереження своєї цілісності та на економію витрат своїх ресурсів. Цей закон має особливе значення для соціальних систем (компаній, фірм, товариств, об'єднань). Для реалізації закону самозбереження велике значення має дотримання трьох стратегій поведінки фірми на ринку:

1) досягнення лідерства в мінімізації витрат виробництва, внаслідок чого фірма може за рахунок нижчих цін на аналогічну продукцію завоювати більшу частку ринку. 2) спеціалізація у виробництві продукції. 3) концентрація зусиль фірми у вибраному ринковому сегменті. В цьому випадку фірма може об'єднати дві перші стратегії — зниження витрат та високу спеціалізацію у виробництві продукту. Для прикладу в неживій природі всі системи прагнуть до збереження. Наприклад, маятник, відхилений вашою рукою від положення рівноваги, буде здійснювати коливальні рухи до моменту відновлення рівноваги . Тут необхідно зазначити , що питання збереження організації можна звести до проблеми його рівноваги . Для теорії організації закон самозбереження означає , що будь-який співробітник , працюючи в організації , прагнутиме виконувати свої цілі , а не цілі компанії . У житті маса прикладів , коли люди ставлять свої інтереси вище інтересів виробництва. Так , останній страйк ( січень 2007) робітників заводу Форд в Ленінградській області з вимогами підвищення зарплати і поліпшення умов праці приносить автомобільному концерну гігантські збитки. Подолати цю ситуацію часто допомагає створення сильної організаційної культури , коли людина відчуває себе частиною організації і сприймає її цілі як свої власні . Літературні джерела: http://www.elitarium.ru  http://pidruchniki.ws Гусєв А.В. Теорія організації: навчальний посібник / Н. Новгород: НГЛУ ім. Н.А.Добролюбова, 2008.

Смирнов Е.А. Теорія організації / Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2002.; Г.Л. Монастирським, С.В. Рогожиним та Т.В. Рогожиною, О.В. Карпецом.

3. Закон підтримки пропорційності означає потребу певного співвідношення між частинами цілого. Пропорційність між підсистемами управління і виробництва і їх взаємодія відображаються в співвідносності управляючої і керованої частин організації. Суть її полягає в забезпеченні взаємної відповідності між суб'єктом і об'єктом управління. Зростання і ускладнення об'єкту управління (підсистеми виробництва) веде до зростання суб'єкта (управляючої підсистеми). Реалізація закону пропорційності і композиції базується на виконанні низки принципів: планування, координування, обмеження, стабілізації, узгодження, повноти. Наприклад, перехід організації на комп'ютерну технологію управління вимагатиме збільшення чисельності інформаційно-аналітичного підрозділу і скорочення чисельності машинописного бюро. Літературні джерела : http://teororgan.ru/lektsii-po-teorii-organizatsii Туровець О.Г. Теорія організації / Навчальний посібник О.Г.Туровец, В.М. Родіонова. М.: Инфра - М, 2004.

 

4. Закон онтогенезу зумовлює, що кожна організація проходить в своєму розвитку наступні фази життєвого циклу: становлення, розквіт, згасання. Фази життєвого циклу розбиваються на етапи . При цьому , не дивлячись на загальний характер закону онтогенезу , не існує єдиного уявлення про етапи життєвого циклу : у різних роботах встановлюється різне число етапів і даються різні характеристики одним і тим же етапам, суперечать один одному. Цьому є об'єктивна причина : життєвий цикл різних організацій має свою специфіку. Приклад:

Етап 1 (прихований етап формування). На цьому етапі здійснюється формування елементів організації і відбувається їхній кількісний ріст. Приклад : створення нової комерційної організації передбачає оформлення документації, вирішення завдань із закупівлі обладнання та підбору персоналу.

Етап 2 ( явний етап формування). Цей етап носить характер якісних перетворень ; на цьому етапі відбувається встановлення стійких взаємодій між елементами організації і формування її структури . Приклад: для комерційних організацій на цьому етапі вирішуються такі завдання проектування: структуризація (формування виробничої структури організації як сукупності підрозділів , відділів і служб ) , композиція (на основі виробничої структури формуються структури управління , комунікацій і організовується їх взаємодія) і регламентація ( визначаються норми , правила, графіки , розпорядки і т.п. роботи персоналу та обладнання). Організація приступає до роботи і випускає дослідну партію продукції , з якої виходить на ринок.

Етап 3 . Етап прогресивного розвитку . Приклад : організація послідовно нарощує обсяги виробництва і збуту нової продукції.

Етап 4 . Етап нейтрального розвитку ( стабілізації) . Приклад : відбулося насичення ринку продукцією організації і товарами - замінниками , що випускаються конкурентами; збільшення збуту можливе лише за рахунок зниження ціни .

Етап 5 . Етап регресивного розвитку . Цей етап характеризується зниженням потенціалу організації . Приклад : продукція організації втрачає інтерес для покупців , відбувається зниження обсягу продажів.

Етап 6. Цей етап характеризується руйнуванням організаційних зв'язків (структури організації) .

Етап 7 . Цей етап пов'язаний з утилізацією елементів організації , що передбачає або розпад останніх , або їх приєднання їх до організацій , які перемогли в конкурентній боротьбі.

  1. Літературні джерела: 1. Акімова Т.А. Теорія організації. Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
  2. Латфуллін Г.Р., Райченко А.В. Теорія організації. - Спб.: Пітер, 2004.

 

5. Закон композиції - закон організації управління, суть якого полягає в тому, що функціонування всіх без винятку організаційних елементів (рівнів, ланок управління) тією чи іншою мірою підпорядковується спільній меті, а індивідуальні цілі кожного з них являють собою її конкретизацію і є по відношенню до неї підцілями. Для забезпечення односпрямованості цілей організації можна використовувати систему дерев цілей, що складається з:

дерева цілей конкурентоспроможності кожного товару організації;дерева цілей прибутковості кожного товару;дерева цілей конкурентоспроможності кожної самостійної структури організації;дерева цілей прибутковості кожної самостійної структури організації;дерева цілей конкурентоспроможності організації в цілому;дерева цілей ефективності організації в цілому. Так на прикладі організації ОАО «РосНефть», яка має ціль забезпечення населення горючими матеріалами, однак для забезпечення цієї мети вона має ряд підцілів щоб її виконати.

Літературні джерела : http://gendocs.ru  1. Теорія організації: Підручник для вузів / Міносвіти РФ; під заг. ред. В. Г. Алієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ "Видавництво" Економіка ", 2003.

 

6. За законом єдності аналізу-синтезу процеси розподілу, спеціалізації, диференціації та інші необхідно доповнювати протилежними процесами: з'єднання, універсалізації, інтеграції тощо. Використання цього закону передбачає вибір ознак або підстав спочатку для розподілу (класифікації), а потім для з'єднання (групування) у нові класи. Закон ставить вимогу розподілу діючих систем на підсистеми (елементи) з метою наступного перегрупування (трансформації) у нові системи для забезпечення їх ефективного функціонування. Ціль аналізу систем — більш повне пізнання закономірностей їх функціонування при існуючій, заданій структурі. Аналіз зосереджується на структурі, він показує, як працюють частини цілого. Синтез акцентує увагу на функціях, він відкриває, чому компоненти діють саме так, а не інакше. Тому аналіз дає значення, а синтез - розуміння. Перший дозволяє нам описати систему, а другий - пояснити її. Аналіз спрямований всередину системи, синтез - зсередини. Так на прикладі організації керівникові рекомендується: складати та реалізовувати програми постійного вдосконалення організації, її елементів і підрозділів; проводити маркетингові дослідження в ключових сферах діяльності; використовувати інформаційні технології управління для описання установи і пояснення її особливостей роботи.  Літературні джерела: http://pidruchniki.ws, Теорія організації: Підручник для вузів / Міносвіти РФ; під заг. ред. В. Г. Алієва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ "Видавництво" Економіка ", 2003.

 

7. Закон організованості-інформованості , відповідно до якого в системі не може бути більше порядку, ніж інформації. В сучасних умовах НТП підвищується цінність інформаційного ресурсу і значимість грамотного використання інформації, а відтак ще більше зростає і ефективність даного закону. В даний час особливо важливим для будь-якого керівника є вміння грамотно і раціонально розпоряджатися наявною у нього інформацією, а також відбирати найнеобхідніше для прийняття управлінських рішень. Для прикладу реалізації цього закону організацій повинні: формувати для конкретного завдання оптимальний набір необхідних характеристик інформації; знаходити або створювати свої джерела з необхідними характеристиками інформації; підвищувати кваліфікацію своїх співробітників; впроваджувати передові інформаційні технології. Літ. джерела : http://pidruchniki.ws, Г.Л. Монастирським- Теорія організацій

 

8. Закон найменших- сумарна стійкість комплексу по відношенню до даного середовища є, очевидно, складний результат часткових стійкостей різних частин цього комплексу по відношенню до направлених на них дій». Іншими словами, «структурна стійкість цілого визначається найменшою його частковою стійкістю» [3, кн. 1, с. 216]. Цей загальноорганізаційний закон відноситься до будь-яких видів цілісних утворень в природі і в суспільстві. Наочним прикладом вияву закону найменших є елементарний ланцюг, що складається з ланок неоднакової міцності. Вона витримує ту вагу, яка витримає найслабшу відносно міцності її ланку. Важливо врахувати, що, як правило, система піддається нерівним і нерівномірним діям в різних своїх частинах. Так, в прикладі з ланцюгом це верхні ланки повинні витримувати, окрім підвішеного тягаря, ще і вагу всіх нижніх ланок, що може мати вирішальне значення. Менеджер може роками правильно і доцільно вести справу, підтримуючи своєчасними і умілими діями стійкість організації, але в один момент ослаблення уваги або некомпетентність при прийнятті рішення може привести до краху організації. Виживання всієї системи цілком залежить від інтелектуальних можливостей лідера. Літ. джерела : Богданов А.А. Тектология (Всеобщая организационная наука): В 2 кн. М.: Экономика, 1989.

9. Закон взаємодоповнення - закон формування організаційної структури управління, що встановлює необхідність доповнення внутрішньоорганізаційних процесів і функцій протилежно спрямованим. Наприклад, поділ праці доповнюється його кооперуванням, спеціалізація - універсалізацією, диференціація - інтеграцією і навпаки. У підсумку збільшуються потенційні можливості елементів як таких і результат їх взаємодії у вигляді потенціалу організацій в цілому. Літ. дж.: http://teororgan.ru/lektsii-po-teorii-organizatsii

Информация о работе Класифікація законів організацій