Сутність та основні поняття медичного страхування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2013 в 17:18, курсовая работа

Краткое описание

Одним з таких перспективних напрямків є введення страхової медицини за
принципом медичного страхування.
Але, щоб держава, підприємець та громадянин не хочуть ставати
партнерами у реалізації права на охорону здоров’я. Для реалізації такого
партнерства в історичному контексті суспільство має виробити критичну
масу правових та соціальних передумов, які б забезпечили становлення
такої верстви населення, яка б узяла на себе соціальну відповідальність
за своє сьогодення і майбутнє всього суспільства. Істотну роль у
формуванні такого суспільства відіграють і системи соціального
страхування, у тому числі й медичного

Содержание

Вступ
Сутність та основні поняття медичного страхування
Різновиди медичного страхування
Стан медичного страхування в Україні
Вдосконалення медичного страхування в Україні
Висновок
Література

Вложенные файлы: 1 файл

Kursova (1).docx

— 399.86 Кб (Скачать файл)

6) наявність у населення України традиції взаємної підтримки, шо дасть змогу успішно реалізувати потенціал взаємодопомоги, котрий об'єднується навколо принципу "солідарності" в оплаті медичних послуг;

7) оптимальне поєднання інтересів держави, суспільства, підприємств і громадян при використанні коштів ОМС.

Як бачимо, науково обґрунтовані передумови переконливо засвідчують  і аргументовано доводять, що запровадження  в Україні системи обов'язкового медичного страхування нині на часі.

Запровадження ОМС населення  — це перехід у медичному забезпеченні на європейські стандарти в питанні  здоров'я людини, що допоможе нашій  державі в геополітичному плані  стати європейською країною.

Нарешті система обов'язкового медичного страхування дасть  змогу значною мірою упорядкувати економіко-правові й соціальні  відносини в медичній галузі та створити відповідне підґрунтя для виходу зі стану розбалансованості процесу  управління у системі медичного  забезпечення, а також зі стану  кризи здоров'я у громадянському суспільстві України.

Частка особистого страхування, з урахування страхування життя, в загальних показниках страхового ринку України щорічно неухильно  зменшується. Так, у 2004 році частка особистого страхування склала 16,66%, а вже  у 2008 році - 7,08%.

Разом з тим, сьогодні на шляху запровадження  соціального обов’язкового медичного  страхування існує ряд суттєвих, але не нездоланних перешкод, а  саме:

 • відсутність відповідної організаційної інфраструктури для здійснення медичного страхування;
 • відсутність достатнього досвіду роботи в умовах договірних відносин;
 • відсутність адекватних інформаційних технологій.

Таким чином, можна стверджувати, що перехід до нової системи охорони  здоров’я - це важлива соціальна інновація, яка потребує комплексного підходу. Змінюється не лише характер взаємовідносин лікувальних закладів з органами управління, а й функції та умови діяльності всіх сторін. Необхідно по-новому формувати бюджет лікувальних закладів, шукати нові методи організації й оплати праці, формулювати вимоги до якості медичної допомоги, створювати систему моніторингу та оцінки діяльності медичних працівників. Потрібна розвинена система акредитації і ліцензування, аудиторська служба.

 

 

 

 

Список використаної літератури

1. Арва П. Медичне страхування в Європі //Охорона праці. - 2001. - № 1. - C. 43-44

2. Вороненка Ю. В., Радиш Я. Ф. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку // Український медичний часопис. -2006. -№ 5. - С. 5-10.

3. Гуменюк І. Страхові внески  та єдиний соціальний внесок: соціально-правові аспекти порівняння // Юридичний журнал. - 2007. - № 3. -С  66-72.

4. Залетов О. Об'єктивна необхідність і суть обов'язкового медичного страхування // Страхова справа. — 2004. — № 3. — С 82—85.

5. Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право. - 2006. -№ 2. - С 42-45.

6. Карамишев Д. В., Демченко А. С. Результати соціологічного опитування керівників фармацевтичної галузі та провізорів щодо перетворення у системі охорони здоров'я // Український медичний часопис. - 2007. - № 3. - С 131-136.

7. Лаптєв В. Практика впровадження добровільного медичного страхування //Фінансовий ринок України. - 2004. - № 3. - C. 24-28

8. Лівак П. Перспективи впровадження загальнообов'язкового медичного страхування в Україні .Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 1. - C. 62-66.

9. Макаренко Г. Законодавчі проблеми інституту медичного страхування//Юридичний Вісник України. - 2002. - № 47. - C. 8

10. Мачуга Н. Проблеми становлення медичного страхування в Україні //Банківська справа. - 2000. - № 5. - C. 23-24

11. Медичне страхування //Пенсія. - 2007. - № 11-12. - C. 48-49

12. Медичне страхування: різні підходи як шлях до оптимального рішення //Україна BUSINESS. - 2004. - № 7. - C. 3

13. Мних М. Іноземний досвід медичного страхування //Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 12. - C. 18-23

14. Ковжарова Е. Перспективи впровадження загальнообов'язкового медичного страхування в Україні //Соціальний захист. - 2000. - № 4. - C. 38-39

15. Пашков В. Державний сектор надання медичних послуг та забезпечення медичною допомогою // Підприємництво, господарство і право. -2006. - № 12. - С 14-18.

16. Педченко Т. Соціально-економічні умови запровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - C. 393-400

17. Рудень В. В. Передумови запровадження обов'язкового медичного страхування/ В. В. Рудень, О. М. Сидорчук //Фінанси України. - 2006. - № 10. - С.71-78.

18. Рудень В. Виникнення та функціонування системи медичного страхування //Фінанси України. - 2000. - № 1. - C. 76-87

19. Чапичадзе Я. Характеристика и соотношение форм страхования в Украине // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. - С. 99-103.

20. Школіна В. Шляхи розвитку медичного страхування в Україні/ В. Школіна //Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 10. - C. 35-37.

 

 

 

 

 

 

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

СТрахові  платежі та послуги

 

I. Загальні  рекомендації

1. Інструкція розроблена для укладення договорів з юридичними та фізичними особами (організованими колективами від 6 осіб) на підставі Правил добровільного медичного страхування № 112 від “18” жовтня  2005 року.

2. Страховий платіж за договором добровільного медичного страхування сплачується Страхувальником в національної валюті України по курсу Нацбанку на день укладання договору.

 

II. ПОРЯДОК  РОЗРАХУВАННЯ

РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ  НА ОДНУ ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

 

Базові страхові платежі розраховуються в доларах США (у.о.), розмір страхового платежу за конкретним договором страхування визначається Страховиком та сплачується Страхувальником у гривнях за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день укладення договору страхування.

При розрахуванні розміру страхового платежу враховуються такі чинники:

 • вартість базового Пакету страхування;
 • вартість та умови Додаткових програм страхування;
 • франшиза (частина збитків Страхувальника/Застрахованої особи, що не відшкодовується Страховиком згідно з умовами Договору страхування.);
 • коригуючи коефіцієнти.

 

 1. БАЗОВІ ПАКЕТИ СТРАХУВАННЯ

Вартість базових пакетів страхування  враховує такі чинники:

 • специфіка обслуговування (див. Додаток 1);
 • набір програм страхування (варіант).

Таблиця 1.1

Вартість базових пакетів  страхування (франшиза 0%), (у.о.)

 

 

Пакет страхування

Програми страхування 

(Варіант №)

Класик

Престиж

Еліт

Люкс

ВІП

1 варіант

«Амбулаторно – поліклінічне  лікування -М», «Швидка медична допомога», «Стаціонарне лікування -НП»

180 *

215

310

450

650

2 варіант

«Амбулаторно – поліклінічне  лікування -М», «Швидка медична допомога», «Стаціонарне лікування -Н»

146*

176

272

396

558

 

3 варіант

«Амбулаторно – поліклінічне  лікування -М», «Стаціонарне лікування -НП»

139*

169

260

379

540

4 варіант

«Амбулаторно – поліклінічне  лікування -М», «Стаціонарне лікування -Н»

105*

150

222

360

584

5 варіант

«Амбулаторно – поліклінічне  лікування -М», «Швидка медична допомога»

105*

150

222

360

584

6 варіант

«Швидка медична допомога», «Стаціонарне лікування -НП»

98

103

109

157

247

7 варіант

«Швидка медична допомога», «Стаціонарне лікування -Н»

64

68

85

140

194

8 варіант

«Амбулаторно – поліклінічне  лікування -М»

70*

115

200

330

487

9 варіант

«Стаціонарне лікування -НП»

69

74

78

101

189

10 варіант

«Стаціонарне лікування -Н»

35

35

40

47

97


 

(*)- пакет Класик передбачає ліміт  на медикаментозне забезпечення  Програми «Амбулаторно – поліклінічне  лікування-М»- 125,00 у.о./рік (1000,00 грн/рік)

 

«Амбулаторно – поліклінічне  лікування -М» - програма «Амбулаторно – поліклінічне  лікування» з медикаментозним забезпеченням.

«Стаціонарне лікування -НП»- програма «Стаціонарне лікування» , що включає послуги  невідкладного та планового стаціонару.

«Стаціонарне лікування -Н»- програма  «Стаціонарне лікування », що включає послуги тільки  невідкладного стаціонару.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.2

Річні страхові платежі  на кожну Застраховану особу за 1 варіантом  страхування  пакету Престиж, з франшизами  на медикаментозне забезпечення при лікуванні в поліклініці та з  франшизою 0% на поліклінічні послуги

 

Пакет страхування

Престиж 10

Престиж 20

Престиж 30

Престиж 40

Престиж 50

Франшиза на  медикаментозне забезпечення

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Страховий платіж  (у.о/рік)

200

190

185

175

165


 

 1. ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ

Додаткові програми страхування можуть бути включені до Пакету страхування лише разом з базовими програмами, а не як окреме покриття.

Річні страхові платежі за додаткові  програми страхування наведені у  таблицях 2.1–2.4.

 

Таблиця 2.1

 

Річні страхові платежі  
на  послуги невідкладної  та планової стоматології  (франшиза 0%) в програмі «Амбулаторно – поліклінічне  лікування»

 

Страховий платіж  (у.о. / рік)

50

75

100

125

150

Ліміт  на стоматологічні послуги (у.о. / рік)

100

150

200

250

300


 

Таблиця 2.2

Річні страхові платежі  на послуги оздоровлення (франшиза 0%) програми «Щит здоров’я»

з лімітом на процедури

 

Страховий платіж (у.о. / рік)

100

150

200

Ліміт кількості процедур (відвідувань  басейну, тренажерного залу)

4 процедури на місяць

6 процедур на місяць

8 процедур на місяць


 

 

Таблиця 2.3

 

Річні страхові платежі  на послуги оздоровлення (франшиза 0%) програми «Щит здоров’я»

 з лімітом в у.о./ рік

 

Страховий платіж (у.о. / рік)

75

112

150

225

Ліміт (у.о. / рік)

100

150

200

300


 

 

Таблиця 2.4

 

Річні страхові платежі  на послуги корекції зору (франшиза 0%)

 

Страховий платіж (у.о./ рік)

37,5

50

75

100

150

Ліміт (у.о./ рік)

75

100

150

200

300


 

 

 

 

Таблиця 2.5

 

Річні страхові платежі  на послугу «Діагностики та лікування захворювань, що передаються статевим шляхом»

 

Страховий платіж (у.о./ рік)

50

100

150

Ліміт (у.о./ рік)

100

200

300


 

 

Таблиця 2.7

Річні страхові платежі за додатковими програмами страхування та послугами

 

 

Додаткові програми та додаткові  послуги

Платіж (у.о. / рік)

ЩИТ ЗДОРОВ’Я

Профілактика комп’ютерного синдрому

7 (одноразово)

Вакцинація проти грипу

5  (одноразово)

Вітамінопрофілактика

5 (одноразово)

9 (дворазово)

Внутрішньофірмена аптечка

2 (один раз на півріччя)

1 (одноразово)

Оздоровчі послуги

табл.2.2

табл.2.3

Медичний огляд (державні медичні заклади)

15

Медичний огляд (приватні заклади (крім Борис, Медіком))

50

                 СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ ( в програмі « Амбулаторне – поліклінічне лікування»)

Планова стоматологічна допомога

табл.2.1

Невідкладна стоматологічна допомога

10

ДОПОМОГА  ПРИ ТЯЖКИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Лікування туберкульозу

2

Лікування онкологічних захворювань

5

Лікування цукрового діабету

2

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Діагностика та лікування «Діагностики та лікування захворювань, що передаються статевим шляхом» (ЗПСШ )

(табл.2.5)

Діагностика та лікування грибкових  уражень(один курс)

(табл.2.6)

Корекція зору

табл.2.4

Информация о работе Сутність та основні поняття медичного страхування