Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустаткування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2013 в 19:43, реферат

Краткое описание

Ці засоби захисту не є універсальними , тому для створення безпечних умов праці необхідно застосовувати не один, а кілька засобів одночасно.
Захисне заземлення – це зумисне електричне з’єднання з землею металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитись під напругою внаслідок пошкодження електричної ізоляції
Захисне заземлення – це захист людини від ураження струмом, якщо вона доторкнулася до металевих конструкцій електрообладнання, яке опинилося під напругою.
Захисна функція полягає в тому, що сила струму, що буде проходити по тілу людини буде безпечної величини тому, що опір заземлення дуже малий порівняно з опором людини.

Вложенные файлы: 1 файл

Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустаткування.doc

— 50.00 Кб (Скачать файл)

Система засобів і заходів безпечної  експлуатації електроустаткування

 

Згідно з  ПУЕ в електроустановках використовують такі системи заходів:

захисне заземлення;

замулення;

ізоляція струмопровідних  частин;

захисне вимикання;

малі напруги;

недоступність до неізольованих провідників та ін..

Ці засоби захисту  не є універсальними , тому для створення  безпечних умов праці необхідно  застосовувати не один, а кілька засобів одночасно.

Захисне заземлення – це зумисне електричне з’єднання  з землею металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитись під напругою внаслідок пошкодження електричної ізоляції

Захисне заземлення – це захист людини від ураження струмом, якщо вона доторкнулася до металевих  конструкцій електрообладнання, яке  опинилося під напругою.

Захисна функція полягає в тому, що сила струму, що буде проходити по тілу людини буде безпечної величини тому, що опір заземлення дуже малий порівняно з опором людини.

Отже, для виконання  захисної ролі заземлюючі пристрої повинні  мати дуже малий опір. Відповідно до ПУЕ допустимий опір заземлюючих пристроїв має бути не більший за 4 Ом.

Захисне заземлення обов’язково влаштовують у електроустановках  при напрузі:

380В і більше  при змінному струмі;

440В і більше  при постійному струмі;

42В перемінного  і 110В постійного струму в зовнішніх установках, особливо небезпечних та в умовах з підвищеною небезпекою;

незалежно від  значення напруги у всіх вибухонебезпечних  приміщеннях.

Залежно від  розміщення заземлювачів відносно електрообладнання  заземлюючі пристрої бувають виносні і контурні, природні і штучні.

Для штучних  заземлювачів використовують сталеві  труби Ф від 3 до 5см з товщиною стінок 3-5мм і довжиною від 2,5 до 3м; сталеві  стержні Ф 10-12мм і довжиною до 10м; кутикову сталь 40х40мм довжиною від 2,5 до 5м і т. ін..

На кожний заземлюючий пристрій складається паспорт, який включає схему заземлення, технічні дані, результати перевірки стану, характер проведених ремонтних робіт і т. ін..

Технічний стан визначається шляхом зовнішнього огляду видимої частини та вимірюванням опору, який не повинен перевищувати допустиме значення. Планове вимірювання опору виконують перед початком його експлуатації, а потім один раз на рік та після кожного капітального ремонту. Наземну частину оглядають один раз на шість місяців, а у вологих і особливо небезпечних умовах – один раз на три місяці.

Небезпеку ураження струмом можна ліквідувати шляхом швидкого відключення пошкодженої  електроустановки. Для цього влаштовують  занулення.

Занулення –  це зумисне з’єднання металевих  частин електроустановки, які зазвичай не перебувають під напругою з нульовим захисним провідником.

Це є основний засіб захисту людей від ураження струмом в установках напругою до 1000В. Захист полягає у тому, що при  пробиванні ізоляції виникає коротке  замикання, яке швидко вимикає пошкоджене електрообладнання від електричної мережі.

Головною умовою безпеки при експлуатації електроустановок є надійна ізоляція струмопровідних  частин шаром діалектрика, який забезпечує їх надійність.

Опір ізоляції згідно з ПУЕ нормується і має  досягати не менше 0,5МОм.

Матеріал ізоляції має відповідати умовам оточуючого середовища, бути стійким до агресивного  середовища, вологи, нагрівання та механічного  впливу, старіння і т. ін..

Стан ізоляції електричних  установок відповідно до ПУЕ визначають шляхом періодичних оглядів та вимірюванням електричного опору.

Для забезпечення безпеки  неізольованих провідників їх підвищують на відповідній відстані від землі, будівель, доріг:

6,5м над проїжджою частиною  дороги;

3,5м над проходами;

2,5м над робочою поверхнею.

Безпека працюючих при експлуатації електроустаткування забезпечується також шляхом застосування стаціонарного огородження, блокування та сигналізації.

Для зменшення імовірності  ураження струмом використовують малі напруги, номінальне значення яких не перевищує 42В. Напруга 42В використовується у приміщеннях І і ІІ категорії небезпеки для живлення ручного інструменту, переносних ламп і ін..

Напруга 12В використовується для живлення ручних переносних ламп в особливо небезпечних умовах (кабельні колодязі, оглядові ями і т. ін.).

Заземлення і занулення  не завжди гарантує безпеку людей  від ураження струмом. Для захисту  використовують захисне відключення.

Захисне відключення –  це швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження людини струмом. Цей вид захисту спрацьовує за 0,1 – 0,05с, а занулення 0,2с і більше.

При такому нетривалому проходженні  струму через тіло людини безпечним  є навіть струм 500 – 650мА.

Захисне вимикання  може застосовуватись як основний вид захисту, або разом з заземленням і зануленням.

Захисне вимикання  окремо чи сукупно з іншими засобами захисту виконує такі функції:

захист при  замиканні на землю або корпус обладнання;

захист при  появі небезпечних струмів витікання;

захист при переході вищої напруги на сторону нижчої;

автоматичний  контроль кола захисного заземлення і занулення.

Для захисту  персоналу, що обслуговує електроустановки, використовують спеціальні захисні  засоби. Ці засоби умовно поділяються  на ізолюючі, огороджуючи і запобігаючи. Ізолюючі в свою чергу поділяються на основні і допоміжні.

До них належать в електроустановках напругою:

до 1000В –  штанги, діалектричні рукавиці, електровимірювальні  кліщи, монтажний інструмент, а також  покажчики напруги;

понад 1000В – ізолюючі штанги, електровимірювальні кліщи, покажчики напруги, а також засоби для виконання ремонтних робіт під напругою вище 1000В;

Додаткові ізолюючі засоби не придатні витримувати робочу напругу, їх призначення полягає  у тому, щоб посилити захисну дію  основних ізолюючих засобів, з якими вони разом використовуються.

До додаткових ізолюючих захисних засобів в  електроустановках відносяться:

до 1000В –  діелектричні галоші, килимки, ізолюючі підставки;

понад 1000В –  діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки

До захисних засобів відносяться також : захисні  окуляри, захисні каски, монтерські пояси, кігті, а також екрануючі  пристрої і т. ін.. Всі засоби мають  зберігатися в умовах, що забезпечують їх справність.

Для обслуговування електроустановок і мереж допускаються особи, не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та отримали кваліфікаційну групу з техніки безпеки. Для установок понад 1000В – ІV групу, а для установок до 1000В ІІІ кваліфікаційну групу.

 

Кваліфікаційні  групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

 

До електротехнічного  персоналу належать особи, які обслуговують і експлуатують електроустановки. Від  кваліфікації електротехнічного персоналу, його знань та навичок істотно  залежить безпека при експлуатації та обслуговуванні електроустановок. Для електротехнічного персоналу встановлено п'ять кваліфікаційних груп з електробезпеки.

I група

Надається особам, які не мають спеціальної електротехнічної підготовки, але мають елементарну  уяву про небезпеку ураження електричним  струмом і про заходи електробезпеки під час роботи на обслуговуваній дільниці, електроустановці. Незалежно від посади і фаху працівник повинен пройти інструктаж з електробезпеки. Для І групи мінімальний стаж роботи в електроустановках і видача посвідчень працівникам не передбачається.

II група.

Особи цієї групи повинні  бути елементарно технічно обізнаними з електроустановками, чітко уявляти  небезпеку ураження електрострумом, наближення до струмовідних частин, знати  основні заходи безпеки під час  роботи на електроустановках, уміти надати першу допомогу потерпілим.

III група.

Особи, що належать до цієї групи, повинні: знати будову і улаштування  електричних установок та вміти  їх обслуговувати; мати уявлення про  небезпеку під час обслуговування електричних установок; знати загальні правила безпеки, правила допуску до роботи в електричних установках напругою до 1000 В, спеціальні правила безпеки з тих видів робіт, які входять до кола обов'язків даної особи; вміти здійснювати нагляд за тими, хто працює з електроустановками та надавати першу допомогу потерпілим.

IV група.

Особи цієї групи повинні  бути обізнаними з електротехніки в  обсязі спеціалізованого профтехучилища; чітко уявляти небезпеку під  час роботи на електроустановках; досконало  знати правила технічної експлуатації (ПТЕ) та правила технічної безпеки (ПТБ) при експлуатації електроустановок; знати установку настільки, щоб вільно орієнтуватись у тому, які саме елементи повинні бути вимкненими для безпечного виконання робіт; перевіряти дотримання необхідних вимог безпеки; вміти організовувати безпечне виконання робіт та здійснювати нагляд за ними в електричних установках напругою до 1000 В; знати схему та обладнання своєї дільниці; вміти навчати працівників інших груп правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим.

V група.

Особи цієї групи повинні  знати всі схеми та обладнання своєї дільниці; ПТЕ та ПТБ у  загальній та в спеціальній частинах; усвідомлювати, чим зумовлена та чи інша вимога правил; уміти організувати безпечне виконання робіт та здійснювати  нагляд в електричних установках будь-якої напруги; вміти навчати працівників інших груп правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим.


Информация о работе Система засобів і заходів безпечної експлуатації електроустаткування