Проблемы существование морали в предпринимательской деяльности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2014 в 19:51, статья

Краткое описание

Статья посвящена изучению нравственных аспектов в предпринимательской деятельности предприятий в рыночной экономике. Исследовании основные проблемы внедрения морали в деятельность предприятий. Определена основная задача предпринимательской этики которое заключается в том, чтобы показать способы, как в условиях современной экономики предприятия могут придавать значение нравственным требованиям.

Вложенные файлы: 1 файл

Статья моральные основы Бердник 5_ЕП.docx

— 34.89 Кб (Скачать файл)

ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ МОРАЛІ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ст.гр.5ЕП Бердник О.Р.,ст.викладач Коротченко О.В.

 

Стаття присвячена вивченню моральних аспектів у підприємницькій діяльності підприємств в ринковій економіці. Дослідженні основні проблеми впровадження моралі у діяльність підприємств. Визначено основне завдання підприємницької етики яке полягає в тому, щоб показати способи, як в умовах сучасної економіки підприємства можуть надавати значення моральним вимогам.

 

Статья посвящена изучению нравственных аспектов в предпринимательской деятельности предприятий в рыночной экономике. Исследовании основные проблемы внедрения морали в деятельность предприятий. Определена основная задача предпринимательской этики которое заключается в том, чтобы показать способы, как в условиях современной экономики предприятия могут придавать значение нравственным требованиям.

 

This article is devoted to the study of moral issues in business enterprises in the market economy. A study of the main problems in the implementation of morality by firms. Definitely the main task of business ethics which is to show ways how in today's economy companies can provide value to moral requirements.

 

В останні роки звернення до моральних аспектів з боку керівництва підприємств зросла, це можна розуміти як реакцію зачеплених таким розвитком подій, в якому питання суспільної легітимації підприємницької діяльності ставиться все частіше. Враховуючи складні кризові феномени, підприємства все частіше зустрічаються з морально мотивованими вимогами, які висуваються по відношенню до них з зовні.

Від підприємств все більше потрібно, щоб вони за допомогою орієнтації на неекономічні, суспільно-політичні цілі доводили свою відповідальність за мир і вносили свій внесок в усунення найгостріших проблем нашого часу. К. Бляйхер узагальнює вихідне положення сучасних підприємств таким чином: "... опортуністична підприємницька політика, організована без усякого зобов'язання по відношенню до вимог всіх зацікавлених, може мало сприяти вирішенню глобальних проблем як сьогодні так і в майбутньому. Коротше кажучи, підприємництву з плином часу загрожує втрата його суспільної легітимації " [1].

Відповідно до розробленого А. Смітом теоретичним начерком легітимація підприємницької діяльності відбувається в два етапи. На першому етапі відбувається легітимація економічного порядку як інституційних рамок окремих дій. Виправдання правил гри створює необхідну передумову для легітимації окремих ходів гри. На другому етапі відбувається оцінка відповідних ходів гри на тлі існуючих правил гри. Тільки таким чином створюється достатня передумова для виправдання підприємницької діяльності.

У ринковій економіці моральна і легітимна підприємницька діяльність виражається в тому, що вона приймає до уваги існуючі законні рамки і прагне збільшити свої прибутки в середньо-і довгостроковій перспективі. Підприємницька етика визначає так додаткову роль підприємств в моральному проекті порядку ринкової економіки. Іншими словами: підприємствам не тільки морально дозволено, але й етично рекомендується переслідувати свій власний інтерес в конкурентній боротьбі по відношенню до конкурентів [2].

Зміни умови легітимації економічної діяльності, викликані недоліками політики порядку , проявляються на рівні підприємств - як уже було показано вище–в тому, що поряд з класичними вимогами до дій довгострокового збільшення прибутку до них висувається додаткова вимога щодо інтеграції моральних цінностей в їх систему цілей. Враховуючи цю практичну проблему, функція підприємницької етики полягає в тому , щоб показати підприємствам альтернативи поведінки, як вони можуть реалізувати правомірні моральні претензії в умовах конкурентної економіки .

Теоретично структурувати ситуацію, що змінила діяльность представимо на рисунку 1 схему чотирьох квадратів. Вона заснована на тому, щоб для вимог моралі і рентабельності в кожному випадку розрізнити позитивне ( високе) і негативне (низький ) прояви .

Рисунок 1–Підприємницька діяльність у полі напруги моралі та рентабельності

Рисунок показує, що з комбінації цих проявів виходять в цілому чотири випадки:

 I. Випадок позитивної сумісності

II .Випадок морального конфлікту

III .Випадок економічного конфлікту

IV .Випадок негативною сумісності

Квадрати I і IV представляють класичні випадки такими, як їх передбачає теоретичне обгрунтування ринкової економіки А. Сміта. Квадрати II і III відображають можливість того, що прибуток або рентабельність і мораль можуть розходитися. Тут з'являється конфлікт між етичними та економічними вимогами. У цих випадках проявляється протиріччя моральних та економічних цілей , часто позірна нездоланним. Підприємства знаходяться в моральній ситуації дилеми , в якій вони повинні - принаймні на перший погляд - прийняти рішення або на користь моралі , або на користь прибутку. У цієї моральної дилеми квадрат II представляє рішення на користь прибутку , а квадрат III - на користь моралі. Всі чотири поля діяльності схеми ми розглянемо по черзі. Квадрат I являє ситуацію , в якій реалізація моральних та економічних цілей можлива одночасно. Тут не виникає труднощів при здійсненні морально бажаних стандартів поведінки [3] .  

Моральна поведінка стає скоріше самостійним, бо воно сприяє прибутку або принаймні не шкодить їй . У першому квадраті орієнтація підприємницької політики на моральні цільові величини є викликом для підприємств, що відкриває нові можливості. Морально бажане, відповідальна поведінка виникає в цьому випадку з власне ринкової та конкурентної раціональності .

Власний інтерес економічної діяльності змушує робити щось морально бажане.У ситуації квадрата I індивідуальний інтерес і інтерес суспільного блага збігаються: перш до цього випадку пристосовувалася класична концепція, бо відповідний рамковий порядок піклується про те , щоб підприємницьке прагнення до прибутку було функціоналізованих для моральної якості ринкової економіки .

Власний інтерес на рівні ходів гри управляється рамковим порядком таким чином , що він у кінцевому підсумку бере участь у реалізації моральних цінностей на системному рівні. У квадраті II представлена ​​ситуація , в якій сообразное конкуренції переслідування цілей отримання прибутку супроводжується зниженням моральних вимог. Тому тут ми говоримо про разі морального конфлікту. Він характеризується тим , що навіть при повністю легальних діях легітимація підприємницької діяльності здається спірною [4].

Цей випадок останнім часом породив інтенсивні дискусії в економічній та підприємницької етики . Тут перед підприємствами поставлено завдання докласти власні зусилля по легітимації , бо державний рамковий порядок явно не справляється з цим завданням. Це пояснюють актуальні приклади : наприклад , дебати про легальне експорті озброєння німецькими фірмами , що триває роками суперечка про відповідають закону очисних спорудах у Північному морі , дискусія про прагнення уникнути відходів або дебати щодо роботи німецьких концернів у ПАР , про підприємницький поведінці в контексті різних стандартів порядку в світі. П. Ульріх позначає представлену в квадраті II ситуацію як " конститутивну проблему підприємницької етики ". Під цим він має на увазі , що проходження економічної раціональності сьогодні все частіше вступає в конфлікт з моральними домаганнями суспільства , особливо тих, кого стосується відповідна підприємницька діяльність .Квадрат III представляє ситуацію , в якій підприємства у відповідь за свою діяльність можуть записати в свій актив високе моральне визнання .

Однак виконання моральних вимог пов'язана в цьому випадку з економічними втратами , що в умовах конкуренції може мати значні наслідки. У такий спосіб не досягається економічна мета підприємства . Якщо підприємство в конфліктній ситуації між мораллю і прибутком вирішує на користь моралі, то це рішення приймається за рахунок прибутку. Оскільки спроба уникнути моральних недоліків пов'язана з економічними недоліками , то ми говоримо тут про випадок економічного конфлікту. У цьому відношенні квадрат III поводиться протилежно квадрату II: зустрівшись з дилемою між мораллю і прибутком , у разі економічного конфлікту підприємство приймає рішення за рахунок прибутку , а в разі морального конфлікту за рахунок моралі.Для теоретичних зусиль навколо наукової підприємницької етики квадрат III виконує важливу функцію: він пояснює , що підприємницька діяльність здійснюється в певному рамковій порядку [5].

У ринковій економіці рамковий порядок ставить підприємствам завдання збільшення прибутку. Тут вони не можуть прагнути виключно до морального визнанням, не замислюючись про економічні наслідки : через конкуренцію така поведінка в тривалій перспективі призвело б до розорення. У цьому відношенні квадрат III підкреслює необхідність розглядати поняття підприємницької етики в рамках більш широкого поняття економічної етики . Квадрат IV був згаданий виключно унаслідок повноти . Тут представлена ​​ситуація , в якій низька або відсутнє моральне визнання сусідить з малими прибутками або навіть втратами. Теоретично цей випадок має другорядне значення ; на практиці такі випадку здебільшого вирішуються самі собою.

 

Список використаних джерел:

 

1.Електронний ресурс: http://krotov.info/lib_sec/22_h/hom/an2.htm

2.Хоман К., Блом-Дрез Ф. Економічна та підприємницька етика. / / Політична та економічна етика. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.

3.Фрітцше Дейвід Дж. Етика бізнесу. Глобальна та управлінська перспектива. - М: Олімп-Бізнес, 2002.

4.Бондаренко О. В. Ментальний вимір підприємницької активності: теоретико-методологічні засади дослідження / О. В. Бондаренко, О. П. Зоря // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 35. − С. 328 − 336.

5.Волович В. І. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко. − К.: Український центр духовної культури, 1998. − 736 с.

 


Информация о работе Проблемы существование морали в предпринимательской деяльности