Історичні етапи розвитку держави і права.Поняття права і законодавства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 20:36, реферат

Краткое описание

Держава в сучасному розумінні, тобто як політична орга¬нізація домінуючої частини чи навіть всього населення, існу¬вала не завжди. На певних стадіях розвитку людства, зокре¬ма при первіснообщинному ладі, держави і права не було. Дов¬гий час люди існували в умовах так званого первісного ста¬да, об'єднуючись у невеликі бродячі групи, Все, що здобува¬лося, було спільним. Удосконалення знарядь і засобів ви¬робництва, приборкання вогню сприяли розвитку вищої орга¬нізації людського суспільства.

Содержание

Вступ.
2. Суспільна влада і соціальні норми за первіснообщинного ладу.
3. Держава і право різних суспільно-економічних формацій.
4. Перспективи історичного розвитку держави і права.
Висновки
5. Поняття системи права та її структури.
6. Поняття елементів системи права: галузь права та інститут права.
7. Поняття системи законодавства.
8. Поняття та види систематизації законодавства.

Вложенные файлы: 1 файл

Реферат.docx

— 31.52 Кб (Скачать файл)

Систематизація здійснюється двома способами: інкорпорацією  та кодифікацією.

Інкорпорація — це найпростіша форма впорядкування нормативно-правових актів, яка полягає в об'єднанні групи чинних нормативно-правових актів в одному збірнику за певним критерієм (хронологічним, тематичним тощо) без зміни їхнього змісту.

  • Види інкорпорації:

1) За юридичною значимістю:

  • офіційна інкорпорація — тобто впорядкування нормативно-правових актів шляхом видання правотворчими або уповноваженими їхнім рішенням компетентними органами збірників чинних нормативно-правових актів;
  • неофіційна інкорпорація — це підготовка і видання збірників чинних нормативно-правових актів неправотворчими органами держави або іншими організаціями чи особами.

2) За обсягом: загальна (генеральна), галузева, міжгалузева,  спеціальна (за окремими інститутами  однієї галузі права).

3) За критерієм об'єднання  нормативно-правових актів: предметна,  тобто за предметом регулювання;  хронологічна (за часом видання  нормативно-правових актів); суб'єктна  (залежно від органу, який видав  акти).

Кодифікація — це спосіб систематизації законодавства, який полягає у змістовній переробці, узгодженні й об'єднанні певної групи юридичних норм, пов'язаних спільним предметом правового регулювання, в єдиному нормативному акті. Тобто, це впорядкування правових норм, яке супроводжується переробкою їхнього змісту, з відміною одних і прийняттям інших норм права. Іншими словами, кодифікація — це систематизація у процесі правотворчості. В результаті кодифікації видається єдиний, логічно і юридично цільний, нормативно-правовий акт. Тому кодифікація завжди має офіційний характер і може проводитися тільки правотворчим органом.

  • Види кодифікації:

1) За обсягом: 

  • загальна, в результаті якої утворюється кодифікований нормативний акт з основних галузей права (Звід законів);
  • галузева, яка охоплює нормативно-правові акти певної галузі законодавства (основи законодавства, кодекси);
  • міжгалузева та підгалузева (інституційна), що, відповідно, розповсюджується на кілька галузей (Повітряний кодекс) чи інститутів (Митний кодекс).

2) За формою виразу: основи (головні засади) законодавства;  кодекси; положення; статути.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.“Правознавство” Настюк М. Львів 1995 р.

2.“Загальна теорія права та держави” Рабинович П.М., Шмельова Г.Г., Луць Л.А. 1993 р.

3.“Права та обов’язки батьків і дітей” Ромовська З.В. Львів 1975 р.

4. http://www.csi.org.ua/www/

5. Ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/34/92


Информация о работе Історичні етапи розвитку держави і права.Поняття права і законодавства