Історичні етапи розвитку держави і права.Поняття права і законодавства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 20:36, реферат

Краткое описание

Держава в сучасному розумінні, тобто як політична орга¬нізація домінуючої частини чи навіть всього населення, існу¬вала не завжди. На певних стадіях розвитку людства, зокре¬ма при первіснообщинному ладі, держави і права не було. Дов¬гий час люди існували в умовах так званого первісного ста¬да, об'єднуючись у невеликі бродячі групи, Все, що здобува¬лося, було спільним. Удосконалення знарядь і засобів ви¬робництва, приборкання вогню сприяли розвитку вищої орга¬нізації людського суспільства.

Содержание

Вступ.
2. Суспільна влада і соціальні норми за первіснообщинного ладу.
3. Держава і право різних суспільно-економічних формацій.
4. Перспективи історичного розвитку держави і права.
Висновки
5. Поняття системи права та її структури.
6. Поняття елементів системи права: галузь права та інститут права.
7. Поняття системи законодавства.
8. Поняття та види систематизації законодавства.